Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Świadectwa dla zboru IX - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ostrzeżenie

  “Tedy począł przymawiać miastom, w których się najwięcej działo cudów jego że nie pokutowały mówiąc: Biada tobie Chorazynie! biada tobie Betsaido! bo gdyby się były w Tyrze i w Sydonie te cuda stały, które się w was stały, dawnoby były w worze i popiele pokutowały. Wszakże powiadam wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dzień sądny niżeli wam. A ty Kapernaum! któreś aż do nieba wywyższone, aż do piekła strącone będziesz, bo gdyby się były w Sydonie te cuda działy, które się działy w tobie, zostałaby była aż do dnia dzisiejszego. Nawet powiadam wam iż lżej będzie ziemi Sodomskiej w dzień sądny niżeli tobie.S9 265.2

  W on czas odpowiadając Jezus rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi! żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi a objawiłeś je niemowlątkom. Zaprawdę Ojcze! tak się upodobało tobie. Wszystkie rzeczy dane mi są od Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca kto zna, tylko Syn, a komuby Syn chciał objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie. Weźmijcie jarzmo moje na się a uczcie się ode mnie żem ja cichy i pokornego serca a znajdziecie odpocznienie duszom waszym. Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest a brzemię moje lekkie jest”. Mateusza 11,20-30.S9 265.3

  Właściwa to rzecz być łagodnym, pokornym i miłosiernym ale jednocześnie trzeba w nauce Chrystusa być twardym jak skała. Jego polecenia trzeba spełniać dokładnie. Nawet najmniejszego słowa nie można stracić z oczu. Prawda będzie trwać wiecznie. Zaufania naszego nie wolno opierać na kłamstwie lub na pozorach. A kto mimo wszystko tak postąpi, zobaczy że stało się to kosztem życia wiecznego. Teraz musimy proste czynić ścieżki dla naszych stóp ażeby słabych nie sprowadzić z właściwej drogi. Gdy słaby zboczy z drogi bezpiecznej, kto jest za to odpowiedzialny jeżeli nie ci, którzy go w błąd wprowadzili? Radę Pana, którego słowa są życiem wiecznym, zniszczyli wprowadzeniem w błędy, które pochodzą od ojca kłamstwa.S9 266.1

  Mam coś do powiedzenia wszystkim tym, którym się wydaje że będą zabezpieczeni jeżeli wykształcenie otrzymają w Battle Greek. Pan zniszczył dwa nasze największe zakłady w Battle Greek [był to szpital, który 25. lutego 1902 roku zniszczył ogień i drukarnia “Review and Herald”, która spłonęła 30. września 1902 roku]. Dawał ostrzeżenie za ostrzeżeniem tak jak Chrystus ostrzegał Betsaidę i Kapernaum. Dlatego jak ważną jest rzeczą poważnie brać każde słowo pod uwagę — słowo, które pochodzi z ust Boga. Żadne odejście od słów Chrystusa nie dzieje się bez grzechu. Zbawiciel błaga błądzących by pokutowali. Kto upokorzy swe serce i wyzna grzechy swoje ten otrzyma przebaczenie. Jego przestępstwa będą mu darowane. Ale człowiek, któremu się wydaje że wyznaniem swych grzechów okazuje słabość, nie znajdzie przebaczenia i nie uzna Chrystusa swoim Zbawicielem, zatem coraz więcej będzie popełniał wykroczeń, czynił głupstwo za głupstwem i grzech dodawał do grzechu. Co taki człowiek uczyni w dniu, w którym księgi zostaną otworzone i każdy będzie osądzony na podstawie tego co w nich jest napisane?S9 266.2

  Byłoby rzeczą bardzo dobrą dokładnie rozważyć piąty rozdział Objawienia, rozdział — dla wszystkich odgrywających w naszym czasie jakąś rolę w dziele Bożym — nadzwyczaj ważny. Mianowicie są niektórzy co dają się omamić i nie rozumieją tego co spadnie na ziemię. Pozwolili swemu rozumowi zaciemnić się rzeczami, które wywołują grzech i zawiodą się okrutnie. Jeżeli nie zawrócą z tej drogi, będą znalezieni lekkimi kiedy Bóg będzie wypowiadał wyrok nad ludźmi. Przekroczyli zakon i złamali przymierze wieczne, zatem otrzymają zapłatę według uczynków swoich.S9 267.1

  “I widziałem gdy otworzył szóstą pieczęć a oto stało się wielkie trzęsienie ziemi a słońce zczerniało jako wór włosiany i księżyc wszystek stał się jako krew a gwiazdy niebieskie padały na ziemię tak jak drzewo figowe zrzuca z siebie figi swoje niedostałe gdy od wiatru wielkiego bywa zachwiane. A niebo ustąpiło jako księgi zwinione a wszelka góra i wyspy z miejsca się swego poruszyły. A królowie ziemi, książęta i bogacze, hetmani i mocarze, każdy niewolnik i każdy wolny pokryli się w jaskinie i w skały gór. I rzekli górom i skałom: Upadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na stolicy, i przed gniewem tego Baranka. Albowiem przyszedł dzień on wielki gniewu jego i któż się ostać może?” Objawienie 6,12-17.S9 267.2

  “Potemem widział a oto lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z każdego narodu i pokolenia i ludzi i języków, którzy stali przed stolicą i przed oblicznością Baranka, obleczeni w szaty białe a palmy były w rękach ich. I wołali głosem wielkim mówiąc: Zbawienie należy Bogu naszemu siedzącemu na stolicy i Barankowi. Cić są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje i wybielili je we krwi Barankowej. Dlatego są przed stolicą Bożą i służą mu we dnie i w nocy w kościele jego, a ten, który siedzi na stolicy, jako namiotem zasłoni ich. Nie będą więcej łaknąć i nie będą więcej pragnąć, nie uderzy na nich słońce ani żadne gorąco. Albowiem Baranek, który jest w pośrodku stolicy, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich”. Objawienie 7,9-17.S9 267.3

  W tych tekstach przedstawiono nam dwie grupy. Jedna z tych grup dała się omamić i stanęła po stronie tych, z którymi Pan jest w walce. Fałszywie tłumaczyli zesłane poselstwa i osłonili się szatą własnej sprawiedliwości. Grzech w ich oczach nie był grzechem. Błędu nauczali zamiast prawdy i wiele dusz zwiedli.S9 268.1

  Musimy się teraz strzec. Ostrzeżeń dano wystarczająco dużo. Czy nie widzimy że wypełnia się przepowiednia Chrystusa z 21 rozdziału Ewangelii Łukasza? Jak wielu omamia swoje dusze i pozbawia je błogosławieństw, które staną się udziałem innych przez wiarę i posłuszeństwo? Jeszcze jest czas łaski i jeszcze wolno nam mieć nadzieję na to co oferuje ewangelia. Pokutujmy, nawróćmy się i wyzbądźmy grzechów aby mogły być wyznane. “Niebo i ziemia przeminą ale słowa moje nie przeminą. Strzeżcie się aby snać nie były obciążone serca wasze obżarstwem i opilstwem i pieczołowaniem o ten żywot a nagle by przyszedł na was ten dzień. Albowiem jako sidło przypadnie na wszystkie, którzy mieszkają na obliczu wszystkiej ziemi. Przetoż czujcie modląc się na każdy czas abyście byli godni ujść tego wszystkiego co się dziać ma i stanąć przed Synem Człowieczym”. Łukasza 21,33-36.S9 268.2

  Czy ostrzeżenia Chrystusa mają nieusłyszane minąć nas? Czyż nie teraz powinniśmy być pilni i pokutować dopóki możemy usłyszeć głos łaski?S9 269.1

  “Czujcież tedy ponieważ nie wiecie, której godziny Pan wasz przyjdzie. A to wiedzcie że gdyby wiedział gospodarz o której straży złodziej ma przyjść, wżdyby czuł i nie dałby podkopać domu swego. Przetoż i wy bądźcie gotowi, bo której się godziny nie spodziejecie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któryż tedy jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił pan jego nad czeladzią swoją aby im dawał pokarm na czas słuszny? Błogosławiony on sługa, któregoby przyszedłszy pan jego znalazł tak czyniącego”.S9 269.2

  “Zaprawdę powiadam wam że go nad wszystkimi dobrami swymi postanowi. Ale jeśliby rzekł on zły sługa w sercu swojem: Odwłacza pan mój z przyjściem swojem i począłby bić spółsługi a jeść i pić z pijanicami, przyjdzie pan sługi onego, dnia, którego się niespodzieje, i godziny, której nie wie, i odłączy go, a część jego położy z obłudnikami, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Mateusza 24,42-51.S9 269.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents