Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ježíš chce žít ve tvém srdci

  I když Ježíš odešel do nebe, jeho učedníci pociťovali stále jeho přítomnost. Vnímali jeho lásku a poznání, které jim dříve sděloval. Ježíš Kristus, jejich Zachránce, s nimi po určitou dobu chodil, mluvil s nimi a modlil se. Měl pro ně slova naděje a útěchy. Zatímco s nimi hovořil o pokoji, byl od nich vzat do nebe. Když jej zakryl oblak andělů, učedníci slyšeli jeho slova:“A spoléhejte na to, že já jsem vždy s vámi až do konce světa.” 24Matouš 28,20.CVP 75.1

  Ježíš Kristus odešel do nebe v podobě člověka. Učedníci věděli, že jejich Přítel a Zachránce bude u Božího trůnu, že je má rád a je jedním z nich. Věděli, že ukáže nebeskému Otci rány na rukou a nohou. Věděli, že bude Otci připomínat, jakou cenu zaplatil za ty, které chce zachránit pro věčný život. Učedníci také věděli, že Ježíš Kristus odešel, aby pro ně připravil místo. Věděli, že se opět vrátí, aby je vzal k sobě.CVP 75.2

  Po odchodu Ježíše Krista do nebe se jeho následovníci znovu sešli, aby se modlili k Otci v jeho jménu. Ve víře a úctě se skláněli před Bohem. Modlili se a připomínali si jeho slib:“Znovu vás vyzývám, abyste se ve svých modlitbách k Otci na mne odvolávali, a on vás vyslyší. Proste, Bůh vás obdaruje a vaše radost bude plná.” 25Jan 16,24.Když se modlili, jejich víra sílila. Přemýšleli o tom, že“Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás”.26Římanům 8,34.CVP 75.3

  Během svátku letnic přišel slíbený Zastánce a zástupce Ježíše Krista — Duch svatý. Kristus jim před svým odchodem slíbil, že Duch svatý bude s nimi. Vysvětlil jim:“Věřte mi, že pro vás bude lepší, když odejdu. Kdybych zůstal, Zastánce by k vám nepřišel. Odejdu-li, pošlu ho k vám.” 27Jan 16,7.CVP 75.4

  Prostřednictvím Ducha svatého bude Kristus vždy žít v srdcích svých následovníků. Bude jim blíže, než jim byl, když žil na této zemi jako člověk a jeho následovníci ho mohli vidět. Kristus, který žije ve svých následovnících, bude z jejich životů vyzařovat jako moudrost, láska a moc. Současníci, kteří pozorovali jeho učedníky,“se podivili… a byli překvapeni, jaký vliv na ně měl pobyt s Ježíšem.” 28Skutky 4,13.Všechno, co Ježíš Kristus vykonal pro své učedníky, chce udělat pro své následovníky i dnes. Ve své poslední modlitbě před ukřižováním, kterou jeho učedníci slyšeli, prosil:“Nemodlím se jen za ně, ale také za ty, kteří přijmou jejich poselství a uvěří ve mne.” 29Jan 17,20.CVP 75.5

  Modlil se i za nás. Prosil, abychom s ním mohli být spojeni tak, jak je on spojen se svým Otcem. Není to něco úžasného? Sám kdysi prohlásil:“Syn může opravdu dělat jen to, co vidí, že dělá jeho Otec. A činí to právě tak jako on.” 30Jan 5,19.“Vždyť všechno, co říkám a dělám, pochází z mého Otce.” 31Jan 14,10.Jestliže v našich srdcích bude žít Ježíš Kristus, pomůže nám, abychom“chtěli i konali, co se mu líbí”.32Filipským 2,13.Budeme jednat jako on a v našem životě bude zřejmé působení jeho Ducha. Když mu projevíme svou lásku a budeme žít v něm, budeme duchovně růst,“a tak budeme stále podobnější Kristu, který je naší hlavou”.33Efezským 4,15.CVP 76.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents