Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 31

kraften i den kristne tro. Himmelen skal genspejle sig i den kristnes karakter. De, som er i mørket, skal høre taksigelses? og lovsange. Vi skal udtrykke vor taknemmelighed for evangeliets glade budskab, dets løfter og forsikringer ved at søge at gøre godt mod andre. udførelsen af dette arbejde vil bringe stråler af himmelsk retfærdighed til de trætte besværede og lidende sjæle. Det er som en kilde, der rinder for den medtagne, trætte vandringsmand. Ved enhver barmhjertighedsgerning og enhver kærlighedsgerning er Guds engle til stede.

Vort eksempel

Vort eksempel

Kristi gerning skal være vort eksempel. Altid gik han omkring og gjorde vel. I templet og synagogerne, på byernes gader, på markedspladsen og i værkstedet, ved søbredden og mellem bjergene forkyndte han evangeliet og helbredte de syge. Han levede et liv i uselvisk tjeneste og det skal være vor lærebog. Hans ømme, medlidende kærlighed er en irettesættelse for vor selviskhed og hjerteløshed.

Kristus spredte velsignelser på sin vej overalt, hvor han gik. Hvor mange af dem, der hævder at tro på ham, har lært at hans undervisning i venlighed, medlidenhed og uegennyttig kærlighed? Lyt til hans stemme, når han taler til de svage, de trætte og de hjælpeløse: “Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder og jeg vil give jer hvile.” Matt. 11,28. Han mistede aldrig tålmodigheden, hans kærlighed blev aldrig holdt tilbage.

Kristus kalder os til at arbejde med tålmodighed og udholdenhed for de tusinder, der er spredt i alle lande omkommer i deres synder som vrag

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»