Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 76

deres held, som forkaster denne plan af mangel på tillid til, at den vil føres frem. Når vi som Guds folk i samlet optræden vil støtte hans sag på jorden, vil Herren ikke nægte os noget af de goder, han har lovet os. Vidnesbyrd 9. bd side 47-53.]

Et større udsyn

ET STØRRE UDSYN
[I arbejdet for at føre Herrens værk fremad hjemme og ude må de, der indtager ansvarsfulde stillinger, lægge visse planer for den bedste anvendelse af mænd og midler. Byrden ved at understøtte mange udenlandske missionsområder må hovedsagelig bæres af vore konferenser i hjemlandet. Disse konferenser bør have midler, hvormed de kan hjælpe ved åbningen af nye felter, hvor de prøvende sandheder i den tredje engels budskab endnu aldrig er trængt ind. Indenfor de sidste få år er døre blevet slået op som ved et mirakel og der behøves mænd og kvinder, der vil gå ind gennem disse døre og påbegynde et arbejde for sjæles frelse.

Vore uddannelsessteder kan gøre meget for at imødegå kravet om erfarne arbejdere til disse missionsområder. Der bør lægges kloge planer for at styrke det arbejde, der udføres ved vore uddannelsescentre. De bedste metoder til at sætte gudhengivene unge mænd og kvinder i stand til at bære ansvar og vinde sjæle for Kristus bør studeres. De bør lære, hvordan de skal komme i kontakt med folk og hvorledes de skal fremholde den tredje engels budskab på en tiltalende måde. De må have en undervisning, der vil hjælpe dem til at løse de økonomiske spørgsmål, når de bliver sendt til isolerede områder, hvor de må lide mange afsavn og udvise den strengeste sparsommelighed.

Herren har lagt en plan, hvorved mange af de studerende ved vore skoler kan få en praktisk undervisning, der er nødvendig for fremgang senere i livet. Han har givet dem den forret at sælge de dyrebare bøger, der er blevet helliget til at fremme vor skole? og sanatorievirksomhed. Under salget af disse bøger vil de unge få mange erfaringer, der vil lære dem

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»