Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Chemaţi să fim diferiţi

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Scriptura

  Daniel 1, 3-10: Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului, și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de trei ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda: Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume: lui Daniel i-a pus numele Beltșatar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abed-Nego.CFD 82.4

  Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care-l bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: “Mă tem numai de domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului”.CFD 83.1

  Daniel 1, 12-20: “Încearcă pe robii tăi zece zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut; să te uiți apoi la fața noastră și la a celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea!” El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat zece zile. După cele zece zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului.CFD 83.2

  Îngrijitorul lua bucatele și vinul care erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune; mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele.CFD 83.3

  La vremea sorocită de împărat ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei: dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit nici unul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele, care erau în toată împărăția lui.CFD 83.4

  3 Ioan 2: Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.CFD 84.1

  1 Corinteni 6, 19.20: Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi, și pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.CFD 84.2

  1 Corinteni 10, 31: Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva: să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu.CFD 84.3

  Printre israeliții care au fost duși la Babilon ca prizonieri de război, se aflau bărbați și femei cu o loialitate de oțel față de principii, care nu erau corupți de egoism, ci dornici să-L onoreze pe Dumnezeu chiar și cu prețul oricărei pierderi. În țara captivității lor, acești oameni trebuiau să dea mărturie despre scopul lui Dumnezeu, arătându-le popoarelor necreștine beneficiile datorate cunoașterii lui Dumnezeu. Ei trebuiau să fie reprezentanții Lui. Nu trebuiau să-și compromită niciodată credința. Și în vremuri grele, și în vremuri bune, ei L-au onorat pe Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a onorat la rândul Său.CFD 84.4

  Daniel și cei trei prieteni ai săi au luat poziție pentru Dumnezeu — minunate exemple despre ceea ce pot deveni tinerii când se unesc cu Dumnezeul înțelepciunii și al puterii. Din căminele lor evreiești, simple prin comparație, acești tineri din familia regală au fost duși în cea mai magnifică dintre cetăți, drept la curtea celui mai mare împărat din lume.CFD 84.5

  Văzând enormul potențial intelectual al acestor tineri, Nebucadnețar a hotărât ca ei să fie instruiți pentru a ocupa poziții importante în împărăția sa. Spre a-i pregăti pentru carierele lor administrative, a stabilit ca ei să studieze limba caldeeană, precum și să intre în programul de trei ani de educație specializată, rezervat pentru familia împăratului.CFD 84.6

  Chiar la începutul instruirii lor de elită au avut parte de un test crucial. Ca semn al bunăvoinței și interesului personal al împăratului pentru binele lor, el le-a asigurat studenților evrei mâncarea și băutura de la însăși masa lui. Totuși, de vreme ce o parte din alimente fuseseră oferite idolilor ca jertfe, se considera că oricine mânca din ele îi respecta pe zeii Babilonului. Loialitatea față de Iehova nu le îngăduia lui Daniel și prietenilor săi să cinstească în vreun fel vreun dumnezeu fals. Chiar dacă s-ar fi prefăcut numai că mănâncă mâncarea aceea și că beau vinul ar fi însemnat să-și nege credința.CFD 84.7

  În plus, acești tineri nu îndrăzneau să-și slăbească vitalitatea și să-și irosească sănătatea fizică, mintală și spirituală. Ei își aduceau aminte ce triste fuseseră consecințele când au băut Nadab și Abihu; și nu voiau să-și facă rău propriilor puteri fizice și mintale consumând vin.CFD 85.1

  Daniel și prietenii lui veniseră din cămine în care părinții subliniaseră abstinența de la alcool. Ei fuseseră învățați că Dumnezeu le va cere socoteală pentru talentele și capacitățile lor și că nu trebuie niciodată să-și submineze sau să-și slăbească puterea. Această educație din fragedă copilărie i-a ajutat pe Daniel și prietenii lui sa facă alegeri bune, cu toate ca peste tot în jurul lor, la curtea împărătească unde domneau luxul și degradarea, se simțeau influențe înjositoare și ispite puternice. Nici o putere și nici o influență nu i-au putut face să se îndepărteze de principiile pe care le învățaseră cu ani în urmă, studiind Cuvântul și lucrările lui Dumnezeu.CFD 85.2

  Dacă ar fi dorit, cu siguranță că Daniel ar fi putut să găsească o scuză, dând vina pe mediul în care se afla, pentru a renunța la obiceiurile lui stricte de cumpătare. Ar fi putut aduce argumentul că, de vreme ce depindea de bunăvoința împăratului și se afla în puterea acestuia, nu avea altă opțiune decât aceea de a mânca din mâncarea împăratului și a-i bea vinul. Dacă ar urma învățăturile lui Dumnezeu, l-ar jigni pe împărat și și-ar pierde probabil poziția, ba chiar și viața. Pe de altă parte, dacă ar ignora porunca Domnului, și-ar putea păstra bunăvoința împăratului și și-ar asigura un mare succes în carieră.CFD 85.3

  Însă Daniel nu a ezitat. Pentru el, aprobarea lui Dumnezeu era mai importantă decât aprobarea celui mai puternic monarh pământesc, mai importantă chiar decât viața însăși. Oricare ar fi rezultatul, ci va rămâne neclintit. El “s-a hotărât să nu se spurce cu mâncarea și vinul împăratului.” (Versetul 8.) Cei trei prieteni ai săi i-au susținut alegerea.CFD 85.4

  Tinerii evrei nu dădeau dovadă de aroganță luând această decizie. Ei se bazau total pe Dumnezeu. Nu s-au purtat altfel decât de obicei ca să pară ciudați, ci, dacă pentru a-L onora pe Dumnezeu era necesar să se poarte neobișnuit, ei au fost dispuși la aceasta. Dacă în această situație ar fi cedat în fața răului din cauza presiunii circumstanțelor, acest compromis le-ar fi micșorat discernământul, ca și ura față de rău. Primul pas greșit i-ar fi condus la alți pași, până când legătura lor cu cerul s-ar fi întrerupt, iar ei ar fi fost luați de valul ispitei.86Profeți și regi, 479-483.CFD 86.1

  Daniel a apelat la Melțar, ofițerul cu însărcinarea specială de a se ocupa de tinerii evrei, cerându-i să li se permită să nu mănânce din mâncarea împăratului și să nu bea din vinul lui. El a cerut o perioadă de probă de hrană simplă, în vreme ce ceilalți ostatici mâncau delicatesele regale.CFD 86.2

  Melțar, deși își făcea griji că împlinirea acestei cereri va aduce supărarea împăratului, a consimțit totuși. Daniel a știut că obținuse victoria! Nu e de mirare că la sfârșitul celor zece zile de probă rezultatul a fost exact opusul celui de care se temea ofițerul. După înfățișarea lor, tinerii evrei erau cu mult mai în formă și mai puternici decât ceilalți prieteni ai lor. Prin urmare, lui Daniel și tovarășilor săi li s-a permis să-și continue dieta simplă pe întreaga durată a instruirii lor.CFD 86.3

  Vreme de trei ani, tinerii evrei și-au concentrat atenția asupra studiilor caldeene. În acest timp, ei I-au rămas loiali lui Dumnezeu și au depins neîncetat de puterea Lui. Pe lângă practicarea auto-disciplinei, au îmbinat stabilirea de obiective cu concentrarea eforturilor și munca intensă. Nu mândria sau ambiția au fost ceea ce i-a adus la curtea împăratului, în compania celor care nu-L cunoșteau și nu-L respectau pe Dumnezeu; ei erau prizonieri de război într-o țară străină, ajunși acolo prin voia înțelepciunii Eterne. Departe de influența căminului și de prietenii lor cu preocupări spirituale, ei au încercat să se poarte cu demnitate, spre onoarea patriei lor oprimate și spre onoarea Celui căruia Ii slujeau.CFD 86.4

  Fermitatea, altruismul și motivele curate ale tinerilor evrei au fost pe placul Domnului, care le-a dăruit binecuvântările Sale. El le-a dat cunoștințe și pricepere în toate domeniile literaturii și înțelepciunii. Daniel înțelegea de asemenea orice viziuni și vise. (Versetul 17.) S-a împlinit promisiunea: “Pe cei care Mă onorează, și Eu îi voi onora.” (1 Samuel 2, 30, după New Revised Standard Version.) Când s-a prins de Dumnezeu cu o încredere neclintită, asupra lui Daniel s-a revărsat spiritul puterii profetice. In timpul în care el învăța de la profesorii săi îndatoririle vieții de la curte, Dumnezeu îl învăța să citească tainele viitorului și să înregistreze evenimente acoperind istoria acestei lumi până la sfârșitul vremurilor.CFD 87.1

  La examinarea de la sfârșitul perioadei de instruire, evreii au fost testați pentru a li se încredința posturi în guvernământ. Insă “între toți nu s-a mai găsit nimeni să se compare cu Daniel, Anania, Mișael și Azaria.” (Daniel 1, 19.) Înțelegerea lor profundă, cunoștințele vaste, limbajul lor corect și elocvent dădeau mărturie despre puterea și vigoarea neafectate ale capacității lor mintale. “În orice problemă de înțelepciune și înțelegere despre care i-a întrebat împăratul, i-a găsit de zece ori mai iscusiți decât toți magicienii și vrăjitorii din întreaga lui împărăție.” (Versetul 20.)CFD 87.2

  Studenți străluciți, reprezentanți ai tuturor țărilor, cei mai talentați, mai inteligenți și mai cultivați tineri din lume nu s-au putut compara cu tinerii evrei. Aceștia au fost cei mai puternici, cei mai frumoși, cu cele mai multe cunoștințe și cu cea mai bună memorie — au fost pe primul loc, mărturii vii ale viețuirii sănătoase.CFD 87.3

  Cu toate că au avut cu mult mai mult succes la examinare decât colegii lor, realizările academice ale lui Daniel și ale prietenilor lui nu se datorau întâmplării. Ei au avut rezultate bune datorită folosirii disciplinate a capacităților lor, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Au ales să se conecteze la Sursa oricărei înțelepciuni, făcând din cunoașterea lui Dumnezeu temelia educației lor. În credință, s-au rugat pentru înțelepciune și au primit răspuns. S-au pus în poziția în care Dumnezeu îi putea binecuvânta, evitând orice le-ar fi slăbit capacitățile și profitând de orice ocazie de a învăța în toate domeniile. Au respectat regulile sănătății, ce garantează puterea intelectului. Au căutat cunoașterea cu un singur scop: să-L onoreze pe Dumnezeu. Și însuși Dumnezeu le-a fost profesor. Rugându-se neîncetat, studiind conștiincios, păstrând legătura cu Cel Nevăzut, ei au umblat cu Dumnezeu, așa cum făcuse și Enoh.87Profeți și regi, 483-486.CFD 87.4

  Dumnezeu le vorbește și tinerilor de astăzi prin exemplul tinerilor evrei care au practicat cu consecvență principiile sănătății. Unde sunt tinerii și tinerele care, la fel ca Daniel, vor avea curajul să susțină cauza cea dreaptă? Este nevoie de inimi curate, de brațe puternice și curaj neșovăitor. Lupta dintre bine și rău cere o veghere neîntreruptă. Satana vine la fiecare om cu ispite atrăgătoare de multe feluri, pentru a-l determina să-și satisfacă apetitul.CFD 88.1

  Trupul este cel mai important mijloc prin care se pot dezvolta mintea și sufletul, spre clădirea caracterului. De aceea vrăjmașul, Satana, își îndreaptă ispitele către slăbirea și degradarea puterilor fizice. Dacă el izbutește aici, deseori aceasta înseamnă predarea întregii ființe în puterea răului. Dacă nu se află sub controlul unei puteri mai înalte, tendințele naturii noastre fizice vor aduce în cele din urmă ruina și moartea. Trupul trebuie disciplinat. Pasiunile noastre trebuie controlate de alegeri supuse voinței lui Dumnezeu. Rațiunea consacrată este suverană! Puterea intelectuală, rezistența fizică și lungimea vieții depind de legi ce nu se schimbă. Prin ascultare de aceste legi ale sănătății, tinerii pot câștiga biruința asupra sinelui, își pot învinge înclinațiile și îi pot înfrânge pe “stăpânitorii întunericului acestei lumi”. (Efeseni 6, 12, KJV.)CFD 88.2

  Spiritul lui Daniel poate fi și spiritul tinerilor de azi; și ei pot primi tărie de la aceeași sursă, pot poseda aceeași putere de stăpânire de sine și pot arăta același har în viața lor, chiar și în circumstanțe nefavorabile asemănătoare. Deși înconjurați de tentațiile de a-și satisface eul, în mod special în marile noastre orașe, unde orice formă de plăcere senzuală este ușor disponibilă și atrăgătoare, tinerii pot rezista la toate tentațiile. Însă victoria va fi câștigată numai de aceia care decid să facă binele pentru că este bine.CFD 89.1

  Dumnezeu dorește să descopere prin tine, astăzi, aceleași adevăruri pline de putere care au fost revelate prin acești tineri. Viața lui Daniel și a prietenilor săi este o demonstrație a ceea ce va face El pentru tine dacă îl vei căuta cu toată inima.88Profeți și regi, 488-490.CFD 89.2

  *****

  (Ca lectură suplimentară pe această tema, recomandăm Divina vindecare, 17, Sfaturi pentru Dietă și hrană, 15, Sfaturi pentru sănătate, 13 și Temperanță, 11.)

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents