Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Hälsa För Hela Människan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 31—Modern

  Vad föräldrarna är, det kommer i hög grad också barnen
att vara. Föräldrarnas fysiska tillstånd, deras sinnelag och böjelser, deras mentala och moraliska läggning, visar sig i stör-
re eller mindre grad hos deras barn.HHM 319.1

  Ju ädlare mål föräldrarna har, ju större mentala och andliga gåvor de är utrustade med, och ju bättre deras fysiska krafter är utvecklade, desto bättre kommer barnen att utrustas för livet. När föräldrarna utvecklar det bästa i sig själva, utövar de ett inflytande som bidrar till att forma samhället och höja kommande generationer.HHM 319.2

  Fäder och mödrar behöver inse sitt ansvar. Världen är full av snaror för de ungas fötter. Många lockas av ett liv i självisk och sinnlig njutning. De ser inte de dolda farorna eller det fruktansvärda slutet på den väg de tror är lyckans väg. Genom att ge efter för begär och lidelser slösar de bort sina krafter, och miljoner blir fördärvade, både för denna världen och den kommande. Föräldrar bör komma ihåg att deras barn måste möta de här frestelserna. Till och med innan barnet föds bör man börja förberedelsen som skall hjälpa barnet att kämpa framgångsrikt i kampen mot det onda.HHM 319.3

  Här vilar ett särskilt ansvar på modem. Hon, som genom sitt blod ger barnet den näring som bygger upp dess kropp, överför också mentala och andliga inflytanden till barnet, som bidrar till att forma dess sinne och karaktär. Det var Jokebed, den trosstarka, hebreiska modern, hon som inte ” lät sig ... skrämmas av kungens påbud”, som födde Mose, Israels befriare. Hebr 11:23. Det var Hanna, bönens och självförsakelsens kvinna, hon som fick sin inspiration från himlen, som födde Samuel, det barn som fick sin undervisning från himlen och blev en omutlig domare och grundaren av Israels heliga skolor. Det var Elisabet, hon som var släkt och likasinnad med Maria från Nasaret, som var mor till Frälsarens förelöpare.HHM 319.4

  Avhållsamhet och självbehärskningHHM 320.1

  Bibeln lär oss hur betydelsefullt det är för en mor att vara noga med sina vanor. När Herren ville uppfostra Simson till att bli Israels befriare, uppenbarade sig ” HERRENS ängel” för hans mor och gav henne särskild undervisning angående hennes vanor och hur hon skulle ta hand om sitt barn. ” Ge akt på allt”, sade han. ” Drick nu inte vin eller starka drycker och ät inte något orent.” Dom 13:13, 7.HHM 320.2

  Många föräldrar tror inte att den påverkan som barnet utsätts för i moderlivet har så stor betydelse, men denna uppfattning har man inte i himlen. Det budskap som sändes med en Herrens ängel, och som gavs två gånger på det mest högtidliga sätt, visar att detta är något mycket viktigt som man borde tänka på.HHM 320.3

  Genom de ord som talades till den hebreiska kvinnan, talar Gud till alla mödrar i alla tider. Ängeln sade:“Allt vad jag har befallt henne skall hon hålla.” Vers 14. Barnets hälsa påverkas av moderns vanor. Hon bör låta sina begär och impulser styras av fasta principer. Det finns sådant som hon måste avstå från, och sådant som hon måste kämpa emot, om hon skall kunna förverkliga den avsikt Gud har med att ge henne ett barn. Om hon ger efter för sina begär, är självisk, otålig och fordrande under graviditeten, kommer samma egenskaper att återspeglas i barnets sinnelag. På det sättet har många barn ärvt nästan oövervinneliga böjelser till det onda.HHM 320.4

  Men om modern orubbligt håller fast vid goda principer, om hon är återhållsam och självförnekande, om hon är vänlig, mjuk och osjälvisk, kan hon ge sitt barn samma goda egenskaper. Befallningen som modern fick att inte dricka vin var mycket tydlig. Varje droppe av starka drycker hon tar för att tillfredsställa sina begär riskerar barnets fysiska, mentala och moraliska hälsa, och är en direkt synd mot hennes Skapare.HHM 321.1

  Många rådgivare hävdar att varje önskan modern har bör tillfredsställas. Om hon längtar efter en viss sorts mat, oavsett hur skadlig den är, bör hon fritt få ge efter för sin aptit. Ett sådant råd är felaktigt och skadligt. Under inga omständigheter bör moderns fysiska behov försummas. Två liv är beroende av henne, och man bör kärleksfullt ta hänsyn till hennes önskningar och generöst förse henne med det hon behöver. Men vid denna tid, mer än vid någon annan tid, bör hon, när det gäller mat och allt annat, undvika allt som kan försvaga hennes fysiska eller mentala styrka. Genom ett bud från Gud själv står hon under den allvarligaste förpliktelse att öva självbehärskning.HHM 321.2

  ÖveransträngningHHM 321.3

  Man bör vara rädd om moderns krafter. I stället för att låta henne tömma ut sina dyrbara krafter på tröttande arbete, bör man minska hennes bekymmer och bördor. Ofta är maken och fadern okunnig om de fysiska lagar han bör förstå för att hans familj skall må bra. Han är upptagen med arbetet att försörja familjen eller att skaffa en förmögenhet, och pressad som han är av bekymmer och svårigheter, låter han hustrun bära bör- dor som överanstränger hennes krafter och orsakar trötthet och sjukdom vid den mest kritiska perioden.HHM 321.4

  Många män och fäder kan hämta en god lärdom från den omsorg den trofaste herden Jakob visade. När han blev uppmanad att ge sig ut på en hastig och svår vandring, svarade han:HHM 322.1

  “Barnen är små och ... jag har får och kor med mig som ger di. Om man driver dem för hårt en enda dag så dör hela hjorden. ... Därför ... kommer jag efter i den takt som boskapen framför mig klarar av och som barnen orkar med.” 1 Mos 33:13, 14.HHM 322.2

  På livets slitsamma vandring bör maken och fadern leda sin familj framåt försiktigt, i den takt som hans följeslagare på livets resa orkar med. Mitt i världens ivriga jagande efter rikedomar och makt, bör han lära sig att lugna ner sitt tempo för att hjälpa och stödja den som är kallad att vandra vid hans sida.HHM 322.3

  Ett glatt sinnelagHHM 322.4

  Modern bör uppodla ett positivt, förnöjsamt och glatt sinnelag. Varje ansträngning i den riktningen kommer att bli rikligen belönad genom hennes barns fysiska välbefinnande och moraliska karaktär. Ett glatt sinnelag hos modern kommer att främja familjens lycka och i mycket hög grad förbättra hennes egen hälsa.HHM 322.5

  Mannen bör hjälpa sin hustru genom sin förståelse och sin osvikliga kärlek. Om han vill bevara henne pigg och glad så att hon kommer att vara som ett solsken i hemmet, bör han hjälpa henne att bära sina bördor. Hans vänlighet och kärleksfulla omtanke kommer att bli en underbar uppmuntran för henne, och den glädje han ger kommer att föra med sig glädje och frid till hans eget hjärta.HHM 322.6

  Den man och far som är vresig, självisk och befallande är inte bara olycklig själv, utan kastar en dyster skugga över alla andra i hans hem. Han kommer att skörda följderna genom att få se sin hustru missmodig och sjuklig, och sina barn märkta med hans eget osympatiska sinnelag.HHM 322.7

  Om modern inte får den omsorg och de bekvämligheter hon bör få, om hon tillåts tömma ut sina krafter genom överansträngning eller genom bekymmer och dysterhet, kommer hennes barn att berövas den vitalitet, den mentala spänst och det glada sinnelag de borde få ärva. Det är mycket bättre att göra moderns liv ljust och glatt, att skydda henne från brist, uttröttande arbete och betungande omsorger, och låta barnen få ärva en god fysik som gör att de kan kämpa sig fram i livet i sin egen energiska kraft.HHM 323.1

  Det är en stor ära och ett stort ansvar som har lagts på fäder och mödrar, eftersom de skall stå i Guds ställe inför sina barn. Genom deras karaktär, deras dagliga liv och de metoder de använder i uppfostringen, kommer föräldrarna att tolka Guds ord för de små. Genom det inflytande de utövar kommer de antingen att bygga upp eller riva ner barnens tillit till Guds löften.HHM 323.2

  Föräldrarnas privilegiumHHM 323.3

  Lyckliga är de föräldrar som i sina liv återspeglar det gudomliga på ett sätt som gör att Guds löften och bud väcker tacksamhet och vördnad hos barnet, föräldrar som genom sin ömhet, rättvisa och sitt tålamod visar barnet Guds kärlek, rättvisa och tålamod, och som genom att lära barnet att älska, lita på och lyda sina föräldrar lär det att älska, lita på och lyda sin Far i himlen. Föräldrar som ger ett barn en sådan gåva har utrustat det med en skatt som är mer värdefull än all världens rikedom - en skatt som varar lika länge som evigheten.HHM 323.4

  Varje mor har ett heligt uppdrag från Gud att ta hand om de barn som anförtrotts henne. ” Ta denna son, denna dotter”, säger han, och ” uppfostra detta barn åt mig. Ge det en karaktär som är slipad så att den passar i ett palats, så att den kan lysa i Herrens salar i evighet.”HHM 323.5

  För modern tycks hennes arbete ofta vara obetydligt. Det är ett arbete som sällan uppskattas. Andra vet mycket litet om hennes många bekymmer och bördor. Hennes dagar är fulla av små uppgifter, som alla kräver tålig ansträngning, självbehärskning, taktfullhet, visdom och självuppoffrande kärlek, men ändå kan hon inte skryta med att hon har uträttat något stort. Hon har bara sett till att saker och ting har fungerat smidigt i hemmet. Ofta när hon har varit trött och villrådig har hon försökt tala vänligt till barnen, försökt hålla dem sysselsatta och glada, och försökt leda de små fotterna på den rätta vägen. Hon känner det som om hon inte har uträttat någonting alls. Men så är det inte. Himlens änglar ser den slitna modern och lägger märke till de bördor hon bär varje dag. Hennes namn kanske inte är känt i världen, men det är skrivet i livets bok som tillhör Lammet.HHM 324.1

  Moderns möjligheterHHM 324.2

  Det finns en Gud i himlen, och ljuset och härligheten från hans tron vilar över den trogna modern när hon försöker lära sina barn att stå emot det ondas inflytande. Inget annat arbete är så viktigt som hennes. Hon skall inte som konstnären måla en vacker form på målarduken, eller som skulptören mejsla ut den från marmor. Hon skall inte som författaren förmedla ädla tankar genom uttrycksfulla ord, eller som musikern tolka en vacker stämning med hjälp av toner. Hennes arbete är att med Guds hjälp forma bilden av det gudomliga i en människosjäl.HHM 324.3

  Den mor som förstår detta kommer att betrakta sina möjligheter som ytterst värdefulla. Genom sin egen karaktär och genom sina uppfostringsmetoder kommer hon hängivet att för söka framställa det högsta idealet för barnen. Hängivet, tålmodigt och frimodigt kommer hon att sträva efter att förbättra sina egna förmågor, så att hon rätt kan använda sinnets ädlaste krafter i arbetet att fostra sina barn. Vid varje steg kommer hon att fråga innerligt:“Vad har Gud sagt?” Hon kommer att studera Guds ord flitigt. Hon kommer att hålla sin blick fäst på Kristus, så att hennes egen dagliga erfarenhet under de oansenliga vardagssysslorna och plikterna kan vara en sann återspegling av det enda sanna Livet.HHM 324.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents