Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 117

kan udføre for venner og naboer. Guds værk på jorden kan aldrig blive fuldført, førend hver eneste mand eller kvinde inden for vore rækker slutter sig til værket og forener sine bestræbelser med prædikantens og menighedens embedsmænds arbejde.

Der skal alvorligt, personligt arbejde til at medvirke til at frelse syndere. Vi må gå til dem med livets ord og ikke vente på, at de skal komme til os. Oh at jeg kunne tale til mænd og kvinder på en måde, som ville vække dem op til nidkær virksomhed! Der er ikke mange øjeblikke tilbage. Vi står på selve tærsklen til den evige verden. Vi har ingen tid at spilde. Hvert øjeblik er vigtigt, alt for dyrebart til at blive anvendt bare til egen vinding. Hvem vil søge Gud med alvor og få af ham kraft og nåde til at blive en trofast arbejder ude på missionsfeltet?

Anvendelsen af talenter inden for menigheden

Anvendelsen af talenter inden for menigheden.

I alle menigheder findes der personer med evner, som, om de fik den fornødne undervisning og vejledning, kunne blive til stor hjælp i Herrens værk. Det, der for tiden behøves inden for vore menigheder, er fornøden hjælp fra forstandige ledere, som kan undervise og uddanne dem til skikkede personer for en plads i Herrens sag. Der bør efter en bestemt plan sendes til alle vore menigheder, store som små, gudhengivne missionsarbejdere, som kan oplære medlemmerne i missionsarbejde, til menighedens opbyggelse såvel som for de vantro. Det er uddannelse, som behøves. Deres arbejde, der har fået denne opgave, må gå ud på at give brødre og søstre fornøden undervisning i praktisk missionsarbejde.

Prædiken alene vil ikke bibringe medlemmerne den rette forståelse af trangen til virksomhed for sjæle og går fortabelsen i møde over alt omkring dem.

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»