Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 169

at vor store mangel er alvorlige, gudhengivne, intelligente og dygtige arbejdere. I enhver større by burde der finde et ægte lægemissionsarbejde sted. Mange bør nu spørge: “Herre! hvad vil du, at jeg skal gøre?” Det er Herrens hensigt, at hans helbredelsesmetoder uden brug af medikamenter skal få en fremtrædende stilling i enhver større by gennem vore sundhedsinstitutioner. Gud pryder den med hellig værdighed, som går længere og længere fremad på de steder, hvor det er muligt at få adgang. Satan vil gøre arbejdet så vanskeligt som muligt, men guddommelig kraft vil ledsage alle oprigtige arbejdere. Lad os gå fremad vejledet af vor himmelske Faders hånd, idet vi gør brug af enhver anledning til at udvide Guds værk.

Herren taler til alle lægemissionærer og siger: Gå i dag hen og arbejd i min vingård for at friste sjæle. Gud bønhører alle, der søger ham i sandhed. Han har den kraft, som vi alle behøver. Han fylder hjertet med kærlighed, glæde, fred og hellighed. Karakteren bliver til stadighed udviklet. Vi har ikke råd til at arbejde på tværs af Guds hensigter.

Der er længer, som på grund af en tidligere forbindelse med vore sanatorier finder det fordelagtigt at bosætte sig i nærheden af disse institutioner. De lukker øjnene for de store, forsømte områder, der ligger brak, hvor et uselvisk arbejde ville være til velsignelse for mange. Lægemissionærer kan øve en opløftende, forædlende og helliggørende indflydelse. Læger, der ikke gør dette, misbruger deres kræfter og udfører en gerning, som Herren forkaster.

Oplæring af arbejdere

Oplæring af arbejdere

Hvis Herren nogen sinde har talt gennem mig, så taler han når jeg siger, at de arbejdere, der er beskæftigede på uddannelsesområdet, i

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»