Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Wychowanie - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 13 — Kultura ducha i umysłu

  Bożą zasadą jest zdobywać wszelką moc duszy, umysłu i ciała przez wysiłek. To jest ćwiczenie, które rozwija. Zgodnie z tą zasadą Bóg przewidział w swoim słowie środki dla rozwoju umysłu i serca.Wy 87.1

  Biblia zawiera wszystkie potrzebne zasady, które człowiek musi przyjąć, aby sprostać wymogom życia doczesnego i wiecznego. Wszyscy mogą je zrozumieć. Każdy wiersz Biblii daje czytającemu z uwagą, bezcenne korzyści, ale tego, co najbardziej w niej wartościowe nie zdobywa się przez powierzchowne, przypadkowe badanie. Wzniosły system prawdy nie jest tak przedstawiony, by go pojął czytelnik obojętny. Wiele jej skarbów tkwi głęboko w treści i mogą być one odkryte jedynie przy wielkim wysiłku mądrego poszukiwacza i badacza. Poszczególne prawdy, składające się na jedną wielką całość, muszą być znalezione i zebrane “trochę tu, trochę tam”. Izajasza 28,10.Wy 87.2

  Gdy się wyszuka i zbierze te prawdy w jedną całość, okaże się, że doskonale do siebie pasują. Każda z Ewangelii jest uzupełnieniem pozostałych, każde proroctwo wyjaśnieniem innych, każda prawda rozwinięciem drugiej. Doskonale wyjaśniają Pismo Święte przykłady z żydowskiej organizacji. Każda zasada Słowa Bożego ma swoje miejsce, każdy fakt ma swoją wymowę. Cała zaś struktura dzieła w zarysie i wykonaniu świadczy o Stwórcy. Taką strukturę nikt inny, jedynie Bóg, mógł skomponować i utworzyć.Wy 87.3

  W celu badania poszczególnych części Pisma Świętego oraz porównania ich z sobą muszą być zmobilizowane wszystkie władze umysłowe człowieka.Wy 87.4

  Badanie Biblii nie polega jedynie na wyszukiwaniu prawd i ich zestawianiu, lecz na głębokim ujęciu tematu. Umysł zajęty prostymi nieskomplikowanymi zagadnieniami, nie wymagającymi wielkiego wysiłku myślowego — karłowacieje i słabnie. O ile umysł nie zadaje sobie trudu wniknięcia w wielkie prawdy, zatraca po pewnym czasie swą moc rozwojową. W celu zabezpieczenia się przed taką degeneracją umysłu i uzyskania środka pobudzającego go do myślenia, nic się nie może równać z badaniem Słów Bożych. Do skutecznego ćwiczenia umysłu Biblia nadaje się bardziej niż jakakolwiek inna książka. Powaga poruszanych zagadnień, prostota wypowiedzi, piękno obrazowości i inne właściwe jej cechy przyśpieszają rozwój umysłowy i naprowadzają umysł na sprawy wzniosłe. Żadne studia nie wzmacniają psychicznie ani umysłowo tak silnie, jak poznawanie prawd objawienia. Człowiek obcujący w ten sposób z myślą Bożą może tylko zyskać na sile i rozwoju poglądów.Wy 87.5

  Jeszcze potężniejszy wpływ wywiera Biblia na duszę ludzką. Człowiek został stworzony na podobieństwo Boże i tylko takim pozostawając może znaleźć właściwą drogę w życiu i osiągnąć pełny rozwój intelektualny. Bóg stworzył człowieka w ten sposób, aby w Nim właśnie znajdował największą radość życia; toteż żadne inne osiągnięcia nie dadzą mu tej pełni pokoju, tak bardzo potrzebnego każdej duszy ludzkiej. Nic na świecie nie zdoła ugasić jej pragnienia i głodu w takim stopniu, jak Bóg. Ten, kto ze szczerym zamiarem zrozumienia przystąpi do badania Słowa Bożego i będzie starał się wniknąć w jego prawdy, wejdzie w ścisły kontakt z Autorem. Gdy to nastąpi, otworzą się przed nim wszystkie możliwości rozwoju.Wy 88.1

  Wśród olbrzymiej rozmaitości stylów i tematów poruszanych w Biblii każdy znajdzie coś dla siebie, coś co poruszy struny duszy i przemówi do serca. Na jej stronicach opisane są najstarsze dzieje: prawdziwe biografie ludzi, zasady rządzenia państwem, organizacja społeczeństw i rodzin. Są to zasady, których nie mógł stworzyć żaden ludzki rozum. Biblia zawiera najgłębszą filozofię, najwznioślejsze poezje. Nawet na tym polu żaden z wielkich pisarzy nie może się równać z autorami Biblii. Jak wielką wartość przedstawiają te dzieła zrozumiemy dopiero wtedy, kiedy weźmiemy pod uwagę ich myśl przewodnią. W świetle tych myśli każda stronica nabiera nowego znaczenia. W najprostszych prawdach są zawarte zasady sięgające wielkością niebios, a obejmujące wieczność.Wy 88.2

  Głównym tematem, wokół którego obracają się wszystkie inne w całej księdze, jest plan zbawienia, przywrócenie duszy ludzkiej obrazu Bożego. Każda księga Biblii, każdy jej wiersz rozwija ten wątek i prowadzi poprzez wszystkie czasy, od pierwszej iskierki nadziei danej w raju do ostatniej chwalebnej obietnicy Objawienia: “I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach”. Objawienie 22,4. Cała Biblia mówi o cudownym podniesieniu człowieka do rangi wyższej i o mocy Boga, “który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa”. 1 Koryntian 15,57.Wy 88.3

  Przed każdym człowiekiem, który zrozumie tę myśl przewodnią, otwiera się bezkresne pole badania i studiów, posiadł bowiem klucz do skarbca Słowa Bożego.Wy 88.4

  Wiedza o zbawieniu jest największą wiedzą na świecie, wiedzą, którą studiują aniołowie i wszelkie istoty nieupadłych światów i która przykuła uwagę naszego Zbawiciela; jest wiedzą, którą stworzył umysł Wszechmocnego “według objawienia tajemnicy, przez długie wieki milczeniem pokrytej”. Rzymian 16,25. Wiedza będzie przedmiotem badań i studiów zbawionych poprzez nie kończące się wieki. Jest to najważniejsze studium, jakim zająć się może człowiek. Jak żadne rozszerza horyzonty myślowe, pobudza do twórczości, jest natchnieniem dla duszy.Wy 88.5

  “Gdyż pod osłoną mądrości jest tak, jak pod osłoną pieniędzy; lecz korzyść z wiedzy jest ta: Mądrość daje życie tym, którzy ją mają”. “Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem”. “A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś”. Kaznodziei 7,12; Jana 6,63; 17,3.Wy 89.1

  W Słowie Bożym znajdziemy twórczą moc, która powołała wszechświat do bytu. Ona rodzi życie. Każdy jej rozkaz jest równocześnie obietnicą. Jeżeli uznamy Słowo i zamkniemy je w duszy, otrzymamy życie Nieskończonego. Słowo przeobraża naturę i odradza duszę na obraz Boży.Wy 89.2

  Ta sama moc, która daje życie, podtrzymuje to życie. Człowiek żyje “każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Mateusza 4,4.Wy 89.3

  Umysł i dusza ludzka żyją tym, czym są karmione, od nas zaś zależy, jakiego rodzaju jest ten pokarm. W zakresie naszych możliwości leży wybór odpowiedniego pokarmu dla umysłu i duszy. Bóg mówi do każdego człowieka, który posiada Pismo Święte: “spisałem mu wiele moich wskazań”. “Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz!”. Ozeasza 8,12; Jeremiasza 33,3.Wy 89.4

  Mając w ręku Pismo Święte każda istota ludzka, bez względu na to, jaki los jej życie zgotuje, może przebywać w takim towarzystwie, jakie wybierze. Wczytując się w stronice Biblii może obcować z najszlachetniejszymi ludźmi, jacy żyli na ziemi i usłyszeć głos Wiekuistego, przemawiającego do ludzi. Wgłębiając się i rozmyślając nad ich sprawami, “w które sami aniołowie wejrzeć pragną” (1 Piotra 1,12), człowiek może obcować z nimi, jak z przyjaciółmi. Może również kroczyć śladami Nauczyciela niebiańskiego i przysłuchiwać się Jego słowom, kiedy przemawiał do ludu na stokach górskich, równinach, na morzu. Będący w ścisłej łączności z Bogiem człowiek żyje na ziemi w niebiańskiej atmosferze, i może nieść ulgę kuszonym i nieszczęśliwym, dzieląc się z nimi swoimi doznaniami, może budzić nadzieję i pragnienie świętobliwego życia.Wy 89.5

  Człowiek taki zbliża się coraz bardziej do Boga. Podobny jest do męża z czasów biblijnych, którego każdy krok przybliżał do progu wieczności, aż kiedyś otworzy się przed nim brama niebieska i będzie mógł wejść przez nią. Nie będzie tam obcym przybyszem. Będą go witać radosne głosy świętych. Głosy istot, które niepostrzeżenie towarzyszyły mu na ziemi. Głosy te nie będą mu obce, znał je, nauczył się je kochać już tu na ziemi, przez Słowo Boże obcował z Niebem, będzie się więc czuł w tym niezwykłym i nowym otoczeniu jak u siebie w domu.Wy 89.6

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents