Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  BO 11—THLAHCHHÂNA DAIHTI RYHPAOHPA.

  Eima Hrona nata miah Pachhatuhpa Krista cha viasa châta eima hrua thei. Viasa hawhta eimâ pakyh thei dâh cha thlahchhâna hleikhô ta thlahchhâna hro ta hro awpa a byuh.KPH 93.1

  Aleilô ydâh nata A pahnosana dâh tawh heta nata A chyhsa mohhôh dâh tawhzy ta A Thlahpa ta A chyhsazy hnohta bie vaw reih tyh ta. Chadeikua he heta adaih khai leipa ta, keimo chhaota eima pathipalôhzy Khazohpa lâta eima pie hra awpa a byuh. Thlahpa lâ hrona nata thatlôna eima hnei nawpa ta cha avâ liata eima Paw nata apazao hmeihseihna eima hnei awpa a châ. Eima palôhrupazy Ano lâ tawhta sypa ta y thei ta. A raihriazy, A zawhngiahnazy nata A byhnâzy pachâ thei pi ta; Chadeikua he he cha âdopata ta Ano apazaona la châ vei. Khazohpa nata apazao awpa ta cha eima hro lia cheingei heta Ano liata rei awpa khâpa chhâ ma cha eima hnei cheingei awpa a châ.KPH 93.2

  Thlahchhâna cha viasa hnohta eima palôh eima pahypa hawhta Khazohpa lâta palôh pahyna a châ Khazohpa hnohta eima ydâh pahnosa awpa ta a byuhpa ta châ hlei leipa ta, Ano eima ly hra thei nawpa ta tlao a châ via.Thlahchhâna heta eima hnohta Khazohpa â za chhipa châ leipa ta. Ano tlao miah â chhi.KPH 93.3

  Zisu ta khizaw liata a y nota A pachupazy thlahchhâna dâh pachu ta. A noh to angiahpazy Khazohpa lâta hia awpa nata ama nôpona zydua A hnohta tlôkhei awpa ta A pachu ei. Ama hiapazy pahnopa a châ aw tahpa ta bietai ngâchhih ngaitapa A piepa ei kha keimo châ chhao heta a châ hra.KPH 93.4

  Zisu tlai chhao chyhsazy hnohta A y no khata thlah khâ A chhâ tyh hra.Miah Pachhatuhpa chata eimâ ngiahpazy nata eima chiehleina zydua pahno khai ta, Paw hnoh tawhta thatlôna thiehpa tluapa ta, cha châna chata hiakheituhpa nata ahawkheituhpa A vaw châ. Chatanachata tao awpa nata runa kyh liata thapatlôtuhpa châ awpa ta A vy thei nawpa ta Ano cha ato liata eimâ mopâpa a châ. Eima chiehleinazy liata eima Unawhpa a châ. “Keimo hawh hra ta kyh torai liata reipasaona A tyh hrapa”, Chadeikua A piezie lia chhao ta moleina rai A hnei leipa A châpa vâta moleina tawhta pananopa châta. He khizaw liana hetathlahpa lâta atymâna nata rietheina A tao hra A chyhsa châna ta thlahchhâ A ngiahzie nata vâhneina a châzie A palâsa. A Paw nata apazaona liata thlahlôhna nata lyna A hmôpa chyhsazy Pachhatuhpa, Khazohpa Sawchapawpa hmah ta thlahchhâ he abyuhpa ta A pahno khiahta cha keimo moleipa nata chiehleipa châta chhochhi cha khatlu ta ma thlahchhâ a byuh aw vâ tly ! !KPH 94.1

  Vâ liata eima paw chata A byhnâ pakipa eima hnohta pie awpa ta miah ha thlâh ha ta. Kyhpachâna reih tiah leipa tikhaoh liata ti a hluhpi do awpa cha eima tovyuh a châ. Thlah a chyhta ngalâh eima chhâ thlâh tyhpa he noâh â chhih kaw! Khazohpa ta A saw nawh chaipazy thlahchhâna kho achhih ngaitapa nahthliepa cha A nahthlie hoh kawpa nata A khoh kawpa châ tlôh ta. Cha chôna chata Khazohpa hnohta eima khopazy pahnosa awpa ta kâchhiena keimo liata thata a vaw lâ tyh ta. Vâ liata vâlyuchâpazy chata chyhsazy ta reipasaona amâ tyh nota bao amâ ngiahzie zy, Khazohpa kyhpachâna dia thei leipa ta palôh liata âmo A saiheizie nata ama hia theipa nata ama pangiasapa hlâta hluh via A pie theizie zy, chana chôta thlah ama chhâ chyhzie zy, ama pachâ thei via ma? Vâlyuhchâpazy cha Khazohpa hmiakô liata abôhpa cha pasô kaw ei ta, A kiahpâh liata y amâ ngiabâh kaw tyh. Khazohpa nata bie achhopa cha amâ lyna chaipa châ ta; Châhrasala alei chyhsa, Khazohpa baona angiah chaipazy cha A Thlahpa chhihthana nata A ypâna ahlao leipa ta ypa cha ama palôh tlâhpa ta alâ ei ta.KPH 94.2

  Thlahchhâ adiathlâpazy cha molei zohna ta by ei ta. Khakhaipa reipasaona chata molei awpa ta khâ a reipasao tyh ei, Khazohpa ta daihti ryhpaoh phapa A piepa ei thlahchhâna kha ama hmâ khoh tyh leipa vâta. Thlahchhâna he ngiapâtuhpa ku liata cha vârâh hneirôna o, Atotaotheituhpa hneirôna rei tiah leipa sopakhypa pahyna châhbi châ ta, khâpa vâta ma Khazohpa sawchapawpazy nata sawchanônôzy heta thlahchhâna he amâ phahla aw? Tyh leipa ta thlahchhâpa nata tiamapa ta eimâ mohhôh vei khiah cha asohsi leina lâta laiseihna liata y aw pi ta, lâthlôh dopa tawhta eima pavia aw. Khakhaipa chata zawhngiahna dyuchhai lâthlôh pakhâ nawpa ta a tlua tyh. Phahnai angiah kawpa ta hiana nata ngiapâna liata ngiachhiena nata hmotaotheina hneipa ta reipasaona eimâ dyuh thei lei nawpa ta.KPH 95.1

  Khazohpata eima thlahchhânazv thei ta  chhy aw tahpa eimâ ngiapâ theina kyh kha a y. Cha liata a hmiatua chaipa cha Ano tawhta bao eimâ ngiahzie eima pahnopa he a châ, “Dâhphipa chô liana chata ti bao tlôh aw na ta, alei chawhkaraipa cha ti alohpa ta ei hry hra aw,” tahpa ta. A taih. Cha siana vâta nodipa nata dâhphipa ta Khazohpa avâpazy cha ama aoh a vei aw tahpa ama pahno pasia thei aw.Pathipalôh cha Thlahpa raihria nawpa ta pahypa awpa châ ta, chata leipa ta cha byhnâ dao thei’pa châ vei.KPH 95.2

  Eimâ ngiahpa lai chaipa cha eima châta reihkah ngiachaipa ta hiakheina a châ. Châhrasala he hmo he eima châta tao awpa ta Abeipa tlua a byuh “Hiah u la, chatanachata ama cha pie aw, “ 2Mathai 7:7. tahpa a châ “A sawchapawpa chhao pahlôh leipa ta,eima zydua vyuhpa ta Pietuhpa chata hmo zydua chhao asaipa ta maniah pie pâ aw vei mâ.”3Rom 8:32KPH 96.1

  Eima pathipalôh liata moleina pasâhsapa ta, moleina eima basai khoh tlôh vei khiah cha Abeipa ta maniah nahthlie aw vei. Molei thlahchhâna nata palôh pasapa deikua cha khâ  ly tyh. Molei eimâ pahnopa zydua eimâ taopathi khai khiah cha Khazohpa ta eima hianazy  chhy awpa ta eima lôh. Keimo phana ta Khazohpa khokheina miah patosa beih leipa ta, Zisu tlohna heta miah pachha aw ta. A thisaih ta miah pasi aw. Chadeikua eimâ pazaona dâh liata hria awpa eima hnei.KPH 96.2

  Thlah khâ chhâ theina hropa cha ngiapâna he a châ. “Khazohpa hnohta avypa ta cha Ano cha a y tahpa nata Ano atluatuhpazy hnohta lymâ pie ahmâhpa A châ tahpa amâ lôh awpa a châ,“ 4Hebrai 11:6 Zisu ta A pachupazy hnohta, “Khâpa rai thlâhchhâna ta nama hiapa cha hmô hapa ta â pachâ u la, Chatanachata nama hmô aw,” tah ta. A reipa tlai cha eima tao ma?KPH 96.3

  A bietaipa cha kawh ngaitapa nata chhâna hnei leipa châ ta, bietaituhpachhao Ngâchhihpa achâ. Eima hmo hiapa eima hia nota eima hmô cheingei leipa chhao ta, Abeipa ta athei thlâh ha ta.  chhy cheingei tahpa chhao khâ eimâ lôh awpa a châ. Ado leipa nata eima pahnona a pachhoh kawpa vâta eima châta byhnâ a châ hlithâ lei awpazy hiah tyh pi ta, vâ liata eima Paw ta kyhpachâna ta eima thlahchhânazy eima châta pha chai awpa ato ama châna hawh tlai ta Khazohpa pakhaihsa chiehpa, hmô thei awpa eima byuhnazie hawhta miah  chhy aw, eima thlahchhânazy achhy leipa a châpa hawhta â vaw lâ no heta bietaipa cha khâ apyh awpa eima châ, achhyna daihti vaw tlô cheingei tlôh aw ta, byhnâ eimâ ngiah chaipa chhao cha eima hnei aw. Chadeikua thlahchhâna cha eima khopa nata eima hiapa hawhpa hmo liata cha achhypa a châ tyh aw tahpa he pangiasana bie tlâ a châ. Khazohpa cha pado lei awpa ta cha soh tu ha ta, âdopa ta asie leipazy châna chata hmo phapa pasaih lei awpa ta A pha tu haw. Chavâta na thlahchhâpa achhyna thlai hmô mâh vei hra la Ano angâhchhâ awpa chi kha. A bietai i ngaitapa, “Hiah teh u, A cha pie aw ei”6Mathai 7:7 tahpa kha angiapâ thlâh ha awpa a châ.KPH 96.4

  Ngiapâna eima hnei hlâta alôh Ieinazy nata china chhaota hmo to pachâ pi ta, hmo eima pahno pasia thei leipa pasia thei awpa eimâ chhuah khiahta cha keimo sasyh ta eimâ pabua via rilipa tlâ a châ. Chadeikua cha bao eimâ ngiahzie nata Ano angâhchhâ leipa ta khâpa hmah eima tao thei leizie â pahnopa ta eima châna tyhpata hawh tlai ta a reisi kawpa nata Ano ato pahno ta ato pahnotuhpa nata ato hmôtuhpa nata Abie ta A khozie ta ato pachiatuhpa hnohta eima khopazy ngiapâna ipa nata pahnosana chôta Khazohpa lâ eima vaw khiah ta cha eima awna ao cha nahthlie khoh avv ta eima palôh hmeiseihpa ta thlahchhâna vâta Khazohpa palôhrupa nata eimâ pazao thei.Maniah Chatlaituhpa chata kyhpachâna nata ngiachhiena ta maniah A pachâ tyh tahpa he khachâ rakha tlyma chhôh cha pahnopasiana hnei leipa ta y thei pi ta, cha hawhta a châ thei tyh hra. Â lâ theipa ta maniah A hriana pahno cheingei lei thei hra. Châhrasala ngiachhiena nata kyhpachâna ta eima chô liata A ku khâ a pahnieh.KPH 97.1

  Khazohpa hnohta zawhngiahna nata byhnâ eimâ hia khiahta cha eima palôh liata kyhpachâna nata ngiahthai thei leina palôh phao thlâh tlôhpa ta, “Eimâ bâhpazy maniah ngiahthai mahy, keỉmo chhao hmo maniah abâhpazy eimá ngiahthaipa hawhna khata,“7Mathai 6:12 tahpa kha kheihta e eima rei thei aw? Eima thlahchhânazy achhypa a châ awpa ta eima hnabei a seih khiahta cha keimo chhao mo hropa ngiahthaina eima hnabeiseihpa hawhta mo hropazy eimâ ngiahthai hra awpa a châ.KPH 97.2

  Thlahchhâ hualua hohna cha hlaotloh theina châ ta, ngiapâna nata pahnona liata eima laiseih awpa khiahta cha thlah khâ eima chhâ awpa a châ. “Thlahchhâ lyhliah ta, cha liana chata alyna bie reina chô ta eima mokhâh” 8Rom 12:12 awpa a châ.Pity ta, ngiapâpazy cha, “Thlah nama chhâ thei nawpa tapalôhru sia kawpa phaopa ta asohsỉ teh u,“9Kaolaosa 4:2 tahpa ta pasyuna bie reih ta.Pawla ta, “Ato liata thỉahchhâpa nata hiapa ta alyna bie reipâ lymâpa ta nama khopazy cha Khazohpa lâta pahnosapa ta tlao y mawh sy,” 10I Pity 4:7 tahpa ta miah a chho. Zuda chata, “Kho chaipazy saih u, Thlahpa Pathaihpa liata thlahchhâpa ta Khazohpa kyhpachâna liana chata â pavaosa teh u,” 11Phillipi 4:5a tah hra. Tyh leipa ta thlahchhâna cha palôhrupa ta chiepadâh leipa ta Khazohpa â pazaona a châ. Khazohpa tawhta hrona cha eima hro liata vaw loh ta eima hro tawhta siana nata pathaihna ta Khazohpa lâta a loh pakhua heihpa a châ.KPH 98.1

  Thlahchhâ tiama a byuhna y ta, khâpa ta hmah ta cha pakhâ khah se. Na palôhrupa cha Zisu nata apazao awpa ta tei hnolo mah y. Thlahchhâna su lâ na ngai thei nawpa ta daihti ryhpaohpa maih tlua hra teh. Khazohpa nata apazaona a tlua hmeiseihtuhpazy cha, ama tao awpa ngâchhih kawpa ta taopa ta athôhna ama hnei theipa zydua hnei khohpa nata phahnai angiah ngaitapa ta thlahchhân apakhynazy liata hmôpa ama châ avv.Avâ tawhta khaihna ama hmô thei nawpa ta daihti ryhpaohpa ama hneipa maih zydua cha ama hmâh pha via lymâ aw.KPH 98.2

  Ochhôhkhaohkha ta thlah eima chhâ awpa châ ta, cha hlâ chhao chata vru thlahchhâna he eima diathlâ lei chai awpa a châ,he he thlahpa lâ hrona chaipa a châ. Thlahchhâ diathlâpa ta cha thlahpa lâ hro liata hmahsie thei tiahrâhpa châ vei. Chhôhkha liata zy, vâtlâh liata zy ta thlah eima chhâpa heta adaih vei. Yru (opâh) thlahchhâna cha Khazohpa, thlahchhâna nahthlietuhpa deita ta A pahno awpa a châ. Noâh tah awpa ta nahthlietuhpa cha cha hawhpa hiana phaohri hnei awpa cha châ vei. Yru (opâh) thlahchhâna liata cha chheipâh liata pabuatuhpa nata pahropadatuhpa y hra vei. Atymâ lei kawpa ta nata phahnai angiah kawpa ta Khazohpa lâ thlahchhâna cha A kô a tlô aw.KPH 99.1

  Palôhrupa hmeihseihpa ta thlahchhâna nahthlietuhpa nata aru lâta ato Hmôtuhpa tawhtahpa cha palôhrupa pahniena pha ngaitapa nata y ngâ thlâh awpa a vaw pua aw. Ngiapâna tymâ leipa nata aphoh kawpa ta Khazohpa apazaona thlahpa hnei, Sâtâ adyuh khoh awpa nata bao awpa ta Khazohpa khaihna cha lapakhy ta, Khazohpa cha eima thatlôna thokhy châ tlôh ta.KPH 99.2

  Na chhôhpadâhpa liata thlahchhâ la, na noh to raihriana lâ na pua nota na pathipalôh cha Khazohpa lâ khâ pahei teh. Chahawhna chata lah Enawka chhao Khazohpa nata ama charei khoh tyh. He athlih thlâhpa ta thlahchhâna he zawhngiahna dyuchhai hmia liata cha rohpahâhpa raopa hawhta kiah tyh ta. Cha hawhpa pathipalôh Khazohpa hnohta a pahrâpa cha Sâtâ chhaota pahnie thei beih vei.KPH 99.3

  Khazohpa lâta thlahchhâ awpa ta daihti nata su aryh leipa y thai leipa ta, Phahnai angiah kawpa ta eima thlahchhâna a pakhâ awpa khâpa hmah y hra vei. Othliah zawpi hry liata zy, raihriana su liata zy chhao, Nehemia ta beichaipaArtezerzia hmia liata hiana a tao hapa hawhta Khazohpa lâta hiana tao thei pi ta, Khazohpa chhihthana eimâ hia thei hra. Chhôh liahmarihpa lâta apazaona cha eima yna maih liata hmô theipa a châ. Eima pathipalôh Ochhi pahypa ta Zisu cha avâ khichhaipa hawhta eima hnohta azu awpa nata pahrâ awpa ta khâ eima hrua tyh awpa a châ.KPH 99.4

  Eima chheipâh liata zilih cha a pua kawpa a châ thei; Chadeikua a khuh pha leipa cha eima sy cheingei awpa châ vei, avâ zilih pathaihpa ta eima hroh thei. Pachâhpadyna pathaih leipa nata pachâna pathaih leipa ochhikhaw cha pakhâta ta thlahchhâna zawhzi ta Khazohpa lâta palôhrupa hlâpa ta eima khaw thei. Khazohpa baona nata byhnâ châ awpa ta ama pathipalôh a pahypazy cha he alei liata zilih hlâta pathaih viapa liata y aw ei ta,avâ nata apazaona ama hnei ngâ th lâh ha hra aw.KPH 100.1

  Zisu saina sia via heihpa nata tlyzaw yzie do kawpa sôhna pahnothaina hneipa he eima châta angiah kawpa a châ. Pathaihna liata angiana cha Khazohpa sawzy pathipalôh a pabietuh awpa achâ. He he hmo tah theipa a châ, avâ lâ hmo Khazohpa bieparu palâsanazy cha eima tlua awpa a châ.KPH 100.2

  Khazohpa ta avâ ziza sy awpa ta miah pasai thei nawpa ta thlahpa cha chô lâta sypa ta V mawh sy. Pawpi ta noh lâ â heihpa hawhta pangiasa leipa ta pasiana a vaw tlô tita eima pachâna ta Khazohpa lâ â hei thei nawpa ta Khazohpa ahniapa liata eima y awpa a châ.KPH 100.3

  Na khona zy, nâ lyna zy, na pachârôhna zy, na nôpona zy nata na china zy cha Khazohpa lâ tlôkhei la, Ano cha A rie patheisa thei leipa chi ta, A tha pachhâsa thei hra va chi. Na sâbu chhao A reih khai theituhpa chata A savvzy khopa cha uasa leipa ta y vei. “Abeipa cha ngiachhiena nata zawhngiahna ta A biepa a châ,“12Zuda 20,21. A kyhpachâna pathipalôh cha eima pachârôhna nata eima pachârôhna thâtih eima reina chhao he hria kaw ta. Na palôh atymâna hmozy cha A hnohta tlôkhei lymâ teh. Ano châta cha ahri tupa y leipa ta, Ano chata khizaw he chaba ta, hmotaopa zydua chô liata ryu a reipa vâta. Eima thlahlôh nawpa a châpa maih he A châta pahno chho lei awpa ta a chyh tupa y vei. Ano châta cha eima pahnopasiana rei awpa ta a zoh tupa y hra vei. Ano châta cha atymâna paryh awpa ta ru tupa y hra vei. A sawzy hry ta achyh chaipa chhao vâduana ta tlathlu thei leipa ta, nôpona ta rie patheisa thei leipa ta, aly leina ta palysa lei hlei leipa ta, raihchaihta ta thlahchhâ heihna ta hmao pabiehsa thei hra vei. Chazy cha avâ liata eima Paw chata hmô leipa ta tlyma, uasa leipa ta tlyma y sai hra vei, “Palôhchhiepazy cha patlâh ta, ama hmahphaonazy cha chatypa tyh ta” 13Zâmi 5:11 Khazohpa nata mo to ataozaona dâh cha mo pakha pakha A vai dâh nata A sawchapaw kho ngaitapa A piepa liana heta ahy hropa vaih hra leipa nata A sawchapawpa cha pakha châ deita ta pie eihpa hawh tlai ta a siapa a châ.KPH 100.4

  Zisu ta, “Keima moh ta hmo namâ hia aw, chatawhcha Paw lâta keima ta Ei châ hawpa aw ei, Cha tah leipa Ei na ta, Paw cheingei ta kyh cha pachâ tlôh ei ta... ... Ei moh ta Paw lâta nama hiapa maih A cha pie nawpa ei ta', ” 14Hlazy 142:3 tah ta. Zisu moh ta thlahchhâna liana chata thlahchhâ pathaona nata thlahchhâna pachhâna liata cha moh reipâpa hlâta rôhnah viapa khâpa tlyma a y. Bie A taihtuhpa ngâna, A ngiachhiena nata A raihriazy liata apahniehpa ta, Zisu palôhrupa nata thlahpa ta thlahchhâna he a châ.KPH 101.1

  Khazohpa ta chyhsa ahyrai phôryhpa chyhsa châpa vâta a eihta ta ypa tlyma, theithaipa tlyma châpa ta Khazohpa achhy thei nawpa ta khizaw tawhta â pananopa ta y awpa ta maniah tah hlei vei. He hro heta Krista hro a lyu awpa a châ, zawpi hry nata dâhthlohna hry liata chhao. Achhuahna hnei hlei leipa ta thlah a chhâ thlâhpa cha a thlahchhâna a tyh patoh aw. Cha leipa chhao ta a tao thlâhthlipa chhao a châ thei aw. Chyhsa ta chyhsa hrozie tyhpa tawhta zy, Krizyhpa tao awpa nata Kraws apunazy tawhta lôhkhôhlipa ta, Khazohpa, ama châta phahnai angiah kawpa ta A hriatuhpa rai ama basai nah heta thlahchhâ diathlâ ei ta, Khazohpa lâta a hlâ awpa ta pahâna hnei khao leipa ta ama y tyh. Ama thlahchhâna cha âmo kho dâh nata âmo châ deita ta amâ hia ha tyh bâ. Chyhsa angiahpa châta tlyma, Krista râh padua nawpa châta tlyma, hria awpa ta thatlôna hiah thei khao veih ei.KPH 101.2

  Khazohpa rai liata tha â patlô nawpa nata â pasyu raihrie nawpa ta ahmôpakhyna eima diathlâpa he hmo rôhnah kawpa eima pahleipa a châ tyh. A bie hmeihseihpazy chata eima palôhrupa liata hrona nata peimawhna pahlei ta. Eima pathipalôh cha pathaisana liata pahniena ta pakhaihsa thei khao leipa ta. Thlahpa lâ hro liata eima zei via rili lymâ ha tyh. Krizyhpazy hawhta eimâ pazao pakhyna liana heta â taokhei raihriena thata eima pahlei. Ano châ deita ta a hrohpa chyhsa cha Khazohpa ta y nawpa ta a raopa liata a y leipa a châ. Eima ydâh liata mo hropa nata apazaona heta mo hropa taokhei theina lâta maniah achhi ta, cha tlai cha lah Khazohpa chakaona liata eima hmahsiena nata thatlôna cha a châ.KPH 102.1

  Krizyhpazy apakyh ei ta, Khazohpa kyhpachâna thâtih nata chatlaina bie hmeiseihpa sôhzie ama reikhohpa chata ama pathipalôh cha a kaw hra ta, mo hropazy palôh chhao a pahra aw. Avâ liata eima Paw thâtih cha noh to achu hluh via theipa ta, A ngiachhiena liata pahnona thiehpa eima hnei hluh via lymâ aw. A kyhpachâna thâtih rei byuh via lymâ aw pi ta, he hawhta eima tah khiahta cha eima palôh tha a pawh via lymâ hra aw. Zisu thâtih pachâpa ta, reih hluh via lymâpa ta, keimo thâtih eima rei chyh via lymâ khiahta cha Ano nata apahlaona eima to hluh via lymâ hra aw.KPH 102.2

  Khazohpa ta miah A pachâzie â lâpasiana thâtih eima pachâ hoh ngâ thlâh haw khiahta cha Ano cha eima pathipalôh liata pahrâ ngâ thlâh ha aw ta, A thâtih reipa nata reithaipa cha eimâ lyna chaipa a châ aw. Hmo a leidia thiâh ha awpa thâtihzy reih tyh pi ta, cha cha eima pahânazie a châpa vâta a châ. Eima viasazy thâtih reih pi ta, âmo kyh eima pachâ vâ nata eimâ lynazy,eima pachârôhna zy liata eimâ pazaopa vâta a châ. Alei liata viasazy kyh eima pachâpa hlâta Khazohpa kyh eima pachâ via nawpa chhâpa rôhnah viapa hnei pi ta, A phana nata A hmotaotheina thâtih reipa he khizaw hmo liana heta hmia â sah awpa a châ. Hmosai piepa rôhnah ngaitapa miah piepazy he eima pachâna nata kyhpachâna sy nawpa ta taopa châ leipa ta, cha hawhta ahluhpa cha Khazohpa lâta pie awpa ta khâpa hmah hnei aw ma pi. Ano miah pahnosa tyh tuh awpa nata avâ liata miah Pachhatuhpa lâta kyhpachâna nata alyna ta miah a chahry pabaotuhpa a châ. Alei su anaipazy liata lah eima pahrâ dâh â hnia tu ha tyh. Chô lâta su pathaihpa ochhi â pahypa cha kaw sai ei suh vy. Krista hmia liata â lâ. “Ano liata Khazohpa hnohta avypazy cha a chhâkhuna taihta A pachha thei, ” 15Zawhana 16:26,27; 15:16KPH 103.1

  Khazohpa cha “A zawhngiah vâ nata chyhsa sawzy chô liata A hmotao noâhpa vâ heta”16Hebrai 7:25 A reithai rili awpa eima châ. Eima thlahchhâna cha hiana nata hmô nawpa dei a châ awpa châ hra vei. Keimo khopa sai dei pachâ kheih suh u. Athôhna eima hmôpazy chhochhi cha pacha kheih suh u. Thlahchhâ hluh tu beih leipa pi ta, alyna bie chhao eima reih chyh tu ha tyh. Khazohpa zawhngiahna ahmô tyhpa eima châna chô chhao ta alyna bie eima reih chyh kaw tyh. Eima châta hmo A tao hapa vâ chhaota reithai awpa hawhta reithai thei hra ma pi.KPH 103.2

  Hlâno ta Izarelzy amâ pakhy nahta Abeipa chata, “Abeipa hmiakô liana chata nie aw ei chi ta, nama ku ta nama taopa zydua chô liata nâmo nata nama chhôhkha ta aly aw ei chi ta, cha liana chata Beipa nama Khazohpa ta byhnâA cha pie ei,“ 17Hlazy 107:8 tah ta. Abeipa rôhnah nawpa ta hmo taopa cha thapha kawpa ta reithaina hla chhaota alyna bie reina chôta tao awpa a châ, pachârôhpa nata thachhiena chô ta nama tao awpa châ vei.KPH 104.1

  Eima Khazohpa cha nônaipa nata zawhngiah thei ngaitapa a châ. Ano chakaona rai cha ngiarohchhihpa nata rietheichhihpa ta eima pachâ awpa châ vei. Abeipa achhypa nata A rai liata tovyuh hneipa cha hmo aly achhih ngaitapa a châ. Khazohpa Pachhana rôhnah ngaitapa, A sawzy châta Pietuhpa chata hyutuhpa chakhiehcharieh kawpa hawhta A sawzy pasaipa-i aw vei. Ano cha ama viasa pha chaipa châ ta, Ano amâ chhy nota âmo lâta byhnâ pie ta thlahpalôhpa ta, ama path ipalôhzy alyna nata kyhpachâna ta pabie awpa ta A hnabei A seih. Abeipa chata Ano chakaona rai liata A sawzy ta thlahlôhna ama hmô awpa khoh ta, rai liata aru tahna hlâta ama thapawh awpa A khoh via. Ano achhy awpa ta avypazy cha aly kawpa ta kyhpachâna pathipalôh chhaota amâ di awpa khoh ta, noh to rai hriapa ta amâ ly thei nawpa nata hmo to ngâchhih kawpa ta ama hria thei nawpa ta nata ngiachhiena ama hnei thei nawpa ta.KPH 104.2

  Kraws bie he eima pachâ tyh awpa a châ. Krista khaipâpa ta A y dâh thâtih kha eima pachâna liata zy, bie eimâ chhona liata zy ta eimâ lyna biepi chaipa a châ awpa a châ. Khazohpa tawhta byhnâ eima daopa to zy eima palôh ta khâ â thei thlâh ha awpa châ ta, A kyhpachâna rôhnahzie eima pahno thai tita cha eima châta Kraws liata khaipâpa hnohna chata ato pahnieh awpa eima khoh ha bâ aw.KPH 104.3

  Ngiapâna cha avâ mathlaw ta ahnia viapa ta âsâhpi ta azaw thei ta. Khazohpa cha chô lâ su liana khi ta hla nata pyungiapa ta reithaipa ta y ta, keimo chhao eimâ lyna eima palâsa nah heta vâ zawpizy ta amâ naohna dâh eimâ hnia thei hra. “Ahy rai alyna bie rei atheihna ahlâpa maih ta cha ‘Khazohpa’ ama palyupalih tyh,”18Ryhpachaneina 12:7 Alyna bie reina nata hlasapa pyu chhaota aly kawpa nata zana chô ta maniah tao tuhpa hmiakô liata abôh suh vy.KPH 105.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents