Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 111

efter livets åndepust fra det høje, når det bliver forkyndt for dem i den skønhed og enfoldighed, hvormed det fremholdes i Guds ord.

Nødvendigheden af husbesøg

Nødvendigheden af husbesøg.

Det at besøge og tale med folk i deres hjem er af lige så stor betydning som den offentlige forkyndelse af ordet. I de store byer findes der mennesker, som ikke går til offentlige møder. Disse må man opsøge, som en hyrde søger efter sit tabte får. Ihærdige, personlige anstrengelser må gøres for dem. Når man forsømmer at komme i personlig berøring med folk, går mange gyldne anledninger tabt, som, hvis de var blevet benyttet, ville have bidraget til sagens fremme.

Når sandheden forkyndes for store forsamlinger, opstiger der mange spørgsmål i tilhørernes sind og det er højst magtpåliggende at vedligeholde den således opvakte interesse ved personligt arbejde. De, der føler trang til at ransage skriften, bør oplæres i et flittig studium af Guds ord. Nogen må lede dem ind på fast grund. Ved dette tidspunkt i deres religiøse erfaring er det af stor vigtighed, at erfarne bibelarbejdere rækker dem en hjælpende hånd og oplader Guds ords skatkammer for dem.

Bymission en missionsskole

Bymission en missionsskole.

Et vel afrundet arbejde kan bedst blive udført i forbindelse med et missionsskole for bibelarbejdere. Medens den offentlige virksomhed foregår, burde der ved disse missionsskoler eller bymissioner ansættes arbejdere med erfaring og indsigt, som daglig kunne meddele bibelarbejdere den fornødne undervisning og helhjertet medvirke til at støtte den påbegyndte offentlige virksomhed. Og efterhånden som mænd og kvinder antager

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»