Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 223

Agtelse for de sorte missionsarbejdere

AGTELSE FOR DE SORTE MISSIONSARBEJDERE.
Bibelens religion anerkender hverken kaste eller farve. Den ignorerer stand, rigdom og verdslig ære. Gud bedømmer menneskene som mennesker. Hos ham er det karakteren, som er bestemmende for ens værd. Og vi må anerkende Kristi Ånd, i hvem den end åbenbares. Ingen bør skamme sig for at tale med en ærlig neger eller at trykke hans hånd, når han træffer ham. Den, som lever i et inderlig samfund med Kristus, vil blive undervist af Gud og lære at værdsætte mænd efter hans målestok.

Vore sorte prædikanter bør behandles med tilbørlig agtelse. Dette har man ikke altid gjort. Disse brødre bør opmuntres til at sætte sig grundigt ind i den nærværende sandhed. De må oplæres til på den bedste måde at fremholde sandheden for andre. Og når de trofast udfører deres gerning i Guds værk, bør de også få løn derfor. Kom i hu, at de må have sit daglige brød.

Herren ønsker, at hans folk i de nordlige stater skal vise al mulig velvilje over for sine sorte brødre og søstre. Vær ikke for hurtig at pege på deres fejl. vi må ikke vente, at de i alle henseender skal være lig dem, der har nydt større fordele. Betænk under hvilke uheldige for hold de sorte har levet, Deres omgivelser har været helt forskellige fra de hvides. I Nordstaterne har folk levet i en renere moralsk atmosfære end de sorte i Sydstaterne. Vi kan ikke vente, at de i alle stykker skal have en klar opfattelse af moralske spørgsmål. Var Kristus blandt os i dag, ville han sikkert forbavse os ved sine metoder til negerbefolkningens forbedring. Han vil, at vi skal betænke, at endog de mennesker, som har nydt store fordele på mange områder, føler sig såret,

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»