Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Kolportör Evangelisten - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 13—Priset på vår litteratur.

  Det finnes saker av betydelse, som våra för-lagshus icke skänkt den nödiga uppmärksamheten. Män i ansvarsfulla ställningar borde ha utarbetat planer för våra böckers spridning, så att de icke behövde bliva liggande på hyllorna, då de komma från pressen. Vårt folk har stannat efter och icke följt med, då Guds försyn har öppnat vägen.KE 86.1

  Många av våra tryckalster ha bringats ut i handeln till så låga priser, att förtjänsten icke varit stor nog att hålla tryckeriet i gott stånd och tillika avsätta en fond för förekommande behov. Och de av vårt folk, som icke bära något särskilt ansvar för verket i dess olika grenar. . . ha icke hållit sig underrättade angående sakens behov och det kapital, som är nödvändigt för att bedriva affären. De inse icke, i vilken grad sådana institutioner äro utsatta för förluster, och vilka stora utgifter, som dagligen måste täckas. De synas mena, att allting går utan större omtanke eller utgifter, och begära, att våra tryckalster skola säljas till de lägsta priser; och det bliver då nästan ingenting över. Och sedan priserna bringats så lågt ner, att de nästan äro ruinerande, visa de likväl ringa intresse för en större försäljning av just de böcker, som de begärtså sfor prissänkning på. När de uppnått sin avsikt, känna de sig befriade fran vidare bördor i stället för att visa ett levande intresse och verklig omsorg för en större omsättning, så att sanningens säd kan utsås och medel inbringas till förlaget för utgivande av andra alster.KE 86.2

  Det har rått en stor pliktförgätenhet från pre-dikanternas sida, i det de underlåtit att väcka intresset hos församlingarna på de platser, där de verkat, för denna sak. När priserna en gång sänkts, är det en svårare sak att höja dem igen, så att affären kan bära sig, eftersom inskränkta personer skola framhålla, att försöket härtill utgör spekulation. De betänka icke, att ingen människa skördar någon vinst därav, men att (iuds institutioner, hans egna redskap icke må förlamas i sin verksamhet av brist på medel. Böcker, som borde få en vidsträckt spridning, ligga till ingen nytta i våra förlagshus, emedan icke nog stort intresse visas för att få dem utspridda.KE 87.1

  Pressen är en makt, men om dess alster falla döda till marken på grund av brist på män, som vilja utarbeta planer för dess omsättning, är dess makt bruten. Det har funnits män, som varit nog framsynta att inse nödvändigheten av att anskaffa medel till att framställa böcker och traktater i mängd; men samtidigt har man varit försumlig uti att ordna arbetet så, att de medel, som blivit utlagda, kunde komma in igen till utgivande av nya tryckalster. Pressen med alla dess fördelar står till deras förfogande, och de kunna använda den med allra bästa resultat; eller de kunna gå halvt i sömnen och genom overksamhet förlora, vad de annars kunde hava vunnit. Med förståndiga beräkningar kun- na de sprida ljus genom försäljning av böcker och skrifter; de kunna få in dem i tusende hem, där man nu sitter i villfarelsens mörker“Testimonies”, band 4, sid. 388, 399.KE 87.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents