Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 196

som findes blandt englændere og amerikanere, være forbundet med den dygtighed, som findes blandt alle andre nationaliteter. Og hvert folk bør virke ihærdig for sjæles frelse blandt andre folk. Der er bare én Herre, én tro. Kristus bønfaldt sin Fader om, at de troende måtte være ét og denne hans bøn for disciplene bør vi søge at besvare.

“Hellige dem ved sandheden! dit ord er sandhed. Ligesom du har sendt dem til verden. Og jeg helliger mig selv for dem, for at også de må være helligede ved sandheden.” Joh 17,17-19

“Ikke alene for disse beder jeg men også for dem, som ved deres ord kommer til tro på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader! i mig og jeg i dig, at også de må være ét i os, så verden må tro, at du har sendt mig.” vers 20,21

Det bør være forstået, at Guds værk ikke kan fremmes, medmindre fuldkommen enighed råder blandt arbejderne. For at kunne bevare Freden iblandt os må vi alle søge visdom hos den store lærer. Lad os alle være sene til at fremkomme med nye forslag, som vil vække splid.

Vi bør være hinanden underdanige. Ingen er i sig selv alene et fuldkomment hele. Når vi overgiver vort sind og vor vilje til Helligånden, da kan vi altid være lærlinge under den store Lærer.

Læs det andet kapitel i Apostlenes gerninger nøje. I den første kristne kirke virkede Helligånden kraftig gennem dem, som havde sluttet sig harmonisk sammen. På pinsefestens dag var de alle samlet på samme sted.

Gennem os skal det blive åbenbaret for verden, at mennesker af alle folkeslag er ét i Kristus Jesus. Lad os derfor

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»