Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 170

prædikegerningen og i lægemissionsarbejdet, må stå som en enhed, hvor alle arbejdere under Guds overopsyn, hvor den ene hjælper den anden og enhver er til velsignelse for andre.

De, som er tilknyttet vore skoler og sanatorier, skal arbejde med alvorlig beredvillighed. Det arbejde, der, udføres under Helligåndens vejledning af kærlighed til Gud og mennesker, vil bære det guddommelige præg og gøre indtryk på menneskernes sind.

Herren kalder vore unge til at indtegne sig på vore skoler og forberede sig hurtig til tjeneste. På forskellige steder bør der udenfor byerne oprettes skoler, hvor vore unge kan modtage en uddannelse, som sætter dem i stand til at gå ud og udføre et evangelisk arbejde og et arbejde for lægemissionen.

Der må gives Herren en anledning til at vise mennesker deres pligt og virke på deres sind. Ingen skal binde sig til at tjene i en årrække under ledelse af en bestemt gruppe mænd eller i en bestemt gren af Mesterens værk, for Herren vil selv kalde mænd, ligesom han fordum kaldte de beskedne fiskere og vil selv oplyse dem om deres arbejdsmark og de metoder, de bør følge. Han vil kalde mænd fra ploven og andre beskæftigelser til at give den sidste advarsel til fortabte sjæle. Der er mange måder at arbejde for Mesteren på og den store Lærer vil åbne disse arbejderes forståelse og sætte dem i stand til at se de underfulde ting i hans ord.

Sygeplejersker som evangelister

Sygeplejersker som evangelister

Kristus, den store længemissionær, er vort eksempel. Om ham står der skrevet, at han “gik omkring i hele Galilæa, lærte i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»