Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Nejsme schopni pochopit všechno

  Apoštol Petr prohlásil o dopisech napsaných apoštolem Pavlem:“Je pravda, že jsou tam některé věci nesnadněji pochopitelné, a těch se chytají nerozumní a nevyrovnaní lidé, kteří jeho dopisy překrucují. Ale oni to činí i s ostatními částmi Písma, čímž přivolávají na sebe zkázu.” 42. Petrův 3,16.17.Určité části Bible jsou obtížně pochopitelné. To je pro některé čtenáře důvod, aby Bibli nevěřili. Tyto obtížně pochopitelné části nám však dokládají, že Bible pochází od Boha.CVP 108.3

  Nejsme schopni pochopit všechno, co je v Bibli napsáno o Bohu, protože naše myšlení nemá takovou kapacitu jako jeho. Člověk nikdy plně nedomyslí Boží velikost a dobrotu. Právě to, že Bible svou velikostí přesahuje naše schopnosti, by nám mělo pomoci věřit v ni jako v Boží slovo.CVP 108.4

  Bible nám přináší pravdu, která dokáže uspokojit potřeby a touhy každého lidského srdce. Tuto pravdu však podává tak prostě a zajímavě, že to překvapí a potěší i nejvzdělanějšího člověka. Stejně tak i nejprostším a málo vzdělaným lidem poskytuje základní informace o tom, jakým způsobem je Bůh chce zachránit. A přitom jednoduše vyjádřené pravdy mají hodnoty, které jen stěží dokážeme domyslet. Přijímáme je jen proto, že to řekl Bůh.CVP 108.5

  Bible nás seznamuje s Božím plánem záchrany člověka. Všichni můžeme pochopit kroky, které musíme udělat, chceme-li se vrátit k Bohu. Bible nám vysvětluje, jakou víru v Ježíše Krista potřebujeme, abychom mohli být mezi zachráněnými.CVP 109.1

  Za těmito snadno pochopitelnými pravdami se však skrývají tajemství, která vyžadují důkladné studium. Abychom našli potřebné odpovědi, musíme podrobně studovat Bibli. Jestliže se upřímně budeme snažit najít pravdu, jako odměnu získáme víru a lásku k Bohu.CVP 109.2

  Čím usilovněji budeme studovat Bibli, tím větší získáme jistotu, že to je slovo živého Boha. Skloníme se v úctě před tím, kdo nám odhalil tyto pravdy. Víme, že plně nerozumíme všem bodům biblického učení. Náš rozum není s to obsáhnout všechno, co ví Bůh.CVP 109.3

  Někteří čtenáři pochybují o Bibli, protože všemu plně nerozumí. To hrozí i lidem, kteří tvrdí, že Bibli věří. Samotná Bible nás varuje:“Dejte si tedy pozor, bratři, aby se ve vás neuhnízdilo zlo a nevěra, které by vás odváděly od živého Boha.” 5Židům 3,12.CVP 109.4

  Je užitečné pečlivě studovat Bibli. Užitečné je i zkoumat“hlubiny Božích záměrů”61. Korintským 3,10., které Bible ukazuje.“Bůh má svá tajemství, ale mnohé věci nám zjevil, abychom se my i naše děti vždy řídili slovy jeho zákona.” 75. Mojžíšova 29,28.CVP 109.5

  Satan se nás snaží svést, abychom svůj rozum využívali nesprávně. Když někteří lidé začnou studovat Bibli, mají pocit, že musí vysvětlit všechno, co je v ní napsáno. Jsou namyšlení a nespokojení, kdykoli narazí na něco, co jim není jasné. Cítí se pokořeni, když mají uznat, že všemu v Bibli nerozumí. Nejsou ochotni počkat, až jim Bůh danou otázku objasní.CVP 109.6

  Mají pocit, že jejich vlastní chápání by jim mělo stačit. Když pak něčemu nerozumí, docházejí k závěru, že původcem Bible není Bůh.CVP 110.1

  Některé myšlenky, o kterých lidé tvrdí, že pocházejí z Bible, nemají s Biblí nic společného. Naopak, tyto představy se s biblickým učením naprosto rozcházejí. Vyvolávají nedůvěru k Bibli. Problémem ovšem není Bible jako taková, problém je v nesprávném přístupu k Bibli.CVP 110.2

  Kdybychom plně rozuměli Bohu i jeho činům, nemuseli bychom už hledat žádnou pravdu. Nezůstal by prostor pro náš další intelektuální ani duchovní růst. Bůh by pak už nebyl první a nadřazený nade všechno. Děkujme Bohu, že nás po všech stránkách přesahuje.CVP 110.3

  Bůh je nekonečný,“v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání”.8Koloským 2,3.Po celou věčnost budou zachránění lidé v Božím království studovat velikost Boží dobroty. Stále hlouběji budou objevovat, jak je moudrý a mocný.CVP 110.4

  Bůh však chce už nyní a tady na zemi svým následovníkům postupně odhalovat pravdy svého slova. Existuje jen jeden způsob, jak je můžeme přijmout. Božímu slovu — Bibli — můžeme porozumět jen tehdy, když nás povede Duch svatý.“Nám to Bůh odhalil prostřednictvím svého Ducha, kterému nic není skryto. Jako nitro člověka je přístupné jen vlastnímu vědomí každého jedince, tak i Boží myšlení je známé jen Božímu Duchu, takže jenom s jeho pomocí můžeme poznat, co všechno nám Bůh daroval.” 91. Korintským 2,10.11.CVP 110.5

  Ježíš svým následovníkům slíbil:“Teprve až přijde Duch svatý, odkryje vám plnou pravdu. On bude jejím věrným tlumočníkem. Oznámí vám i to, co má přijít.” 10Jan 16,13.14.Bůh si přeje, abychom využívali možnosti svého rozumu. Studium Bible rozvíjí tyto schopnosti a zušlechťuje naše myšlení více než jakýkoli jiný předmět studia. Musíme však být opatrní, abychom rozum nepovýšili na boha. Náš rozum je stejně limitovaný a slabý jako celý člověk. Potřebujeme prostou víru malého dítěte, které je ochotné se učit. Musíme prosit Ducha svatého o pomoc. Jedině tak hlouběji poznáme, co je v Bibli napsáno.CVP 110.6

  Když si uvědomíme, jak moudrý je Bůh, povede nás to k pokoře. Jeho velikost a moc přesahují možnosti našeho poznání. Stránky Písma bychom měli otevírat tak, jako kdybychom předstupovali před samotného Boha. Při studiu Bible si musíme uvědomit, že se setkáváme s mocí, která nás přesahuje. Náš rozum i naše srdce se musí sklonit před Bohem, který se představil jako věčný původce všeho.CVP 111.1

  Mnohé skutečnosti jsou na první pohled těžko pochopitelné. Bůh nám je však objasní, když jej o to poprosíme. Duch svatý nás povede a pomůže nám, abychom nesprávně nevykládali nebo nepřekrucovali smysl Bible.CVP 111.2

  Některým lidem četba Bible nijak nepomáhá. Dokonce jim může škodit. Když se člověk pokouší Bibli studovat bez modlitby, dojde obvykle jen k pochybnostem. Při čtení Bible se naše myšlenky musí soustředit na Boha. Musíme být připraveni nechat se jím vést. Bez Boží pomoci naše myšlení snadno zastřou pochybnosti. V tomto smyslu může i studium Bible vést k nevíře.CVP 111.3

  Když lidé studují Bibli, aniž by prosili Boha o pomoc, pokouší se je ovlivňovat také satan. Snadno začnou Bibli vysvětlovat mylně i přesto, že mohou být jinak velmi vzdělaní. Pokud sami Boha neposlouchají, není bezpečné důvěřovat jejich výkladům Bible.CVP 111.4

  Někdo čte Bibli jenom proto, aby v ní našel chyby. Nepodřídil se Bohu a domnívá se, že najde dostatek důvodů pro to, aby věřit nemusel. Takový postoj brání pochopit i jednoduché a jasné pravdy.CVP 111.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents