Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pambano Kuu

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  33/Baada ya Kufa Kuna Nini?

  Shetani ambaye alianzisha uasi huko mbinguni, anatamani kuwaunga weneyji wa dunia hii katika vuta yake na Mungu. Adamu na hawa kwa furaha walikuwa watiifu wa sheria ya Mungu, utii wao ulikuwa hakikisho la daima kwa madai ya Shetani kwu sheria ya Mungu ni ya kukandamiza. Shetani aliazimia kuwaangusha, ili apate kutawala duni hii, na kuusimamisha utawala wenye kupingana na Mungu.TU 260.1

  Adamu na hawa walikuwa wametahadharishwa kuhusu hatari ya adui huyu. Lakini Shetani alijificha kabisa akitenda mambo yake kisirisiri. Akimtumia nyoka kama chombo chake, nyoka ambaye alikuwa kiumbe kizuri alimzungumzia Hawa, akisema, “Eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustanini?” hawa hakuthubutu kushauriana na adui akaanguka kwa ulaghai wake adui; “Mwanamke akamwambia nyoka; Matunda ya miti ya bustanini twaweza kula; lakini matunda ya mti ulio katikati ya busatani Mungu amesema Msiyale wala msiyaguse msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa; kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya”. Mwanzo 3:1-5.TU 260.2

  Hawa akakubali kushindwa, na kwa mvuto wake Adamu naye akaingia dhambini. Wote wakayakubali maneno ya nyoka, wakaonea mashaka maneno ya Mwumbaji wakaona nafsini mwao kuwa aliingilia uhuru wao.TU 260.3

  Lakini Adamu aligundua nini maana ya maneno ya Mungu, Siku mtakayokula matunda ya mti huo, mtakufa hakika? Je, yalikuwa na maana ya kumzuia asiingie katika hali bora zaidi? Adamu hakuona kuwa maana ya maneno ya Mungu ilikuwa hivyo alivyosema nyoka. Mungu akasema kuwa adhabu ya kutotii maneno yake ni kurudi mavumbini, yaani kufa. “Maana wewe ni mavumbi, na mavumbini utarudi”. Mwanzo 3:19. Maneno ya shetani kuwa, macho yenu yatafumbuliwa, yalikuwa na ukweli tu katika sehemu hii, maana macho yao yalifumbuliwa wakaona upumbavu wao. Wakajua mabaya na kuonja uchungu wa matunda ya uasi wao.TU 260.4

  Mti wa uzima ulikuwa na uwezo wa kuendeleza uzima. Adamu alikuwa na hiari ya kuuendea mti wa uzima bila kikomo na kuyafurahia matunda yake, naye angeishi milele. Lakini alifanya dhambi akazuiliwa asiyale tena matunda ya mti wa uzima, hivyo akawa mtu wa kufa. Hali ya kutokufa ilikuja kwa ajilia ya uasi, na mwanadamu asingekuwa na tumaini lolote la kuishi milele, kama Mungu kwa rehema zake asingemtoa Mwanawe kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi za mwanadamu. “Mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wametenda dhambi” “Kristo Yesu aliyebatilisha mauti na kufunua uzima na kutokuharibika kwa ile Injili” Ni kwa njia ya Yesu tu ndipo hali ya kutokufa hupatikana. “Amwaminiye Mwana yu na uzima wa milele, asiyemwamini Mwana hataona uzima” Rumi 5:12; Tim 1:10; Yohana 3:36.TU 260.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents