Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Adventistu māja - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  74. Nodaļa—Droša Un Nedroša Draudzība

  [459] Kas ietekmē mūs un mūsu bērnus. Katra draudzība, ko izvei-dojam, lai arī cik tā būtu neliela, ietekmē mūs. To, cik daudz mēs pa-kļaujamies šai ietekmei, nosaka tuvības pakāpe, attiecību noturība un mūsu mīlestība un cieņa pret cilvēku, ar kuru draudzējamies. 1Liecības draudzei 5, 222, 223.Am 406.1

  Ja atrodamies starp biedriem, kuru ietekmei ir tieksme likt mums aizmirst augstās prasības, kādas Kungam ir pret mums, mēs pakļaujamiees kārdinājumiem un kļūstam morāli vāji, lai tiem pretotos. Mēs pārņemam viņu garu un lolojam savu draugu idejas, noliekot svētās un mūžīgās lietas zemāk par savu draugu ieteikto. Īsāk sakot, mēs esam ietekmēti tieši tā, kā visas taisnības ienaidnieks to bija ieplānojis.Am 406.2

  Gados jaunākie, nonākot šajā ietekmē, ir daudz vieglāk ietekmējami nekā vecākie. Viss atstāj ietekmi uz mūsu prātiem - sejas, kurās viņi skatās, balsis, kuras viņi klausās, vietas, ko viņi apmeklē, sabiedrība, kurā viņi uzturas, un grāmatas, ko viņi lasa. Nav iespējams pārāk augstu novērtēt to, cik svarīgi šai un nākamajai pasaulei ir draugi, ko izvēlamies sev un, vēl svarīgāk, saviem bērniem. 2Turpat, 543. Am 406.3

  Briesmas, draudzējoties ar bezdievīgajiem. Pasaulei nav jābūt mūsu kritērijam. Mums nav jādraudzējas ar bezdievīgajiem un jāpārņem viņu gars, jo tie vada sirdi prom no Dieva pie viltus dievu pielūgsmes. Nelokāma dvēsele, stipra ticībā, var darīt daudz laba. Tā var dot augstākā līmeņa svētības tiem, ar ko tā draudzējas, jo Kunga likums ir tās sirdī. [460] Mēs nevaram labprātīgi draudzēties ar tiem, kas mīda kājām Dieva likumu, un saglabāt savu ticību šķīstajam un neaptraipītajam. Mums ir jāsaprot gars, un, ja nenošķirsimies no viņiem, beigās būsim saistīti ar viņiem un dalīsimies viņu liktenī. 3Manuskripts 6, 1892. Am 406.4

  Draudzējoties ar elku pielūdzējiem un pievienojoties viņiem viņu svētkos, ebreji tika vadīti pārkāpt Dieva likumu un atnesa spriedumu tautai. Tā tagad Kristus sekotāju vadīšana, lai viņi draudzētos ar bezdie-vīgajiem un pievienotos viņu izklaidēs, ir sātana visveiksmīgākais pa-ņēmiens, kā ievilināt grēkā. “Tādēļ izejiet no viņu vidus un nošķirieties no viņiem, saka Kungs; nekam nešķīstītam nepieskarieties.” (2. Kor. 6:17) Dievs no saviem ļaudīm prasa tik lielu atšķirību pasaules ieradumos, tradīcijās un principos, kādu Viņš prasīja no Israēla senatnē. 4Sentēvi un pravieši, 458.Am 407.1

  Simsona labprātīgā izvēle. Dieva aizgādības rūpes bija ar Simsonu, lai viņš būtu sagatavots darbam, kuram bija aicināts. Dzīves sākumā viņu apņēma labvēlīgi nosacījumi fiziskā spēka, intelektuālās enerģijas un mo-rālās tīrības attīstībai, bet ļaunas sabiedrības ietekmē viņš pazaudēja to pieķeršanos Dievam, kas ir cilvēka vienīgā drošība, un ļaunuma straume aizrāva viņu sev līdzi. Tie, kas pienākuma ceļā tiek ievesti pārbaudījumos, var būt droši, ka Dievs viņus pasargās. Tomēr, ja cilvēki labprātīgi nostājas tur, kur viņus var uzvarēt kārdinājumi, viņi agrāk vai vēlāk krīt. 5Turpat, 568.Am 407.2

  Viltīgā ļaunuma ietekme. Dārgie skolēni, dienu un nakti jums se-kos jūsu vecāku lūgšanas. Ieklausieties viņu lūgumos un brīdinājumos un neizvēlieties neapdomīgus draugus. Jūs [461] nevarēsit redzēt, kā ļaunuma ietekme viltīgi sabojā jūsu prātu un ieradumus, vadot jūs pļaut ļaunus ieradumus, panākot to, ka attīstīsit neveselīgu raksturu. Jūs varat neredzēt briesmas un domāt, ka esat spējīgi darīt pareizi tikpat viegli, kā pirms pakļaušanās kārdinājumam darīt nepareizi, bet tā ir kļūda. Vecāki un skolotāji, kas mīl un bīstas Dievu, var brīdināt, lūgties un dot padomus, bet viss būs veltīgi, ja nepakļausities Dievam un neizkopsit spējas, ko Viņš jums ir devis Viņa godam. 6The Youth's Instructor, January 18, 1894.Am 407.3

  Sargieties no tiem, kas ir vienaldzīgi pret reliģiju. Ja bērni tiekas ar biedriem, kuru sarunas ir par nesvarīgo, laicīgo, viņu prāts nonāk tajā pašā līmenī. Ja viņi dzird, ka reliģijas principi tiek apkaunoti un mūsu ticība pazemota, ja viņu ausīs nonāk viltīgi patiesības apšaubījumi, tas nostiprinās viņu prātos un veido viņu raksturus. 7Liecības draudzei 5, 545.8Am 408.1

  Nekas cits nevar tik efektīvi neitralizēt nopietnas ietekmes un labas ilgas vai tās iznīcināt kā draudzība ar tukšiem un bezrūpīgiem cilvēkiem, kuru prāts ir samaitāts. Lai arī cik pievilcīgi var būt šie cilvēki, pateicoties viņu asprātībām, sarkasmam un jokiem, viņu vieglprātīgā un vienaldzīgā izturēšanās pret reliģiju ir pietiekams iemesls, kāpēc nevajadzētu ar tiem draudzēties. Jo saistošāki viņi ir citos aspektos, jo vairāk vajadzētu bīties no viņu kā draugu ietekmes, jo viņi padara bezdievīgu dzīvi bīstami pievilcīgu. 8Turpat, 3:125. Am 408.2

  Pasaulīga draudzība piesaista un apžilbina maņas, tā ka dievbijībai, godbijībai un uzticībai nav spēka saglabāt cilvēku nelokāmu. Pazemīgā, pieticīgā Kristus dzīve šķiet nepievilcīga. Daudziem, kas sevi sauc par Dieva dēliem un meitām, Jēzus, Debesu majestāte, ir “kā sakne no iz-kaltušas zemes, ne tam auguma, ne košuma” (Jes. 53:2). 9Manuskripts 6, 1892.Am 408.3

  [462] Nevērsiet savas pieķeršanās jūtas pret pasaulīgiem radiniekiem. Mēs nevaram kalpot Dievam un pasaulei vienlaikus. Mums nav jāpiesaista savas pieķeršanās jūtas pasaulīgiem radiniekiem, kuri nevēlas uzzināt patiesību. Draudzējoties ar viņiem, mēs varam censties visos iespējamos veidos ļaut savai gaismai spītēt, bet mūsu vārdiem, uzvedībai, tradīcijām un rīcībai nevajadzētu nekādā ziņā tikt veidotai saskaņā ar viņu idejām un tradīcijām. Mums ir jāparāda patiesība jebkādās attiecībās ar viņiem. Ja to nevaram, tad - jo mazāk ar viņiem saistāmies, jo labāk tas mūsu pašu garīgumam. 10Liecības draudzei 5, 543.Am 408.4

  Izvairieties no tiem, kam ir zemi standarti un vaļīga morāle. Tas nav pareizi, ka kristieši draudzējas ar tiem, kam ir vaļīga morāle. Tuva draudzība ikdienā, kas aizņem laiku, nekādā mērā nestiprinot intelektu vai morāli, ir bīstama. Ja morālā gaisotne, kas apņem cilvēkus, nav šķīsta un svēta, bet to aptraipa samaitātība, tie, kas elpo šo gaisu, atklās, ka tā gandrīz nemanāmi darbojas pie intelekta un sirds, lai saindētu un sagrautu. Ir bīstami būt labi pazīstamiem ar tiem, kuru prāti dabiski ie-ņem zemu līmeni. Pamazām un nemanot tie, kas ir dabiski apzinīgi un mīl šķīstumu, nonāks tādā pašā līmenī, piedaloties to cilvēku muļķībā un morālajā tukšumā, ar kuriem viņi pastāvīgi nonāk saskarsmē, un parādot patiku pret tiem. 11Liecības draudzei 3, 125.Am 409.1

  Labs vārds ir dārgāks par zeltu. Jauniešiem ir tieksme draudzēties ar tiem, kas ir zemāki savā domāšanā un morālē. Kādu gan patiesu laimi jau-ns cilvēks var gaidīt no brīvprātīgas saskarsmes ar cilvēkiem, kam ir zems domāšanas, jūtu un uzvedības standarts? Daži ir samaitāti gaumē un ie-radumos, un visi, kas izvēlēsies šādu sabiedrību, sekos [463] viņu parau-gam. Mēs dzīvojam briesmu pilnos laikos, kas liks bīties visu sirdīm. 12Liecības draudzei 4, 558.Am 409.2

  Daudzi padodas kārdinājumiem, jo baidās tikt izsmieti. Bēr-niem [..] ir vajadzīgi biedri, kas neizsmej to, kas ir šķīsts un vērtīgs, bet kas aizstāv to, kas ir pareizs. Bailes tikt izsmietam vada daudzus jauniešus pakļauties kārdinājumiem un staigāt bezdievīgo ceļus. Mātes ar savu paraugu un vārdiem var darīt daudz, lai parādītu bērniem, kā palikt taisniem, atrodoties starp zobgaļiem un izsmējējiem. 13The Review and Herald, March 31, 1891.Am 409.3

  Kāpēc mūsu jaunieši nepadomā par to, ka tie, kas ir gatavi vadīt citus pa aizliegtiem ceļiem, viegli pakļaujas kārdinājumiem un ir sātana aģenti, lai iedrošinātu sliktus ieradumus un lai smietos par tiem, kas ir apzinīgi un kas vēlas saglabāt taisnu raksturu? 14The Youth's Instructor, January 18, 1894.Am 409.4

  Dzīvojiet svešinieku priekšā tā, kā jūs dzīvotu Dieva priekšā. Jaunie draugi, neuzturieties pat stundu tādu cilvēku sabiedrībā, kas jūs padarīs nederīgus šķīstajam un svētajam Dieva darbam. Nedariet neko tādu svešinieku priekšā, ko jūs negribētu darīt sava tēva un mātes priekšā, vai arī no kā jūs kautrētos Kristus un svēto eņģeļu priekšā.Am 410.1

  Daži domā, ka sabata ievērotājiem šie brīdinājumi nav vajadzīgi, bet tie, uz kuriem tas attiecas, zina, ko tas nozīmē. Es jums saku, jaunie vī-rieši, sargieties, jo jūs nevarat darīt neko, ko neredzētu Dieva un eņģeļu acis. Jūs nevarat rīkoties ļauni tā, ka tas neietekmētu citus. Jūsu rīcība ne tikai atklāj, kāds materiāls tiek izmantots jūsu rakstura veidošanā, bet tā arī spēcīgi ietekmē citus. Nekad neaizmirstiet, ka piederat Dievam, ka Viņš jūs ir atpircis par augstu cenu un ka jums būs jādod Viņam [464]pārskats par visiem Viņa uzticētajiem talantiem. 15Liecības draudzei 5, 398, 399.Am 410.2

  Ir apsolīta īpaša palīdzība, kad tā būs nepieciešama. Mums nav jānoliek savi bērni tur, kur viņiem jābiedrojas ar samaitātajiem un paklīdušajiem. Dažreiz Dievs savā aizgādībā var mūsu jauniešus ievest sabiedrībā, kas ir netikumīga un nesavaldīga. Viņš dos viņiem mērķtiecību un spēku pretoties kārdinājumiem, kā Viņš darīja ar Daniēlu un viņa draugiem Bābelē, ja tie sadarbosies ar Viņu. Viņiem ir pastāvīgi jāsadarbojas ar Dievu. Viņiem ir jātur sevi šķīstus, atsakoties darīt to, kas apkauno Dievu, dzīvojot vienmēr tā, lai Viņu pagodinātu. Viņiem ir jābūt nomodā par dvēselēm, nopietni strādājot to labā, kuros Dieva līdzība ir izdzēsta, mēģinot viņus pārveidot, pacelt un padarīt cēlākus. 16Manuskripts 18, 1892. Am 410.3

  Izvēlieties iejūtīgus un nopietnus draugus. Jaunieši, kas ir saskaņā ar Kristu, izvēlēsies draugus, kas palīdzēs viņiem rīkoties pareizi, un izvairīsies no sabiedrības, kas nepalīdz attīstīties pareizajiem prin-cipiem un cēliem nolūkiem. Katrā vietā var atrast jauniešus, kuru prāti ir nodoti zemākam veidolam. Nonākot šādu cilvēku sabiedrībā, tie, kas sevi visu būs nolikuši Kristus pusē, stāvēs stipri tajā, ko saprāts un sirdsapziņa atzīst par pareizu. 17Counsels to Teachers, Parents, and Students, 226Am 410.4

  Lai visi, kas vēlas izveidot taisnu raksturu, draudzējas ar tiem, kam ir nopietns, smalkjūtīgs prāts un kas ir ar noslieci uz reliģiju. Tiem, kas aprēķinājuši izmaksas un vēlas būvēt mūžībai, savā celtnē ir jāliek labs materiāls. Ja viņi pieņem sapuvušus kokmateriālus, ja viņi ir apmierināti ar rakstura trūkumiem, viņu celtne ir nolemta sagrāvei. Lai visi ņem vērā, kā viņi būvē. Kārdinājumu vētra brāzīsies pār celtni un, ja [465]tā nebūs būvēta stipri un uzticami, tā neizturēs pārbaudi. 18Liecības draudzei 4, 588. Am 411.1

  Draudzējoties ar tiem, kas dzīvo saskaņā ar principiem, pat tie, kas ir bezrūpīgi, mācīsies mīlēt taisnību. Darot to, kas ir taisns, sirdī tiks radīta nepatika pret to, kas ir lēts un parasts un kas nesaskan ar Dieva Vārda principiem. 19Counsels to Teachers, Parents, and Students, 222.Am 411.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents