Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  28.—YAŞAM KAYITLARIYLA YÜZLEŞMEK (ARAŞTIRICI YARGILAMA)

  Daniel peygamber, “Ben bakarken” diyor, “Tahtlar kuruldu, Eskiden beri var Olan yerine oturdu. Giysileri kar gibi beyaz, başındaki saçlar yün gibi apaktı. Tahtı alev alev, tekerlekleri kızgın ateş gibiydi. Önünden ateşten bir ırmak çıkıp akıyordu. Binlerce binler O’na hizmet ediyordu; on binlerce on binler önünde duruyordu. Mahkeme kuruldu, kitaplar açıldı” (Daniel 7:9, 10).BM18 515.1

  İnsanların karakterlerinin ve hayatlarının tüm yeryüzünün Yargıcı’nın önünde gözden geçirileceği ve herkese ‘yaptıklarının karşılığının verileceği’ 1Bkz. M atta 16:27. büyük ve heybetli gün, peygamberin görümüne böyle sunulmuştu. Eskiden beri var Olan, Baba Allah’tır. Mezmurcu şöyle diyor: “Dağlar var olmadan, daha evreni ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin” (Mezmur 90:2). Yargıya başkanlık edecek olan Kişi, tüm varlığın kaynağı ve tüm yasanın pınarı Olan’dır. Kutsal melekler de, hizmetkârlar ve tanıklar2Bkz. Vahiy 5:11. olarak, “binlerce binler... on binlerce on binler” olarak ifade edilen sayılarda bu muhteşem mahkemeye katılırlar.BM18 515.2

  “İnsanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var Olan’ın yanına doğru ilerledi, O’nun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik[tir]” (Daniel 7:13, 14). Mesih’in burada açıklanan gelişi, yeryüzüne ikinci gelişi değildir. Arabuluculuk görevi tamamlandığında kendisine verilecek olan egemenliği ve yüceliği almak üzere, gökte Eskiden beri var Olan’ın yanına gelmektedir. Peygamberlik sözünde 2300 günün sonunda, 1844 yılında gerçekleşeceği öngörülmüş olan bu geliştir, O’nun yeryüzüne ikinci gelişi değildir. Yüce Başrahibimiz, yanında göksel meleklerle birlikte en kutsal yere girer ve insanlığın yararına hizmetinin son eylemlerini gerçekleştirmek üzere Allah’ın huzurunda durur - araştırıcı yargılama işini yürütmek ve kefaretten yararlanmaya hak kazandığı görülen herkes adına kefarette bulunmak için.BM18 516.1

  Örneksel hizmette, yalnızca itiraf ve tövbe ile Allah’ın huzuruna gelmiş ve günahları günah sunusunun kanı aracılığıyla tapınağa aktarılmış olanlar Kefaret Günü hizmetinde yer alabilirlerdi. Aynı şekilde, büyük son kefaret gününde ve araştırıcı yargılamada da yalnızca Allah’ın halkı olma iddiasındakilerin durumları dikkate alınacaktır. Kötülerin yargılanması farklı ve ayrı bir işlemdir ve sonraki bir aşamada gerçekleşir. “Yargının, Tanrı’nın ev halkından başlayacağı an gelmiştir. Eğer yargılama önce bizden başlarsa, Tanrı’nın Müjdesi’ne kulak asmayanların sonu ne olacak?” (1. Petrus 4:17).BM18 516.2

  İnsanların adlarının ve işlerinin yazılı olduğu gökteki kayıt kitapları, yargılamanın kararlarını belirleyecektir. Daniel peygamber şöyle diyor: “Mahkeme kuruldu, kitaplar açıldı.” Aynı sahneyi tanımlayan Vahiy yazarı şunları ekliyor: “Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı” (Vahiy 20:12).BM18 516.3

  Yaşam kitabı Allah’ın hizmetine girmiş olan gelmiş geçmiş herkesin adını içerir. İsa öğrencilerine şöyle bildirdi: “Adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin” (Luka 10:20). Pavlus, “adları yaşam kitabında bulunan” sadık emektaşlarından söz eder (Filipililer 4:3). Daniel, “hiç görülmemiş bir sıkıntı dönemi”ne doğru bakarak, Allah’ın halkının, “adı kitapta yazılı olanlar”ın kurtulacağını bildirir. Vahiy yazarı da, Allah’ın kentine yalnızca “Kuzu’nun yaşam kitabında yazılı olanlar”ın gireceğini söyler (Daniel 12:1; Vahiy 21:27).BM18 516.4

  “RAB’den korkup adını sayanlar için” iyi işlerinin yazılı olduğu, Allah’ın önünde “bir anma kitabı yazıldı” (Malaki 3:16). İman sözleri ve sevgi işleri gökte kayıtlıdır. Nehemya şu sözlerle buna atıfta bulunmaktadır: “Beni an, ey Allahım, ve Allahımın evi için, ve onun hizmetleri için yaptığım iyi işlerimi silme” (Nehemya 13:14 [KM]). Allah’ın hatırlatma kitabında, her doğruluk eylemi ölümsüzleştirilir. Orada karşı durulan her ayartının, üstesinden gelinen her kötülüğün, ifade edilen her merhamet sözünün kaydı tam olarak tutulur. Ayrıca Mesih uğruna işlenen her fedakârlık, tahammül edilen her acı ve keder de kaydedilir. Mezmurcu şöyle diyor: “Ettiğim göçleri saydın; gözyaşlarımı şişene koy; onlar senin kitabında yazılı değil mi?” (Mezmur 56:8 [KM]).BM18 517.1

  İnsanların günahlarının tutulduğu kayıt da vardır. “Tanrı her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır, ister iyi ister kötü olsun.” “İnsanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler.” Kurtarıcı şöyle diyor: “Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız” (Vaiz 12:14; Matta 12:36, 37). Gizli amaçlar ve güdüler hatasız kayıtta görülecekler; zira Allah, “karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır” (1. Korintliler 4:5). “İşte, önümde yazılmış duruyor: . sizin fesatlarınızla birlikte, atalarınızın fesatlarını, RAB diyor” (Yeşaya 65:6, 7 [KM]).BM18 517.2

  Herkesin işleri Allah’ın önünde gözden geçirilir ve sadakat ya da sadakatsizlik olarak kaydedilir. Gökteki kitaplarda her adın karşısına, her yanlış söz, her bencil eylem, yapılmayan her görev, her gizli günah ve her kurnazca ikiyüzlülük, dehşet verici bir kesinlikle yazılmaktadır. Göz ardı edilen gökten gönderilmiş uyarılar ya da tekdirler, boşa geçirilen anlar, geliştirilmeyen fırsatlar, iyilik veya kötülük için bırakılan etki, geniş kapsamlı sonuçları ile birlikte, görevli melek tarafından kayda alınmaktadır.BM18 517.3

  Yargıda insanların karakterlerinin ve yaşamlarının sınanacağı standart, Allah’ın yasasıdır. Bilge kişi şöyle diyor: “Tanrı’ya saygı göster, buyruklarını yerine getir, çünkü her insanın görevi budur. Tanrı her işi ... yargılayacaktır” (Vaiz 12:13, 14). Elçi Yakup kardeşlerini uyarıyor: “Özgürlük Yasası’yla yargılanacak olanlar gibi konuşup davranın” (Yakup 2:12).BM18 518.1

  Yargıda “layık görülenler,” doğruların dirilişinde yer alacaklardır. Isa şöyle dedi: “Gelecek çağa3Bu ayetin KKve K İ çevirilerinde “çağ” olarak ifade edilen sözcük, Grekçe “aiön” sözcüğünün karşılığıdır ve “dünya” olarak da tercüm e edilebilir. N itekim yazarın alıntı yaptığı İngilizce K JV çevirisinde ve Türkçe K M çevirisinde “o dünyaya” şeklinde ifade edilmiştir. ve ölülerin dirilişine erişmeye layık görülenler. meleklere benzerler ve dirilişin çocukları olarak Tanrı’nın çocuklarıdırlar” (Luka 20:35, 36). Ve yine, “iyilik yapmış olanlar”ın “yaşamak üzere dirilecekle[rini]” bildirir (Yuhanna 5:29). Ölüler arasındaki doğrular, “yaşamak üzere diril[meye]” layık sayılacakları yargıya dek diriltilmeyeceklerdir. Bu nedenle, kayıtları incelenirken ve durumlarına karar verilirken kendileri mahkemede bulunmayacaklardır.BM18 518.2

  Isa onların yararına şefaat etmek için, savunucuları olarak Allah’ın huzuruna çıkacaktır. ‘İçimizden biri günah işlerse, adil olan Isa Mesih bizi Baba’nın önünde savunur” (1. Yuhanna 2:1). “Çünkü Mesih, asıl kutsal yerin örneği olup insan eliyle yapılan kutsal yere değil, ama şimdi bizim için Tanrı’nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi.” “Bu nedenle O’nun aracılığıyla Tanrı’ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır” (İbraniler 9:24; 7:25).BM18 518.3

  Yargı sırasında kayıt kitapları açılırken, Isa’ya iman edenlerin yaşamları Allah’ın önünde gözden geçirilir. Savunucumuz, yeryüzünde ilk yaşayanlardan başlayarak, birbirini izleyen nesillerin davalarını sunar ve yaşamakta olanlarla sona erdirir. Her ad anılır, her dava sıkı sıkıya araştırılır. Adlar kabul edilir, adlar reddedilir. Herhangi birinin kayıt kitaplarında tövbe edilmemiş ve bağışlanmamış günahları varsa, onun adı yaşam kitabından, iyi işleri de Allah’ın hatırlatma kitabından silinir. Rab Musa’ya şöyle bildirmişti: “Bana karşı kim suç etti ise kitabımdan onu sileceğim” (Mısır’dan Çıkış 32:33 [KM]). Hezekiel peygamber de şöyle diyor: “Doğru kişi doğruluğundan döner, günah işler[se]... onun yaptığı doğru işlerin hiçbiri anılmayacaktır” (Hezekiel 18:24).BM18 518.4

  Günahtan samimiyetle tövbe eden ve Mesih’in kanını imanla kendileri için kefaret edici kurban olarak kabul edenlerin adlarının karşısına göksel kitaplarda bağışlanma yazılmıştır; Mesih’in doğruluğuna ortak olduklarında; ve karakterlerinin Allah’ın yasasıyla uyumlu olduğu görüldüğünde, günahları silinir ve kendileri de sonsuz yaşama layık görülürler. Rab, Yeşaya peygamber aracılığıyla şöyle duyuruyor: “Ben, kendi uğrumda senin günahlarını silen benim; ve senin suçlarını anmıyacağım” (Yeşaya 43:25 [KM]). İsa şöyle dedi: “Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babam’ın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım.” “İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, ben de göklerdeki Babam’ın önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanların önünde beni inkâr edeni, ben de göklerdeki Babam’ın önünde inkâr edeceğim” (Vahiy 3:5; Matta 10:32, 33).BM18 519.1

  İnsanlar arasında dünyasal mahkemelerin kararlarına gösterilen en yoğun ilgi, yaşam kitabında yazılı adlar tüm yeryüzünün Yargıcı’nın huzuruna gözden geçirilmek üzere getirildiğinde göksel mahkemelerde açığa çıkan ilginin ancak solgun bir örneğidir. İlahî Şefaatçi, kendi kanına imanla galip gelen herkesin suçlarının bağışlanması, Aden bahçesindeki evlerine geri dönmeleri ve kendisiyle birlikte “eski egemen[likte]” mirasçılar olarak taç giymeleri için müdafaasını sunar (Mika 4:8). Şeytan, neslimizi aldatma ve ayartma çabası içinde, insanın yaratılışında ilahî tasarıyı bozmayı düşünmüştü; fakat şimdi Mesih bu tasarının insan hiçbir zaman düşmemişçesine gerçekleştirilmesini istemektedir. Halkının yalnızca tamamen bağışlanmasını ve aklanmasını değil, kendi yüceliğinden pay almalarını ve tahtında oturmalarını da ister.BM18 519.2

  İsa kendi lütfunun tebaası için arabuluculuk ederken, Şeytan da onları Allah’ın huzurunda günahkârlar olarak suçlamaktadır. Büyük aldatıcı onları şüpheciliğe götürmeye, Allah’a olan güvenlerini kaybettirmeye, O’nun sevgisinden ayrılmalarını ve yasasını çiğnemelerini sağlamaya çalışmıştır. Şimdi de yaşamlarının kaydına, karakterlerindeki kusurlara, Kurtarıcıları’nı lekelemiş olan Mesih’e benzemezliklerine, onları işlemeleri için ayartmış olduğu tüm günahlara işaret etmekte, bunlar nedeniyle onların kendi tebaası olduklarını iddia etmektedir.BM18 520.1

  İsa onların günahlarını mazur görmez, fakat tövbelerini ve imanlarını gösterir ve bağışlanmaları talebiyle, yaralı ellerini Baba’nın ve kutsal meleklerin önünde kaldırarak şöyle der: Onları adlarıyla tanıyorum. Adlarını avuçlarıma kazıdım. 4Bkz. Yeşaya 49:16. “Allah’ın kurbanları kırılmış ruhtur; Ey Allah, kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin” (Mezmur 51:17 [KM]). Halkının suçlayıcısına dönerek şöyle beyan eder: “RAB seni azarlasın, ey Şeytan!... Yeruşalim’i seçen RAB seni azarlasın! Bu adam ateşten çıkarılan yarı yanmış odun parçası değil mi?” (Zekeriya 3:2). Mesih, sadık kalanlara kendi doğruluğunu giydirerek, onları “üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olma[yan], görkemli [bir kilise]” olarak babasına sunacaktır (Efesliler 5:27). Adları yaşam kitabına kayıtlı olarak durmaktadır ve haklarında şöyle yazılmıştır: “Beyazlar içinde benimle birlikte yürüyecekler. Çünkü buna layıktırlar” (Vahiy 3:4).BM18 520.2

  Böylece yeni antlaşma vaadinin tamamen yerine geldiği görülecektir: “Suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım.” ” ‘O günlerde, o zamanda’ diyor RAB, ‘İsrail’in suçu araştırılacak ama bulunamayacak; Yahuda’nın günahları da araştırılacak ama bulunamayacak’ ” (Yeremya 31:34, 50:20). “O gün RAB’bin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak; ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak. Siyon’da, yani Yeruşalim’de sağ kalanlara, ‘Yeruşalim’de yaşıyor’ diye kaydedilenlere, ‘Kutsal’ denilecek” (Yeşaya 4:2, 3).BM18 520.3

  Araştırıcı yargılama işi ve günahların silinmesi, Rabb’in ikinci gelişinden önce gerçekleşecektir. Ölüler kitaplarda yazılı olanlara göre yargılanacağından, insanların durumlarının araştırılacağı yargıya dek günahlarının silinmesi düşünülemez. Ancak elçi Petrus, imanlıların günahlarının ‘Rabb’in önünden tazelenme vakitleri geldiğinde; ve... İsa Mesih’i gönderdiğinde’ silineceğini açıkça belirtmektedir (Elçilerin İşleri 3:19, 20 [KM]). Araştırıcı yargılama sona erdiğinde, Mesih gelecek ve herkese yaptığının karşılığını vermek üzere ödülleri yanında olacaktır. 5Bkz. Vahiy 22:12. BM18 521.1

  Örneksel sistemde, başrahip İsrail için kefaret ettikten sonra dışarı çıkarak halkı kutsuyordu. Mesih de, arabulucu olarak hizmetinin sonunda, “günahtan ayrı olarak, kurtuluş için” (İbraniler 9:28 [Kİ derkenar notu]), bekleyen halkını sonsuz yaşamla kutsamak için görünecektir. Rahibin günahları tapınaktan temizlerken bunları çöle salınan tekenin başı üzerinde itiraf ettiği gibi, Mesih de tüm bu günahları, günahın yaratıcısı ve elebaşısı olan Şeytan’ın üzerine yükleyecek. İsrail’in günahlarını taşıyan çöle salınan teke, “ıssız bir ülkeye” gönderilirdi (Levililer 16:22); aynı şekilde, Allah’ın halkına işlettiği tüm günahların suç yükünü taşıyan Şeytan, bin yıl boyunca ıssız bırakılacak ve üzerinde hiçbir canlı yaşamayacak olan yeryüzüne bağlanacak ve en sonunda tüm kötüleri yok edecek olan ateşte günahın cezasını tamamen çekecektir. Böylece büyük kurtuluş planı, günahın nihai olarak ortadan kalkması ve kötülüğe sırt çevirmeye istekli olan herkesin kurtarılmasıyla tamamlanmış olacaktır.BM18 521.2

  Yargı için belirlenen zamanda 2300 günün sonunda, 1844 yılındaaraştırma ve günahların silinmesi işi başladı. Kendi üzerlerine Mesih’in adını almış olan herkes, bu çalışmanın dikkatli incelemesinden geçmek zorundadır. Hem yaşayanlar hem ölüler, “kitaplarda yazılmış olan şeylerden, kendi işlerine göre” yargılanmalıdır.BM18 522.1

  Tövbe edilmemiş ve bırakılmamış günahlar bağışlanmayacak ve kayıt kitaplarından silinmeyecek, fakat Allah’ın gününde günahkâra karşı tanıklık edeceklerdir. Kötü işlerini günün ışığında ya da gecenin karanlığında işlemiş olabilir; fakat bizim ilgimiz olan Kişi’nin önünde açık ve ortadaydılar. Allah’ın melekleri her bir günaha tanık olmuş ve bunları yanılmaz kayıtlara işlemişlerdir. Günah babadan, anadan, eşten, çocuktan ya da iş arkadaşlarından gizlenebilir, inkâr edilebilir, örtbas edilebilir; suçlu başrol oyuncularından başka hiç kimse en ufak bir yanlışlık şüphesi duymayabilir; fakat göğün akıllı varlıklarının önünde apaçık gözler önüne serilir. En kara gecenin karanlığı, tüm aldatma sanatlarının gizliliği, tek bir düşüncenin dahi Ebedî Olan’ın bilgisinden gizlenmesi için yeterli değildir. Allah, her adaletsiz olayın, her haksız işin kesin kaydını tutmaktadır. O, dindarlık görünüşünden aldanmaz. Karakter değerlendirmesinde hiçbir hata yapmaz. İnsanlar kalpleri yozlaşmış kişiler tarafından aldatılabilirler, fakat Allah tüm maskelerin içine bakarak içteki yaşantıyı okuyabilir.BM18 522.2

  Bu düşünce ne kadar ciddi! Sonsuzluğa doğru birbiri ardınca geçen her gün, göksel kitaplara kayıt yüklerini taşımaktadır. Bir kez söylenen sözler, bir kez yapılan işler, bir daha asla geri alınamaz. Melekler hem iyilikleri hem de kötülükleri kaydetmişlerdir. Yeryüzündeki en kudretli fatih dahi, tek bir günün bile olsa kaydını geri getiremez. Eylemlerimiz, sözlerimiz, hatta en gizli güdülerimiz, bunların tümünün kaderimize mutluluk ya da üzüntü olarak karar verilmesinde ağırlığı Bunlar bizim tarafımızdan unutulsalar bile, aklamak ya da mahkûm etmek için tanıklıkta bulunacaklardır.BM18 522.3

  Bir ressamın insan yüzünün özelliklerini tuvalinde hatasız kesinlikle yansıttığı gibi, insanların karakterleri de gökteki kitaplarda aslına uygun olarak resmedilir. Ancak göksel varlıkların görüşüne sunulacak olan bu kayıtla ilgili olarak ne kadar da az kaygı duyulur. Gözle görülebilen dünyayı görünmeyen dünyadan ayıran perde kaldırılabilse ve insanoğulları yargıda yeniden karşılarına çıkması gereken her sözü ve eylemi kaydetmekte olan bir meleği görebilse, her gün söylenen kaç söz konuşulmaz, kaç eylem yapılmazdı.BM18 523.1

  Yargıda, her yeteneğin kullanımı dikkatle gözden geçirilecek. Bize Gök’ten ödünç verilen sermayeyi nasıl değerlendirdik? Rab gelişinde kendisine ait olanları faiziyle birlikte alacak mı? 7Bkz. M atta 2 5 :2 4 -2 9 . Elde, kalpte ve beyinde bize emanet edilen güçleri Allah’ı yüceltmek ve dünyayı bereketlemek için kullandık mı? Zamanımızı, kalemimizi, sesimizi, paramızı, nüfuzumuzu nasıl kullandık? Fakirlerin, acı çekenlerin, öksüzlerin veya dulların şahsında Mesih için ne yaptık? Allah bizi kendi kutsal sözünün emanetçileri yapmıştı; biz insanları kurtuluştan haberdar etmek 8Bkz. 2. Tim oteus 3:15. için bize verilen ışığı ve gerçeği ne yaptık? Mesih’e salt bir iman iddiasına hiçbir değer verilmez; yalnızca işlerle gösterilen sevgi hakiki sayılır. Ancak Gök’ün huzurunda herhangi bir eyleme değer kazandıran şey yalnızca sevgidir. Sevgi ile her ne yapılırsa, insanların gözünde ne kadar küçük görünürse görünsün, Allah tarafından kabul edilir ve ödüllendirilir.BM18 523.2

  İnsanların gizli bencilliği göksel kitaplarda açıkça ortaya konulmuştur. İnsan kardeşlerine karşı yerine getirilmemiş görevlerinin, Kurtarıcı’nın isteklerine karşı unutkanlığın kaydı vardır. Orada, Mesih’e ait olan zamanın, düşüncenin ve gücün ne kadar sıklıkla Şeytan’a verildiğini göreceklerdir. Meleklerin göğe taşıdığı kayıt üzücüdür. Akıllı varlıklar, Mesih’i izlediğini iddia edenler, dünyasal mülklerin edinimine ya da dünyasal zevklerin tadını çıkarmaya gömülmüşlerdir. Para, zaman ve güç, gösteriş yapmak ve zevk düşkünlüğü için kurban edilmektedir; ancak duaya, Kutsal Yazılar’ı araştırmaya, canı alçaltmaya ve günahları itirafa ayrılan anlar pek azdır.BM18 523.3

  Şeytan, en yakından tanımamız gereken işin üzerinde durmamaları için zihinlerimizi meşgul etmek amacıyla, sayısız düzen tasarlamaktadır. Baş aldatıcı, kefaret edici bir kurbanı ve her şeye gücü yeten bir arabulucuyu gözler önüne seren büyük hakikatlerden nefret etmektedir. Kendisiyle ilgili her şeyin, zihinleri İsa’dan ve O’nun gerçeğinden saptırmasına bağlı olduğunu bilmektedir.BM18 524.1

  Kurtarıcı’nın arabuluculuk görevinin bereketlerinden pay almak isteyenler, Tanrı korkusuyla kutsallıkta yetkinleşme 9Bkz. 2. Korintliler 7:1.sorumluluklarını hiçbir şeyin engellemesine izin vermemelidirler. Değerli saatler, zevke, gösterişe ve kazanç arayışına verilmek yerine, gerçeğin sözünün ciddiyetle ve duayla araştırılmasına adanmalıdır. Tapınak ve araştırıcı yargılama konusu, Allah halkı tarafından açıkça anlaşılmalıdır. Herkes, yüce Başrahipleri’nin konumu ve işi hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Aksi halde bu zamanda zaruri olan imanı yaşamaları ya da Allah’ın onlar için uygun gördüğü konuma gelmeleri imkânsız olacaktır. Her bireyin kurtaracak ya da kaybedecek bir canı vardır. Her birinin Allah’ın mahkemesinde görülmekte olan bir davası vardır. Her biri yüce Yargıç’la yüz yüze görüşmelidir. Öyleyse her zihnin, mahkemenin kurulacağı ve kitapların açılacağı, herkesin, Daniel’le birlikte, günlerin sonunda kendi nasibine kalkacağı 10Bkz. D aniel 12:13 (KM ). ciddi sahneyi sıklıkla düşünmesi ne kadar önemlidir.BM18 524.2

  Bu konularda ışık alan herkesin, Allah’ın kendilerine teslim ettiği muazzam gerçeklere tanıklık etmeleri gerekir. Tapınak, Mesih’in insanlar yararına gerçekleştirmekte olduğu işin merkezidir. Yeryüzünde yaşayan her canı ilgilendirmektedir. Kurtuluş tasarısını gözler önüne serer, bizi zamanın sonuna ulaştırarak, doğruluk ve günah arasındaki çatışma konusunun muzaffer sonucunu açığa çıkarır. Herkesin bu konuları derinlemesine araştırması ve kendisindeki umudun nedenini soran herkese bir yanıt verebilecek bilgiye sahip olması gereklidir. 11Bkz. 1. Petrus 3:15.BM18 524.3

  Mesih’in gökteki tapınakta insanın yararına yapmakta olduğu arabuluculuk, kurtuluş tasarısı için çarmıhtaki ölümü kadar zorunludur. Ölümüyle başladığı işi gökte tamamlamak için, dirilişinden sonra göğe yükselmiştir. Perdenin arkasına, “uğrumuza öncü olarak girdi[ği]” o yere imanla girmeliyiz (İbraniler 6:20). Orada, Golgota’daki haçtan gelen ışık yansımaktadır. Orada kurtuluşun sırlarını daha net bir şekilde kavrayabiliriz. İnsanın kurtuluşu gök için sonsuz bir paha karşılığında gerçekleşmiştir; verilen kurban, Allah’ın bozulan yasasının en kapsamlı şartlarına denktir. İsa, Baba’nın tahtına giden yolu açmıştır ve O’nun arabuluculuğu ile, imanla O’na gelen herkesin samimi arzuları Allah’ın huzuruna sunulabilir.BM18 525.1

  “Günahlarını gizleyen başarılı olmaz, itiraf edip bırakansa merhamet bulur” (Süleyman’ın Özdeyişleri 28:13). Hatalarını gizleyen ve mazur gösterenler, Şeytan’ın kendileriyle nasıl sevindiğini, tuttukları yolu Mesih’le ve kutsal meleklerle alay etmek için nasıl kullandığını görebilseler, günahlarını itiraf ederek bırakmakta acele ederlerdi. Şeytan, karakterdeki kusurlar yoluyla tüm zihnin denetimini elde etmeye çalışır, bu kusurlar beslenip büyütülürse başarılı olacağını bilmektedir. Bu nedenle Mesih’in izleyicilerini sürekli olarak, karakter kusurlarının üstesinden gelmelerinin imkânsız olduğu şeklindeki ölümcül safsatayla aldatmaya çalışmaktadır. Fakat Isa yaralı elleri ve ezilmiş bedeniyle onların yararına şefaat etmektedir; kendisini izleyecek olan herkese şöyle bildirir: “Lütfum sana yeter” (2. Korintliler 12:9). “Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir” (Matta 11:29, 30). Öyleyse hiç kimse kusurlarını çaresiz olarak görmesin. Allah bunların üstesinden gelmek için iman ve lütuf verecektir.BM18 525.2

  Şu anda büyük kefaret gününde yaşamaktayız. Örneksel hizmette, başrahip İsrail için kefarette bulunurken, herkesin halkın arasından atılmamak için Rabb’in önünde günahtan tövbe ederek ve kendini alçaltarak canlarına eziyet etmeleri gerekiyordu. Aynı şekilde, adlarının yaşam kitabında kalmasını isteyenler de, şimdi, denenme sürelerinin sonunda kalan birkaç günde, Allah’ın huzurunda günahtan acı duyarak ve gerçek tövbeyle canlarına eziyet etmelidirler. Kalplerin derinlikleri sadakatle araştırılmalıdır. Pek çok sözde Hristiyanın beslediği hafif, havai ruh bir kenara bırakılmalıdır. Denetimi ele geçirmek için çabalayan kötü eğilimleri bastırmak isteyen herkesin önünde ciddi bir savaş vardır. Hazırlanma işi kişisel bir iştir. Gruplar halinde kurtulmayacağız. Bir kişinin paklığı ve bağlılığı, başka birinde bu niteliklerin eksikliğini dengelemeyecektir. Tüm uluslar Allah’ın huzurunda yargılanacak olsa da, O her bireyin davasını sanki yeryüzünde başka bir canlı yokmuş gibi yakından ve dikkatle inceleyecektir. Herkes denenmeli ve üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadığı 12Bkz. Efesliler 5:27. görülmelidir.BM18 526.1

  Kefaretin tamamlanış işlemiyle ilgili sahneler çok ciddidir. Burada söz konusu olan menfaatler çok önemlidir. Şu anda gökteki tapınakta yargı sürmektedir. Bu işlem yıllardır devam etmektedir. Çok yakında ne kadar yakında olduğunu kimse bilmezyaşayanların davalarına geçecektir. Yaşamlarımız, değerlendirilmek üzere Allah’ın haşmetli huzuruna gelecektir. Bu zamanda, her canın Kurtarıcı’nın öğüdüne kulak vermesi her zamankinden daha çok gereklidir: “Uyanık kalın, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz” (Markos 13:33). “Eğer uyanmazsan, hırsız gibi geleceğim. Hangi saatte geleceğimi hiç bilemeyeceksin” (Vahiy 3:3).BM18 526.2

  Araştırıcı yargılama işi tamamlandığında, herkesin kaderine ölüm ya da yaşam olarak karar verilmiş olacaktır. Deneme süresi, Rabb’in göğün bulutlarında görünmesinden kısa bir süre önce sona ermiş olacaktır. Mesih Vahiy’de, o zamana doğru bakarak şöyle bildirir: “Kötülük yapan, yine kötülük yapsın. Kirli olan, kirli işlerini sürdürsün. Doğru olan, yine doğruyu yapsın. Kutsal olan kutsal kalsın. İşte tez geliyorum! Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim” (Vahiy 22:11, 12).BM18 527.1

  Doğrular ve kötüler halen yeryüzünde ölümlü durumları ile yaşıyor olacaklar - insanlar, herkes gökteki tapınakta geri alınamaz kararın ilan edildiğinden habersiz olarak, ekip biçecek, inşa edecek ve yiyip içecekler. Tufandan önce, Nuh’un gemiye girmesinden sonra, Allah kapıyı kapatarak onu içeride, tanrısızları ise dışarıda bıraktı; fakat insanlar yedi gün boyunca, felaketlerinin kararlaştırıldığından habersiz bir şekilde, umarsız ve zevk düşkünü hayatlarına devam ettiler ve yaklaşmakta olan yargının uyarılarıyla alay ettiler. Kurtarıcı, “İnsanoğlu’nun gelişi de öyle olacak” diyor (Matta 24:39). Her insanın kaderinin kararlaştırıldığını belirten nihai saat, sessizce, gece yarısı giren hırsız gibi fark edilmeden gelecek, merhametin suçlu insanlara yaptığı teklif son kez geri çekilecek.BM18 527.2

  “Uyanık kalın... Ansızın gelip sizi uykuda bulmasın!” (Markos 13:35, 36). Nöbetlerinden yorularak dünyanın cazibelerine yönelenlerin durumu tehlikelidir. İş adamı kazanç arayışına gömülmüşken, zevk düşkünü kişi zevk arayışındayken, moda meraklısı süslerini düzenlerken - tüm yeryüzünün Yargıcı’nın, hükmü duyuracağı zaman gelebilir: “Terazide tartıldın ve eksik bulundun” (Daniel 5:27). BM18 527.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents