Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 122

i berøring med mennesker af alle lag og folkeslag end i det gamle Israels dage. Der findes nu tusinder af befærdede alfarveje, hvor der på hin tid blot var én. På en forunderlig måde har Gud beredt vejen. Bogtrykkerpressen med de mange anledninger, den giver os i hænde, står til vor rådighed; bibler og skrifter på mange sprog, som tolker denne tids sandheder, ligger beredt for os og de kan hurtig blive udbredt alle steder i verden.

De troende, som bor i de store centrer for handel og færdsel, har særdeles ypperlige anledninger. I disse byer kan Guds børn virke for ham ved at oplyse dem, som bor lige ved siden af deres egne hjem.

På steder, hvor der er verdensberømte kuranstalter såvel som ved de store centre for turistrafikken, hvortil tusinder af syge og fornøjelseslystne kommer, burde der stationeres prædikanter og kolportører med evne til at fængsle de store skarers opmærksomhed. Lad disse arbejdere benytte de gyldne anledninger til at forkynde budskabet for denne tid og samle folk til møder så ofte, det lader sig gøre. De må være hurtige til at gribe anledningen til at tale til folket. I åndens kraft bør de søge at påvirke folket med det budskab, der førhen lød gennem Johannes Døber: “Omvend eder, thi himlenes rige er kommet nær.” Matt 3,2 Guds ord skal forkyndes med klarhed og kraft, så at de, som vil høre, kan forstå sandheden. På denne måde vil den nærværende sandheds evige evangelium blive fremstillet for dem, som ikke kendte det og mange vil komme til troen og derefter føre kundskaben om Guds ord til sine egne hjem her og der i alle verdensdele.

Med utrættelig iver

Med utrættelig iver

Vi er blevet opdraget til at forkynde det sidste advarselsbudskab for menneskene; og med hvilket alvor burde vi så ikke granske bibelen

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»