Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bindoe 13—„Boan Hamoe Ma I Sian On!”

  MARSOGOTNA i masoek do Kristus toe bagas djoro. Toloe taon djoemolo sian i didapot Ibana do halak manggadisi dohot manoehori di alaman pardoeroe ni bagas djoro i; dibadai djala dipabali do nasida sian i. Djadi di na masoek moese Ibana toesi, didapot Ibana do halak mambahen songon i. Gok do alaman i dohot angka pinahan, hambing, biroe-biroe, dohot angka pidong. Saloehoetna do on digadisi toe halak na giot mamele ala ni dosanasida. Dipangke angka partiga-tiga i do nasa mansam ni angkal-angkal disi. Ala ni hinaoroeknasida gabe so sonang do na marsomba di bagas djoro i.KSH 86.1

  Di na djongdjong Kristus di tangga ni bagas djoro i, diranap Ibana do dompak halak na di alaman i. Saloehoetna do mata mamereng dompak Ibana, djala manigor sip do soede. Longang djala mabiar do soede mida Anak ni Debata. Mamansar do sinondang ni hadebataonna i mamoloes sian hadjolmaonna, i ma na mangalehon sada hasangapon dohot hamoeliaon di Jesus songon na so hea masa dope sian na djolo i. Toeng mangkoeling silongin do soede. Djadi didok Jesus ma dohot soeara na gogo djala na marhoeaso, pola soemindak angka djolma i:—KSH 86.2

  „Na tarsoerat do, Bagashoe bagas partangiangan, alai gabe liang pandoboan do i, dibahen hamoe.” Loek. 19: 46.KSH 86.3

  Dohot hasongkalon na oembolon sian na toloe taon djoemolo, didok Ibana do:—KSH 86.4

  „Boan hamoe ma i sian on!”KSH 86.5

  Na djolo i manigor maporoes do angka sintoea dohot angka malim na di bagas djoro i oembege soearana. Maila do nasida ala ni biarnasida i. Didok rohanasida do na so toepa masa be songon i di poedian ni ari. Hape lam oembiaran do nasida oembege parentana on, ai maporoes do nasida mangolat angka pinahannasida i. Doeng satongkin nari gok do alaman i dohot angka na marsahit sipamaloemon ni Jesus. Na mate-mate do deba sian nasida. Dihilala nasida do haporloeannasida, djadi elek do panailinasida idaon ala mabiar dioesir dohot pamerengonna na songkal nangkin i. Hape holan holong dohot asi ni roha sambing do diida nasida di bohina. Didjangkon Jesus do angka na marsahit i, dipamaloem do angka sahitnasida marhite pandjamana. Dipapoengoe Ibana do angka dakdanak i toe lamboengna lao mangapoeli nasida; doeng i dipamaloem moese do angka sahitnasida di na pinaoelakna nasida toe natorasnasida be dohot bohi na mira dohot hahipason.KSH 86.6

  Sada panatapan na bolon do na binereng ni angka sintoea dohot malim-malim i doeng dipadjonok nasida moese toe bagas djoro i. Dibege nasida do soeara ni angka dakdanak, ina-ina, dohot ama-ama na mamoedji goar ni Debata. Diida nasida do angka na marsahit dipamaloem, na mapitoeng marnida, na nengel marbinege, dohot na pangpang maringkat-ingkat ala ni las ni roha.KSH 87.1

  Angka dakdanak i do na mangoeloehon poedji-poedjian i. Dioelak-oelak nasida do angka hosianna nantoarian i, djala dihirap-hiraphon nasida do rame-rame di djolo ni Jesus. Na masialoes-aloesan do soeara i djala marsaringar sian bagas djoro i:—KSH 87.2

  „Hosianna di Anak ni si Daoet!”KSH 87.3

  „Ida ma, na ro ma radjam toemopot ho, partigor Ibana djala siparmonang!” Sak. 9: 9.KSH 87.4

  Dioedji angka sintoea i do manoendati na mamoedjimoedji i, alai ndang tarbahensa ai toeng gok las ni roha do nasida marnida oelaon halojigangan na binahen ni Jesus.KSH 87.5

  Djadi moelak ma nasida toe Toehan i, didok nasida ma:—KSH 88.1

  „Dibege Ho do na nidok ni angka on?”KSH 88.2

  Dialoesi Jesus ma, „Oio, ndang dope didjaha hamoe: Sian pamangan ni angka dakdanak dohot angka posoposo dipatoere Ho toe Ho poedji-poedjian?” Mat. 21: 16KSH 88.3

  Ditoelakhon angka sintoea na djoenging i do tohonan ni na paboahon hatoetoeboe ni Kristus dohot na mamadjoehon oelaonna di tano on, ala ni i ma oembahen dir pillit Debata angka dakdanak i. Aoet soera mangoengoe angka dakdanak i, na ingkon mandjooe-djooe do angka tiang ni bagas djoro mamoedji-moedji Sipaloea i.KSH 88.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents