Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Umysł, character, osobowość I - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Przedmowa

  W czasie gdy żyła i działała Ellen Gould White (1827-1915), taka nauka jak psychologia, która zajmuje się badaniem umysłu, jego władz i funkcji, znajdowała się jeszcze w powijakach. Mimo to w jej pismach przewija się szczególnego rodzaju filozofia, w której znaleźć można poradnictwo w tym zakresie, jak też wyraźnie sformułowane wskazania dotyczące zdrowia psychicznego.UCO1/92 5.1

  Celem niniejszej kompilacji jest przedstawienie wypowiedzi Ellen G. White w rozległej, ważnej i czasem kontrowersyjnej dziedzinie, i udostępnienie ich do studiowania. Adwentyści dnia siódmego i inni, którzy są przekonani, że Ellen G. White pisała pod natchnieniem Ducha Świętego, przywiązują wagę do wspaniałych wskazań w dziedzinie tak żywotnej dla każdego człowieka, i to w czasie, gdy różne szkoły myśli psychologicznej nie mają jednolitych poglądów i stale je zmieniają.UCO1/92 5.2

  Mądrość i logiczność poglądów Ellen G. White w dziedzinie fizjologii, odżywiania i wychowania, jak też w innych dziedzinach już były przedstawiane. Nie ma wątpliwości, że w miarę postępu w dziedzinie psychologii i zdrowia psychicznego dobra opinia o jej słusznych poglądach i zasadach w dziedzinie psychologii jeszcze bardziej się umocni. Dla poświęconego adwentysty jej praca zatytułowana “Umysł, charakter i osobowość” dostarczy odpowiedzi na wiele pytań. Jesteśmy pewni, że w miarę odkrywania prawdy, zajęte tutaj stanowisko stanie się potężnym apelem dla wszystkich trzeźwo myślących czytelników.UCO1/92 5.3

  W tych warunkach występowanie od czasu do czasu takich sformułowań jak “widziałam” lub “pokazano mi” czy też “zostałam pouczona” zostanie nie tylko zrozumiane, ale powitane jako pewność tego, że myśli zawarte w tej publikacji pochodzą od Tego, który ukształtował umysł ludzki.UCO1/92 6.1

  Przy porządkowaniu materiału w biurach tzw. Ellen G. White Estate (Spuścizny Literackiej Dzieł E. G. White) nie wkładano żadnego wysiłku w to, aby wyselekcjonować wypowiedzi, które popierają poglądy bronione przez różne autorytety w dziedzinie wychowania i psychologii. W kompilacji tej nie ma także z góry przesądzonych poglądów wyznawanych przez redaktorów. Postarano się raczej o to, aby sama Ellen White miała możliwość szerokiego przedstawienia swoich poglądów. W tym celu wybrano prace z jej bogatego dorobku literackiego, pisanego przez sześćdziesiąt lat, a zgromadzonego w Archiwum White Estate, które ukazały się w książkach, broszurach, artykułach periodycznych i manuskryptach oraz w korespondencji.UCO1/92 6.2

  Duża część publikacji “Umysł, charakter i osobowość” prezentuje ogólne zasady przewodnie. Są one przeplatane i uzupełniane materiałami ukazującymi praktyczne wskazania i rady dotyczące stosunków na linii nauczyciel i uczeń, kaznodzieja i wyznawca, lekarz i pacjent, rodzice i dzieci.UCO1/92 6.3

  Rady te, w licznych przypadkach skierowane do przełożonego, duchownego, lekarza, nauczyciela, redaktora, męża, żony lub młodzieży, mogą poprzez ukazanie warunków i podaną wskazówkę stanowić swego rodzaju opis sporadycznego przypadku. Należałoby zwrócić jednak uwagę na zasadę, jaka wchodzi tu w grę.UCO1/92 6.4

  Oczywiście Ellen White nie pisała jako specjalista psycholog. Nie posługiwała się terminologią powszechnie stosowaną obecnie w dziedzinie psychologii. Faktem jest, że czytelnik musi nawet podejść do używania przez nią takich terminów jak “psychologia”, “frenologia” itp. z wyrozumiałością. Mądry czytelnik jednakże pozostanie pod głębokim wrażeniem jej wnikliwego spojrzenia na podstawowe zasady psychologii, które te pisma przejawiają. Wypowiedzi Ellen G. White na temat różnych funkcji umysłu, jego istotnego miejsca w doświadczeniu ludzkim, jego sił i czynników, które prowadzą do optymalnego funkcjonowania, zebrane razem, logicznie uporządkowane stanowią znakomity dodatek do wydanych pośmiertnie książek E. G. White. Pomogą nam pojąć kim jest człowiek, jak też zrozumieć jego związek z ziemskim otoczeniam, jego pokrewieństwo z Bogiem i z całym wszechświatem.UCO1/92 7.1

  Dziesięć lat temu, gdy rozpoczęto pracę nad tą kompilacją, sądzono, że stanie się ona w jak najszerszym stopniu wezwaniem do tych, którzy studiują zagadnienia zdrowia psychicznego. Stąd też nastąpiła adaptacja różnego rodzaju wypowiedzi, które stały się dostępne dla ludzi, którzy zajmują się poszczególnymi dziedzinami. Czytelnik powinien zrozumieć, że jakkolwiek został uczyniony wysiłek, w takim stopniu, jak to tylko możliwe, aby uniknąć rozwlekania myśli, to jednak trochę kluczowych wypowiedzi powtarza się w różnych rozdziałach, pod innymi nagłówkami. Staje się teraz jasne, że niniejsza kompilacja jest czymś, co ma żywotne znaczenie dla wszyskich adwentystów i ich przyjaciół, bowiem każdy z nas jest zaangażowany w walce o czysty umysł.UCO1/92 7.2

  Praca nad kompilacją ograniczyła się do wyselekcjonowania materiału, umieszczenia tego wszystkiego, co wydawało się być logicznym następstwem i zamieszczenia nagłówków, włączając podtytuły, które zapoczątkowują wybrane paragrafy. Dokonano także włączenia wszystkich znaczących wypowiedzi na przedstawiane tematy, pisane przez Ellen White w czasie wielu lat aktywnej służby, aby naświetlić problemy z różnych stron w możliwie najszerszym zakresie. W związku z tym powtarzane są myśli dotyczące spraw podstawowych, aby przypadkowy czytelnik mógł znaleźć coś, co pobudzi go do działania. Uważny czytelnik jednakże będzie zadowolony z każdej frazy, która stanowi wkład do tematu poddanego pod dyskusję. W ten sposób publikacja niniejsza stanowi coś w rodzaju encyklopedii.UCO1/92 7.3

  Każdy cytat posiada odnośnik kierujący do źródła, z którego pochodzi, umożliwiając w ten sposób czytelnikowi w wielu przypadkach dotarcie do pełnego kontekstu, jeśli tego pragnie. W imię przejrzystości pomyślano o zamieszczeniu powszechnie stosowanych skrótów odnoszących się do pism E. G. White. Klucz do tych pism znajduje się na końcowych stronicach publikacji. We wszystkich przypadkach dołączona jest data napisania lub pierwszej publikacji. Pierwotne źródła są podane jako pierwsze odnośniki, a jeśli jest to istotnie ważne, odpowiednie odnośniki dotyczące wydanych książek. Zaufanie, jakim obdarzono dodatkowe wypowiedzi E. G. White, daje się zauważyć przez to, iż ukazują się one w każdym z tomów SDA BC lub w tomie 7a.UCO1/92 8.1

  Ograniczoność miejsca uniemożliwiła zamieszczenie w tym tomie niektórych związanych z umysłem tematów, takich jak np. “obłąkanie” itp., po które kierujemy czytelnika do książki “Comprehensive Index to the Writings of Ellen G. White”.UCO1/92 8.2

  Niniejsza kompilacja została przygotowana w biurach tzw. Instytutu Ellen G. White kierowanym przez Radę Zarządzającą, instytucję powołaną do istnienia zgodnie z testamentem Ellen G. White. Inną poblikacją stanowiącą kompilację materiałów, jakie wyszły spod pióra Ellen G. White, całkiem niepodobną do niniejszej, była książka pod tytułem “Guidelines to Mental Health” (Przewodnik zdrowia psychicznego), przeznaczona do analizowania w programie szkolnym i do czytania przez adwenty stycznych wychowawców, psychologów i psychiatrów. Pragnieniem Instytutu Ellen G. White było aby wszystkie znane wypowiedzi odnoszące się do prezentowanych tu tematów zostały wzięte pod uwagę i aby tak przygotowane materiały uzyskały akceptację.UCO1/92 8.3

  Przychylne odpowiedzi ze strony studiujących w klasach zapewnią niniejszemu dziełu właściwe miejsce wśród wielu książek Ellen G. White. Wydana książka stanie się nieodłączną częścią popularnej chrześcijańskiej biblioteki domowej.UCO1/92 9.1

  W swojej obecnej formie przedstawia ona coś w rodzaju przejrzanego wydania wyselekcjonowanych tematów i uszeregowanych w kolejności ich ukazywania się. Rozdział zatytułowany “Miłość i seks w życiu człowieka” został dodany. Dodatki niejako zaokrągliły pewne rozdziały, a niektóre skreślenia wyeliminowały niepotrzebne powtórzenia.UCO1/92 9.2

  Ten wyraźnie przedstawiony tu obraz wielkiego boju między siłami zła i dobra o kontrolę nad ludzkim umysłem może stanowić ostrzeżenie i oświecenie dla wszystkich czytelników i dostarczyć sugestii oraz ukierunkowań w celu wybrania tego, co przyniesie bezpieczne przewodnictwo dzisiaj i zapewni przyszłe dziedzictwo w życiu, które ma nadejść wkrótce. Jest to nasze najserdeczniejsze życzenie i nadzieja.UCO1/92 9.3

  Rada zarządzająca spuścizną literacką dzieł E. G. White

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents