Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 125

En appel til lægmænd

EN APPEL TIL LÆGMÆND
[Når erfarne arbejdere gør sig særlige anstrengelser i et område hvor der bor trosfæller, hviler det som en højtidelig forpligtelse på de troende der, at gøre alt hvad de formår for at bane vej, så Herren kan arbejde. De bør ransage deres hjerter under bøn og bane Herrens vej ved at aflægge enhver synd, der vil hindre dem i at samarbejde med Gud og deres brødre.

Dette er ikke altid blevet forstået fuldt ud. Satan har ofte indført en ånd, der har gjort det umuligt for menighedens medlemmer at opdage anledninger til tjeneste. De troende har ikke så sjældent tilladt fjenden at arbejde gennem dem, netop i det øjeblik hvor de burde have været fuld helligede til Gud og hans værks fremme. Ubevidst er de gået langt bort fra retfærdighedens vej. Ved at nære en kritisk og dadelsyg ånd, en farisæisk formhed og stolthed, har de bedrøvet Guds Ånd og i høj grad sinket Guds sendebuds arbejde.

Dette onde er blevet påpeget mange gange og mange steder. Somme tider har de, der har næret en kritiserede og dømmende ånd, angret og omvendt sig og da har Gud været i stand til at bruge dem til at ære og herliggøre sit navn.

Vi lever i en særlig tid af denne jords historie. Et stort arbejde må udføres på meget kort tid og enhver kristen må gøre sit for at støtte dette arbejde. Gud kalder på mænd, der vil hellige sig det sjælevindende arbejde. Når vi begynder at fatte, hvilket offer Kristus har bragt for at frelse en fortabt verden, vil en vældig kamp for

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»