Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Umysł, character, osobowość I - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 8 — Religia a umysł

  Miłość Chrystusa dodaje życia całej osobie — Miłość, którą Chrystus ogarnia całą osobę jest mocą ożywiającą. Każda żywotna część — mózg, serce, nerwy — zostaje uzdrowiona. Poprzez to najwyższe siły ujawniają się. Dusza zostaje uwolniona od winy i smutku, niepokoju i troski, które osłabiają żywotność. Razem z tym przychodzi łagodne usposobienie i opanowanie. Miłość zaszczepia w duszy radość, której nic co ziemskie nie jest w stanie zniszczyć — radość w Duchu Świętym — radość niosącą zdrowie i życie. — The Ministry of Healing 115 (1905).UCO1/92 61.1

  Dziełem Chrystusa jest pocieszanie złamanych serc — Uzdrawiająca moc Boża działa w całej przyrodzie. Okaleczonemu drzewu lub rannemu człowiekowi sama natura śpieszy z pomocą. Gdy zachodzi bezpośrednia potrzeba ratunku, mobilizują się już siły uzdrawiające. Kiedy jakakolwiek część ciała jest uszkodzona, cały organizm walczy i przeciwdziała. Tak samo dzieje się w sprawach duchowych. Zanim grzech zostaje popełniony, Bóg często stwarza taką sytuację, by zapobiec złu. Każda ulegająca pokusie dusza jest chora, gdyż wróg ją rani i niszczy, ale gdzie pojawia się grzech, tam stoi na straży Zbawiciel, który w każdej chwili gotów jest pomóc. To należy do dzieła Chrystusowego. On sam rzekł, iż Duch Boży “posłał mię, abym uzdrawiał skruszonych na sercu, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie... i abym wypuścił uciśnionych na wolność”. Łukasza 4,18. — Education 113 (1903).UCO1/92 61.2

  Recepta Zbawiciela na choroby umysłu i ducha — Słowa naszego Zbawiciela, “pójdźcie do mnie... a Ja wam dam odpocznienie” (Mateusza 11,28), są receptą na zdrowie fizyczne, umysłowe i duchowe. Chociaż ludzie sprowadzają na siebie cierpienia poprzez niewłaściwe postępowanie, Jezus obchodzi się z nimi ze współczuciem. W Nim mogą oni znaleźć pomoc. On uczyni wielkie rzeczy z tymi, którzy Mu ufają. — The Ministry of Healing 115 (1905).UCO1/92 61.3

  Ewangelia a nauka i literatura — Nauka i literatura nie są w stanie przynieść zaćmionym umysłom ludzkim światła, jakie niesie z sobą chwalebna Ewangelia Syna Bożego. On sam może wykonać wielkie dzieło oświecenia duszy ludzkiej. Nic dziwnego, że apostoł Paweł wołał: “Nie wstydzę się za ewangelię Chrystusową, ponieważ jest mocą Bożą do zbawienia każdego wierzącego”. Rzymian 1,16. Ewangelia Chrystusa kształtuje osobowość tych, którzy wierzą. Czyni ich żywymi listami, znanymi i czytanymi przez wielu ludzi. W ten sposób zaczyn pobożności przechodzi na wszystkich ludzi. Niebiańskie umysły są zdolne rozróżnić prawdziwe znamiona wielkości, w charakterze bowiem jedynie dobroć jest ceniona jako cecha od Boga. — The Review and Herald, 15 grudzień 1891; Fundamentals of Christian Education 199.200.UCO1/92 62.1

  Sama ewangelia może przeciwdziałać złu będącemu przekleństwem dla ludzi — Jedynym lekarstwem przeciwko grzechowi i cierpieniu człowieka jest Chrystus. Jedynie ewangelia Jego łaski może zniszczyć wszelkie zło będące przekleństwem społeczeństwa. Niesprawiedliwość bogacza wobec ubogiego, nienawiść ubogiego wobec bogacza, mają swe źródło w samolubstwie. Wykorzenić samolubstwo można tylko przez oddanie się Chrystusowi. Jedynie On może na miejsce samolubnego i grzesznego serca dać nowe serce, serce miłujące. Słudzy Chrystusa mają głosić Ewangelię w duchu zesłanym z nieba tak, jak On to czynił, dla dobra i błogosławieństwa ludzi. Dokona ona więcej niż jakakolwiek moc ludzka. — Christ's Object Lessons 154 (1900).UCO1/92 62.2

  Tylko poprzez harmonijny rozwój można uzyskać doskonałość — Udoskonalanie umysłu jest obowiązkiem wobec siebie samego, społeczeństwa i Boga. Ale nie powinniśmy nigdy rozwijać intelektu za cenę moralności i uduchowienia. Jedynie bowiem przez harmonijny rozwój umysłowych i moralnych predyspozycji można uzyskać najwyższy stopień doskonałości. — Counsels to Parents, Teachers and Students 541 (1913).UCO1/92 62.3

  Boski pierwiastek zmienia umysł — Według jednej z przypowieści Jezusa niewiasta włożyła zaczyn do mąki. Było to konieczne, aby przyniosło pożądany efekt. W ten sam sposób boski pierwiastek dokonuje swego dzieła... Umysł zostaje zmieniony, zdolności zostają zaangażowane do działania. Człowiek nie zostaje obdarzony nowymi zdolnościami, ale posiadane zdolności zostają uświęcone. Sumienie dotychczas martwe, zostaje ożywione. Ale człowiek nie może dokonać tej zmiany sam. Może ona zostać dokonana jedynie przez Ducha Świętego...UCO1/92 62.4

  Gdy umysły nasze są kierowane przez Ducha Bożego, zrozumiemy lekcję, jakiej uczy przypowieść o zaczynie. Ci, którzy otwierają swoje serca, aby przyjąć prawdę, zrozumieją, że Słowo Boże jest wspaniałym środkiem w przekształcaniu charakteru. — The Review and Herald, 25 lipiec 1899.UCO1/92 63.1

  Prawda ewangelii wytycza wyraźny cel — Każdy z nas musi głęboko wniknąć w nauki Słowa Bożego. Nasze umysły muszą zostać przygotowane na to, aby wytrwać w każdej próbie i oprzeć się każdej pokusie, czy wewnętrznej czy zewnętrznej. Musimy wiedzieć, dlaczego wierzymy tak a nie inaczej, dlaczego znajdujemy się po stronie Pana. Prawda musi trzymać straż w naszych sercach, gotowa do podniesienia alarmu i pobudzenia nas do działania przeciwko każdemu przeciwnikowi. Siły ciemności przypuszczą atak na nas, a wszyscy obojętni i beztroscy, którzy skupiali swoje uczucia na ziemskich skarbach i którzy nie dbali o to, aby zrozumieć Boży sposób postępowania z Jego ludem, będą pewnymi ofiarami. Żadna moc oprócz znajomości prawdy, jaka jest w Jezusie, nie uczyni nas nigdy zdecydowanymi w działaniu. — The Review and Herald, 29 kwiecień 1884; Our High Calling 332.UCO1/92 63.2

  Oddanie się Chrystusowi przynosi pokój — Cała nasza przyszłość zależy od osobistego zaangażowania polegającego na otwarciu naszego serca dla Księcia pokoju. Nasze umysły mogą znaleźć spokój i spoczynek przez poddanie się Chrystusowi, w którym znajduje się skuteczna pomoc. Gdy zabezpieczymy sobie ten pokój, tę pociechę, nadzieję, które On oferuje naszej duszy, serce będzie radować się w Bogu naszym Zbawicielu. Wtedy będziemy tak wdzięczni, że chwalić będziemy Boga za wielką miłość i łaskę, jaka na nas spłynęła.UCO1/92 63.3

  Spójrzcie na waszego Pomocnika, Jezusa Chrystusa. Powitajcie Go i poproście o Jego łaskawą obecność. Wasz umysł może zostać odnowiony z dnia na dzień, a waszym przywilejem jest przyjąć pokój i odpoczynek, wznieść się ponad troski i chwalić Boga za otrzymane błogosławieństwa. Zmieńcie swój głos, nie narzekajcie, wyraźcie wdzięczność za wielką miłość Chrystusa, która była i jest wciąż wam okazywana. — Letter 294, 1906.UCO1/92 63.4

  Rozmyślanie o Chrystusie przynosi zachętę — Gdyby pozwolono naszym umysłom rozmyślać więcej o Chrystusie i niebie, znaleźlibyśmy potężną zachętę i moc do toczenia walk takich, jakie toczył Pan. Pycha i miłość świata straci swój urok, gdy rozmyślać będziemy nad wspaniałością kraju, który wkrótce będzie naszym domem. Wobec wartości Chrystusa wszelkie ziemskie atrakcje będą wydawać się niewiele warte. — The Review and Herald, 15 listopad 1887.UCO1/92 63.5

  Wiedza, która wzmacnia umysł i duszę — To czego potrzebujemy, to wiedzy, która wzmocni umysł i duszę, i uczyni nas lepszymi ludźmi. Kształtowanie uczuć jest o wiele wartościowsze niż czytanie miernych książek. Dobrze jest posiąść wiedzę o świecie, ale jeśli pozostawimy wieczność na uboczu, popełnimy błąd, którego możemy już nigdy nie naprawić. — The Ministry of Healing 450 (1905).UCO1/92 64.1

  Umysł i bój ducha — Poprawa na odcinku czystości moralnej zależy od prawidłowego myślenia i działania. “Nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka”. “Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka...”. Mateusza 15,11.19.20.UCO1/92 64.2

  Złe myśli niszczą duszę. Nawracająca moc Boża zmienia serce, oczyszcza i udoskonala myśli. Jeśli nie zostanie uczyniony określony wysiłek, aby skoncentrować myśli na Chrystusie, łaska nie będzie się mogła objawić w życiu. Umysł musi się zaangażować w duchową walkę. Każda myśl musi zostać podporządkowana Chrystusowi. Wszystkie przyzwyczajenia muszą znaleźć się pod kontrolą Bożą. — Letter 123, 1904.UCO1/92 64.3

  Zaabsorbowany umysł strażą przeciwko złu — Odpowiednim zabezpieczeniem umysłu przed złem jest zaabsorbowanie go dobrem, co jest o wiele więcej warte niż niezliczone bariery prawne i dyscyplinarne. — Education 213 (1903).UCO1/92 64.4

  Spaczona wyobraźnia prowadzi do ciemności — Jeśli oko ducha dostrzeże wspaniałość tajemnicy pobożności, postęp w bogactwach duchowych przewyższy bogactwa światowe, a całe ciało będzie pełne światła. Jeśli wyobraźnia zostaje wypaczona poprzez fascynację przepychem i splendorem ziemskim do tego stopnia, że zysk wydawać się będzie pobożnością, wówczas całe ciało będzie pełne ciemności. Gdy siły ducha koncentrują się na skarbach ziemskich deprecjonują się one i maleją. — The Review and Herald, 18 wrzesień 1888.UCO1/92 64.5

  Umysł skierowany na Stwórcę a nie na samego siebie — Gdyby zasada ta była szanowana w takim stopniu, na jaki zasługuje, nastąpiłaby zasadnicza zmiana w metodach wychowawczych. Zamiast oddziaływać na dumę i samolubne ambicje, nauczyciele powinni rozbudzać ducha jedności i zgody, pobudzać uczniów do umiłowania dobra, prawdy i piękna, aby poczuli pragnienie dojścia do doskonałości. Uczeń dążyłby do rozwinięcia darów Bożych w sobie nie w celu imponowania innym, lecz wypełnienia zamierzeń Stwórcy i upodobnienia się do Niego. Umysł ludzki zamiast kierować się ziemskimi zasadami i dążyć do wywyższenia się, co zawsze jest bezwartościowe, kierowałby się do Stwórcy, stając się Jemu podobnym. — Patriarchs and Prophets 595.596 (1890).UCO1/92 64.6

  Żywa woda w przeciwieństwie do dziurawych cystern — Jezus zna pragnienie duszy. Bogactwo i zaszczyty nie są w stanie zaspokoić serca. “Jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije”. Bogaty czy biedny, możny czy maluczki, wszyscy są jednakowo witani. Chrystus obiecuje ulgę strapionym, pokrzepienie zmartwionym i daje nadzieję zrozpaczonym. Wielu, którzy słuchali Jezusa, opłakiwało swe zawiedzione nadzieje, wielu taiło w sobie złość, wielu pragnęło zospokoić swe nieustanne pragnienie posiadania dóbr i zaszczytów ziemskich; lecz gdy wszystko już osiągnęli — przekonali się, że posiedli tylko “dziurawe cysterny”, z których nie mogli zaspokoić swego pragnienia. W blasku radosnego święta stali niezadowoleni, posępni.UCO1/92 65.1

  Wołanie: “Jeśli kto pragnie” wyrwało ich ze smutnych rozmyślań, a gdy słuchali słów Chrystusa, w umysłach zaczynała świtać nowa nadzieja. Duch Święty dał symbol, w którym ujrzeli bezcenny dar zbawienia. — The Desire of Ages 454 (1898).UCO1/92 65.2

  Konieczne połączenie wysiłków ludzkich z Bożymi — Duch Święty dostarcza siły, która podtrzymuje borykające się i zmagające dusze w każdej krytycznej sytuacji — wśród nieprzyjaźni krewnych, nienawiści świata i świadomości swojej własnej niedoskonałości i błędów. Związek tego co boskie, z tym co ludzkie we wspólnym wysiłku, ścisłe powiązanie pierwszego i ostatniego jest absolutną koniecznością. — The Review and Herald, 19 maj 1904; Our High Calling 151.UCO1/92 65.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents