Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Såningsmannen och andra berättelser - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 13—Två tillbedjare

  Grundat på Luk 18:9-14

  Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och såg ner på alla andra berättade Jesus liknelsen om farisén och tullindrivaren. Farisén går inte till templet och ber för att han upplever att han syndat och behöver förlåtelse, utan han ser sig själv som rättfärdig och hoppas på beröm. Han ser sin bön som en förtjänst som gör att Gud uppskattar honom, samtidigt som den ger folket höga tankar om hans fromhet. På det sättet hoppas han att få fördelar hos både Gud och människor. Hans bön motiveras av ren själviskhet.SB 114.1

  Han är fullständigt självtillräcklig och man kan se det på hans utseende, hans sätt att gå och hans sätt att be. Han håller distans till andra som om han vill säga: “Bort med dig, rör inte vid mig, ty jag är helig för dig” Jes 65:5. Han står där och ber “för sig själv”. Han är helt nöjd med sig själv och han är övertygad om att även Gud och människor ser på honom med samma belåtenhet.SB 114.2

  “Jag tackar dig, Gud,” säger han, “för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tullindrivaren där.” Luk 18:9. Han jämför inte sin karaktär med Guds heliga karaktär, utan med andra människors karaktär. Han vänder sig bort från Gud mot människan, och det är detta som är hemligheten bakom hans självtillfredsställelse.SB 114.3

  Han fortsätter att räkna upp sina goda gärningar: “Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper.” Fariséns religion når aldrig fram till själen. Han försöker inte få en karaktär som är som den Gud har, ett hjärta som är fyllt med kärlek och nåd, utan är nöjd med en religion som bara har med det yttre att göra. Hans rättfärdighet är hans egen — resultatet av hans egen förmåga — och bedömd med mänskliga mått.SB 115.1

  Var och en som ser sig själv som rättfärdig känner bara förakt för andra. Eftersom farisén dömer sig själv efter andra, dömer han också andra efter sig själv. Hans rättfärdighet värderas efter deras, och ju sämre de är desto rättfärdigare verkar han vara. Hans rättfärdighet leder till att han anklagar andra. Han fördömer “andra människor” för att överträda Guds lag. På det sättet ger han alltså uttryck för Satans ande, han som anklagar bröderna. Genom att han är fylld med denna ande är det omöjligt för honom att få gemenskap med Gud. Han går hem utan att ha fått någon gudomlig välsignelse.SB 115.2

  Tullindrivaren gick till templet tillsammans med de andra tillbedjarna, men han drog sig ifrån dem ganska snart eftersom han var ovärdig att delta i deras andakt. Så bitter var hans ångest och avsky för sig själv, att han ställde sig en bit bort och “vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet”. Luk 18:13. Han upplevde att han uppträtt kränkande mot Gud, att han var syndfull och oren. Han kunde inte räkna med någon som helst medkänsla från dem omkring honom eftersom de såg på honom med förakt. Han visste att han inte hade någon förtjänst som han kunde framhålla inför Gud, och fullständigt förtvivlad ropar han: “Gud, var nådig mot mig syndare.” Luk 18:13. Han jämförde inte sig själv med andra utan han var överväldigad av skuldkänsla och stod inför Gud som om han var helt ensam. Han längtade inte efter något annat än förlåtelse och frid. Det enda han bad om var Guds nåd. Han blev också välsignad. “Jag säger er,” sade Kristus, “det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andre.” Luk 18:14.SB 115.3

  Farisén och tullindrivaren representerar de två stora grupperna av tillbedjare. Redan de första två barnen som föddes i denna värld står som representanter för dessa grupper. Kain upplevde sig själv som rättfärdig och kom inte med något annat än tackoffer. Han bekände inte några synder och kände inget behov av nåd. Men Abel kom med blodet som pekade fram mot Guds Lamm. Han kom som en syndare och erkände sig själv som förlorad,. Hans enda hopp var Guds kärlek som han inte gjort sig förtjänt av. Herren accepterade Abels offer men inte Kains. För att Gud ska acceptera oss måste vi känna behov av honom och förstå hur fattiga och syndiga vi är. “Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.” Matt 5:3.SB 116.1

  I berättelsen om aposteln Petrus finns båda dessa grupper som farisén och tullindrivaren representerade. I början av sitt lärjungaskap upplevde Petrus sig som stark. Med sina egna mått mätt var han “inte som andra”, precis som farisén. När Jesus varnade sina lärjungar samma kväll som han blev förrådd: “Ni skall alla komma på fall,” sade Petrus självsäkert: “Även om alla andra kommer på fall, så skall inte jag göra det!” Mark 14:27, 29. Petrus kände inte till sin egen svaghet, och hans självförtroende vilseledde honom. Han trodde att han kunde stå emot frestelser, men bara några fa timmar senare utsattes han för provet, och med förbannelser och svordomar förnekade han sin Herre.SB 116.2

  När sedan tuppen gol kom han ihåg det Kristus sagt, och förvånad och chockad över det han gjort vände han sig till sin Mästare. Just då tittade Kristus på Petrus med en sorgsen blick som var full av medlidande och kärlek, och i den blicken förstod Petrus sig själv. Han gick ut och föll i smärtsam gråt, för Kristi blick hade krossat hans hjärta. Petrus hade kommit till vändpunkten och bittert ångrade han sina synder. I sin ånger var han som tullindrivaren, och liksom denne fick Petrus nåd. Genom Kristi blick fick han försäkran om förlåtelse. Nu var både hans självtillit och hans gamla skrytsamma sätt borta.SB 116.3

  Efter sin uppståndelse prövade Kristus Petrus tre gånger. “Simon, Johannes son,” sade han, “älskar du mig mer än de andra gör?” Nu upphöjde sig Petrus inte över bröderna utan vädjade till den som kunde läsa hans hjärta. “Herre”, sade han, “du vet allt; du vet att jag har dig kär.” Joh 21:15, 17.SB 117.1

  Så fick han sin uppgift, och den var mer omfattande och känsligare än någon han tidigare haft. Kristus bad honom föda fåren och lammen. I och med att Petrus fick ansvaret över de själar som Frälsaren gett sitt liv för, gav Kristus det starkaste beviset på att han accepterade Petrus omvändelse. Han som tidigare hade varit en så rastlös, skrytsam och självtillräcklig lärjunge, hade nu blivit behärskad och ångerfull. Från och med nu följde han sin Herre i självförnekelse och självuppoffring. Han tog på sig av Kristi lidanden, och när Kristus sitter på sin härlighets tron kommer Petrus att få del av hans härlighet.SB 117.2

  Det onda som orsakade Petrus fall och som utestängde farisén från gemenskapen med Gud orsakar tusentals människors undergång i dag. Det mest kränkande för Gud och det farligaste för människans själ är stolthet och självtillräcklighet. Det är den mest hopplösa och obotliga synden.SB 117.3

  Petrus fall var inte något som skedde omedelbart, utan det var en successiv utveckling. Hans självförtroende fick honom att tro att han var räddad, och steg för steg gick han nerför den stig som ledde honom till att till slut förneka sin Mästare. Så länge vi befinner oss på denna sida himlen kan vi aldrig lugnt lita på oss själva eller uppleva att vi är skyddade mot frestelse. De som tar emot Frälsaren kan uppleva en omvändelse som är äkta nog, men de ska aldrig undervisas att säga eller ens känna att de är räddade eftersom det är missvisande. Var och en skulle undervisas att hysa hopp och tro, och trots att vi överlåtit oss själva till Kristus och vet att han accepterar oss, kan frestelsen ändå nå oss. Guds Ord säger klart: “Många skall bli renade och tvagna och luttrade.” Dan 12:10. Bara den som håller ut då han prövas får det eviga livets segerkrans. Jak 1:12.SB 117.4

  De som tagit emot Kristus och redan i början optimistiskt säger: Jag är räddad, utsätter sig för faran att lita på sig själva. De har tappat sin egen svaghet och sitt ständiga behov av gudomlig styrka ur sikte. De är helt oförberedda på Satans förförelser, och när de frestas faller många, precis som Petrus, ner i syndens djup. Vi har blivit varnade: “Därför skall den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller.” 1 Kor 10:12. Vår enda säkerhet är att aldrig lita på oss själva utan på Kristus.SB 118.1

  Petrus behövde lära sig sina egna karaktärsfel och sitt behov av Kristi kraft och nåd. Herren kunde inte hjälpa honom från prövningar, men han kunde hjälpa honom från att bli besegrad. Om Petrus hade accepterat Kristi varning skulle han ha vakat under bön och med fruktan vandrat så att han inte snubblade. Han skulle ha fått gudomlig hjälp så att Satan inte hade kunnat segra över honom.SB 118.2

  Petrus föll på grund av självtillit. Det var genom bättring och ödmjukhet som han blev återupprättad. Varje ångerfull syndare kan finna uppmuntran i Petrus erfarenheter. Trots att Petrus syndat på ett så allvarligt sätt var han inte övergiven. Kristi Ord var skrivna i hans själ: “Jag har bett för dig att din tro inte skall ta slut.” Luk 22:32. I sin vånda och sitt samvetskval fick han hopp genom den bönen och genom Kristi blick som var fylld av kärlek och medlidande. Efter sin uppståndelse påminde Kristus Petrus om den och genom ängeln gav han budskapet till kvinnorna: “Gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: ‘Han går före er till Galileen. Där skall ni få se honom’.” Mark 16:7. Den syndaförlåtande Frälsaren accepterade Petrus ånger.SB 118.3

  Det medlidande som räcktes ut till Petrus når också varje människa som drabbas av frestelser. Det är Satans specialknep att få människan att synda, för att sedan lämna henne hjälplös och skrämd, för rädd för att be om förlåtelse. Vi behöver inte vara rädda eftersom Gud har sagt att vi kan “söka skydd hos mig [Gud] och sluta fred med mig, ja, fred måste man sluta med mig”. Jes 27:5. Varje nödvändig förberedelse har gjorts med tanke på vår svaghet. Vi har fått all uppmuntran för att komma till Kristus.SB 119.1

  Kristus offrade sin sönderslagna kropp för att köpa tillbaka Guds arv och ge människan en chans till. “Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem.” Heb 7:25. Kristus medlade för den förlorade mänskligheten genom sitt fläckfria liv, sin lydnad och sin död på Golgata kors. Nu ber han inte för oss bara som vår Frälsare utan som en erövrare som gör anspråk på segern. Han är ett fullkomligt offer, och han fortsätter som vår medlare i det arbete han själv planlagt. Det rökelsekar som innehåller hans egna fläckfria förtjänster och hans folks böner, bekännelser och tacksägelser håller han upp inför Gud. Och med väldoften av hans rättfärdighet stiger de upp till Gud som en skön doft. Offret är fullständigt godkänt och täcker alla överträdelser.SB 119.2

  Kristus nonchalerar ingen och har satt sig själv i pant för vår säkerhet. Han som inte kunde se människan gå evigt förlorad utan att utgjuta hela sin själ genom att dö i hennes ställe, ser med medlidande på varje själ som förstår att hon inte klarar av att rädda sig själv. Han ser inte på någon skälvande och innerligt bedjande utan att hjälpa. Han, som genom sin egen försoningsdöd gav människan tillgång till eviga rikedomar, kommer inte att försumma att använda denna kraft för vårt bästa. Vi får ta våra synder och sorger och lägga dem vid hans fötter eftersom han älskar oss. Varje blick och ord från honom gör oss mer förtröstansfulla, och han kommer att forma vår karaktär enligt sin vilja.SB 120.1

  Över den som i enkel tro överlåter sig till Kristus har Satans väpnade styrkor ingen makt. “Han ger den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka.” Jes 40:29.SB 120.2

  “Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.” 1 Joh 1:9. Herren säger: “Må du bara besinna din missgärning, att du har varit avfällig från Herren, din Gud.” Jer 3:13. “Och jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all orenhet och från alla era eländiga avgudar.” Hes 36:25.SB 120.3

  Vi måste skaffa oss kunskap om oss själva, en kunskap som leder till ånger, innan vi kan få förlåtelse och frid. Farisén upplevde inte att han var en syndare. Därför kunde inte den helige Ande nå honom. Guds bitande pilar, som riktats och avlossats av änglarna, kunde inte ta sig igenom den rustning av självrättfärdighet som omgav hans själ. Kristus kan bara rädda den som förstår att han är en syndare. Han kom för “att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet”. Luk 4:18. Men “det är inte de friska som behöver lä- kare.” Luk 5:31. För att vi ska kunna uppleva att vi behöver hjälp av Kristus måste vi känna till vårt eget tillstånd. Om vi inte förstår den fara vi befinner oss i kommer vi inte att söka skydd, och vi kommer inte att längta efter att bli botade om vi inte upplever smärtan från våra sår.SB 120.4

  Herren säger: “Du säger: jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld, så att du blir rik, och vita kläder, så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.” Upp 3:17, 18. Guldet som renats i eld är den tro som verkar i kärlek. Den är det enda som kan få oss i harmoni med Gud. Vi kan vara aktiva, vi kan göra mycket, men utan en sådan kärlek som Jesus hade kan vi aldrig räknas till familjen i himlen.SB 121.1

  Ingen kan själv förstå sina fel. “Ett falskt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det?” Jer 17:9. Vår mun kan kanske uttrycka en andlig fattigdom som hjärtat inte erkänner. Samtidigt som vi samtalar med Gud om fattigdom i anden kan hjärtat svämma över av egenkärlek till sin egen överlägsna ödmjukhet och upphöjda rättfärdighet. Det finns bara ett sätt att skaffa en sann kunskap om sig själv. Vi måste se på Kristus. Människan upphöjer sin egen rättfärdighet genom att hon nonchalerar honom. När vi begrundar hans renhet och storhet upptäcker vi hurdana våra egna svagheter, vår fattigdom och våra brister i verkligheten är. Vi kommer att se att vi är förlorade och i en hopplös situation. Vi står där klädda i samma självrättfärdighet som alla andra syndare. Vi kommer att upptäcka att om vi någonsin ska kunna bli räddade, blir det inte genom vår egen godhet utan genom Guds oändliga nåd.SB 121.2

  Tullindrivarens bön nådde fram eftersom den visade en tillit som sträckte sig fram för att kunna fatta tag i den Allsmäktige. För tullindrivaren var jaget inget annat än skam. Så måste alltså alla som söker Gud se på det. Genom tro, en tro som tar avstånd från all självtillit, ska den behövande hålla fast vid den oändliga makten.SB 121.3

  Den enkla tron och det fullständiga avståndstagandet från det egna jaget kan inte ersättas av yttre former. Ingen människa kan utplåna jaget av egen kraft. Det är bara Kristus som med vår tillåtelse kan utföra det. Själens språk kommer då att innehålla: Herre, ta mitt hjärta eftersom jag inte kan ge det. Det är din egendom. Bevara det rent, jag kan inte göra det åt dig. Rädda mig trots att jag är sådan jag är, trots min svaghet och brist på Kristuslikhet. Stöp om mig, forma mig, lyft upp mig till en ren och helig atmosfär där din rika kärlek kan strömma genom min själ.SB 122.1

  Att ta avstånd från det egna jaget är inte något som bara ska ske i början av det kristna livet. Det måste förnyas varje steg på vägen till himlen. Allt det goda vi gör är beroende av en kraft utanför oss. Därför måste hjärtat ständigt sträcka sig mot Gud. Det måste hela tiden finnas en allvarlig, ärlig och hjärtslitande bekännelse av synd och själen måste ödmjuka sig inför honom. Bara genom att alltid ta avstånd från jaget och att lita på Kristus kan vi vandra säkert.SB 122.2

  Ju närmare Jesus vi kommer desto tydligare kan vi urskilja renheten i hans karaktär. Desto tydligare kan vi också urskilja syndens gränslösa syndfullhet, och desto mindre känner vi behov av att upphöja oss själva. De som upplever att det sista de skulle göra är att skryta om sin egen godhet är de som himlen bedömer som heliga. Aposteln Petrus blev en av Kristi trogna tjänare och fick den stora äran att få gudomligt ljus och kraft. Han var med och byggde upp Kristi kyrka, men han glömde aldrig erfarenheten av sin förnedring. Han synd var förlåten, men han visste mycket väl att mot karaktärssvaghet fanns bara ett botemedel, Kristi nåd. Han kunde inte hitta något hos sig själv som var värt att jubla över.SB 122.3

  Ingen av apostlarna eller profeterna påstod någonsin att de var utan synd. Och detta var män som hade levt nära Gud, män som hellre skulle offrat livet än att medvetet göra något fel, män som av Gud fått äran av gudomligt ljus och kraft. Dessa män hade bekänt att de var syndfulla i sin egen natur. De litade inte på sig själva. De påstod inte att de hade någon egen rättfärdighet utan litade helt och fullt på Kristi rättfärdighet. Det är vad som kommer att ske med alla som fäster blicken på Kristus.SB 123.1

  Vid varje framsteg i det kristna livet kommer vår bättring att fördjupas. Till dem som Herren har förlåtit, till dem som han erkänner som sitt folk, säger han: “Då skall ni tänka på era onda vägar och på era gärningar, som inte var goda. Och ni skall känna leda vid er själva för era missgärningars och styggelsers skull.” Hes 36:31. Han säger också: “Men jag skall upprätta mitt förbund med dig, och du skall erfara att jag är Herren, och så skall du tänka på det och blygas, så att du av skam inte mer kan öppna din mun, då när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren.” Hes 16:61, 62. Då kommer vi inte att öppna vår mun till självhävdelse. Vi kommer att förstå att endast Kristus kan göra oss passande. Därför ska vi göra apostelns bekännelse till vår egen: “Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga min köttsliga natur.” Rom 7:18. “Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen.” Gal 6:14.SB 123.2

  Följande befallning harmonierar med den erfarenheten: “Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning... Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte.” Fil 2:12, 13. Gud vill inte att du ska vara rädd för att han inte uppfyller sina löften, att hans tålamod och barmhärtighet tar slut. Var hellre rädd för att din vilja inte underkastar sig Kristi vilja, annars kommer dina nedärvda och förvärvade karaktärsegenskaper att styra ditt liv. “Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte.” Fil 2:13. Var hellre rädd för att själviskheten kommer att hindra din kontakt med den store Mästaren, och att din själviskhet ska störa det höga syfte som Gud vill förverkliga genom dig. Känn fruktan för att lita på din egen styrka, frukta för att släppa taget om Kristi hand för att försöka vandra livets stig utan hans ständiga närvaro.SB 123.3

  Vi måste undvika allt som uppmuntrar stolthet och självtillräcklighet, och därför måste vi även undvika att smickra och ta emot smicker eller lovord. Det är Satan som smickrar. Han ägnar sig åt både smicker, anklaganden och fördömanden och på det sättet försöker han förgöra själen. De som lovordar människan är Satans tjänare. Kristi medarbetare ska mota bort allt som lovordar dem själva och vända bort blicken från sig själva. Det är bara Kristus som ska upphöjas. Låt varje öga och ära riktas mot honom “som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod”. Upp 1:5.SB 124.1

  Det liv som hyser Gudsfruktan blir inte dystert och sorgligt. Det är frånvaron av Kristus som gör att man ser ledsen ut och gör livet till en suckarnas pilgrimsfärd. De som är fyllda av självaktning och egenkärlek upplever inte något behov av en levande, personlig kontakt med Kristus.SB 124.2

  Det hjärta som inte fallit på Klippan känner stolthet för sin fulkomlighet. Människan vill ha en för henne värdig religion. Hon vill vandra på en stig som är tillräckligt bred för att hon ska kunna ta med sig sin egen natur. Genom sin egenkärlek samt sin önskan att vara populär och bli lovordad utesluter hon Kristus ur sitt hjärta, och utan honom finns inget annat än dysterhet och sorg. Men när Kristus får bo i själen blir Gudsfruktan en glädjekälla. För alla som tar emot honom blir glädjen själva grundtonen i Guds Ord.SB 124.3

  “Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter ‘Den helige’: Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Ty jag vill ge liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan.” Jes 57:15.SB 125.1

  Moses såg Guds härlighet då han var gömd i klippan. Det är när vi gömmer oss i den losslitna klippan som Kristus kommer att skydda oss med sin egen genomstungna hand, och vi kommer då att få höra vad Herren har sagt till sina tjänare. Gud kommer att uppenbara sig för oss som han gjorde för Moses som “en Gud, barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet, som bevarar nåd mot tusenden, som förlåter missgärning och överträdelse och synd”. 2 Mos 34:5, 6.SB 125.2

  Det är svårt för människan att ha någon uppfattning om de konsekvenser som finns i återlösningen. “Vad inget öga har sett och inget öra har hört och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom.” 1 Kor 2:9. När syndaren dras till det upplyfta korset genom Kristi kraft och böjer sig inför det blir han en ny skapelse. Han får ett nytt hjärta. Han blir en ny skapelse i Jesus Kristus. De krav som heligheten ställer har blivit uppfyllda. Gud är den som “är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus”, Rom 3:26, och “som skall göra de omskurna rättfärdiga av tro och de oomskurna rättfärdiga genom tro”. Rom 3:30. Oavsett hur stor skammen och förringandet är, så är äran och upprättelsen genom den åter- lösande kärleken större. De som strävar efter att likna den gudomliga avbilden har fått tillgång till himlens skatter, en utomordentlig makt som placerar dem högre än de änglar som inte har fallit.SB 125.3

  “Så säger Herren, Israels förlossare, hans Helige, till den djupt föraktade, som är en styggelse för människor... Konungar skall se det och stå upp, furstar skall se det och buga sig, för Herrens skull, som har bevisat sig trofast, för Israels heliges skull, som har utvalt dig.” Jes 49:7.SB 126.1

  “Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.” Matt 23:12.SB 126.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents