Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Løfte om kraft

  Gud ber oss ikke om å gjøre arbeidet i vår egen kraft. Han har sørget for hjelp i alle kritiske situasjoner der menneskelige ressurser ikke strekker til. Han gir Den Hellige Ånd til hjelp i enhver vanskelighet for å styrke vårt håp og vår forvissning og opplyse vårt sinn og rense vårt hjerte.JOP 56.1

  Den som arbeider i ydmykhet og med flid, og som i lydighet følger Guds kall, kan være sikker på å få guddommelig hjelp. Følelsen av et så stort og hellig ansvar virker i seg selv foredlende på karakteren. Det setter de høyeste åndelige egenskaper i virksomhet, og når de hele tiden er i bruk, blir sinn og hjerte styrket og renset. Innflytelsen på ens eget liv og på andres kan ikke måles.JOP 56.2

  Hemmeligheten til fremgang
  Josva hadde fått det sikre løfte at Gud ville overvinne Israels fiender. Likevel gjorde han de største anstrengelser, som om seieren kunne sikres bare ved Israels militære styrke. Han gjorde alt som stod i menneskelig makt, og så bad han i tro om Guds hjelp. Hemmeligheten til fremgang består i at Guds kraft forenes med menneskelig innsats. De som oppnår de største resultater, er de som stoler ubetinget på Allmaktens arm.
  JOP 56.3

  Herren Jesus, som står ved siden av litteraturevangelisten og vandrer sammen med ham, er den som leder arbeidet. Når vi innser at Kristus er med oss for å berede veien, vil Den Hellige Ånd påvirke menneskers sinn på den måten som er nødvendig.JOP 57.1

  Det er bare ved Guds kraft vi kan opplyse våre medmennesker. Litteraturevangelistene må selv ha en levende forbindelse med Gud. De må arbeide og be om at Gud vil åpne veien og berede menneskene til å ta imot budskapet. Det er ikke arbeiderens dyktighet som gir virkelig fremgang, men Guds Ånd som påvirker hjertet.JOP 57.2

  Hans makt er deres
  Våre litteraturevangelister skal vite at de arbeider for å fremme Kristi rike. Han vil undervise dem når de går ut i sin gudgitte gjerning for å advare verden om dommen som forestår. Når litteraturevangelisten har overbevisningens kraft, bønnens makt og Guds kjærlighets kraft, kan hans gjerning ikke bli uten frukt. Tenk hvor interessert Faderen og Sønnen er i denne gjerningen. Liksom Faderen elsker Sønnen, elsker Sønnen dem som tilhører ham og som arbeider slik som han arbeidet for å frelse de fortapte. Ingen behøver å føle seg maktesløse, for Kristus sier: “Meg er gitt all makt i himmel og på jord.” Denne makten har han lovet sine medarbeidere. Hans makt skal bli deres. De skal leve i nært samfunn med Gud. Kristus vil at alle skal få del i hans nådes rikdom som overgår all forstand, Den er grenseløs, uuttømmelig, Den er vår ifølge den evige pakt, hvis vi vil samarbeide med Gud. Den er vår hvis vi samarbeider med ham i å bringe mange sønner og døtre til Gud.
  JOP 57.3

  Gud vil godta den helhjertede tjeneste og vil selv oppveie manglene..JOP 58.1

  Enhver som uten forbehold overgir seg til Herren for å tjene ham, får kraft til å oppnå ubegrensede resultater.JOP 58.2

  Samarbeid med himmelske sendebud
  Når dere arbeider for mennesker som går fortapelsen i møte, er dere sammen med engler. Tusen ganger tusen og ti tusen ganger ti tusen engler venter på å samarbeide med medlemmene i våre menigheter for å formidle lyset som Gud så gavmildt har gitt, så folk må bli beredt for Kristi komme.
  JOP 58.3

  De som arbeider for andre, samarbeider med himmelens engler som hele tiden er med dem og står dem bi. Lysets og kraftens engler er alltid i nærheten for å beskytte, trøste, helbrede, undervise og oppmuntre. Dermed får de del i den mest verdifulle utdanning, den fineste dannelse og den mest opphøyde tjenestegjerning som er mulig i denne verden.JOP 58.4

  Gud vil påvirke dem som er mottagelige for sannhet og .som ønsker veiledning, Han vil si til sitt menneskelige redskap: “Snakk med den eller hin om Jesu kjærlighet!” I det øyeblikk Jesu navn blir nevnt i kjærlighet og ømhet, kommer Guds engler for å bløtgjøre og mildne hjertet.JOP 59.1

  Enhver litteraturevangelist er til stadighet avhengig av englenes hjelp. Han har en viktig gjerning å gjøre, et arbeid som han ikke kan utfør_ i egen kraft. De som er født på ny, som er villige til å bli ledet av Den Hellige Ånd, og som i likhet med Kristus gjør det de er i stand til, og som arbeider som om de kunne se at den himmelske verden følger med i det de gjør, vil bli ledsaget og undervist av hellige engler som vil gå foran dem til hjemmene og berede veien for dem. En slik hjelp betyr langt mer enn alle de fordeler et kostbart utstyr antas å kunne gi.JOP 59.2

  Seieren er sikret
  Litteraturevangelisten behøver ikke å bli mistrøstig fordi han opplever motgang. Han skal arbeide i tro, og han vil vinne seier. “Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke.” Når en bok som åpenbarer sannhet, blir budt frem, er Satan på pletten for å hindre folk i å eie den. Men samtidig er en guddommelig kraft i virksomhet for å påvirke sinnet til å åpne seg for lyset. Tjenende engler vil sette sin makt inn mot
  JOP 59.3

  Satans makt. Og når sannheten ved Den Hellige Ands kraft blir mottatt i sinn og hjerte, vil den ha en forvandlende innflytelse på karakteren.JOP 60.1

  Det er ikke de evner du har, eller som du vil få, som gir deg fremgang, men det som Herren kan gjøre for deg. Vi bør sette mye mindre lit til det mennesket kan gjøre, og stole langt mer på hva Gud kan gjøre for enhver som tror. Han lengter etter at du i tro skal strekke deg ut etter ham. Han vil at du skal forvente store ting av ham. Han ønsker å gi deg innsikt i både timelige og åndelige spørsmål. Han kan styrke vår forstand. Han kan gi oss taktfølelse og dyktighet. Legg din sjel i arbeidet og be Gud om visdom, så vil du få den.JOP 61.1

  Dersom du søker Herren og hver dag vender om; dersom du velger å være frimodig og fryde deg i Gud; og dersom du med glede etterkommer hans nådige kall og bærer Kristi åk - lydighetens og tjenestens åk - vil alle dine klager forstumme, alle dine vanskeligheter forsvinne, og alle de besværlige problemer som du nå står overfor, vil bli løst.JOP 61.2

  Ved at det guddommelige forsyn virker på den mest forunderlige måten, vil fjell av vanskeligheter bli flyttet og kastet i havet.JOP 61.3

  Vår himmelske far kan sørge for oss på tusen måter som vi ikke kjenner til. De som følger prinsippet om å prioritere tjenesten for Gud, vil oppdage at vanskelighetene forsvinner, og at veien er ryddet foran dem.JOP 61.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents