Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 6—Gud tar emot den som tror

  NÄR ditt samvete har väckts av den helige Ande, har du förstått något av syndens ondska och makt. Du grips av sorg och skuldkänsla och kommer att betrakta den med avsky. Du inser att synden har skilt dig från Gud och att du är slav under det ondas makt. Ju större ansträngningar du gör för att befria dig ur denna träldom, dess tydligare inser du din hjälplöshet. Dina bevekelsegrunder är onda, ditt hjärta är orent. Du ser att ditt liv har varit fullt av själviskhet och synd. Du längtar efter förståelse, rening och befrielse. Vad kan du göra för att komma i harmoni med Gud och bli lik honom?VTK 63.1

  Du behöver frid — himmelens frid, förlåtelse och kärlek i din själ. Pengar kan inte köpa den, mänskligt förstånd kan inte skaffa den, visdom kan inte vinna den, du kan aldrig hoppas att genom dina egna bemödanden erhålla den. Men Herren erbjuder dig den såsom gåva, “utan penningar och för intet”.Jes. 55:1. Den är din, om du bara räcker ut din hand och tar emot den. Herren säger: “Om edra synder än äro blodröda, så kunna de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull.” Jes. 1:18. “Jag skall giva eder ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i edert bröst.” Hes. 36:26.VTK 63.2

  Du har bekänt och av hjärtat övergett dina synder. Du har beslutat att överlämna dig själv åt Gud. Gå då till honom och bed honom avtvå dina synder och ge dig ett nytt hjärta. Tro sedan att han gör det, därför att han har lovat det. Detta är vad Jesus lärde oss medan han vandrade här på jorden — att den gåva Gud lovar oss är vår, så snart vi tror att vi får den. Jesus botade folkets sjukdomar, då de trodde på hans makt. Han hjälpte dem i synliga ting och ingav dem därigenom förtroende till honom med hänsyn till de ting, som de inte kunde se eller fatta. De blev därigenom övertygade om, att han hade makt att förlåta synder. Detta uttryckte han tydligt, då han botade den lame mannen: “‘Men för att I skolen veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, så stå upp’ — sade han nu till den lame — ‘och tag din säng och gå hem’.” Matt. 9:6. Och evangelisten Johannes säger, när han talar om Jesu underverk: “Dessa hava blivit uppskrivna, för att I skolen tro, att Jesus är Messias, Guds Son, och för att I genom tron skolen hava liv i hans namn.” Joh. 20:31. Av Bibelns enkla berättelser om hur Jesus botade de sjuka, kan vi lära oss, hur vi skall tro på honom och få syndernas förlåtelse. Låt oss läsa berättelsen om den sjuke mannen vid Betesda. Mannen var hjälplös; han hade inte kunnat använda sina ben på trettioåtta år. Ändå sade Jesus till honom: “Stå upp, tag din säng och gå.” Den sjuke kunde ha svarat: “Herre, om du gör mig frisk, så skall jag lyda ditt ord.” Men nej, han trodde strax Jesu ord. Han trodde, att han redan var frisk och försökte strax att göra, såsom han blivit tillsagd. Han beslöt att gå, och han lyckades. Han handlade efter Kristi ord, och Gud gav honom styrka. Han blev botad.VTK 64.1

  Så kan också vårt läge såsom syndare betraktas. Vi kan ingenting göra för att försona begångna synder. Vi kan inte omskapa vårt hjärta eller göra oss själva rättfärdiga. Gud har emellertid lovat att göra allt detta för oss var och en personligen genom Kristus. Du tror detta löfte. Du bekänner dina synder och överlämnar dig själv åt Gud. Du beslutar dig för att tjäna honom. Så säkert som du gör detta, skall Gud uppfylla sitt ord på dig. Om du tror löftet, tror att du har erhållit förlåtelse och rening genom Jesu blod, så gör Gud detta till en verklighet. Du blir helad, liksom Jesus gav den lame mannen kraft att gå, då han trodde att han var botad. Om du tror det, så är det så.VTK 65.1

  Vänta inte till dess du känner, att du är fri, utan säg: “Jag tror det; det är så, inte därför att jag känner det, utan därför att Gud har lovat det.”VTK 66.1

  Jesus säger: “Allt vad I bedjen om och begären, tron, att det är edert givet; och det skall ske eder så.” Mark. 11:24. Men det finns ett villkor för att detta löfte skall uppfyllas, nämligen att vi beder i överensstämmelse med Guds vilja. Och det är ju Guds vilja att rena oss från synd, att göra oss till sina barn och att ge oss kraft att leva ett rättfärdigt liv. Alltså kan vi bedja om dessa välsignelser och tro, att vi får dem och tacka Herren för att vi har fått dem. Det är vår förmån att få gå till Jesus och bli renade och kunna stå inför Guds heliga lag utan skam eller samvetsförebråelser. “Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus. ” Rom. 8:1.VTK 66.2

  Därefter är vi inte våra egna, vi är dyrt köpta. Vi har blivit återlösta, inte med förgängliga ting, silver eller guld, “utan med Kristi dyra blod, såsom med blodet av ett felfritt lamm utan fläck”. 1 Petr. 1:18, 19. Genom den enkla handlingen att tro på Gud har den helige Ande väckt nytt liv i våra hjärtan. Vi är såsom barn, födda i Guds familj, och han älskar oss lika högt som han älskar sin Son.VTK 66.3

  När du överlämnar dig själv at Jesus, så dra dig inte tillbaka, gå inte bort från honom, utan säg dag för dag: “Jag tillhör Kristus. Jag har överlämnat mig själv åt honom.” Bed att Gud ger dig sin Ande och bevarar dig genom sin nåd. Genom att överlämna dig åt Gud och genom att tro på honom blev du hans barn. Då skall du också leva genom honom. Aposteln säger: “Såsom I nu haven mottagit Kristus Jesus, Herren, så vandren i honom.” Kol. 2:6.VTK 67.1

  Somliga tycks tro att de måste stå på prov och bevisa inför Herren att de verkligen är omvända, innan de kan göra anspråk på hans välsignelse. Men vi kan ta emot Guds välsignelse just nu. Vi måste ha Guds nåd, Kristi Ande, att hjälpa oss i vår svaghet annars kan vi inte stå emot det onda. Jesus vill att vi skall komma till honom just som vi är, bristfälliga och hjälplösa. Vi får komma med all vår svaghet, vårt oförstånd, vår synd och i ånger falla ned för hans fötter. Han vill framför allt ta hand om oss i kärlek, förbinda våra sår och rena oss från all orenhet.VTK 67.2

  I detta avseende är det som tusenden misstar sig. De tror inte att Jesus förlåter dem. De tar inte Gud på hans ord. Alla som uppfyller villkoren, har förmånen att få förvissning om, att de får fri förlåtelse för varje synd. Tvivla inte längre på att Guds löften är ämnade för dig. De tillhör alla ångerfulla överträdare. Genom Kristus kan vi få nåd och kraft. Tjänande änglar förmedlar denna hjälp till varje troende människa. Ingen är så syndig, att han inte kan finna kraft, rening och rättfärdighet i Kristus, som dog för oss. Han längtar efter att få avkläda oss vår syndbefläckade klädnad och iföra oss rättfärdighetens vita klädnad. Han bjuder oss att leva och inte att dö.VTK 68.1

  Gud handlar inte med oss, såsom vi handlar med varandra. Hans tankar är barmhärtighetens tankar. Han säger: “Den ogudaktige övergive sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till Herren, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud ty han skall beskära mycken förlåtelse.” “Jag utplånar dina överträdelser såsom ett moln och dina synder såsom en sky.”Jes. 55:7; 44:22.VTK 68.2

  “Jag har ju ingen lust till någons död, säger Herren, Herren. Omvänden eder därför, så fån I leva.” Hes. 18:32. Fienden står färdig att fördunkla Guds dyrbara löften för oss. Han vill släcka varje gnista av hopp och varje stråle av ljus i vår själ, men vi får inte tillåta honom att göra det. Lyssna inte till frestaren, utan säg:“Jesus dog, för att jag skulle få leva. Han älskar mig och vill inte att jag skall förgås. Jag har en medlidsam Fader i himmelen och fastän jag har ringaktat hans kärlek, fastän jag har slösat bort de välsignelser han har gett mig, vill jag stå upp och gå till min Fader och säga: ‘Fader, jag har syndat mot himmelen och inför dig; jag är icke mer värd att kallas din son. Låt mig bliva såsom en av dina legodrängar.’” Liknelsen talar om hur den förlorade sonen skall bli mottagen: Och medan han ännu var långt borta, fick hans fader se honom och ömkade sig över honom och skyndade emot honom och föll honom om halsen och kysste honom innerligt. Luk. 15:18-20.VTK 69.1

  Denna liknelse, hur talande den än är, uttrycker dock inte fullständigt vår himmelske Faders omätliga barmhärtighet. Herren säger genom profeten: “Med evig kärlek har jag älskat dig; därför låter jag min nåd förbliva över dig.”Jer. 31:3VTK 69.2

  Medan vi ännu är långt från Faderns hus och slösar bort vara ägodelar i främmande land, ömmar Faderns hjärta för oss; och varje längtan som väcks i själen efter att återvända till Gud är Andens milda vädjan, i det han övertalar och förmanar samt drar de vilsegångna till Faderns kärleksfulla hjärta.VTK 70.1

  Hur kan du med Bibelns rika löften framför dig ge rum för tvivel? Kan du tro att när en ångerfull syndare längtar efter att återvända, och att överge synden, Herren då med stränghet skulle hindra honom från att med ångerfullt hjärta falla ned för hans fötter? Bort med sådana tankar! Ingenting är mera skadligt för din själ än att hysa sådana tankar om vår himmelske Fader. Han hatar synden, men älskar syndaren, och han utgav sig själv i Kristi person, på det att alla som vill skulle bli frälsta och få evig lycka i härlighetens rike. Kunde han ha använt mera uttrycksfulla och milda ord för att förklara sin kärlek till oss, än just dem han valt? Han säger: “Kan då en moder förgäta sitt barn, så att hon icke har förbarmande med sin livsfrukt? Och om hon än kunde förgäta sitt barn, så skulle jag dock icke förgäta dig.” Jes. 49:15. Se frimodigt upp, du som tvivlar och ängslas, ty Jesus lever och beder för dig. Tacka Gud för att han utgav sin Son och bed, att han inte skall ha dött förgäves för dig. Anden inbjuder dig idag. Kom till Jesus med hela ditt hjärta, så får du ta emot hans välsignelser.VTK 70.2

  När du läser Guds löften, kom då ihåg, att de är uttryck för outsäglig kärlek och medkänsla. Den eviga kärlekens hjärta hyser ett obegränsat medlidande med syndaren. “I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.” Ef. 1:7. Tro bara att Gud är din hjälpare. Han vill återupprätta sin bild i oss. När vi kommer till honom och bekänner och ångrar våra synder, så ger han oss nåd och förlåtelse.VTK 71.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents