Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Hälsa För Hela Människan - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 36—Faran med spekulativ kunskap

  En av de största farorna när man söker efter kunskap och
gör vetenskapliga undersökningar, är benägenheten attHHM 371.1

  övervärdera det mänskliga förnuftet och använda det utanför
dess gränser. Många försöker bedöma Skaparen och hans ska-
pade verk utifrån sina egna bristfälliga vetenskapliga kunska-
per. De försöker komma underfund med Guds natur, egen-
skaper och befogenheter, och ägnar sig åt spekulativa teorier
om den Evige. De som håller på med sådana studier går på
förbjuden mark. Deras forskning kommer inte att ge något
gott resultat, och det är med fara för deras eviga liv som de
fortsätter med den.HHM 371.2

  Våra första föräldrar leddes in i synd därför att de gav efter för en önskan att få kunskap som Gud hade undanhållit dem. När de försökte få denna kunskap förlorade de allt som var värt att äga. Om Adam och Eva aldrig hade rört det förbjudna trädet skulle Gud ha gett dem kunskap - en kunskap som inte syndens förbannelse vilade över, en kunskap som skulle ha gett dem evig glädje. Allt de fick då de lyssnade på frestaren var en erfarenhet av synden och dess följder. Genom sin olydnad blev mänskligheten skild från Gud och jorden skild från himlen.HHM 371.3

  Här finns en lärdom för oss. Det område som Satan ledde våra första föräldrar till är samma område som han försöker locka människor till i vår tid. Han översvämmar världen med tilltalande fabler. Han använder alla möjligheter han har för att fresta människor till att spekulera angående Gud. På det sättet försöker han hindra dem från att skaffa sig den kunskap om Gud som leder till frälsning.HHM 372.1

  Panteistiska teorierHHM 372.2

  I vår tid tränger spiritistiska läror in i läroanstalter och kyrkor överallt och undergräver tron på Gud och tron på hans ord. Teorin om att Gud är en kraft som genomtränger allt i naturen tas emot av många som bekänner sig tro på Bibeln. Men hur vacker den än kan se ut, är denna teori ett ytterst farligt bedrägeri. Den ger en falsk bild av Gud och vanärar hans storhet och majestät. Den leder inte bara människor fel, utan verkar också nedbrytande på dem. Mörker är dess element och sinnligheten dess verkningsområde. Att godta denna teori resulterar i att man skiljer sig från Gud. Och för den fallna mänskliga naturen innebär detta fullständig undergång.HHM 372.3

  Det tillstånd vi befinner oss i på grund av synden är onaturligt, och den makt som återupprättar oss måste vara övernaturlig, annars är den värdelös. Det finns bara en kraft som kan bryta det ondas makt över människors hjärtan, och det är Guds kraft i Jesus Kristus. Bara genom den korsfästes blod finns det rening från synd. Det är bara hans nåd som kan göra det möjligt för oss att stå emot och övervinna vår fallna naturs böjelser. De spiritistiska teorierna om Gud gör Guds nåd överflödig. Om Gud är en kraft som genomsyrar allt i naturen så finns han i alla människor, och för att bli helig behöver människan bara utveckla den kraft som finns inom henne.HHM 372.4

  Om dessa teorier dras till sin logiska slutsats sopar de undan hela den kristna läran. De tar bort behovet av en förso- ning och gör människan till sin egen frälsare. Dessa teorier om Gud tar bort kraften i hans ord, och de som tar emot dem står i stor fara att till slut betrakta hela Bibeln som ett mänskligt påhitt. De kanske sätter dygden högre än lasten, men när de har utestängt Gud från hans rätta plats som härskare sätter de sin tillit till mänsklig kraft, som är värdelös utan Gud. Ensam har den mänskliga viljan ingen verklig kraft att stå emot och övervinna det onda. Själens motståndskraft bryts ner. Människan har inget skydd mot synden. När en gång Guds ords och hans Andes återhållande kraft har avvisats, är det ingen som anar till vilket djup en människa kan sjunka.HHM 372.5

  “Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för
  dem som tar sin tillflykt till honom. Lägg ingenting till
  hans ord, så att han beslår dig med lögn.”

  “Den ogudaktige fångas av sina egna missgärningar
  och fastnar i sin egen synds snaror.” Ords 30:5,6; 5:22.
  HHM 373.1

  Gudomliga mysterierHHM 373.2

  “Det fördolda hör HERREN, vår Gud, till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid.” 5 Mos 29:29. Den uppenbarelse som Gud har gett av sig själv i sitt ord har vi fått för att studera. Den skall vi försöka förstå. Men bortom detta bör vi inte försöka tränga oss. Det största geni kan anstränga sig till utmattning för att ställa upp hypoteser om Guds natur, men arbetet kommer att vara fruktlöst. Det problemet har vi inte fått att lösa. Inget mänskligt sinne kan helt förstå Gud. Ingen borde syssla med spekulationer angående hans natur. Här är tystnad vältalighet. Den Allvetande är höjd över all diskussion.HHM 373.3

  Inte ens änglarna tilläts att ta del i rådsluten mellan Fadern och Sonen när frälsningsplanen blev lagd. Inte heller männi- skan skall försöka tränga sig in i den Högstes hemligheter. Vi är lika okunniga om Gud som små barn, men på samma sätt som små barn kan vi älska och lyda honom. I stället för att spekulera om hans natur eller befogenheter, borde vi ge akt på de ord han har talat:HHM 373.4

  ’ Kan du utforska Guds djuphet? Kan du utröna den
  Allsmäktiges fullkomlighet? Hög som himlen är den-
  vad kan du göra? Djupare än dödsriket är den - vad
  kan du förstå? Dess längd sträcker sig längre än jor-
  den, och bredden överträffar havet.” Job 11:7-9.
  HHM 374.1

  “Men visheten, var finns den? Var är den plats där in-
  sikten bor? Människan vet inte vägen till den, man fin-
  ner den inte i de levandes land. ‘Den är inte hos mig’,
  säger Djupet, och Havet säger: ‘Härfinns den inte. ‘Den
  kan inte köpas för guld, inte betalas med silver, den
  förvärvas inte med guld från Ofir, med dyrbar onyx och
  safir. Varken guld eller glas kan mäta sig med den, den
  byter man inte mot gyllene klenoder, än mindre då mot
  kristall och koraller. Att äga visheten är mer än att äga
  pärlor. Nubisk topas kan inte mäta sig med den, den
  kan inte köpas med renaste guld. Visheten, varifrån
  kommer den? Var är den plats där insikten bor? ...
  Avgrunden och Döden säger: ‘Vi har bara hört talas
  om den. ’ Men Gud känner vägen till den, han vet var
  visheten bor. Hans blick når till jordens ände, allt un-
  der himlen ser han. ... När han stadgade en lag för
  regnet och fastställde åskvädrens bana, då såg han vis-
  heten och granskade den, lärde känna den och utforsk-
  ade den. Till människan sade han: ‘Att frukta Herren,
  det är vishet, att sky det onda är insikt. ‘” Job 28:12-28 (BK).
  HHM 374.2

  Vi kan inte finna visheten varken genom att utforska jordens gömmor eller genom att fåfängt försöka tränga in i hemligheten om Guds natur. Den finner man i stället genom att ödmjukt ta emot den uppenbarelse som Gud har funnit för gott att ge oss, och genom att anpassa våra liv efter hans vilja.HHM 375.1

  Inte ens de största intellekten kan förstå Jehovas mysterier så som de finns uppenbarade i naturen. I Guds ord ställs många frågor som de mest lärda inte kan svara på. De här frågorna ställdes inte för att vi skulle svara på dem, utan för att vi skulle bli uppmärksamma på Guds djupa mysterier och lära oss att vår vishet är begränsad, och att vi i vårt dagliga liv är omgivna av mycket som ligger utanför vad en dödlig människa kan förstå.HHM 375.2

  Tvivlare vägrar att tro på Gud därför att de inte kan förstå den oändliga kraft han uppenbarar sig genom. Men Gud måste erkännas lika mycket utifrån allt det som han inte har uppenbarat om sig själv, som utifrån det vi med vår begränsade fattningsförmåga kan förstå om hcnom. Både genom gudomlig uppenbarelse och genom naturen har Gud visat oss mysterier som kräver tro. Så måste det vara. Vi kan fortsätta att söka, fortsätta att ställa frågor, fortsätta att lära oss mera, och ändå finns det oändligt mycket mer bortom.HHM 375.3

  ”Vem har mätt vattnen i sin kupade hand och tagit mått
  på himlens vidd med sina utspända fingrar? Vem har
  samlat stoftet på jorden i ett måttkar, eller vägt bergen
  på en våg och höjderna i en vågskål? Vem har utforsk-
  at HERRENS Ande, och vem kan ge honom råd och
  undervisa honom? ... Se, folken är som en droppe i en
  spann, som ett dammkorn i en vågskål. Kustländerna
  lyfter han som ett stoftkorn. Libanons skog räcker inte
  till offerved, dess djur inte till brännoffer. Alla folk är
  som ett intet inför honom, mindre än intet och idel tom- het anser han dem vara. Vem vill ni likna Gud vid, vad
  vill ni jämföra honom med? ... Vet ni inte det, har ni
  inte hört det? Har inte detta förkunnats för er från be-
  gynnelsen? Har ni inte förstått det alltifrån jordens
  grundläggning? För honom som tronar över världen
  är dess inbyggare som gräshoppor. Han breder ut him-
  len som ett flor, spänner ut den som ett tält att bo in
  under. ... Vem vill ni då likna mig vid, så att jag skulle
  vara som han ? säger den Helige. Lyft upp era ögon mot
  höjden och se: Vem har skapat allt detta? Vem för här-
  skaran däruppe fram i räknade skaror? Genom sin stora
  makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid
  namn - ingen enda uteblir.

  ” Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå: ‘Min väg är
  dold för HERREN. Gud bryr sig inte om min rätt’? Vet
  du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud,
  som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och
  utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas.” Jes 40:12-28.
  HHM 375.4

  Låt oss lära oss om vår Guds storhet genom det som den helige Ande har uppenbarat för sina profeter. Profeten Jesaja skrev:HHM 376.1

  “I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andre: ‘Helig, helig, helig är HERREN Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.’ Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök.HHM 376.2

  “Då sade jag: ‘Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, HERREN Sebaot.’HHM 376.3

  “Då flög en av serafema fram till mig. I hans hand var ett glödande kol. som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sade:“När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad.”’ Jes 6:1-7.HHM 377.1

  “Ingen är som du, HERRE, du är stor, och
  stort och mäktigt är ditt namn. Vem skulle inte frukta dig, du fol-
  kens konung? ” Jer 10:6,7.
  HHM 377.2

  “HERRE, du utrannsakar mig och känner mig. Om jag
  sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjär-
  ran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det, med
  alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på
  min tunga, vet du, HERRE, allt om det. Du omsluter
  mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan
  kunskap är mig alltför underbar, den är så hög att jag
  ej kan förstå den. ” Ps 139:1-6.
  HHM 377.3

  “Stor är vår Herre och väldig i kraft, hans förstånd har ingen gräns.” Ps 147:5.HHM 377.4

  “Inför HERRENS ögon är en människas vägar uppenbara, han ger akt på alla hennes steg.” Ords 5:21.HHM 377.5

  “Han uppenbarar det som är djupt och fördolt, han vet vad som finns i mörkret och hos honom bor ljuset.” Dan 2:22.HHM 377.6

  “För Gud är hans verk kunnigt från världens begynnelse. ” ” Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter.” Ap 15:18 (NT 1883 års övers.); Rom 11:34-36.HHM 377.7

  “Evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige”,“som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt!” 1 Tim 1:17; 6:16.HHM 378.1

  “Skall inte hans majestät förskräcka er, skräck för
  honom falla över er?” Joh 13:11.
  HHM 378.2

  “Bor inte Gud i himlens höjd? Och se på stjärnorna
  däruppe, hur högt de sitter!” Job 22:12.
  HHM 378.3

  “Kan hans skaror räknas ? Över vem går ej hans ljus
  upp?” Job 25:3.
  HHM 378.4

  “Stora ting gör han, utöver vad vi förstår. Se, åt snön
  ger han bud: ‘Fall ned till jorden’, likaså åt regnskuren,
  åt sitt regnflödes mäktiga skur. Därmed binder han alla
  människors händer, så att var och en som han har
  skapat kan lära av det. ... Skyarna lastar han också med
  väta och sprider omkring sina åskmoln. De måste sväva
  än hit, än dit, alltefter hans rådslut och de uppdrag de
  får, vadhelst han ålägger dem på jordens krets. Än är
  det som tuktoris, än med hjälp åt hans jord, än är det
  med nåd som han låter dem komma.

  “Lyssna då till detta ..., stanna och betänk Guds un-
  der. Förstår du på vad sätt Gud styr deras gång och
  låter blixtarna lysa fram ur sina moln? Förstår du la-
  gen för skyarnas jämvikt, den Allvises underbara verk?
  ... Kan du välva molnhimlen så som han, så fast som
  en spegel av gjuten metall? Lär oss då vad vi skall säga
  till honom, för vårt mörkers skull har vi inget att lägga
  fram. ... Men syns inte redan skenet? Strålande visar
  han sig ju mellan skyarna, där vinden har gått fram
  och sopat dem undan. I guldglans kommer han från
  norden. Ja, Gud är höljd i fruktansvärt majestät, den Allsmäktige kan vi inte fatta, honom som är så stor i
  kraft, honom som ej kränker rätten, ej strängaste rätt
  färdighet. Därför fruktar människorna honom. Job 37:5-24 (GT-81).
  HHM 378.5

  “Vem är som HERREN, vår Gud, han som tronar så
  högt, han som ser ner så djupt, vem i himlen och på
  jorden?” Ps 113:5, 6.
  HHM 379.1

  “HERREN har sin väg i storm och oväder, och mol-
  nen är dammet under hans fötter.” Nah 1:3.
  HHM 379.2

  “Stor är HERREN och högt prisad, hans storhet är
  outrannsaklig. Ett släkte prisar för ett annat dina verk
  och förkunnar dina väldiga gärningar. Ditt majestäts
  härlighet och ära vill jag begrunda och dina underba-
  ra verk. Om dina väldiga gärningars makt skall man
  tala, och din storhet skall jag förkunna. Man skall ut-
  breda ryktet om din stora godhet och jubla över din rätt-
  färdighet. ...

  “HERRE, alla dina verk skall tacka dig och dina from-
  ma skall lova dig. De skall tala om ditt rikes ära och
  förkunna din makt. De skall kungöra för människors
  barn dina mäktiga gärningar och ditt rikes ära och
  härlighet. Ditt rike är ett rike för alla evigheter, ditt
  herravälde varar från släkte till släkte. ... Min mun skall
  förkunna HERRENS lov, och allt som lever skall lova
  hans heliga namn alltid och i evighet.”
  HHM 379.3

  Ps 145:3-21.

  Allt eftersom vi lär oss mer och mer om hurdan Gud är, och hurdana vi själva är i hans ögon, kommer vi att frukta och bäva inför honom. Människor i vår tid borde ta varning av det öde som drabbade dem som i forna tider tog lätt på det som Gud hade förklarat heligt. När israeliterna tog sig friheten att öppna arken då den var på väg tillbaka från filisteernas land, blev deras respektlösa våghalsighet straffad på ett tydligt sätt.HHM 379.4

  Tänk också på den dom som föll över Ussa. Då arken fördes till Jerusalem under Davids regeringstid, räckte Ussa ut sin hand för att hålla den stadigt på plats. Därför att han i övermod rörde vid symbolen på Guds närvaro drabbades han av en ögonblicklig död.HHM 380.1

  Då Mose vid den brinnande busken inte uppfattade Guds närvaro, utan gick dit för att se på den förunderliga synen, blev han tillsagd:HHM 380.2

  “’Kom inte hit! Tag av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark.’ ... Då dolde Mose ansiktet, ty han bävade för att se på Gud.” 2 Mos 3:5, 6.HHM 380.3

  “Jakob lämnade Beer-Sheba och begav sig mot Haran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten, ty solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och lade sig att sova.HHM 380.4

  “Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, HERREN stod ovanför den och sade:HHM 380.5

  ‘Jag är HERREN, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt dig och dina efterkommande. ... Och se, jag är med dig och skall bevara dig vart du än går, och jag skall föra dig tillbaka till detta land. Jag skall inte överge dig intill dess att jag har gjort vad jag har lovat dig.’HHM 380.6

  “När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: ‘HERREN är verkligen på denna plats och jag visste det inte.’ Han greps av fruktan och sade: ‘Hur helig är inte denna plats! Det måste vara Guds boning, ja, här är himlens port.”’ 1 Mos 28:10-17.HHM 380.7

  Helgedomen, både tabernaklet i öknen och templet i Jerusalem, som var en jordisk symbol på Guds boning, hade en avdelning som var helgad för hans närvaro. Vid dess ingång fanns ett förhänge med invävda keruber, som ingen fick lyfta upp utom en. Att lyfta på förhänget och otillåtet tränga sig in till det heliga mysteriet i det allra heligaste, var en handling som var lika med döden. För över nådastolen uppenbarade sig den Heliges härlighet, en härlighet som ingen människa kunde se och leva. På den enda dagen under året som var avsatt för tjänst i det allra heligaste, gick översteprästen med bävan in till Guds närvaro medan moln av rökelse dolde härligheten för hans syn. Ute på tempelgården var allt stilla och tyst. Inga präster tjänstgjorde vid altaret. Den stora skaran av tillbed- jare, böjda i tyst vördnad, bad om Guds förbarmande.HHM 380.8

  “Allt det som hände dem är exempel, och det skrevs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut inpå oss.” 1 Kor 10:11 (BK).HHM 381.1

  “Men HERREN är i sitt heliga tempel. Var stilla inför
  honom, hela jorden!” Hab 2:20.
  HHM 381.2

  “HERREN är konung, folken darrar. Han tronar på
  keruberna, jorden skälver. HERREN är stor i Sion, upp-
  höjd över alla folk. Därför prisar man ditt namn, det
  stora och fruktansvärda. Helig är han.” Ps 99:1-3.
  HHM 381.3

  “HERRENS tron är i himlen. Hans ögon ser, hans
  blickar prövar människors barn.” Ps 11:4.
  HHM 381.4

  “Ty han blickar ner från sin heliga höjd. ” ” Från sin
  boning blickar han ner på alla som bor på jorden, han
  som formar alla deras hjärtan, han som känner till alla
  deras verk.” Ps 102:20; 33:14,15.
  HHM 381.5

  “Hela jorden må frukta HERREN, alla som bor i
  världen må bäva för honom.” Ps 33:8.
  HHM 381.6

  Människan kan inte utforska Gud. Ingen borde i övermod försöka lyfta det förhänge som döljer hans härlighet. ” Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar.” Rom 11:33. Det är ett bevis på hans nåd att hans kraft är dold, eftersom det är lika med döden att lyfta på förhänget som döljer den gudomliga närvaron. Inget dödligt sinne kan tränga in i det hemlighetsfulla där den Mäktige bor och verkar. Det är bara det som han anser lämpligt att avslöja som vi kan förstå om honom. Förnuftet måste erkänna att det finns en högre auktoritet. Hjärtat och förståndet måste böja sig för den store JAG ÄR.HHM 381.7

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents