Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 173

Evangelisternes Loma Linda college

EVANGELISTERNES LOMA LINDA COLLEGE
[Medens jeg overværede generalkonferensen i 1905 i Washington, D.C., modtog jeg et brev fra J. A. Burden, der beskrev en ejendom han havde fundet ca. 6 km fra Redlands. Da jeg læste brevet, stod det klart, at det var et af de steder, jeg havde set i et syn og jeg telegraferede omgående til ham, at han uden at tøve skulle sikre sig ejendommen. Da jeg senere besøgte ejendommen, genkendte jeg den som et af de steder, jeg havde set i et syn næsten to år tidligere. Hvor er jeg Herren vor Gud taknemmelig for dette sted.

En af de største fordele ved Loma Linda er den behagelige variation af henrivende landskaber, til alle sider. Den vidstrakte udsigt over bjerg og dal er pragtfuld. Men vigtigere end pragtfulde landskaber, smukke bygninger og udstrakte jorder er, at der i umiddelbar nærhed af denne institution er et tæt befolket område og de anledninger dette giver til at bringe overordentlig mange mennesker oplysning om den tredje engels budskab. Vi må have en klar åndelig opfattelsesevne, ellers vil vi ikke opdage Guds banebrydende forsyn, der åbner vejen for os til at oplyse verden.

Med besiddelsen af dette sted kommer det tunge ansvar at give arbejdet på denne institution karakter af uddannelse. Loma Linda skal ikke blot være et sanatorium, men også et uddannelsescenter. Her skal der oprettes en skole, hvor evangeliske lægemissionærer kan uddannes. Meget afhænger af dette arbejde og det er meget væsentligt, at det bliver påbegyndt rigtigt.

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»