Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ewangelizacja - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Stosowanie więcej, aniżeli jednej metody

  Połączenie różnych talentów — W naszym współżyciu powinniśmy pamiętać, że każdy z nas odznacza się innym talentem, inną skłonnością czy popędem. Poszczególni pracownicy różnią się swoimi planami i poglądami. Aby praca dała pożądany wynik, potrzebne jest złączenie się różnorodnych darów i talentów w jedną wielką całość. Pamiętajmy, że jedni na danych stanowiskach mogą odnieść większe powodzenie, aniżeli drudzy. Pracownik taktowny, umiejący wykonać zlecone mu zadanie w jakimś szczególnym przypadku, nie powinien poniżać innych za to, że nie są zdolni wykonać tego, co on jest w stanie uczynić bez żadnego wysiłku. Czyż nie ma takich spraw, których by inni nie załatwili daleko pomyślniej, aniżeli on?Ew 70.2

  Zróżnicowane talenty, jakie Pan powierzył Swym pracownikom, są niezbędne w Jego pracy. Trzeba połączyć z sobą różne rodzaje działania: to działanie i tamto, aby wykonać całość. Części jakiegokolwiek budynku nie są jednakowe, ani też nie zostały wykonane jednym i tym samym procesem. Zakres pracy dla Boga jest wielostronny i praca ta nie może być wykonana ściśle jednym i tym samym sposobem. — Letter 116, 1903.Ew 70.3

  Dary i talenty jednego człowieka nie wystarczają — Niech nikt nie myśli, że posiadany przez niego talent wystarczy do wykonania pracy Bożej, że on jeden może przeprowadzić serię odczytów i osiągnąć pełny sukces. Metody takiego pracownika mogą być dobre, a jednak mimo to potrzebne są rozmaite talenty. Umysł jednego człowieka nie może kształtować i regulować pracy według szczególnych pomysłów i idei. Aby praca była wykonana dobrze i systematycznie, potrzebne są różnorodne talenty i różni pracownicy, którzy by się poddali kierownictwu Bożemu, a Bóg pouczy każdego pracownika stosownie do jego zdolności. Współpraca i jedność mają zasadnicze znaczenie dla uzyskania harmonijnej całości, każdy pracownik powinien wykonać pracę powierzoną mu od Boga, stać na wyznaczonym sobie stanowisku i uzupełniać braki współpracownika. Gdy ewangelista pracuje sam, wtedy grozi mu zarozumiałość: wydaje mu się, że jego talent wystarcza, aby wszystkie zagadnienia połączyć w harmonijną całość.Ew 70.4

  Tam, gdzie jest kilku pracowników, tam jest okazja do wzajemnej wymiany zdań, do wspólnej modlitwy i współpracy pod każdym względem. Nikomu nie powinno przyjść na myśl, że nie może włączyć się do pracy innych braci, ponieważ nie pracują oni dokładnie według tego sposobu, co on. — Special Testimonies, seria A 14.15 nr 7 (1874).Ew 71.1

  Tam, gdzie jeden jest słaby, drugi jest silny — Bóg pobudza kaznodziejów, obdarzonych rozmaitymi zdolnościami, aby paśli trzodę, stanowiącą Jego dziedzictwo, odpowiednim pokarmem. Głosić będą te prawdy, które brat... i współpracownik nie uważał za istotne, aby je głosić. Gdzie praca kaznodziejska nad trzodą była pozostawiona wyłącznie jednemu człowiekowi, tam powstawały pewne braki. Pan w swej opatrzności posyła różnych pracowników. Jeden jest silny w tym zasadniczym punkcie, w którym ktoś innych jest słaby. — Manuscript 21, 1894.Ew 71.2

  Nie hamować kół — Są umysły, które nie rozwijają się na równi z pracą, lecz pozwalają, aby praca przerosła ich możliwości. Ci, którzy nie rozumieją tego i nie dostosowują się do wzrastających wymagań Dzieła, nie powinni hamować kół i przeszkadzać innym w ich rozwoju. — Letter 45, 1889.Ew 71.3

  Metody należy udoskonalać — Zasady pracy nie mogą być niezmienne. Praca nasza jest pracą postępową i dlatego musimy metody pracy udoskonalać, ale zawsze musi być zachowana jedność pod kierownictwem Ducha Świętego. — The Review and Herald, 23 lipiec 1895.Ew 71.4

  Różne metody z czasów przeszłości — Należy się zastanowić, jakimi sposobami można pozyskać serca ludzkie. Niektóre z metod stosowanych dziś w pracy będą się różniły od metod stosowanych w przeszłości. Niechże jednak z tego powodu nikt nie tarasuje drogi, krytykując to lub tamto. — The Review and Herald, 30 wrzesień 1902.Ew 71.5

  Tchnąć w stare metody nowe życie — Potrzebni są mężowie, którzy prosić będą Boga o mądrość i którzy pod Bożym kierownictwem zdołają tchnąć nowe życie w stare metody pracy. Potrzebni są mężowie zdolni wynaleźć nowe metody, którymi wzbudzą zaintersowanie wśród członków zboru, a przez nich dotrą do mężczyzn i kobiet w świecie. — Manuscript 117, 1907.Ew 71.6

  Ograniczanie mocy Bożej wskutek stosowania tylko jednego sposobu pracy — Sposobu planowania, który by uzależniał Dzieło od jednego człowieka, nie należy praktykować ani przez daną osobę, ani przez kogoś innego. Nie jest to sposób, którym pracuje Bóg. Gdy ktoś jeden uważa, że jego umysł ma wytyczyć i ustawić wszystkie główne ruchy w Dziele Bożym, że dzięki swoim uzdolnieniom wykona największą pracę, ogranicza w ten sposób moc Bożą, służącą do wykonania Bożych zamierzeń na ziemi.Ew 72.1

  Bóg potrzebuje takich mężczyzn i takie kobiety, którzy będą pracować w prostocie Chrystusowej, niosąc wiedzę o prawdzie tym, co potrzebują jej nawracającej mocy. Ale gdy ustanawia się pewne określone wytyczne, których pracownicy muszą przestrzegać przy głoszeniu poselstwa, wtedy ogranicza się użyteczność wielkiej liczby pracujących. — Letter 404, 1907.Ew 72.2

  Unikać formalistyki — Pracownicy Boga muszą być ludźmi wszechstronnymi o szerokim zakresie pojęć. W żadnym razie nie powinni być ludźmi jednej idei, jednego szablonu, znający jeden tylko sposób prowadzenia pracy. Nie mogą być ludźmi przestrzegającymi ścisłych form, o ciasnych pojęciach, niezdolni dostrzec, że ich sposób mówienia i przedstawiania prawdy musi być dostosowany do ludzi danej grupy, wśród których pracują i do okoliczności, z jakimi się spotykają. — Letter 12, 1887.Ew 72.3

  Dana grupa ludzi ustanawia metody pracy — Nie zapominajmy, że dla ratowania różnych ludzi stosować musimy różne metody pracy. — The Review and Herald, 14 kwiecień 1903.Ew 72.4

  Macie trudne pole pracy, ale Ewangelia jest mocą Bożą. Środowiska ludzkie, z jakimi się spotykacie, decydują o tym, jaki sposób i jakie metody powinniście stosować w swojej działalności. — Letter 97a, 1901.Ew 72.5

  Nie rujnować pracy innych — Pamiętajcie, że jesteście współpracownikami Bożymi, Bóg jest wszechpotężną, wszystko skutecznie poruszającą siłą. Słudzy Jego są narzędziami Boga. Nie wolno im odłączyć się, aby pracowali według własnej idei i wyobraźni. Słudzy tego pokroju mają pracować w harmonii, łącząc się w życzliwym, uprzejmym i braterskim związku, miłując się nawzajem. Nie ma tu miejsca na żadną krytykę i na brak uprzejmości. Nie wolno też rujnować pracy innych, ale wszyscy razem mają prowadzić Dzieło naprzód. — The Review and Herald, 11 grudzień 1900.Ew 72.6

  Przestroga dla pracowników doświadczonych — Nakazano mi powiedzieć moim starszym braciom, aby chodzili pokornie z Bogiem. Nie bądźcie oskarżycielami braci waszych! Macie wykonać powierzoną wam pracę i to pod kierownictwem Pana Boga Izraelskiego.Ew 72.7

  Skłonność do krytykowania jest największym niebezpieczeństwem, grożącym wielu ludziom. Bracia, których chcecie krytykować ulegając pokusie, powołani zostali do sprawowania odpowiedzialnych funkcji, których wy już nie możcie wykonywać, natomiast możecie stać się ich pomocnikami. Możecie oddać wielkie usługi sprawie, jeżeli przekażecie swoje doświadczenia związane z waszymi pracami w przeszłości i doświadczenia osób innych. Pan nie zlecił żadnemu z was poprawiać i kontrolować postępowania waszych braci... Starajcie się wraz z nimi poznawać Pana. Bądźcie życzliwi dla tych, którzy dźwigają ciężkie brzemię, i zachęcajcie ich do wytrwania, gdzie i jak możecie. Głosy wasze powinny nawoływać do jedności, a nie rozerwania. — Letter 204, 1907.Ew 73.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents