Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 71

solgt den og hensigten med dens salg blev omtalt, er penge kommet ind til afbetalingen af gælden på vor skoler. Men af større betydning er det, at mange har høstet velsignelse ved at grunde på de sandheder, bogen indeholder; og mange andre vil ligeledes blive velsignet ved dens læsning.

Bogen I den store Læges fodspor kan udføre en lignende gerning for vore sanatorier og sundhedsanstalter, som Kristi lignelser har gjort for vore skoler. Denne bog indeholder visdom fra den Store Læge. Det har været mig en hellig glæde at kunne give mit arbejde på disse bøger til Guds sag. Der burde lægges vel udtænkte planer og gøres ihærdige bestræbelser i fremtiden for at forøge disse bøgers salg.

Afbetalingen af gældsbyrder

Afbetalingen af gældsbyrder.

Gud vil, at vi skal lære noget af vore forbigangne fejl, Det er ikke efter hans behag, at hans institutioner, skal være behæftet med gæld. Vi er kommet til den tid, da vi må styrke sagen ved ikke at bruge penge til opførelsen af store og kostbare bygninger. Vi må ikke begå de samme fejl som før og komme i endnu større gæld. Vi bør hellere søge at afvikle den gæld, som endnu trykker vore institutioner. Vore søskende i menighederne kan hjælpe i denne sag, om de vil. De, som Herren har betroet midler, kan sætte sine penge ind i Guds værk uden renter eller til lave renter og tillige støtte sagen med frivillige gaver. Herren forlanger af jer, at I med et glad hjerte skal give ham tilbage en del af det gods, han har lånt jer, så at I kan være hans husholdere.

En anden fremstilling af bogvirksomheden

En anden fremstilling af bogvirksomheden.

Siden overværede vi flere lejrmøder og større møder blandt menighederne, hvor prædikanterne omtalte tidens farer og

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»