Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 165

i legeme og sjæl. Selvom Herren nådigt har helbredt jer, må I ikke tro, at I kan følge verdens eftergivende handlemåde. Gør hvad Kristus befalede efter at have helbredt: “Gå bort, synd fra nu af ikke mere!” Joh. 8,11. Appetitten må ikke være jeres gud.

Herren gav det gamle Israel sit ord på, at hvis de ville holde sig helt til ham og følge alle hans befalinger, ville han bevare dem fra alle de sygdomme, han havde sendt over ægypterne; men dette løfte blev givet på betingelse af lydighed. Havde israelitterne fulgt den undervisning, de fik og draget nytte af disse fordele, ville deres sundhed og fremgang være blevet en anskuelsesundervisning for verden. Israelitterne undlod at opfylde Guds hensigt og gik derfor glip af de velsignelser, de kunne have fået. Men i Josef og Daniel, Moses og Elias og mange andre har vi ædle eksempler på, hvad den sande plan for livet medfører. En lignende trofasthed i dag vil give lignende resultater. Til os står der skrevet: “I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomskraft, som kaldte jer fra mørket til sit underfulde lys.” 1 Pet. 2,9

Selvovergivelse og hvile

Selvovergivelse og hvile

Oh, hvor er der mange, der går glip af de rigeste velsignelser, Gud har glemt til dem i form af sundhed og åndelige gaver! Der er mange sjæle, der kæmper for særlige sejre og særlige velsignelser, for at de kan udrette noget stort. For at nå dette føler de hele tiden, at de må kæmpe en pinefuld kamp under bøn og tårer. Når disse mennesker gransker skifterne under bøn for at lære Guds udtrykkelige vilje at kende og derpå af hjertet gør hans vilje uden noget forbehold eller eftergivenhed overfor selvet, vil de finde hvile. Hverken pinsler eller tårer eller kampe kan bringe dem den velsignelse, de længes efter. De må opgive selvet fuldstændigt. De må udføre det arbejde, der viser sig, idet de tilegner sig Guds rige nåde, der er lovet alle, som beder i tro.

“Hvis nogen vil gå i mit spor,” sagde Jesus, “Skal han

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»