Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 164

jeg ser, at de, der burde være nidkære for vore sundhedsprincipper, endnu ikke er blevet omvendt til den rette levevis. Jeg beder om, at Herren vil give deres sind et indtryk af det store tab, de lider. Hvis tingene var, sådan som de burde være i de husstande, der udgør vore menigheder, ville vi kunne udføre det dobbelte arbejde for Herren.

Betingelser for at blive bønhørt

Betingelser for at blive bønhørt

For at blive renset og forblive rene må syvende-dags adventister have Helligånden i deres hjerter og i deres hjem. Herren har oplyst mig om, at når vor tids Israel ydmyger sig for ham og renser sjælens tempel for al besmittelse, vil han høre deres bønner for de syge og velsigne brugen af de lægemidler, han har givet mod sygdom. Når det menneskelige redskab i tro gør alt, hvad han kan for at bekæmpe sygdom, idet han bruger de enkle metoder, som Gud har vist os, vil hans bestræbelser blive velsignet af Gud.

Hvis Guds folk efter at have modtaget så meget lys værner om forkerte vaner, tilfredsstiller selvet og nægter at gennemføre en reform, må de bære overtrædelsens sikre følger. Hvis de for enhver pris er besluttede på at tilfredsstille en fordærvet appetit, vil Gud ikke gøre et mirakel for at redde dem fra følgerne af deres eftergivenhed. “kval skal I Ligge.” Es 50,11

De, der vælger at være formastelige og siger: “Herren har helbredt mig og jeg behøver ikke at indskrænke min kost. Jeg kan spise og drikke, som jeg har lyst,” vil snart få brug for Guds helbredende kraft

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»