Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Elçilerin İşleri - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  5—Ruh Armağani

  Mesih öğrencilerine Ruh vaadini verdiğinde, yeryüzünde- ki hizmetinin sonuna yaklaşıyordu. Çarmıhın gölgesinde duruyordu, ve Günahların Taşıyıcısı olarak kendi üzerine konulacak olan suç yükünün tamamen farkındaydı. Kendisini kurbanlık olarak sunmadan önce, izleyicilerine verilecek olan en zaruri ve mükemmel armağanla ilgili olarak öğrencilerine talimat verdi - O’nun lütfunun sınırsız kaynaklarını erişebilir hale getirecek bir armağan. “Ben de Babadan dileyeceğim” dedi, “O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür, ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır” (Yuhanna 14:16, 17). Kurtarıcı, Kutsal Ruh’un gelerek kendisinin temsilcisi olarak kudretli bir iş yapacağı zamana işaret etmekteydi. Yüzyıllardır birikmekte olan kötülüğe Kutsal Ruh’un ilahî gücüyle karşı koyulacaktı.EI 41.1

  Pentikost Günü’nde Ruh’un dökülüşünün sonucu neydi? Dirilen Kurtarıcı’ya ilişkin sevinçli haber, dünyanın meskûn bölgelerinin dört bir yanına ulaştırıldı. Öğrenciler kurtaran lütuf mesajını ilan ettiklerinde, kalpler bu mesajın gücü önünde boyun eğdi. Kilise, dört bir yandan kendisine katılan müh- tedileri gördü. İnançtan uzaklaşanlar yeniden ihtida ettiler. Günahkârlar, çok değerli inciyi1 arayışta imanlılara katıldılar. Müjdenin en sert karşıtları olan bazıları, onun savunucuları oldular. “Güçsüz kişi Davut gibi, Davut soyu da... RAB’bin meleği gibi olacak” şeklindeki peygamberlik sözü yerine geldi (Zekeriya 12:8). Her Mesih imanlısı, kardeşinde ilahî sevginin ve hayırseverliğin bir tezahürünü gördü. Bir ilgi galip geldi; bir taklit konusu diğer hepsini yok etti. İmanlıların tutkusu Mesih’in karakterinin suretini ortaya koymak ve O’nun krallığının büyümesi için çalışmaktı.EI 41.2

  “Elçiler, Rab İsa’nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı’nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi” (Elçilerin İşleri 4:33). Onların çalışmalarıyla, hakikat sözünü aldıktan sonra hayatlarını kendi kalplerini huzur ve sevinçle dolduran umudu başkalarına verme işine adayan seçilmiş kişiler kiliseye katıldı. Tehditler onları engelleyemiyor ve gözlerini korkutamıyordu. Rab onlar aracılığıyla konuşuyordu, ve oradan oraya gezerlerken, fakirlere müjde vaaz ediliyor, ilahî lütfun mucizeleri gerçekleşiyordu.EI 42.1

  Allah, insanlar kendilerini O’nun Ruhunun denetimine verdiklerinde büyük bir kudretle çalışabilir.EI 42.2

  Kutsal Ruh’un vaadi herhangi bir dönemle ya da herhangi bir ırkla sınırlı değildir. Mesih, kendi Ruhu’nun ilahî etkisinin zamanın sonuna kadar izleyicileriyle birlikte olacağını beyan etti. Pentikost Günü’nden zamanımıza dek, Tesellici kendini tamamen Rabb’e ve O’nun hizmetine adayan herkese gönderilmiştir. Mesih’i kişisel Kurtarıcı olarak kabul eden herkese, Kutsal Ruh bir danışman, kutsayıcı, kılavuz ve tanık olarak gelmiştir. İmanlılar Allah’a ne kadar yakın yürüdüler- se, Kurtarıcı’nın sevgisine ve O’nun kurtaran lütfuna o kadar açık ve güçlü bir şekilde tanıklıkta bulunmuşlardır. Yüzyıllar süren zulüm ve denenme dönemleri boyunca hayatlarında Ruh’un varlığını büyük ölçüde hisseden insanlar, dünyada belirtiler ve harikalar olarak bulunmuşlardır. Meleklerin ve insanların önünde kurtaran sevginin dönüştürücü gücünü ortaya koymuşlardır.EI 42.3

  Pentikost Günü yukarıdan gelen güçle kuşananlar, daha fazla ayartıdan ve denenmeden bu sayede kurtarılmadılar. Gerçeğe ve doğruluğa tanıklıkta bulunurlarken, kendilerini Hristiyan deneyimlerinden mahrum bırakmak isteyen tüm gerçeğin düşmanı tarafından sürekli olarak saldırıya uğradılar. Mesih İsa’daki insanların olgunluk düzeyine ulaşmak için kendilerine Allah tarafından verilmiş tüm yeteneklerle çabala- maya zorlandılar. Mükemmelliğe günbegün daha çok yakınlaşabilmek için her gün taze lütuf kaynakları için dua ettiler. Kutsal Ruh’un çalışması ile en zayıf olan dahi, Allah’a iman ederek, kendilerine emanet edilen yetenekleri geliştirmeyi, böylece kutsanmayı, arınmayı ve asilleşmeyi öğrendi. Kutsal Ruh’un biçimlendirici etkisine alçakgönüllülükle teslim olduklarında, Tanrılık’ın doluluğundan aldılar ve ilahî olanın suretine dönüştürüldüler.EI 43.1

  Zaman aşımı Mesih’in ayrılırken verdiği Kutsal Ruh’u kendi temsilcisi olarak gönderme vaadinde hiçbir değişikliğe neden olmamıştır. Allah’ın lütfunun zenginliklerinin yeryüzüne akarak insanlara ulaşmaması, O’nun koyduğu bir kısıtlamadan dolayı değildir. Vaadin yerine geldiği yeterince görülmüyorsa, bunun nedeni vaadin yeterince takdir edilmemesidir. Herkes istekli olsaydı, herkes Ruh’la dolardı. Kutsal Ruh ihtiyacı üzerinde az düşünülen yerlerde ruhsal kuraklık, ruhsal karanlık, ruhsal çöküş ve ölüm görülür. Önemsiz meseleler dikkati meşgul ettiği zaman, kilisenin büyümesi ve gelişmesi için gereken ve diğer tüm bereketleri beraberinde getirecek olan ilahî kudret, sonsuz bollukta sunulmuş olmasına rağmen, eksiktir.EI 43.2

  Bu bizim güç alma yolumuz olduğuna göre, neden Ruh’un armağanları için acıkıp susamıyoruz? Neden onun hakkında konuşmuyor, dua etmiyor ve vaaz vermiyoruz? Rab kendisine hizmet edenlere Kutsal Ruh’u vermeye, anne-babaların çocuklarına iyi armağanlar vermeye olduğundan daha fazla isteklidir. 2Bkz. Luka 11:13. Her işçi, Allah’a Ruh’un günlük vaftizi için duasını sunmalıdır. Hristiyan işçi grupları, hikmetli bir şekilde tasarlamayı ve yerine getirmeyi öğrenmek amacıyla özel yardım, göksel hikmet istemek için bir araya gelmelidir. Özellikle Allah’a, müjdeleme alanlarında bulunan kendi seçilmiş elçilerini Ruhu’ndan zengin bir ölçüyle vaftiz etmesi için dua etmelidirler. Ruh’un Allah’ın işçilerinin yanındaki varlığı, gerçeğin ilanına dünyanın tüm şerefinin ve görkeminin veremeyeceği bir güç verecektir.EI 43.3

  Allah’ın adanmış işçisi her nerede olursa olsun, Kutsal Ruh kendisiyle birliktedir. Öğrencilere söylenen sözler aynı zamanda bize de söylenmiştir. Tesellici onların olduğu kadar bizimdir de. Ruh, dünyanın nefreti ve kendi başarısızlıkları ile hatalarının idraki arasında çabalayıp güreşen canları zor durumlarda ayakta tutan gücü sağlar. Kederde ve sıkıntıda, manzaranın karanlık ve geleceğin kafa karıştırıcı göründüğü, ve kendimizi çaresiz ve yalnız hissettiğimiz zamanlarda, işte bu zamanlarda Kutsal Ruh, iman duasına yanıt olarak, kalbe teselli getirir.EI 44.1

  Bir insanın sıra dışı durumlarda ruhsal bir coşkunluk sergilemesi, onun Mesih imanlısı olduğunun kesin bir kanıtı değildir. Kutsallık coşku demek değildir: Allah’ın iradesine tamamen teslim olmaktır; Allah’ın ağzından çıkan her sözle yaşamaktır; göksel Babamız’ın isteğini yapmaktır; denenmelerde, ışıkta olduğu gibi karanlıkta da Allah’a güvenmektir; görülenle değil, imanla yürümektir; sorgulamayan bir itimat ile Allah’a dayanmak ve O’nun sevgisinde huzur bulmaktır.EI 44.2

  Kutsal Ruh’un tam olarak ne olduğunu tanımlayabilmek bizim için zaruri değildir. Mesih bize Ruh’un Tesellici, “Baba’dan çıkan Gerçeğin Ruhu” olduğunu söylemektedir. Kutsal Ruh hakkında, insanları tüm gerçeğe yöneltme işinde “Kendiliğinden konuşmayaca[ğı]” açıkça bildirilmiştir (Yuhanna 15:26; 16:13).EI 44.3

  Kutsal Ruh’un niteliği bir sırdır. İnsanlar bunu açıklaya- maz, çünkü Rab bunu onlara bildirmemiştir. Hayalperest görüşlere sahip kişiler Kutsal Yazılar’dan bölümleri bir araya getirerek bunların üzerine insanî bir yapı inşa edebilir, fakat bu görüşlerin kabul edilmesi kiliseyi güçlendirmeyecektir. İnsanların anlayamayacağı kadar derin olan bu sırlarla ilgili olarak, sükût altındır.EI 45.1

  Kutsal Ruh’un görevi, Mesih’in sözlerinde açıkça belirtilmiştir: “O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir” (Yuhanna 16:8). Günaha dair ikna eden Kutsal Ruh’tur. Günahkâr kişi Ruh’un uyandırıcı etkisine yanıt verirse, tövbeye yönlendirilecek ve ilahî gerekliliklere itaatin önemini kavrayacaktır.EI 45.2

  Kutsal Ruh, doğruluğa acıkıp susayan tövbekâr günahkâra, dünyanın günahını alıp götüren Allah Kuzusu’nu3Bkz. Yuhanna 1:30. gösterir. Mesih “benim olandan alıp size bildirecek” dedi. “Size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak” (Yu- hanna 16:14; 14:26).EI 45.3

  Ruh, Kurtarıcımız’ın ölümüyle gerçekleşen kurtuluşu etkin hale getirmek üzere, yenileyen bir aracı olarak verilmiştir. Ruh sürekli olarak insanların dikkatini Golgota’daki haçın üzerinde verilen büyük sunuya çekmeye, dünyaya Allah’ın sevgisini açıklamaya ve ikna olan cana Kutsal Yazılar’ın değerli şeylerini açmaya çalışmaktadır.EI 45.4

  Kutsal Ruh, günaha dair ikna ettikten ve doğruluk standardını zihnin önüne sunduktan sonra, bağlılıkları bu dünyaya ait şeylerden çekerek canı kutsallık arzusuyla doldurur. Kurtarıcı, “O... sizi tüm gerçeğe yöneltecek” dedi (Yuhanna 16:13). İnsanlar şekillendirilmeye istekli iseler, tüm varlığın kutsanması gerçekleştirilecektir. Ruh Allah’a ait şeyleri alarak bunları cana işleyecektir. O’nun gücüyle hayat yolu, hiç kimsenin yanılgıya düşmeyeceği şekilde açıklanacaktır.EI 45.5

  Allah başlangıçtan beri Kutsal Ruhu ile insan aracılar vasıtasıyla düşmüş nesil yararına tasarısının gerçekleşmesi için çalışmaktadır. Bu, ataların hayatlarında ortaya konulmuştu.EI 45.6

  Musa’nın zamanında, çöldeki kiliseye de Allah “öğretmek için onlara iyi Ruhunu ver[di]” (Nehemya 9:20 [KM]). Elçilerin günlerinde de, Kutsal Ruh aracılığıyla kendi kilisesi için kudretle çalıştı. Ataları destekleyen, Kalev ile Yeşu’ya iman ve cesaret veren, ve elçisel kilisenin çalışmasını etkin hale getiren güç, takip eden her çağda Allah’ın sadık çocuklarını desteklemiştir. Valdens Hristiyanlar Karanlık Çağ’da Reform’un yolunun hazırlanmasına Kutsal Ruh’un gücüyle yardımcı oldular. Modern müjdeciliğin kurulmasında ve Kutsal Kitap’ın tüm ulusların ve halkların dillerine ve lehçelerine çevrilmesinde öncülük eden asil erkeklerin ve kadınların çabalarını başarılı kılan aynı güçtü.EI 46.1

  Günümüzde Allah halen amacının yeryüzünde bilinmesi için kilisesini kullanmaktadır. Bugün çarmıhın müjdecileri kentten kente, ülkeden ülkeye giderek, Mesih’in ikinci gelişinin yolunu hazırlamaktadır. Allah’ın yasasının bayrağı yücel- tilmektedir. Her Şeye Kadir Olan’ın Ruhu insanların kalplerinde çalışmaktadır, ve bunun etkisine karşılık verenler Allah’a ve O’nun gerçeğine tanıklık etmektedirler. Pek çok yerde adanmış erkeklerin ve kadınların, kendilerine sağlanan Mesih aracılığıyla kurtuluş yolunu aydınlatan ışığı başkalarıyla paylaştığı görülebilir. Onlar, Pentikost Günü’nde Ruh ile vaftiz olanların yaptığı gibi, ışıklarının parlamasına izin verdikçe, Ruh’un gücünü gitgide daha fazla almaktadırlar. Böylece yeryüzü Allah’ın görkemi ile aydınlanacaktır.EI 46.2

  Diğer yanda ise, bazı kişiler mevcut fırsatları hikmetle geliştir-mek yerine, başkalarını aydınlatma kabiliyetlerinin büyük ölçüde artacağı özel bir ruhsal yenilenme zamanını beklemektedirler. Mevcut görevleri ve ayrıcalıkları ihmal ederek, ışıklarının sönük yanmasına izin verirler, bir yandan da kendileri herhangi bir çaba göstermeden özel bereketleri alacakları, bununla dönüştürülerek hizmete uygun hale getirilecekleri bir zamanı beklerler.EI 46.3

  Sonun zamanında, Allah’ın yeryüzündeki işi sona ererken, adanmış imanlıların Kutsal Ruh’un kılavuzluğunda ortaya ko-yacakları samimi çabalara, özel ilahî ayrıcalık belirtilerinin eşlik edeceği doğrudur. İbrani peygamberler, doğu ülkelerinde ekin vaktinde ve hasat mevsiminde yağan ilk yağmur ve son yağmur benzetmelerini kullanarak, Allah’ın kilisesine sıra dışı bir ölçüde verilecek olan ruhsal lütfu önceden bildirdiler. Elçilerin günlerinde Ruh’un dökülüşü, erken yağmurun, ya da ilk yağmurun başlangıcıydı ve sonucu görkemli oldu. Ruh’un mevcudiyeti za-manın sonuna dek gerçek kiliseyle birlikte olacaktır.EI 46.4

  Fakat yeryüzünün hasadının sonuna doğru, kiliseyi İnsanoğlu’nun gelişine hazırlamak için, özel bir ruhsal lütfun bahşedileceği vaat edilmiştir. Ruh’un bu dökülüşü son yağmurun yağmasına benzetilmiştir; bu ek güç için Mesih imanlıları dualarını “son yağmurlar vaktinde” hasadın Rabbi’ne göndermelidirler. Bunun karşılığında “şimşekler yaratan [RAB]... onlara yağmur sağanakları... verecektir.” “Yağmuru, ilk yağmuru ve son yağmuru yağdı[racak]” (Zekeriya 10:1 [KM]; Yoel 2:23 [KM]).EI 47.1

  Ancak Allah’ın günümüzdeki kilisesinin üyeleri, tüm ruhsal gelişimin Kaynağı ile yaşayan bir bağlantıları olmadığı sürece, ekin biçme zamanına hazır olmayacaklardır. Kandillerini düzeltilmiş 4Düzeltm ek: fitilin ucunu kesip düzeltm ek, tazelemek. Bkz. M atta 2 5:7 (Kİ , derkenar notu).ve yanar halde tutmadıkları sürece, özel ihtiyaç zamanında ilave lütuf almaktan mahrum kalacaklardır.EI 47.2

  Yalnızca sürekli olarak taze lütuf erzakları alanların günlük ihtiyaçlarına göre güçleri ve bu gücü kullanmaya yetenekleri olacaktır. Ruhsal gücün özel bir şekilde bahşedilmesiyle can kazanmak için mucizevi bir donanım elde edecekleri gelecekteki bir zamana bakmak yerine, kendilerini gündelik bir şekilde Allah’a teslim etmekte, O’nun kendilerini kendi kullanımına uygun araçlar yapmasına izin vermektedirler. Kullanabilecekleri hizmet fırsatlarını her gün geliştirmektedirler. Her gün, her nerede iseler, ister evde mütevazı bir çalışma ortamında, ister bir kamu alanında kullanışlı olsunlar, Efendi’ye tanıklıkta bulunmaktadırlar.EI 47.3

  Adanmış işçi için şu bilgide teselli vardır: Mesih dahi yer- yüzündeki hayatında gereksindiği lütfun taze erzaklarını gündelik olarak Babası’ndan istedi; ve Allah ile olan bu birliktelikten yola çıkarak başkalarını güçlendirdi ve bereketledi. Duada Babası’na baş eğmiş olan Allah’ın Oğlu’na bakın! O Allah’ın Oğlu olmasına rağmen imanını dua ile güçlendirmektedir, ve gök ile birliktelik yoluyla kötülüğe karşı direnmek ve insanların ihtiyaçlarına hizmet etmek için kendisine güç toplamaktadır. Neslimizin Ağabeyi olarak, zayıflıklarla kuşatılmış bir halde günah ve ayartı dolu bir dünyada yaşadıkları halde, halen O’na hizmet etmek isteyenlerin ihtiyaçlarını bilmektedir. Göndermeye uygun gördüğü habercilerin zayıf ve hatalı insanlar olduklarını bilir; fakat kendilerini tamamen O’nun hizmetine verenlere ilahî yardım vaadinde bulunur. Kendi örnekliği, imanla -Allah’a tam bir bağlılığa ve O’nun işine kayıtsız şartsız adanmaya yönlendiren bir imanla- içten ve ısrarla Allah’a edilen duanın, insanlara günaha karşı savaşta Kutsal Ruh’un yardımını getireceğine dair güvencedir.EI 48.1

  Mesih’in örnekliğini izleyen her işçi, Allah’ın yeryüzünün hasadının olgunlaşması için kendi kilisesine vaat ettiği gücü almaya ve kullanmaya hazır olacaktır. İncil’in müjdecileri her sabah Rabb’in önünde diz çökerek O’na olan adanma yeminlerini tazelediklerinde, O da onlara hayat verici, kutsayıcı güce sahip Ruhu’nun varlığını verecektir. Günün görevlerine başlarlarken, Kutsal Ruh’un görünmeyen aracılığının kendilerini “Allah’ın iş ortakla[rı]” 5Bkz. 1. Korintliler 3:9 (Kİ). haline getirdiğinin güvencesine sahiptirler.EI 48.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents