Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ewangelizacja - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Planowanie ciągłej pracy

  Powierzchowna orka daje ograniczone zbiory — Grozi nam niebezpieczeństwo objęcia zasięgiem naszej działalności zbyt wielkiego obszaru i rozpoczęcia zbyt wielkiej pracy, przekraczającej nasze możliwości, co pociąga za sobą wydanie dużo pieniędzy. Grozi nam także niebezpieczeństwo poświęcenia za wiele uwagi niektórym gałęziom Dzieła Bożego, a zaniedbania innych ważnych prac w winnicy Pańskiej. Byłby to zły plan, gdybyśmy podjęli zbyt wiele pracy, a niczego nie wykonali jak należy. Mamy kroczyć naprzód, ale kierujmy się jedynie radą Bożą. Nie wolno w naszej pracy oddalać się od prostoty, abyśmy nie zatracili jej duchowego znaczenia, ponieważ nie będziemy wówczas zdolni opanować licznych jej kierunków, wykonać wszystkiego i przeprowadzić; potrzebne jest również poświęcenie się naszych najlepszych pomocników. Trzeba też dbać o życie i zdrowie i szanować je. Zawsze mamy wykorzystać każdą sposobność do pracy, jaką Bóg nam daje, ale nie mamy układać większych planów, ani też podejmować prac w szerszym zakresie, aniżeli nas na to stać i wystarczają środki pieniężne. Powierzchowna orka oznacza skąpe żniwa.Ew 54.1

  Podtrzymujcie i rozwijajcie rozpoczętą już pracę. Coraz szersze plany i coraz nowsze tereny otwierają się przed naszymi pracownikami. W miarę jak to następuje, nasze idee i poglądy muszą się też rozszerzać. Dotyczy to tych pracowników, którzy mają rozpocząć pracę na nowych terenach w winnicy Pańskiej i prowadzić duszę do poznania prawdy. — Letter 14, 1886.Ew 54.2

  Należy skoncentrować siły — Nie należy środków, będących do waszej dyspozycji, wydawać na działalność w tak wielu miejscach, że nigdzie praca nie zostanie wykonana do końca. Może być i tak, że ewangeliści będą pracować na tak wielkim obszarze, że rozproszą swoje siły nie zdziaławszy nic tam, gdzie pod kierownictwem Boga praca ich powinna się wzmocnić i udoskonalić. — Letter 87, 1902.Ew 54.3

  Staranność w wykonywaniu pracy ewangelizacyjnej — Jeżeli zaangażujemy się do tak wielkiej pracy, że nie wystarczy nam siły ani łaski Chrystusowej, by ją rozumnie i porządnie wykonać, wtedy wszystko, czego się podejmiemy, okaże się niedoskonałe, a praca będzie nieustannie kuleć. Boga nie można wielbić dobrymi zamiarami, potrzebna jest do nich mądrość. Pracownik narzeka często na zbyt upodobania w tym, by je dźwigał. Pracownik sam czyni swe życie udręką i niepokojem i męczy się wyczerpany, ponieważ nie chce przyjąć pouczenia od Chrystusa, aby Jego brzemię wziął na siebie i nosił je zamiast ciężaru i brzemienia stworzonego przez siebie.Ew 54.4

  Bóg potrzebuje pracowników inteligentnych, wykonujących pracę bez pośpiechu, a za to starannie i dokładnie, zachowujących zawsze pokorę Jezusową. Potrzebuje takich pracowników, którzy wszystkie myśli i starania wkładają zarówno w wielkie jak i małe obowiązki, wykonując powierzone sobie zadanie dokładnie i pilnie. Ileśmy pracy zaniedbali, ileśmy spraw nie doprowadzili do końca z powodu ustawicznego pragnienia dokonania większych rzeczy! Dzieło Boże pod tym względem zostało znieważone, ponieważ pracownicy podejmują wiele spraw, które nigdy nie bywają przeprowadzone do końca. Cała nasza praca musi posiadać cechy Sędziego ziemi. Obowiązki niższego rzędu, związane ze służbą dla Mistrza, są bardzo ważne, ponieważ należą do służby Chrystusowej. — Letter 48, 1886.Ew 55.1

  Nie podejmować drugiej pracy, jeżeli pierwsza nie jest skończona — Nie należy podejmować i rozpoczynać innej pracy, gdy brak nam siły do zakończenia pracy już rozpoczętej. Nie należy podejmować żadnych spraw przedwcześnie i wydawać w innych miejscach tych środków, które by należało użyć do wzmocnienia pracy w miejscu poprzednim. Wszystkie sprawy muszą być w pierwszym miejscu zakończone i umocnione, a wtedy dopiero można przejść na drugie miejsce pracy. — Letter 87, 1902.Ew 55.2

  Utrzymanie zainteresowania poselstwem — Biorąc pod uwagę to, co mi zostało pokazane w różnych odstępach czasu w sprawie organizowania zebrań w wielkich miastach i doświadczenia z obecnego zebrania, pragnę udzielić następującej rady: co roku organizujcie większą liczbę zebrań, choćby niektóre z nich nie były zbyt liczne. Te zebrania zwrócą uwagę na poselstwo przez nas głoszone i dzięki nim tysiące ludzi w miastach zostanie wezwanych do wysłuchania zaproszenia na ucztę: “Przyjdźcie, bo wszystko jest gotowe”.Ew 55.3

  Wzbudziwszy zainteresowanie, nie możemy skracać czasu trwania zebrań i zakończyć pracę, pozostawiając ludzi pod wrażeniem, że nie będzie już więcej żadnych zebrań. Nie możemy tego robić wtedy, kiedy setki ludzi zaintersowały się prawdą. Właśnie wtedy można wykonać dobrą robotę, pracując dalej gorliwie i z wiarą. Trzeba tak prowadzić zebrania, aby stale podtrzymywać zaintersowanie słuchaczy.Ew 55.4

  Czasem może być rzeczywiście trudno zatrzymać mówców na kilka tygodni w jednym miejscu, aby zwiększyć jeszcze bardziej zainteresowanie zebraniami. Może również kosztować wynajęcie miejsca zebrań na tak długi okres i utrzymanie odpowiedniej liczby pomieszczeń dla rodzin oraz utrzymanie tych rodzin, które sprowadzamy na miejsce pracy, aby pomagali kaznodziejom i pracownikom biblijnym w przeprowadzeniu lekcji biblijnych i odwiedzaniu zainteresowanych w ich domach, zapraszając na zebrania. Wszystko to może wiele kosztować, ale rezultaty na pewno będą warte wyłożonych kosztów. Dzięki takiej gorliwej i energicznej pracy w czasie zebrań ewanelizacyjnych powstały w wielu miejscach silne i pracujące zbory; w wyniku ich gorliwej pracy poselstwo trzeciego anioła musi być zaniesione do mieszkańców naszych miast. — The Review and Herald, 4 kwiecień 1899.Ew 55.5

  Prowadzić dłużej pracę — Niekiedy na zebranie przybywa na kilka dni liczna grupa mówców. I właśnie wtedy, gdy zainteresowanie ludzi zaczyna wzrastać na dobre, nieraz wszyscy ci mówcy pośpiesznie odchodzą na inne zebrania, zostawiając dwóch lub trzech, którzy mają kontynuować dalszą pracę już w zniechęcającej atmosferze, jaka powstała na skutek ich wyjazdu.Ew 56.1

  O ile by lepiej było we wszystkich tych wypadkach, gdyby zebrania odbywały się przez dłuższy okres czasu i gdyby członkowie przybywali tu ze zborów z zamiarem pozostania przez miesiąc lub dłużej na takich zebraniach, aby pomagać w pracy i nauczyć się pracować skutecznie. To by im pozwoliło po powrocie do domu przekazać swoim zborom cenne, zdobyte w ten sposób doświadczenia. O ileż by lepiej było, gdyby ci sami mówcy, którzy wzbudzają zainteresowanie słuchaczy na swoich zebraniach, pozostali na miejscu i kontynuowali rozpoczętą pracę, nie przerywając jej aż do osiągnięcia planowanych rezultatów. — The Review and Herald, 4 kwiecień 1899.Ew 56.2

  Pozostawienie zbiorów niezebranych — Lepiej by było i dałoby to lepsze rezultaty, gdyby odbywało się mniej zebrań, a za to pracowało więcej pracowników o różnych zdolnościach, tam zaś, gdzie zdołano obudzić zainteresowanie, praca powinna być odpowiednio przedłużona. Gdy na niektórych ludzi Słowo Boże zaczyna wywierać korzystny wpływ, wtedy jest konieczne oddziaływanie Słowa Bożego aż przekonają się o prawdzie i przyjmą ją.Ew 56.3

  W wielu miejscach, w których rozbito namioty, kaznodzieje pozostali tak długo, aż uprzedzenie do nich zniknęło i ludzie chętnie słuchali kazań. Zamiast zostać nadal na tym miejscu, zakończyli zebranie i poszli na inne miejsce. Możliwości mineły, pieniądze i czas zostały zmarnowane, a słudzy Boga niewiele zdziałali podczas tego sezonu. Nawróconych zostało tylko kilka dusz, a słudzy Boga widząc, że wielkie ciężary, jakie go przygniatają, mimo że Bóg wcale nie ma wyniki ich pracy nie są zbyt zachęcające i nie dają powodu do radości, i zamiast pomnażać, zatracają moc ducha i siłę.. — Testimonies for the Church I, 148 (1857).Ew 56.4

  Rozlokować rodziny, aby pracowały nad osobami zainteresowanymi — Toronto (Australia) posiada ładną okolicę. Wszystkie miejscowości mieszczą się w obrębie dziesięciu i dwudziestu mil od Cooranbog. Musimy jak najprędzej rozpocząć tam pracę, gdy tylko znajdziemy rodziny oddane tej sprawie, które tam ulokujemy, aby pracowali nad zainteresowanymi osobami. Pola są białe do żniw, ale nic nie zdziałamy nie mając poświęconych pracowników, którzy by tam poszli, aby rozbudzić i utrzymać zainteresowanie. — Letter 76, 1899.Ew 57.1

  Potrzebne jest rozumne kierownictwo — Przy wyborze pracy potrzebne jest rozumne kierownictwo. Zanim wkroczy się na dany teren, trzeba już mieć przygotowane plany, w jaki sposób zatroszczymy się o te dusze. Kto weźmie na siebie obowiązek głoszenia prawdy? Gdy ludzie na początku przyjmą mało znaną im prawdę, kto poprowadzi ich do głębszej znajomości i kto im pomoże w zdobyciu doświadczeń duchowych?Ew 57.2

  Jeżeli pozyskaliśmy dusze do prawdy i wydaliśmy na to duże pieniądze, nie możemy pozostawić tych dusz własnemu losowi, aby swoje życie religijne kształtowały według zwyczaju i fałszywej idei, w jakiej wyrośli, gdyż to by przyniosło Dziełu więcej szkody, aniżeli niegłoszenie im poselstwa. Nie możemy odejść z miejsca i pozostawić pracy nie zakończonej, doprowadzając do tego, aby obróciła się na gorsze. Musimy tak układać nasze plany pracy, aby te dusze, które przyjęły prawdę, otoczyć dalszą opieką duchową. — Letter 60, 1886.Ew 57.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents