Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 219

er dyder af stort værdi i Herrens gerning. Søg at knytte arbejderne sammen med tillidens og kærlighedens bånd. Kan I ikke gøre det, må I selv handle rettelig og så overlade resten til Herren. Virk i tro og under bøn til Gud. Udse eder unge kristelige mænd og oplær dem til at blive arbejdere, som er villige til at samvirke med andre og ikke til mænd med hjerter som jern.

Jeg beder til Herren, at han må virke en hjerteforandring hos dem, som vil falde i fristelse, medmindre de opnår større nåde fra Gud. Jeg beder om, at han må blødgøre og besejre ethvert hjerte. Vi må leve i et inderlig samfund med Gud for at kunne elske hverandre, som Kristus elsker os. Det er netop derved, at verden skal kende, at vi er hans disciple. Lad ingen ophøje sig selv. Når arbejderne ydmyger sig for Gud, vil de få hans velsignelse. De vil modtage nye indtryk og den evangeliske lægemission vil opleve en underfuld vækkeslestid.

Der foreligger os alle som kristne den store gerning at udbrede Kristi rige så hurtig som mulig i overensstemmelse med den guddommelige fuldmagt. evangeliet skal stadig vinde nyt område og gå fra sejr til sejr, Herredømmet under den hele himmel skal gives den Højstes helliges folk og de skal få riget i eje indtil evighedens evigheder.

Den forestående kamp

Den forestående Kamp.

Guds tjenere må iføre sig den kristnes fulde rustning. Vi har ikke en kamp mod menneskelige fjender alene. Herren vil, at enhver kristen skal optage kampen og kæmpe under hans ledelse og stole på nåde og hjælp fra ham.

Vi må stævne fremad i den Almægtiges styrke.

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»