Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Hälsa För Hela Människan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 33—Hemmets betydelse

  Hemmet borde för barnen vara den mest tilldragande plat-
sen i världen, och modems närvaro borde vara dess störs-HHM 337.1

  ta dragningskraft. Barn är av naturen känsliga och kärleks-
fulla. Det är lätt att göra dem glada och lätt att göra dem ledsna.
Genom en öm fostran och genom kärleksfulla ord och hand-
lingar kan modern binda sina barn till sitt hjärta.HHM 337.2

  Små barn älskar att vara tillsammans med andra och trivs sällan när de är ensamma. De hungrar efter sympati och ömhet. Det som gör dem glada tror de också skall göra mamma glad, och det är naturligt för dem att gå till henne med sina små glädjeämnen och sorger. Modern bör inte såra deras känsliga hjärtan genom att på ett likgiltigt sätt behandla de ting som visserligen är obetydliga för henne, men som är mycket viktiga för dem. Hennes medkänsla och godkännande betyder mycket. En gillande blick, ett uppmuntrande eller uppskattande ord, kommer att vara som solsken i deras hjärtan, och ofta kan det göra hela deras dag lycklig.HHM 337.3

  I stället för att avvisa barnen så att hon inte skall bli irriterad av deras oväsen eller störd på grund av deras små behov, bör modern planera något trevligt de kan göra eller ge dem något lätt arbete för att sysselsätta deras livliga händer och sinnen.HHM 337.4

  Genom att sätta sig in i deras känslor och leda deras lekar och sysslor kommer modern att vinna deras förtroende, och kan mera effektivt rätta till deras dåliga vanor, eller hejda deras själviska eller ilskna yttringar. En varning eller tillrättavisning i rätt tid kommer att vara av stor betydelse. Genom tålig, vaksam kärlek kan hon vända barnens sinnen i rätt riktning och utveckla vackra och tilldragande karaktärsdrag hos dem.HHM 338.1

  Mödrar bör se till att de inte lär sina barn att bli beroende och självupptagna. Ge dem aldrig orsak att tro att de är medelpunkten och att allt måste kretsa omkring dem. En del föräldrar använder mycket tid och uppmärksamhet åt att roa sina barn, men barn bör lära sig att roa sig själva, att använda sin egen påhittighet och förmåga. På det sättet lär de sig att vara nöjda med mycket enkla nöjen. Föräldrarna bör lära dem att modigt bära sina små besvikelser och prövningar. I stället för att ge uppmärksamhet åt varje liten smärta eller skada, bör de avleda deras sinnen och lära dem att snabbt komma över sina små förtret och obehag. Fundera ut förslag du kan ge till barnen på hur de kan visa omtänksamhet mot andra.HHM 338.2

  Men försumma inte barnens behov. Mödrar, som är tyngda av många bekymmer, tycker ibland att de inte har tid att tåligt undervisa sina små och ge dem kärlek och sympati. Men de bör komma ihåg att om barnen inte får sitt behov av sympati och kamratskap tillfredsställt av sina föräldrar och i hemmet, kommer de att försöka få det på annat håll där både deras sinnen och karaktärer kan ta skada.HHM 338.3

  På grund av för lite tid och eftertanke är det många mödrar som nekar barnen någon oskyldig förströelse, medan deras egna flitiga händer och trötta ögon är ivrigt upptagna med arbete som bara är avsett för utsmyckning, något som i bästa fall bara kommer att uppmuntra fåfänga och slösaktighet i barnens unga hjärtan. När barnen närmar sig vuxenåldern, kommer denna lärdom att bära frukt i form av stolthet och moralisk fattigdom. Modem sörjer över barnens karaktärsfel, men inser inte att hon får skörda frukten av det hon själv har sått.HHM 338.4

  En del mödrar är inte konsekventa i sin behandling av barnen. Ibland låter de dem göra vad de vill, även om det skadar dem, och andra gånger nekar de barnen något oskyldigt nöje som skulle göra deras hjärtan mycket lyckliga. När de handlar så följer de inte Kristi exempel. Han älskade barnen. Han förstod deras känslor och kände med dem i deras nöjen och prövningar.HHM 339.1

  Faderns ansvarHHM 339.2

  Maken och fadern är familjens överhuvud. Hustrun ser upp till honom för att få kärlek och sympati och hjälp i uppfostran av barnen, och så bör det också vara. Barnen är hans lika mycket som hennes, och han är lika intresserad som hon av att de skall ha det bra. Barnen ser upp till sin far för att få stöd och vägledning. Han behöver ha en rätt uppfattning om livet och om de inflytanden och det umgänge som bör omge hans familj. Framför allt bör han styras av kärlek och gudsfruktan och av undervisningen i Guds ord, så att han kan leda sina barn på rätt väg.HHM 339.3

  Fadem är familjens lagstiftare, och liksom Abraham bör han göra Guds lag till rättesnöret i sitt hem. Gud sade om Abraham:“Jag har utvalt honom för att han skall befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till HERRENS väg.” lMos 18:19. Hos honom fanns ingen syndig försummelse när det gällde att motarbeta det onda, ingen svag, oklok och eftergiven favorisering, ingen avvikelse från att göra det som plikten krävde bara på grund av en missriktad kärleks krav. Abraham gav inte endast rätt undervisning, utan upprätthöll också rättvisa och rättfärdiga lagars auktoritet. Gud har gett oss regler för att vägleda oss. Barn bör inte lämnas att irra bort från den säkra vägen som finns utstakad i Guds ord, in på farliga vägar som står öppna åt alla håll. Vänligt men bestämt och med uthållig ansträngning under bön, bör man neka dem att få det onda de önskar sig och hindra dem att följa sina dåliga böjelser.HHM 339.4

  Fadern bör se till att de fastare dygderna kommer till uttryck i hans familj - dygder som handlingskraft, rättskaffenhet, ärlighet, tålamod, mod, flit och praktisk kunnighet. Och det han begär av sina barn måste han själv praktisera och ge dem ett exempel på dessa dygder genom sitt eget manliga sätt.HHM 340.1

  Men fäder, gör inte era barn missmodiga. Förena kärlek med auktoritet, vänlighet och sympati med fasta tyglar. Ge barnen en del av er fritid, bli bekant med dem, var tillsammans med dem i deras arbete och i deras lek, och vinn deras förtroende. Bli vän med dem, speciellt med era söner. På det sättet kommer ni att bli ett mäktigt inflytande för det goda.HHM 340.2

  Fadern bör göra sin del för att hemmet skall bli lyckligt. Oavsett vilka bekymmer han har eller vilka svårigheter han har i sitt arbete får dessa inte tillåtas att kasta en dyster skugga över familjen. Han bör komma hem med ett leende och vänliga ord.HHM 340.3

  Fadern är på sätt och vis familjens präst, som lägger morgon- och kvällsoffret på familjealtaret. Men hustrun och barnen bör ta del i bönen och lovsången. Innan fadern lämnar hemmet på morgonen för att gå till sitt dagliga arbete bör han samla sina barn omkring sig, böja sig inför Gud och överlämna dem till den himmelske Faderns omsorg. När dagens mödor är över bör familjen samlas och tacka Gud i bön och lovprisa honom med sång, och på det sättet visa sin uppskattning för hans omsorg under dagen.HHM 340.4

  Fäder och mödrar, försumma inte att samla er familj runt Guds altare, hur pressande ert arbete än är. Be att heliga änglar skall vaka över hemmet. Kom ihåg att era kära är utsatta för frestelser. Både unga och äldre frestas att bli irriterade under dagens lopp. De som vill leva tålmodigt, kärleksfullt och med ett glatt sinnelag, måste be. Bara genom att ständigt ta emot hjälp från Gud kan vi vinna seger över jaget.HHM 340.5

  Hemmet borde vara en plats där glädje, hövlighet och kärlek råder, och där dessa egenskaper bor, där kommer också lycka och frid att bo. Svårigheter kan komma eftersom de är en del av människans lott, men låt tålamod, tacksamhet och kärlek hålla solskenet kvar i ditt hjärta, trots att dagen kan vara än så molnig. I sådana hem stannar Guds änglar kvar.HHM 341.1

  Mannen och hustrun bör ta reda på vad som gör den andre lycklig, och aldrig försumma de små artigheterna och de små vänliga handlingarna som uppmuntrar och gör livet ljust. Man och hustru bör ha fullt förtroende för varandra. De bör tillsammans tänka igenom sitt gemensamma ansvar och tillsammans arbeta för sina barns högsta väl. De bör aldrig kritisera varandras planer eller ifrågasätta varandras omdöme när barnen är med. Hustrun skall se till att hon inte gör mannens arbete för barnen svårare. Mannen bör stötta sin hustru genom att ge henne visa råd och kärleksfull uppmuntran.HHM 341.2

  Ingen mur av kyla eller tillknäppthet får tillåtas komma emellan föräldrar och barn. Föräldrarna bör bli bekanta med sina barn, och försöka förstå deras läggning och vad de tycker om. De bör sätta sig in i deras känslor och försöka locka fram det som barnen bär på i sina hjärtan.HHM 341.3

  Föräldrar, låt era barn se att ni älskar dem, och att ni kommer att göra allt som står i er makt för att göra dem lyckliga. Om ni gör det, kommer de gränser ni måste sätta för dem att tas på mycket större allvar av deras unga sinnen. Led era barn med ömhet och medkänsla, och kom ihåg att ” deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte”. Matt 18:10. Om ni vill att änglarna skall göra det arbete för era barn som Gud har gett dem att utföra, samarbeta då med dem genom att göra er del.HHM 341.4

  Om barnen blir uppfostrade under den visa och kärleksfulla vägledning som ett sant hem kan ge, kommer de inte att ha någon önskan att söka sig bort för att finna nöjen och sällskap. Det onda kommer inte att ha någon dragningskraft på dem. Den anda som råder i hemmet kommer att forma deras karaktärer. De kommer att utveckla vanor och principer som blir ett starkt skydd mot frestelser när de lämnar hemmets trygghet och finner sin egen plats i världen.HHM 342.1

  Barn såväl som föräldrar har viktiga plikter i hemmet. Föräldrarna bör lära barnen att de är en del av familjefirman. De får mat, kläder, kärlek och omsorg, och de bör återgälda dessa gåvor genom att bära sin del av hemmets bördor, och föra in all den glädje de kan i den familj de är medlemmar i.HHM 342.2

  Barn frestas ibland att bli irriterade på sina föräldrar när de lägger band på dem, men senare i livet kommer de att tacka dem för deras trogna omsorg och noggranna vaksamhet, som skyddade och vägledde dem under den tid då de var oerfarna.HHM 342.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents