Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Såningsmannen och andra berättelser - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 29—Att möta Brudgummen

  Grundat på Matt 25:1-13

  Kristus sitter tillsammans med sina lärjungar på Olivberget. Solen har gått ner bakom bergen och himlen är draperad i skymningens skuggor. Framför dem ligger ett boningshus som strålar av ljus, upplyst som till fest. Ljuset strömmar ut från alla öppningar, och omkring huset står en förväntansfull grupp människor och väntar på att bröllopståget ska visa sig. I många av österns länder håller man bröllop på kvällen. Brudgummen går ut för att möta sin brud och tar henne med sig hem. Till fackelsken tågar brudföljet från hennes faders hus till brudgummens hem, där man förberett en fest för de inbjudna gästerna. I den scen som Kristus betraktar väntar en grupp på brudtågets ankomst för att göra sällskap med festföljet.SB 338.1

  I närheten av brudens hus väntar tio vitklädda unga kvinnor. Var och en håller en tänd lampa och en liten flaska för olja. Alla väntar spänt på brudgummens ankomst. Men det har uppstått en försening. Timmarna går och de väntande blir trötta och somnar. Vid midnatt hörs ropet: “Brudgummen är här, kom ut och möt honom!” Matt 25:6. De sovande kvinnorna vaknar tvärt och kommer snabbt på fötter. De ser processionen röra sig till glad musik och fackelsken, och de kan höra brudparets röster. De tio flickorna tar sina lampor och börjar göra dem i ordning för att snabbt komma iväg. Men fem av dem har försummat att fylla på sina flaskor. De hade inte räknat med så lång väntetid och var inte förberedda för en krissituation. I sin olycka vänder de sig till sina klokare vänner och säger: “Ge oss av er olja, våra facklor slocknar.” Matt 25:8. Men de fem har fyllt på sina lampor och deras flaskor är nu tomma. De kan inte avstå från sin olja, och svarar: “Den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå i stället och köp hos dem som säljer olja.” Matt 25:9.SB 338.2

  När de gav sig av för att köpa, fortsatte processionen och de blev efter. De som hade sina lampor i ordning förenade sig med skaran och gick in i huset tillsammans med bröllopståget och dörren stängdes. När de oförståndiga flickorna kom fram till festsalen blev de till sin förvåning inte insläppta. Värden för festen sade: “Sannerligen, jag känner er inte.” Matt 25:12. Där ute på den tomma gatan blev de kvarlämnade, i nattens svarta mörker.SB 339.1

  När Kristus satt och iakttog gruppen som väntade på brudgummen berättade han för sina lärjungar liknelsen om de tio jungfrurna, för att genom deras erfarenhet illustrera den erfarenhet församlingen genomgår strax före hans andra ankomst.SB 339.2

  De två grupperna som väntar representerar de två grupper som utger sig för att vänta på sin Herre. De kallas för jungfrur för att de bekänner sig till en ren tro. Lamporna representerar Guds Ord. Psalmisten säger: “Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.” Ps 119:105. Oljan symboliserar den helige Ande. På detta sätt framställs den i Sakarjas profetia: “Sedan blev jag av ängeln som talade med mig åter uppväckt, liksom när någon väcks ur sömnen. Och han sade till mig: ‘Vad ser du?’ Jag svarade: ‘Jag ser en ljusstake, alltigenom av guld, med sin oljeskål upptill och med sina sju lampor, och sju rör går till de särskilda lamporna däruppe. Och två olivträd sträcker sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra.’ Sedan frågade jag och sade till ängeln som talade med mig: ‘Vad betyder dessa ting, min herre?’... Då talade han och sade till mig: Detta är Herrens ord till Serubbabel: Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot.’... Och jag frågade och sade till honom: ‘Vad betyder dessa två olivträd, det på högra och det på vänstra sidan om ljusstaken?’ Och ytterligare frågade jag och sade till honom: Vad betyder de två olivkvistar som sträcker sig intill de två gyllene rännor genom vilka den gyllene oljan leds ditned?’ ... Då sade han: Dessa är de två oljesmorda som står som tjänare inför hela jordens Herre’.” Sak 4:1-14.SB 339.3

  Den gyllene oljan leddes från de två olivträden genom de gyllene rännorna till ljusstakens oljekar och därifrån till guldlamporna som i sin tur lyste upp helgedomen. Från de heliga som står inför Gud ges på samma sätt hans Ande till de människor som vigt sig år hans tjänst. De två smorda har som uppdrag att förmedla till Guds folk den himmelska nåden som ensam kan göra hans Ord till våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. “Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot.” Sak 4:6.SB 340.1

  I liknelsen gick alla tio jungfrurna ut för att möta brudgummen. Alla hade lampor och ett kärl för oljan. I början kunde man inte se någon skillnad på dem, och likadant är det med församlingen strax före Kristi återkomst. Alla har fått kunskap om vad Skrifterna säger. Alla har hört talas om Kristi snara ankomst och väntar tillitsfullt på hans ankomst. Men det är lika- dant nu som i liknelsen. En väntetid kommer emellan, tron prövas och när ropet hörs: “Brudgummen är här, kom ut och möt honom!” Matt 25:6, är det många som är oförberedda på det. De har ingen olja i kärlen till sina lampor. De saknar den helige Ande.SB 340.2

  Utan Guds Ande är kunskap om hans Ord meningslös. Om sanningens teori inte åtföljs av den helige Ande kan den inte stimulera sinnet eller helga hjärtat. Man kan känna till Bibelns befallningar och löften. Men om inte Guds Ande gör så att sanningen slår rot kommer karaktären inte att förvandlas. Utan den helige Andes upplysning kommer människor inte att kunna skilja sanning från lögn, och de kommer att falla för Satans mästerliga frestelser.SB 341.1

  Den grupp som representeras av de oförståndiga flickorna är inte hycklare. De har respekt för sanningen, och de dras till dem som tror på sanningen. Men de har inte överlåtit sig själva till att låta den helige Ande verka i dem. De har inte fallit på Klippan Kristus Jesus och tillåtit sin gamla natur att krossas. De som representerar stengrunden tillhör samma grupp. De tar gärna emot Ordet, men de misslyckas med att tillägna sig dess principer. Ordets inflytande stannar inte kvar hos dem. Anden verkar på människans hjärta i enlighet med hennes önskan och medgivande och skapar en ny natur i henne. Men den grupp som representeras av de oförståndiga flickorna har varit nöjd med ett ytligt verk. De känner inte Gud. De har inte utforskat Guds väsens egenskaper, de har inte haft gemenskap med honom. Därför vet de inte hur de ska lita på honom, hur de ska se på honom och leva. Deras tjänst förvandlas till att bara vara en formsak. “Och de kommer till dig, som om det gällde en folkförsamling, och sätter sig hos dig som mitt folk, och de hör dina ord, men gör inte efter dem. Ty väl formar de med munnen ljuvliga ord, men deras hjärtan strävar bara efter egen vinning.” Hes 33:31. Aposteln Paulus poängterar att det här är det karaktärsdrag som finns hos dem som lever strax innan Kristus kommer tillbaka. Han säger: “Det skall du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva... De älskar njutningar mer än Gud. De bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem.” 2 Tim 5:1-5.SB 341.2

  Det är dessa människor som i ändens tid ropar att det är fred och att det inte är någon fara. De invaggar sig själva i en falsk trygghet och är helt aningslösa. När de sedan blir ryckta ur sin dödliga sömn inser de inte hur hjälplösa de i verkligheten är och bönfaller andra om det som de saknar. Men när det gäller andliga ting kan ingen människa kompensera vad någon annan saknar. Varje människor har fritt och för intet blivit erbjuden Guds nåd. Budskapet om evangelium har förkunnats: “Den som vill skall fritt få dricka av livets vatten.” Upp 22:17. Karaktären kan inte överföras från en person till en annan. Ingen kan tro åt någon annan, och ingen kan ta emot Anden åt någon annan. Ingen kan överföra den karaktär som är frukten av Andens verk till någon annan. “Om då Noa, Daniel och Job var därinne, så skulle de, så sant jag lever, säger Herren, Herren, inte kunna rädda vare sig son eller dotter. De skulle genom sin rättfärdighet rädda endast sina egna liv.” Hes 14:20.SB 342.1

  Det är när det blir kris som karaktären uppenbaras. När den djupa rösten vid midnatt förkunnade: “Brudgummen är här, kom ut och möt honom!” och de sovande flickorna vaknade ur sin slummer, märktes det vilka som hade förberett sig. Båda grupperna togs med överraskning, men den ena gruppen var beredd på nödsituationen och den andra vara oförberedd. Detsamma gäller nu. En plötslig och oväntad katastrof, något som ställer själen ansikte mot ansikte med döden, kommer att visa om det finns någon verklig tro på Gud. Då kommer det att visa sig om det är nåden som upprätthåller själen eller inte. Den stora och avgörande prövningen kommer att inträffa i slutet av prövningstiden, och då kommer det att vara för sent att fylla själens behov.SB 342.2

  De tio jungfrurna sitter och vakar i denna jords sista aftontimmar. Alla tio gör anspråk på att vara kristna. Alla tio har ett kall, ett namn, en lampa och de utger sig för att göra Guds vilja. Uppenbarligen väntar de på att Kristus ska komma. Men fem av dem har inte gjort sig beredda och kommer att bli överraskade och förskräckta när de upptäcker att de inte får komma in i festsalen.SB 343.1

  På den sista dagen kommer många att kräva att få komma in i Kristi rike genom att säga: “Vi har ätit och druckit tillsammans med dig, och du har undervisat på våra gator. Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Han skall svara: Jag vet inte vilka ni är. Bort härifrån, alla ni orättens hantlangare.” Matt 7:22; Luk 13:26, 27. De har inte haft någon gemenskap med Kristus i detta liv. Därför förstår de inte himlens språk och är främmande för den glädje som finns där. “Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud.” 1 Kor 2:11.SB 343.2

  De sorgligaste ord ett dödligt öra någonsin kommer att höra är domens ord: “Jag känner er inte.” Den gemenskap med Anden som ni har förkastat var det enda som över huvudtaget kunde ha förenat er med den glada skaran på bröllopsfesten, och där kan du inte få vara med. Du skulle vara blind för ljuset därinne, och du skulle inte höra glädjesångerna. Kärleken och glädjen därinne skulle inte glädja ditt världsliga hjärta. Du har blivit utestängd från himlen på grund av att du själv har gjort dig olämplig att ha gemenskap med den.SB 343.3

  Vi kan inte vära beredda att möta Herren om vi vaknar i samma ögonblick som ropet: “Brudgummen kommer!” hörs och då samlar ihop våra tomma lampor för att få dem påfyllda. Vi kan inte leva utan Kristus här och ändå vara lämpliga att leva i gemenskap med honom i himlen.SB 344.1

  I liknelsen hade de kloka jungfrurna olja i sina kar till lamporna. Därför kunde deras lampor fortsätta att lysa med en klar flamma genom nattens mörka timmar. Deras lampor hjälpte till att öka ljuset till brudgummens ära. När de sken där i mörkret hjälpte de till att lysa upp vägen till brudgummens hem, till bröllopsfesten.SB 344.2

  På samma sätt ska Kristi efterföljare sprida ljus över jordens mörker. För den som tar emot Guds Ord blir det till ljus genom den helige Ande då det får bli den förvandlande kraften i livet. Genom att principerna i hans Ord får komma in i människans hjärta utvecklar den helige Ande Guds egenskaper i henne. Ljuset av Guds härlighet — hans karaktär — måste märkas hos hans efterföljare. På det sättet ska de ära Gud och lysa upp vägen till Brudgummens hem, till Lammets bröllopsmåltid.SB 344.3

  Brudgummen kom vid midnatt, den mörkaste tiden på dygnet. Kristi återkomst kommer på samma sätt att ske under den mörkaste tiden i jordens historia. Tillståndet under Noas och Lots tid ger en bild av det tillstånd jorden befinner sig i strax innan Människosonen kommer tillbaka. Skriften pekar fram mot den tiden och kungör att Satan kommer att använda sig av “orättfärdighetens alla konster”. 2 Thess 2:10. Hans verksamhet uppenbaras tydligt genom att mörkret ökar snabbt — mängden av villfarelser, irrläror och den sista tidens självbedrägerier. Satan fångar inte bara världen i sitt nät, utan till och med sam- fund som bekänner sig till Jesus Kristus blir genomsyrade av hans surdeg. Det stora förfallet utvecklar sig till ett djupt, ogenomträngligt mörker. Det blir en prövningarnas natt för Guds folk, en natt av gråt och förföljelse för sanningens skull. Men ut ur detta täta nattmörker kommer Guds ljus att stråla.SB 344.4

  Han får “ljus att lysa ur mörker”. 2 Kor 4:6. “Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet. Och Gud sade: ‘Varde ljus, och det blev ljus’.” 1 Mos 1:2, 3.1 denna natt av andligt mörker hörs alltså Guds ord: “Varde ljus.” Han säger till sitt folk: “Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig.” Jes 60:1.SB 345.1

  “Se,” säger Skriften, “mörker övertäcker jorden och töcken folken, men över dig uppgår Herren, och hans härlighet uppenbaras över dig.” Jes 60:2.SB 345.2

  Man har fullständigt missuppfattat Gud och det är detta som förmörkar världen. Människan förlorar sin kunskap om hans karaktär. Den har missförståtts och misstolkats. Men under denna tid ska ett budskap från Gud ljuda över världen, ett budskap som har förmåga att påverka och har en frälsande kraft. Alla ska lära känna hans karaktär. Hans härlighetsljus ska stråla in i världens mörker, detta ljus som är skenet av hans härlighet, nåd och sanning.SB 345.3

  Det är detta verk som profeten Jesaja beskriver med orden: “Stig upp på ett högt berg, Sion, du glädjens budbärarinna. Häv upp din röst med kraft, Jerusalem, du glädjens budbärarinna. Häv upp den utan fruktan, säg till Judas städer: ‘Se där är er Gud!’ Ja, Herren, Herren kommer med väldighet, och hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, och hans segerbyte går framför honom.” Jes 40:9, 10.SB 345.4

  De som väntar på att Brudgummen ska komma säger till folket: “Se er Gud.” De sista strålarna av nådens ljus, det sista nådens budskap som ska ges till världen är en uppenbarelse av hans kärleksfulla karaktär. Det är Guds barn som ska uppenbara hans härlighet. Det är i sina egna liv och karaktärer som de ska uppenbara vad Guds nåd har gjort för dem.SB 345.5

  Rättfärdighetens sol ska skina genom goda gärningar — genom sanningens Ord och heliga handlingar.SB 346.1

  Kristus, som är återskenet av Faderns härlighet, kom till jorden för att vara dess ljus. Han kom för att framställa Gud för människorna, och om honom står det skrivet att han “blev smord av Gud med helig Ande och kraft och hur han vandrade omkring och gjorde gott”. Apg 10:38. När han var i synagogan i Nasaret sade han: “Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt.” Luk 4:18, 19. Det var detta han gav sina lärjungar i uppdrag att utföra. “Ni är världens ljus,” sade han. “På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.” Matt 5:14, 16.SB 346.2

  I denna natt av andligt mörker ska alltså Guds härlighet stråla från hans församling genom att den lyfter upp de nedböjda och tröstar dem som sörjer.SB 346.3

  Överallt omkring oss kan vi höra jämmer från en värld i sorg. Både till höger och vänster finns det behövande och nödställda. Det är vår plikt att lindra deras motgångar och elände.SB 346.4

  Att utföra ett praktiskt arbete gör mycket mer nytta än bara predikningar. Vi ska ge de hungriga mat, klä de nakna och ge husrum åt de hemlösa. Men det är inte allt vi ska göra. Själens behov kan bara Kristus tillfredsställa. Om Kristus bor i oss kommer våra hjärtan att vara fulla av gudomligt medlidande. Alla de förseglade källorna med uppriktiga, Kristuslika böner kommer att öppnas.SB 346.5

  Gud ber inte bara om våra gåvor till de behövande utan att vi också ska visa en glad uppsyn, uttala hoppfulla ord och ge ett vänlig handslag När Kristus botade de sjuka lade han sina händer på dem, och så nära ska vi också komma dem som behöver hjälp.SB 347.1

  Det finns många som tappat allt hopp. Låt dem få tillbaka sitt solsken. Många har tappat modet; tala uppmuntrande till dem. Be för dem. Det finns de som är i stort behov av livets bröd, så läs för dem ur Guds Ord. Många är så sjuka i själen att inget jordiskt kan lindra eller bota dem. Be för dessa själar, led dem till Jesus. Tala om för dem att det finns lindring i Gilead och att det finns en Läkare där.SB 347.2

  Ljuset är en välsignelse, en universell välsignelse som strömmar ut till en otacksam, ohelig och demoraliserad värld. Likadant är det med Rättfärdighetens Sol. Hela jorden, som är omgiven av syndens mörker, sorger och plågor, ska lysas upp igen genom kunskapen om Guds kärlek. Det ljus som strålar ut från himlens tron skiner över alla trosinriktningar och klasser.SB 347.3

  Budskapet om hopp och nåd måste bäras ut över hela jorden. Alla som vill behöver bara sträcka ut handen och ta tag i Guds kraft och sluta fred med honom. Hedningen behöver aldrig mer bli omgiven av nattens mörker. Rättfärdighetens Sol kommer att driva bort allt dunkelt med sina klara strålar. Helvetets makt har besegrats.SB 347.4

  Men ingen människa kan dela med sig av något hon själv inte fått. I egen kraft kan människan inte åstadkomma något i Guds verk. Ingen har en egen inneboende förmåga att vara ljusbärare för Gud. Det var oljan som himlens sändebud hällde genom de gyllene röret från den gyllene behållaren till helgedomens lampor, som åstadkom ett ständigt skinande ljus. Det är Guds kärlek som hela tiden överförs till människan som gör det möjligt för henne att tillhandahålla ljus åt andra. Den gyllene kärleksoljan flödar fritt till det hjärta som är förenat med Gud genom tro. Där blir oljan ett strålande ljus i form av goda gärningar, en helhjärtad tjänst för Gud.SB 347.5

  I den helige Andes gränslösa gåva finns himlens alla resurser. Det är inte på grund av några begränsningar från Gud sida som hans nåd inte flödar rikligt till människan. Om alla var villiga att ta emot, skulle alla bli fyllda med Guds Ande.SB 348.1

  Varje själ har fått förmånen att vara den levande kanal genom vilken Gud ger världen sin nåds skatter, som är Kristi outrannsakliga rikedom. Kristus önskar ingenting högre än att hans tjänare visar hans Ande och karaktär för världen. Det världen behöver mest av allt är att människan uppenbarar Frälsarens kärlek. Hela himlen väntar spänt på att få kanaler genom vilka de kan hälla den olja som kan bli till glädje och välsignelse för människornas hjärtan.SB 348.2

  Kristus har gjort allt han har kunnat för att hans församling ska vara en förvandlad kropp, upplyst genom världens Ljus, det ljus som har Immanuels härlighet. Det är hans plan att alla kristna ska omges av ljusets och fridens andliga atmosfär. Hans önskan är att vi uppenbarar hans glädje i våra liv.SB 348.3

  När Anden får bo i oss kommer hans inverkan att visa sig genom den himmelska kärlek som flödar ut. Den gudomliga fullheten kommer att strömma genom den helgade tjänaren till andra.SB 348.4

  Rättfärdighetens Sol har “läkedom under sina vingar”. Mal 4:2. Från varje sann lärjunge ska det därför sprida sig ett inflytande som ger liv, mod, hjälpsamhet och verklig läkedom.SB 348.5

  Kristi lära betyder mycket mer än bara förlåtelse av synd. Den betyder också att våra synder tas bort och det vakuum som uppstår fylls av den helige Andes nådegåvor. Den innebär himmelsk strålglans och glädje i Gud. Den handlar om ett hjärta som är tömt på jaget och välsignat genom Kristi närvaro. Det härskar en renhet och frihet från synd i själen då Kristus får styra den. Evangeliets plan fullbordas i livet. När vi tar emot Frälsaren fylls livet av fullkomlig frid, fullkomlig kärlek och fullkomlig övertygelse. Den skönhet och väldoft som finns i Kristi karaktär och som uppenbaras i livet vittnar om att Gud verkligen har sänt sin Son till världen för att bli dess Frälsare.SB 348.6

  Kristus befaller inte sina tjänare att kämpa för att skina. Han säger: “Låt ditt ljus skina.” Om du har tagit emot Guds nåd, så har du ljuset. Ta bort alla hinder och låt Guds härlighet uppenbaras. Då kommer ljuset att stråla och tränga igenom och skingrar mörkret. Du kan inte undgå att skina där du har inflytande.SB 349.1

  Genom uppenbarelsen av hans härlighet i mänsklig form placeras himlen så nära människan att skönheten inne i det allra heligaste syns i varje själ som har Frälsaren i sitt hjärta. Människan kommer att fångas av härligheten hos en inneboende Kristus. Strömmar av lovprisning från alla de människor som vunnits för Gud kommer att flyta tillbaka till den store Givaren.SB 349.2

  “Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig.” Jes 60:1. Detta budskap ges till dem som går ut för att möta Brudgummen. Kristus kommer med stor makt och härlighet. Han kommer i sin egen och Faderns härlighet. Han kommer tillsammans med de heliga änglarna. Medan jorden är omgiven av mörker kommer det att finnas ljus i de heligas boningar. De kommer att upptäcka de första strålarna då Jesus kommer. Hans härlighet omges av ett rent ljus och Kristus, Återlösaren, kommer att beundras av dem som tjänat honom. Medan de ogudaktiga flyr undan från hans ansikte gläder sig Kristi efterföljare. Patriarken Job såg fram mot Kristi åter- komst och sade: “Ja, honom skall jag få skåda, mig till hjälp, för mina ögon skall jag se honom, ej som en främling.” Job 19:27. Kristus har varit en daglig medarbetare och vän till sina trofasta tjänare. De har levt i nära kontakt och gemenskap med Gud. Guds härlighet har gått upp över dem. I dem har ljuset från kunskapen om Guds härlighet återspeglats på samma sätt som den strålat ut från Kristi ansikte. Nu gläder de sig i den fulla glansen av heligheten från Konungen i hans majestät. De har förberett sig på den himmelska nattvarden eftersom de har himlen i sina hjärtan.SB 349.3

  De står där med upplyftade huvuden och de klara strålarna från Rättfärdighetens Sol lyser på dem. De gläder sig över att deras återlösning är nära, de går för att möta Brudgummen och säger: “Se, där är vår Gud, som vi hoppades på, och som skulle frälsa oss.” Jes 25:9.SB 350.1

  “Och jag hörde liksom rösten från en stor skara och liksom rösten av stora vatten och rösten av stark åska: ‘Halleluja! Herren vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för Lammets bröllop, och hans brud har gjort sig redo’... Och ängeln sade till mig: ‘Skriv: Saliga de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid’, eftersom det är herrarnas herre och konungarnas konung.” Upp 19:6-9; 17:4.SB 350.2

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents