Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 216

nådens budskab for folk af alle klasser i disse stater. Og idet Guds Ånd får lov til at undervise og vejlede os, vil vi finde, at vore søskende gradvis vil få en klarere forståelse af dette spørgsmål.

Lad os søge Gud for os selv. Måtte de, hvis tidligere kristelige erfaring har været overfladisk, lære Gud bedre at kende. Fat et andet sind og vend om, så at jeres synder må blive slettet ud.

Når vi er rede til at optage gerningen for fuldt alvor, vil vi være bedre skikket til at drøfte de spørgsmål, som opstår vedrørende denne gerning, end vi nu er. Lad ethvert Guds barn gøre sit bedste for at berede vejen for den evangeliske missionsgerning, som foreligger. Men lad ingen kaste sig ind i racekampen. Det er Satans hensigt at indvikle de troende i en pågående strid imellem sig. Han ved, at dersom de ikke våger, vil Herrens dag komme over dem som en tyv om natten. Vi kan ikke nu give fjenden rum i vort hjerte og huse fordomme, som forvirrer os og fører os bort fra Kristus.

Det vil kræve mange penge og ihærdig, vedholdende bestræbelser at udføre den gerning, som må optages for den sorte befolkning. Enhver må nu stille sig på sit sted og bekende og forsage sine synder i forståelse med sine brødre og arbejde i forståelse med sine brødre. Guds kårede tjenere må have ét sind og ved ét hjerte og bede om den Helligånds udgydelse samt tro, at Gud vil opfylde sit ord.

En lærdom af Kristi missionsgerning

En lærdom af Kristi missionsgerning.

Ved en anledning, da Kristus var beskæftiget med at undervise og helbrede, sagde en i folkeskaren til ham: “Mester! sig til min broder, at han skal skifte arven med mig!” Luk 12,13.

Denne mand havde lagt mærke til Kristi forunderlige gerninger. Han var forbavset over hans klare tankegang, hans overlegne dømmekraft og den ærlighed,

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»