Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Hälsa För Hela Människan - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 42—Utveckling och tjänst

  Det kristna livet omfattar mer än vad många tror. Det be-
står inte enbart av mildhet, tålamod, ödmjukhet och vän-HHM 437.1

  lighet. Dessa dygder är nödvändiga, men det finns också be-
hov för mod, framåtanda, handlingskraft och uthållighet. Den
väg som Kristus visar oss är självförsakelsens smala väg. För
att kunna ta sig in på den vägen och kämpa sig framåt genom
svårigheter och besvikelser, måste man vara mer än en vek-
ling.HHM 437.2

  KaraktärsstyrkaHHM 437.3

  Det behövs män med styrka, män som inte kommer att vänta på att deras väg skall jämnas och varje hinder tas bort, män som kan väcka ny iver hos modlösa arbetare som börjat tröttna i sina ansträngningar, män vars hjärtan är varma av kristen kärlek och vars händer är starka till att utföra sin Mästares arbete.HHM 437.4

  Några som utför missionsarbete är svaga, slappa, initiativlösa och blir lätt missmodiga. De saknar framåtanda. De har inte de positiva karaktärsdrag som ger kraft att utföra något - den gnista och energi som väcker entusiasm. De som vill nå framgång måste vara modiga och hoppfulla. De bör inte utveckla bara de passiva utan också de aktiva dygderna. Samti- digt som de skall ge ett milt svar som stillar vrede, måste de ha hjältens mod att stå emot det onda. Tillsammans med den kärlek som tål allting, behöver de den karaktärsstyrka som kommer att göra deras inflytande till en positiv kraft.HHM 437.5

  En del har ingen karaktärsfasthet. Deras planer och mål har ingen bestämd form eller stadga. De är bara till liten praktisk nytta i världen. Denna svaghet, obeslutsamhet och ineffektivitet borde övervinnas. I en sann kristen karaktär finns det en okuvlighet som inte kan böjas eller övervinnas genom ogynnsamma omständigheter. Vi måste ha moralisk ryggrad, en hederlighet som inte låter sig smickras, mutas eller skrämmas.HHM 438.1

  Gud vill att vi skall ta vara på varje tillfälle vi får för att förbereda oss för hans arbete. Han förväntar sig att vi skall lägga ner alla våra krafter i arbetet, och att vi hela tiden skall vara medvetna om hur heligt och ansvarsfullt det är.HHM 438.2

  Många som är kvalificerade att göra ett utmärkt arbete får lite gjort därför att de försöker lite. Tusentals människor går genom livet som om de inte hade något stort att leva för, inget högt mål att nå. En orsak till detta är att de undervärderar sig själva. Kristus betalade ett oändligt högt pris för oss, och han vill att vi skall värdera oss själva i förhållande till det pris han betalade.HHM 438.3

  Var inte tillfreds med att nå en låg nivå. Vi är inte vad vi skulle kunna vara, eller vad Gud vill att vi skall vara. Gud har gett oss förståndsförmågor, inte för att de skall vara overksamma eller förstöras genom att de används för världslig eller simpel sysselsättning, utan för att de skall utvecklas till det yttersta, renas, helgas, förädlas och användas för att främja Guds rike.HHM 438.4

  Ingen bör acceptera att vara enbart en maskin som styrs av en annan människas sinne. Gud har gett oss förmåga att tänka och handla, och det är genom att handla med försiktighet, medan vi ser upp till honom för att få visdom, som vi kommer att utveckla en förmåga att bära bördor. Var dig själv, med den personlighet Gud har gett dig. Var inte någon annans skugga. Förvänta dig att Herren kommer att arbeta i dig, med dig, och genom dig.HHM 438.5

  Tro aldrig att du har lärt dig tillräckligt, och att du nu kan slappna av. Människan bedöms efter sin bildning. Din utbildning bör fortsätta hela livet. Lär dig något varje dag och omsätt din kunskap i praktiken så att den blir till nytta.HHM 439.1

  Kom ihåg att vilken ställning du än har, så uppenbarar du dina motiv och utvecklar din karaktär. Vilket arbete du än utför, så gör det noggrant och med flit. Övervinn benägenheten att göra det lätt för dig.HHM 439.2

  Samma anda och principer som man för in i det dagliga arbetet, kommer att prägla hela livet. De som vill ha en bestämd arbetsmängd och en bestämd lön, och som vill komma in i sin arbetsuppgift utan att behöva anpassa sig eller lära upp sig, är inte sådana som Gud kallar att arbeta i sitt verk. De som försöker räkna ut hur de skall kunna ge så lite som möjligt av sina fysiska, mentala och moraliska krafter, är inte de arbetare som Gud kan ösa sina rikliga välsignelser över. Deras exempel smittar av sig. Det är egenintresse som styr dem. De människor som man alltid måste hålla ett öga på, och som bara gör det de blir tillsagda, är inte de arbetare som kommer att kallas goda och trogna tjänare. Det behövs arbetare som är handlingskraftiga, hederliga och arbetsamma, och som är villiga att utföra vad som än behöver göras.HHM 439.3

  Många blir ineffektiva därför att de drar sig undan ansvar av rädsla för att misslyckas. Därigenom går de miste om den utbildning som kommer av erfarenhet, och som varken läsning, studier eller några andra förmåner kan ge dem.HHM 439.4

  Människan kan forma omständigheter, men omständigheter borde inte tillåtas att forma människan. Vi borde ta vara på omständigheterna och låta dem bli till hjälp för oss i vårt arbete. Vi borde bemästra dem, men inte tillåta dem att bemästra oss. -HHM 439.5

  Män med kraft är män som har blivit motarbetade, trotsade och hindrade. Eftersom motståndet de möter sätter alla deras krafter i verksamhet, blir det till en stor välsignelse för dem. De får självförtroende. Konflikter och tilltrasslade situationer tvingar oss att lita på Gud och att visa den fasthet som utvecklar styrka.HHM 440.1

  Kristus var inte sniken i sin tjänst. Han räknade inte sitt arbete i timmar. Han gav sin tid, sitt hjärta, sin själ och sin kraft i arbetet för mänsklighetens bästa. Han arbetade sig igenom ansträngande dagar, och under långa nätter böjde han sig i bön för att få kraft och uthållighet att kunna göra ett ännu större arbete. Under starka rop och tårar bad han att hans mänskliga natur skulle bli styrkt, så att han kunde möta den listige fiendens alla förförelser och fullborda sin uppgift att höja mänskligheten. Han säger till sina medarbetare:“Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort mot er.” Joh 13:15.HHM 440.2

  “Kristi kärlek driver oss”, sa Paulus. 2 Kor 5:14. Kärleken var drivkraften i hans handlande. Det var den som motiverade honom. Om hans iver att göra sin plikt någon gång svalnade för ett ögonblick, behövdes bara en blick på korset för att han skulle göra sitt sinne redo att återigen kämpa framåt på självförsakelsens väg. I arbetet för sina bröder förlitade han sig mycket på den oändliga kärlek som uppenbarades i Kristi offer, med sin bevekande och tvingande kraft.HHM 440.3

  Hur innerlig och gripande är inte hans vädjan:“Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika.” 2 Kor 8:9. Ni vet från vilken hög ställning han steg ner, och hur djupt i förödmjukelse han sänkte sig. Han gick offrets väg, och vek inte av därifrån förrän han hade gett sitt liv. Det fanns ingen vila för honom mellan himlens tron och korset. Hans kärlek till människan fick honom att välkomna varje förolämpning och tåla varje kränkning.HHM 440.4

  Paulus uppmanar oss:“Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras.” Han ber oss att vara så till sinnes som Kristus Jesus var. ” Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors.” Fil 2:4-8 (BK).HHM 441.1

  Det var mycket viktigt för Paulus att människor skulle se och förstå hur djupt Kristus ödmjukade sig. Han var övertygad om att om de kunde ledas till att begrunda det förunderliga offer som himlens majestät gjorde, skulle själviskheten fördrivas från deras hjärtan. Aposteln dröjer vid punkt efter punkt, så att vi i någon mån skall förstå hur mycket Frälsaren nedlät sig för syndares skull. Först leder han våra tankar till den ställning Kristus hade i himlen hos Fadern. Sedan visar han hur Kristus lägger sin härlighet åt sidan och frivilligt utsätter sig för människolivets förödmjukande omständigheter, hur han tar på sig uppgiften som en tjänare och blir lydig intill döden, ja, den mest förnedrande och motbjudande, den mest plågsamma - döden på ett kors. Kan vi begrunda denna underbara uppenbarelse av Guds kärlek utan att fyllas av tacksamhet och kärlek och en stark förnimmelse av det faktum att vi inte tillhör oss själva? En sådan Mästare borde vi inte tjäna motvilligt, eller med själviska motiv.HHM 441.2

  “Ni vet ju”, säger Petrus,“att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta.” 1 Petr 1:18. Tänk om man hade kunnat köpa människans frälsning för pengar, hur lätt hade det då inte varit att göra det för honom som säger:“Mig tillhör silvret och mig tillhör guldet”! Hagg 2:9. Men syndaren kunde köpas fri bara genom Guds Sons dyrbara blod. De som inte uppskattar detta underbara offer, och drar sig undan från att tjäna Kristus, kommer att gå förlorade i sin själviskhet.HHM 441.3

  En fast beslutsamhetHHM 442.1

  Kristus lät allt i sitt liv vara underordnat hans arbete, det stora frälsningsverk han hade kommit för att utföra. Samma hängivenhet, samma självförnekelse och självuppoffring, samma lydnad för kraven i Guds ord, skall visa sig i hans lärjungar.HHM 442.2

  Alla som tar emot Kristus som sin personlige Frälsare kommer att längta efter förmånen att få tjäna Gud. När vi tänker på vad himlen har gjort för oss, grips våra hjärtan av en oändlig kärlek och en innerlig tacksamhet. Vi längtar efter att få visa vår tacksamhet genom att använda våra förmågor till tjänst för Gud. Vi längtar efter att visa vår kärlek till Kristus och till dem han har friköpt. Vi kommer att vilja utföra hårt arbete, utstå svårigheter och göra uppoffringar.HHM 442.3

  En sann Guds arbetare kommer alltid att göra sitt bästa, för på det sättet kan han ära sin Mästare. Han kommer att göra det som är rätt därför att han vill visa respekt för Guds bud. Han kommer att försöka utveckla alla sina förmågor. Han kommer att utföra alla sina plikter som om han gjorde dem för Gud. Hans enda önskan kommer att vara att Kristus skall äras och tjänas på ett fullkomligt sätt.HHM 442.4

  Det finns en tavla som föreställer en oxe som står mellan en plog och ett altare. Den har texten ” Redo för båda”. Det vill säga, redo att slita i plogfåran eller att bli offrad på altaret. Detta visar ett sant Guds barns inställning - att vara villig att gå dit plikten kallar, att förneka jaget och att uppoffra sig för Frälsarens sak.HHM 442.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents