Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 70

menigheden og forkynder falske lærdomme. Det Guds ord, som har stået urokkelig under alle fjenders anfald i over et halvt århundrede, må fremdeles være Guds folks tillid og trøst.

Vort strenge, selvopofrende liv vil for udenforstående være det bedste vidnesbyrd om, at vi har Guds ords sandhed. Vi må ikke drive spot med vor tro, men altid have Jesus som vort eksempel for øje, — han, som trods det at han var himlens fyrste, nedlod sig til at leve et selvfornægtende og selvopofrende liv vil for udenforstående være det bedste vidnesbyrd om, at vi har Guds ords sandhed. Han hævdede retfærdigheden af sin Faders ord. Lad os alle bestemme os for, at vi vil gøre vort bedste, så vore gode gerninger må skinne som et lys i verden.

Samdrægtighed og fremskridt

Samdrægtighed og fremskridt.

Der bør være fuldstændig enighed vedrørende de planer, som lægges for udgivelsen af vore bøger og blade, så at det lys, de indeholder, hurtig må spredes blandt de navnkristne og blandt verdslige. Vi kunne have solgt mange flere af vore bøger, end vi hidtil har gjort.

Vore prædikanter burde formane menighedens medlemmer til at tage fat på missionsgerningen, så sandheden kan have fremgang. “Stå op, bliv lys! Thi dit lys kommer og Herrens herlighed opgår over dig; thi se mørke dækker jorden og mulm folkene, men over dig skal Herren opgå og over dig skal hans herlighed åbenbare sig og folkefærd skal vandre til dit lys og konger til den glans, som er opgangen over dig.” Es 60,1?3 Samdrægtighed og kærlighed vil udrette store ting for de troende. Vil ikke vore menigheder vågne op og forkynde det sidste advarselsbudskab for verden?

Bøger til hjælp for vore institutioner

Bøger til hjælp for vore institutioner.

Kristi lignelser er en bog, som anbefaler sig selv og den har udført en god gerning. Idet man har

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»