Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bůh nás přijímá jako Otec

  Bůh nás ujišťuje:“Vždyť jsem vám řekl, že mne… nijak netěší, když kdokoli zemře. Skoncujte tedy se zlem a budete žít!” 13Ezechiel 18,32.Satan se na nás snaží působit, abychom nevěřili Božím slibům. Snaží se nám vzít každý kousek naděje a každý záblesk světla. Nedovol mu to. Neposlouchej ho. Odpověz mu: Ježíš Kristus zemřel, abych já mohl žít. Miluje mě a nechce, abych zahynul. Mám milujícího nebeského Otce. I když jsem opustil jeho lásku a promrhal jeho dary, vrátím se k němu. Řeknu mu:“Otče, zhřešil jsem proti tobě a dobře vím, že si nezasloužím, abys mne ještě nazýval svým synem. Najmi mne, prosím, jako dělníka.” 14Lukáš 15,18.19.CVP 55.4

  Ježíš Kristus vyprávěl tento příběh o mladém muži, který odešel z domu, a o tom, jak ho otec přijal, když se vrátil zpátky.“A tak se vydal na cestu k domovu. Otec ho už z dálky uviděl a plný soucitné lásky mu vyběhl naproti, objal ho a políbil.” 15Lukáš 15,20.CVP 56.1

  Je to dojemný příběh, ale ani on nám nedokáže plně představit lásku a soucit nebeského Otce. Prostřednictvím proroka Jeremjáše nás Bůh ujišťuje:“Vždyť už odedávna ohlašuji, že má láska k nim bude trvat věčně, a svou vlídností se snažím získat jejich důvěru.” 16Jeremjáš 31,3.Otec očekával návrat svého syna už v době, kdy syn mařil svůj život i peníze daleko od domova. Když člověk pocítí touhu vrátit se k Bohu, působí na něj Boží Duch a snaží se hříšného člověka přivést zpátky k Otcově lásce.CVP 56.2

  Když se podíváš na biblická zaslíbení, můžeš ještě pochybovat? Jak se můžeš domnívat, že Ježíš Kristus nepřijme ochotně každého, kdo se chce zbavit hříchu? Odlož takové myšlenky. Nic ti nemůže ublížit víc než pochybnosti o nebeském Otci.CVP 56.3

  Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka. Když obětoval svého Syna — Ježíše Krista — dal vlastně sám sebe, aby zachránil každého, kdo mu uvěří. Přeje si, aby všichni prožívali štěstí v jeho nebeském království.CVP 56.4

  Mohl nás o své lásce ujistit ještě silnějšími a výmluvnějšími slovy? Prohlásil:“Ale cožpak může matka zapomenout na své dítě a nemít se svým vlastním potomkem slitování? I kdyby se něco tak neslýchaného stalo, já, váš Hospodin, na vás nikdy nezapomenu!” 17Izajáš 49,15.CVP 56.5

  Jestliže pochybuješ nebo máš strach, podívej se na Ježíše Krista. Jako náš Zástupce u Boha žádá odpuštění tvých hříchů. Díky Bohu, že nám dal svého Syna. Modli se, aby jeho oběť pro tebe nevyzněla naprázdno. Boží Duch na tebe dnes působí. Přijď k Ježíši s otevřeným srdcem a přijmi jeho dary.CVP 56.6

  Přečti si jeho sliby. Nezapomeň, že svědčí o jeho lásce a slitování. Jsou větší, než nakolik je slova dokážou vyjádřit. Bůh se svou nezměrnou milostí se obrací k hříšnému člověku a vždy nabízí slitování.“Jeho milost k nám je tak nesmírná, že nám pro jeho oběť odpustil všechno zlé a zachránil nás od jisté smrti.” 18Efezským 1,7.CVP 56.7

  Důvěřuj, že ti Bůh chce pomáhat. Chce změnit tvůj život, abys žil podobně dokonalým životem jako on. Přijď k němu, vyznej mu svá provinění, projev pokání, a Bůh se ti přiblíží se svou milostí a se svým odpuštěním.CVP 57.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents