Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Hälsa För Hela Människan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 37—Falsk och sann utbildning

  Han som är hjärnan bakom ondskans sammansvärjning ar-
betar ständigt för att hålla Guds ord dolt, och för att lyf-HHM 383.1

  ta fram människors åsikter. Han vill inte att vi skall höra Guds
röst som säger:“Här är vägen, gå på den.” Jes 30:21. Genom
en förvanskad utbildning gör han sitt yttersta för att fördunk-
la det ljus som kommer från himlen.HHM 383.2

  Filosofiska spekulationer och vetenskaplig forskning, som inte tar Gud med i beräkningen, gör tusentals människor till tvivlare. I vår tids skolor undervisar man och förklarar noggrant vad lärda män kommit fram till genom vetenskaplig forskning, medan man tydligt låter förstå att om dessa lärda män har rätt, kan inte Bibeln ha rätt. Tvivel är tilltalande för det mänskliga sinnet. De unga ser i det ett oberoende som fängslar fantasin, och de blir lurade. Satan triumferar. Han ger näring åt varje frö av tvivel som såtts i de ungas hjärtan. Han får det att växa och bära frukt, och snart samlar han in en stor skörd av otro.HHM 383.3

  Det är på grund av det mänskliga hjärtats böjelse till det onda som det är så farligt att så tvivel i de ungas sinnen. För vad som än försvagar tron på Gud minskar själens kraft att stå emot frestelser. Därigenom blir det enda verkliga skydd vi har mot synd borttaget. Det behövs skolor där de unga kan lära sig att sann storhet består i att ära Gud genom att uppenbara hans karaktär i det dagliga livet. Vi behöver lära känna Gud genom hans ord och hans verk, så att hans mål med våra liv kan uppfyllas.HHM 383.4

  Otroende författareHHM 384.1

  För att skaffa sig en utbildning tror många att det är nödvändigt att studera otroende författares skrifter, därför att deras verk innehåller många lysande tankar. Men vem är ursprunget till dessa lysande tankar? Det är Gud, och bara Gud. Han är källan till allt ljus. Varför skall vi då plöja igenom den mängd av felaktigheter som finns i dessa författares verk bara för några få intellektuella sanningars skull, när den hela och fulla sanningen är tillgänglig för oss?HHM 384.2

  Hur är det möjligt att människor som är i strid med Guds rike har fått en sådan kunskap som de ibland visar upp? Satan själv fick sin utbildning i himlens salar, och han har kunskap om både det goda och det onda. Han blandar det goda med det dåliga, och det är det som ger honom en sådan förmåga att bedra. Men skall vi ta emot Satan som en ljusets ängel bara därför att han har klätt sig i en strålande himmelsk dräkt? Frestaren har sina medarbetare som är utbildade enligt hans metoder, inspirerade av hans ande, och anpassade för hans arbete. Skall vi samarbeta med dem? Skall vi ta emot deras litterära verk och betrakta dem som nödvändiga för en god utbildning?HHM 384.3

  Om den tid och kraft som används för att försöka förstå otroende författares lysande idéer användes för att studera de dyrbara sanningarna i Guds ord, skulle tusentals människor som nu sitter i mörker och dödens skugga glädja sig i den härlighet som strålar från Livets ljus.HHM 384.4

  Historisk och teologisk kunskapHHM 385.1

  Det är många som tror att man måste skaffa sig en omfattande kunskap från historiska och teologiska skrifter för att förbereda sig för kristet arbete. De menar att en sådan kunskap kommer att bli till hjälp för dem när de förmedlar evangeliet. Men deras krävande studier av människors tankar har en benägenhet att försvaga deras arbete, snarare än att stärka det. När jag ser bibliotek fyllda av stora historiska och teologiska band, tänker jag:“Varför ge ut pengar för det som inte är bröd?” Det sjätte kapitlet i Johannes evangelium ger oss mer än det man kan finna i sådana bokverk. Kristus säger:“Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. ” ” Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. ” ” Den som tror har evigt liv. ” ” De ord som jag har talat till er är Ande och liv.” Joh 6:35, 51, 47, 63.HHM 385.2

  Men det finns ett slags historiskt studium som vi inte får förkasta. Helig historia var ett av de ämnen man studerade i profetskolorna. I det som nedtecknades angående Jehovas handlande gentemot nationerna kunde man spåra hans fotsteg. På samma sätt bör vi i dag reflektera över Guds handlande med jordens nationer. Vi borde förstå hur profetiorna har uppfyllts i historien, studera hur Gud har verkat genom omständigheter i de stora reformationsrörelserna, och förstå hur händelserna kommer att utveckla sig när nationerna samlar sig för den sista drabbningen i den stora striden.HHM 385.3

  Ett sådant studium kommer att ge en bred och övergripande syn på livet. Det kommer att hjälpa oss att förstå hur mycket vi påverkas av och är beroende av varandra, hur fantastiskt vi är sammanbundna i ett stort broderskap av samhällen och nationer, och i vilken hög grad förtryck och förnedring av en medlem innebär förlust för alla.HHM 385.4

  Men historia, så som den vanligtvis studeras, handlar om människors bedrifter, deras segrar i strid och deras framgångar när det gäller att nå makt och storhet. Guds ingripande i människans angelägenheter glöms bort. Det är få som studerar hur hans avsikter går i fullbordan i nationernas uppgång och fall.HHM 385.5

  Och i stor utsträckning är teologi, som den vanligtvis studeras och undervisas, endast en beskrivning av mänskliga spekulationer, som bara tjänar till att fördunkla Guds råd ” med ord utan förstånd”. Job 38:2. Alltför ofta är motivet med att samla på sig dessa många böcker inte så mycket en önskan att få mat för sinnet och själen som en ambition att bli bekant med filosofer och teologer, en önskan att framställa kristendomen för människor med lärda uttryck och påståenden.HHM 386.1

  Alla böcker i världen kan inte ersätta ett heligt liv. ” Lär av mig”, sade den store Läraren,“ta på er mitt ok”, lär er min mildhet och ödmjukhet. Matt 11:29. Din intellektuella stolthet hjälper dig inte att kommunicera med människor som håller på att gå under av brist på livets bröd. När du studerar dessa böcker låter du dem ta platsen för de praktiska lärdomar du borde lära dig av Kristus. Människorna blir inte mättade med det som kommit av ett sådant studium. Mycket lite av den forskning som är så slitsam för sinnet ger något av verklig nytta när det gäller att arbeta framgångsrikt för människors frälsning.HHM 386.2

  Frälsaren kom för “att predika glädjens budskap för de fattiga“. Luk 4:18. Han använde de enklaste termer och symboler i sin undervisning. Och det sades att ” den stora folkskaran lyssnade gärna på honom”. Mark 12:37. De som försöker göra hans arbete i denna tid behöver en djupare förståelse av de lärdomar han gav.HHM 386.3

  Den levande Gudens ord innehåller den högsta utbildning man kan få. De som arbetar för människor behöver äta av livets bröd. Då kommer de att få andlig kraft och bli förberedda att hjälpa alla kategorier av människor.HHM 386.4

  Studier av klassisk litteraturHHM 387.1

  I högskolor och universitet använder tusentals ungdomar en stor del av den bästa tiden i sina liv till att studera grekiska och latin. Och medan de är upptagna med dessa studier formas sinnet och karaktären av de onda tankar som finns i den hedniska litteratur som de måste läsa, och som anses nödvändig när man studerar antikens språk.HHM 387.2

  De som är insatta i den klassiska litteraturen förklarar att ” de grekiska tragedierna är fulla av incest, mord. och människooffer åt lystna och hämdgiriga gudar”. Det vore mycket bättre för världen om man slutade med den utbildning man får från sådana källor. ” Kan någon gå på glödande kol utan att fotterna blir svedda?” Ords 6:28. ” Kan det komma en ren från en oren? Nej, inte en enda!” Job 14:4. Kan vi då förvänta oss att de unga skall utveckla en kristen karaktär, när deras utbildning präglas av undervisningen från dem som trotsar principerna i Guds lag?HHM 387.3

  När eleverna frigör sig från alla band och kastar sig ut i ansvarslösa nöjen, festande och omoral, så tar de bara efter det som har visats dem i deras studier. Det finns yrken som kräver en kunskap i grekiska och latin. Några måste studera dessa språk. Men den kunskap i dessa språk som är nödvändig för praktiskt bruk kan man få utan att studera litteratur som är fördärvad och har en fördärvande inverkan.HHM 387.4

  Och det är inte många som behöver kunna grekiska och latin. Studiet av döda språk borde komma i andra hand efter de ämnen som ger kunskap om hur man på ett rätt sätt skall använda alla kroppens och sinnets krafter. Det är dårskap att de studerande skall använda sin tid för att lära sig döda språk eller skaffa sig teoretisk kunskap i något ämne på bekostnad av en fostran för livets praktiska arbetsuppgifter.HHM 387.5

  Vad är det eleverna bär med sig när de lämnar skolan? Vart skall de gå? Vad skall de göra? Har de den kunskap som be hövs för att undervisa andra? Har de blivit utbildade till att bli goda fäder och mödrar? Kan de stå i ledningen för en familj och vara kloka uppfostrare? Den enda utbildning som är värd namnet är den utbildning som leder unga män och kvinnor till att bli lika Kristus, som utrustar dem till att bära livets ansvar och att leda sina familjer. En sådan utbildning får man inte genom att studera antikens klassiker.HHM 387.6

  Spännande läsningHHM 388.1

  Mycket av den underhållningslitteratur som ges ut i dag är full av sensationella berättelser som lär upp ungdomen i ondska och leder dem in på fördärvets väg. De som till åldern bara är barn, är vuxna i kunskapen om det kriminella. De eggas till det onda genom de äventyr de läser. I fantasin lever de sig in i de handlingar som de har läst, tills de får lust att pröva vilka brott de kan utföra utan att bli straffade.HHM 388.2

  För barnens och de ungas aktiva sinnen är de påhittade beskrivningarna av framtiden verkliga. När revolutioner förutspås och alla möjliga händelser beskrivs som bryter ner lagars och självbehärskningens barriärer, är det många som påverkas av den anda som kommer fram i dessa beskrivningar. De leds till att begå förbrytelser som om möjligt är ännu värre än de som dessa underhållningsförfattare har skildrat. Samhället håller på att bli demoraliserat genom dessa inflytanden. Laglöshetens frön sås ut vitt och brett. Ingen behöver förundra sig över att följden blir en skörd av brottslighet.HHM 388.3

  Skrifter med romantiska, lättsinniga och spännande berättelser är i lika hög grad en förbannelse för läsaren. Författaren kanske menar sig lära ut en moralisk lärdom, och kan i sin bok väva in religiösa tankar, men ofta tjänar dessa bara till att dölja dårskapen och tomheten som finns under ytan.HHM 388.4

  Världen översvämmas av böcker som är fyllda med lock- ande villfarelser. De unga tar emot som sanning det som Bibeln fördömer som osanning, och de älskar och håller fast vid ett bedrägeri som betyder undergång för själen.HHM 388.5

  Det finns böcker med påhittade historier som skrivits för att framhålla sanning eller avslöja ett eller annat stort missförhållande. En del av dessa böcker har haft ett gott inflytande. Men de har också orsakat oerhörd skada. De innehåller påståenden och starka skildringar som uppeggar fantasin och väcker en rad tankar som är farliga, särskilt för de unga. De scener som skildras lever de sig in i om och om igen i sina tankar. Sådan läsning gör sinnet oförmöget att vara till nytta och odugligt för andlig aktivitet. Den förstör intresset för Bibeln och gör att det inte finns mycket rum i tankarna för himmelska ting. När sinnet uppehåller sig vid det orena som skildras väcks begären, och det hela slutar i synd.HHM 389.1

  Till och med skönlitteratur som inte innehåller antydningar till något orent, och som kan vara avsedd att framhålla goda principer, är skadlig. Sådan litteratur uppmuntrar vanan att läsa snabbt och ytligt bara för berättelsens skull. Därigenom medverkar den till att förstöra förmågan att tänka sammanhängande och djupt, och sinnet blir oförmöget att begrunda pliktens och evighetens stora frågor.HHM 389.2

  Genom att skönlitteratur fostrar en kärlek till det som är underhållande, skapar den hos läsaren en olust för livets praktiska plikter. På grund av denna litteraturs upphetsande och berusande kraft är den inte sällan en orsak till både mental och fysisk sjukdom. Många eländiga och försummade hem, många långvarigt sjuka, många på mental vårdsinstitutioner, har blivit vad de är på grund av vanan att läsa romaner. Det framhålls ofta att om vi skall kunna hålla de unga borta från sensationell och värdelös litteratur, måste vi ge dem skönlitteratur som är av bättre litterär kvalitet. Men det är som att försöka bota alkoholisten genom att ge honom mildare rus- drycker som vin, öl eller cider, i stället för whisky eller konjak. Det skulle bara göra att törsten efter starkare stimulantia hela tiden skulle hållas vid liv. Den enda säkerheten för drinkaren, liksom för nykteristen, är total avhållsamhet. Detsamma gäller för den som älskar skönlitteratur. Total avhållsamhet är det enda trygga.HHM 389.3

  Sagor och äventyrHHM 390.1

  I utbildningen av barn och unga har sagor, legender och uppdiktade berättelser fått en stor plats. Den sortens böcker används i skolorna och finns i många hem. Hur kan kristna föräldrar tillåta sina barn att använda böcker som är så fyllda av osanning? När barnen kommer med frågor om vad dessa berättelser betyder, som går tvärt emot vad föräldrarna har lärt dem, får de till svar att berättelserna inte är sanna. Men detta tar inte bort det skadliga inflytande som berättelserna har. Idéerna som framställs i dessa böcker är vilseledande för barnen. De ger dem en felaktig syn på livet och väcker och fostrar ett begär efter det overkliga.HHM 390.2

  Den utbredda användningen av sådana böcker i vår tid är ett av Satans listiga påhitt. Han försöker vända de gamlas och de ungas sinnen bort från den stora uppgiften att utveckla karaktären. Han vill att våra barn och ungdomar skall svepas bort genom de själsdödande bedrägerier som han fyller-världen med. Därför försöker han avleda deras sinnen från Guds ord, för att på det sättet hindra dem från att få kunskap om de sanningar som skulle vara ett skydd för dem.HHM 390.3

  Böcker som förvanskar sanningen borde aldrig sättas i händerna på barn och ungdomar. Vi får inte låta det ske att våra barn, när de håller på att skaffa sig en utbildning, får del av idéer som visar sig vara frön till synd. Om de vuxna inte befattade sig med sådana böcker skulle de själva vara i en säkrare ställning, och deras exempel och inflytande för det goda skulle göra det mycket mindre besvärligt att skydda de unga från frestelse.HHM 390.4

  Vi har ett överflöd av det som är verkligt, det som är gudomligt. De som törstar efter kunskap behöver inte gå till förorenade källor. Herren säger:HHM 391.1

  “Böj ditt öra härtill, och hör de visas ord, och lägg mina
  lärdomar på hjärtat. ... För att du skall sätta din för-
  tröstan till Herren, undervisar jag i dag just dig. Ja,
  redan förut har jag ju skrivit regler för dig och medde-
  lat dig råd och insikt, för att lära dig tillförlitliga san-
  ningsord, så att du rätt kan svara den som har sänt dig.” Ords 22:17-21 (GT-81).
  HHM 391.2

  “Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob, sin undervis-
  ning gav han i Israel. Han fastställde den för våra fä-
  der, och de skulle kungöra den för sina barn.” Ps 78:5.
  HHM 391.3

  “Det vill vi inte dölja för deras barn. För ett komman-
  de släkte vill vi förkunna HERRENS lov, hans makt och
  de under han har gjort.” Ps 78:4.
  HHM 391.4

  “Så skulle det bli känt för ett kommande släkte, för barn
  som en gång skulle födas, och de skulle berätta det för
  sina barn. De skulle då hoppas på Gud.” Ps 78:6, 7.
  HHM 391.5

  “HERRENS välsignelse ger rikedom.” Ords 10:22.HHM 391.6

  Kristi undervisningHHM 391.7

  Det var på det sättet Kristus framhöll sanningens principer i evangeliet. Från hans undervisning kan vi dricka av de rena strömmar som flyter från Guds tron. Kristus kunde ha gett människor kunskap som skulle ha överträffat alla tidigare avslöjanden, och ställt alla andra upptäckter i skuggan. Han kunde ha avslöjat den ena hemligheten efter den andra, och fängslat människors ivriga och uppriktiga tankar ända fram till tidens slut kring dessa underbara uppenbarelser. Men han ville inte ge ifrån sig en enda stund som han kunde använda för att undervisa om frälsningens vetenskap. Han värdesatte och använde sin tid, sina förmågor och sitt liv, uteslutande för att arbeta för människors frälsning. Han hade kommit för att söka rätt på och frälsa det som var förlorat, och han skulle inte låta sig avledas från sin uppgift. Han tillät ingenting att få distrahera honom.HHM 391.8

  Kristus förmedlade bara sådan kunskap som människor kunde få nytta av. När han undervisade folket begränsade han sin undervisning till deras behov och deras situation i det praktiska livet. Han tillfredsställde inte nyfikenheten hos människor som kom till honom med påträngande frågor. Alla sådana tillfällen gjorde han till stunder av allvarlig, uppriktig och livsavgörande vädjan. Till dem som var så ivriga att plocka frukt från kunskapens träd, erbjöd han frukten från livets träd. De fann alla vägar vara stängda, utom den väg som leder till Gud. Alla källor var förseglade utom källan till evigt liv.HHM 392.1

  Vår Frälsare uppmuntrade aldrig någon på sin tid att gå på rabbinernas skolor, därför att det skulle fördärva deras-sinnen på grund av det ständiga ” det sägs” eller ” det har sagts”. Varför skall då vi godta människors osäkra ord som upphöjd vishet, när en vishet som är större och tillförlitligare står till vårt förfogande?HHM 392.2

  Det som jag har sett av eviga ting, och det som jag har sett av människors svaghet, har gjort ett djupt intryck på mitt sinne och påverkat mitt livsverk. Jag kan inte se något som människan förtjänar att prisas eller äras för. Jag kan inte se någon orsak till varför man skall lita på och upphöja uppfattningar från de världsligt visa och de som kallas stora män. Hur kan de som saknar gudomlig upplysning ha korrekta uppfattningar om Guds planer och vägar? Antingen förkastar de honom helt och ignorerar hans existens, eller så begränsar de hans makt genom sina egna bristfälliga uppfattningar.HHM 392.3

  Låt oss välja att bli undervisade av honom som skapade himlarna och jorden, av honom som satte stjärnorna på deras bestämda platser på himlavalvet och gav solen och månen deras bestämda uppgifter.HHM 393.1

  Det är som sig bör att de unga tycker att de måste utveckla sina intellektuella förmågor så mycket som möjligt. Vi vill inte begränsa den utbildning som Gud inte har satt några gränser för. Men det vi uppnår är till ingen nytta om det inte används till Guds ära och mänsklighetens bästa.HHM 393.2

  Det är inte bra att överbelasta hjärnan med studier som kräver intensiv koncentration, men som inte kommer till användning i det praktiska livet. En sådan utbildning kommer att vara till skada för eleven, eftersom den minskar hans önskan och intresse att studera det som skulle göra honom rustad att vara till nytta och bära ansvar. En praktisk utbildning är värd mycket mer än en aldrig så stor mängd av enbart teoretisk kunskap. Det är inte tillräckligt att bara ha kunskap. Vi måste också kunna använda den på rätt sätt.HHM 393.3

  Den tid, de medel och de studier som så många offrar för en förhållandevis oandvändbar utbildning, borde hellre användas för att skaffa en utbildning som kommer att göra dem till praktiska män och kvinnor, utrustade till att bära livets ansvar. En sådan utbildning skulle vara den bästa tänkbara.HHM 393.4

  Vad vi behöver är en kunskap som stärker sinnet och själen. och som gör oss till bättre män och kvinnor. Hjärtats utbildning är mycket viktigare än enbart bokkunskap. Det är bra, ja, till och med nödvändigt, att ha kunskap om den värld vi lever i, men om vi inte räknar med evigheten kommer vi att misslyckas på ett sätt som inte går att reparera.HHM 393.5

  En elev kan använda alla sina krafter för att skaffa sig kunskap, men om han inte har en kunskap om Gud, om han inte lyder de lagar som hans egen kropp står under, kommer han att fördärva sig själv. Genom felaktiga vanor förlorar han förmågan att värdera sig själv, och han förlorar förmågan till självbehärskning. Han kan inte längre tänka klart när det gäller de ting som är viktigast för honom. Han använder sinnet och kroppen vårdslöst och oförnuftigt. Genom sin försummelse att följa rätta principer blir hans liv förstört, både för denna världen och för den kommande.HHM 394.1

  Om de unga förstod sin egen svaghet, skulle de finna sin styrka hos Gud. Om de gick till honom för att få undervisning skulle de bli visa i hans visdom, och deras liv skulle bära rik frukt till välsignelse för världen. Men om de låter sina sinnen vara upptagna med enbart världsliga och spekulativa studier, och därigenom skiljer sig från Gud, kommer de att förlora allt det som gör livet rikt.HHM 394.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents