Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Świadectwa dla zboru VI - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 57 — Dom nakładowy w Norwegii

  [Poniższy apel, napisany 20. listopada 1900 roku ma związek z kłopotami finansowymi naszego domu wydawniczego w Christiani, Norwegia. W 1899 roku zarządca misji zagranicznych otrzymywał wiadomość że dom wydawniczy w Christiani wplątał się w dług i nie był w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań oraz że instytucja ta została zagrożona wpadnięciem w ręce kredytodawców. Aby ulżyć tym kłopotom wymagana byłaby finansowa pomoc w wysokości 50.000 dolarów. Zarządca nie mógłby zapewnić takiej sumy i chociaż nasi bracia w Norwegii nadal posiadali dom wydawniczy przez ponad rok dłużej, niewiele uczyniono aby im pomóc. Wydawało się że budynek musi ostatecznie zostać oddany kredytodawcom lub sprzedany by zdobyć fundusze na zwrócenie długu. W ten sposób instytucja wydawnicza przez lata pracy i ofiar została utracona dla dzieła Bożego. Aby zapobiec temu wielkiemu nieszczęściu Pan przemówił przez swoją służebnicę w następujących szczerych słowach apelu, pouczenia i zachęty.]S6 454.1

  Poniższy dom wydawniczy w Norwegii znajduje się w niebezpieczeństwie i w imię Pana apeluję do naszego ludu aby przyszedł z pomocą. Wszyscy, których sercom drogie jest dzieło obecnej prawdy, są proszeni o pomoc w tym kryzysie.S6 454.2

  Ci, którzy kochają Boga i służą Mu, powinni odczuwać najgłębsze zainteresowanie wszystkim co dotyczy chwały Jego imienia. Kto mógłby ujrzeć instytucje gdzie prawda była powiększona, gdzie Pan tak często objawiał swoją obecność, gdzie pouczenia wygłaszali posłowie Boży, gdzie prawda była wysyłana w publikacjach, które dokonały wiele dobrego — kto mógłby znieść taką sytuację kiedy instytucja ta przechodziłaby w ręce dzieci tego świata aby była używana dla powszechnych bezbożnych celów? Bóg zostałby z pewnością obrażony gdyby pozwolono Jego instytucjom rozpaść się z powodu braku pieniędzy, które powierzył swoim zarządcom. Gdyby to miało miejsce, ludzie powiedzieliby że dzieje się tak ponieważ Pan nie jest w stanie temu zapobiec.S6 454.3

  Sprawy mają wielkie znaczenie dla naszych braci i sióstr w Skandynawii. Poddani będą okrutnej próbie jeżeli ich udogodnienia zostaną odcięte. Uczyńmy wysiłek aby zapobiec by nie wpadali w depresję i zniechęcenie. Niech zaistnieje uświęcony zjednoczony wysiłek dla podniesienia domu wydawniczego z trudności w jakie wpadł.S6 455.1

  Są tacy, którzy mają wiarę lecz którzy mogą próbować zniechęcić innych i w ten sposób powstrzymywać ich od wzięcia udziału w tym dobrym uczynku. Wystarczy tylko małe zniechęcające słowo aby wzbudzić i umocnić samolubstwo w duszy. Nie słuchajcie tych, którzy was kuszą. Odrzućcie pytania, które powstają co do tego w jaki sposób wydarzyły się te trudności. Mogły zaistnieć w dużej mierze w wyniku popełnionych błędów lecz nie traćmy czasu na krytykę czy skargi. Krytyka, ubolewanie i złośliwość nie przyniosą ulgi naszym braciom w ich kłopotach i nieszczęściu.S6 455.2

  Bóg powołał ludzi aby byli Jego współpracownikami w dziele zbawienia. Używa On ludzi słabych i ze skłonnościami do błądzenia. Tak więc nie krytykujmy tych, którzy byli tak uformowani że popełnili błędy. Raczej szukajmy sposobów aby tak się przekształcić przez łaskę Bożą by stać się współczującymi, poruszonymi ludzkim nieszczęściem. To spowoduje radość w niebie bowiem kochając naszych upadłych braci tak jak Bóg i Chrystus umiłował nas, dajmy dowody że posiadamy cechy charakteru Chrystusa.S6 455.3

  Nie jest teraz czas na krytykowanie. To czego teraz potrzeba to prawdziwego współczucia i zdecydowanej pomocy. Powinniśmy indywidualnie rozważyć potrzeby naszych braci. Niech każde tchnienie poświęcone tej sprawie zostanie użyte na wymawianie słów, które będą zachętą. Niech każda siła zostanie zatrudniona w działaniu, które będą twórcze.S6 455.4

  Jedną z części służby aniołów niebieskich jest odwiedzanie naszego świata i nadzorowanie dzieła Pańskiego, które jest w rękach Jego zarządców. W każdej potrzebie usługując tym, którzy jako współpracownicy Boga walczą o wykonywanie Jego działa na ziemi, te niebiańskie istoty przedstawiane są jako pragnące wglądać w plan odkupienia i radują się kiedy w jakiejkolwiek części dzieła Bożego dobrze się wiedzie.S6 456.1

  Aniołowie zainteresowani są powodzeniem duchowym wszystkich, którzy pragną odbudować moralny obraz Boży w człowieku a rodzina ziemska ma się łączyć z niebieską w przewiązywaniu ran i skaleczeń, które poczynił grzech. Aniołowie chociaż niewidzialni współpracują z widzialnymi ludźmi kształtując przynoszący ulgę związek z ludźmi. Właśnie ci aniołowie, którzy kiedy szatan szukał przewagi w niebie, toczył walkę w niebie — aniołowie ci odnosili triumfy po stronie Boga. Ci sami aniołowie, którzy donośnie wołali z radości przy stworzeniu świata i jego bezgrzesznych mieszkańców, aniołowie, którzy byli świadkami upadku człowieka i jego wyrzucenia z raju — właśnie ci zwiastunowie niebiańscy są jak najbardziej zainteresowani pracą w zjednoczeniu z upadłą odkupioną rasą dla zbawienia istot ludzkich ginących w grzechach.S6 456.2

  Ludzie są w rękach instrumentów niebiańskich bowiem aniołowie zatrudnią ludzkie ręce w praktycznej służbie. Ludzie jako pomocnicy mają wypracować wiedzę i używać zdolności istot niebiańskich. Przez zjednoczenie się z tymi siłami, które są wszechmocne, odnosimy korzyści dzięki ich ważnemu wykształceniu i doświadczeniu. Tak więc kiedy stajemy się współuczestnikami boskiej natury i pozbywamy się samolubstwa w naszym życiu, udzielane są nam specjalne talenty do pomagania jedni drugim. Jest to niebiańska droga udzielania siły zbawienia.S6 456.3

  Czy nie ma czegoś pobudzającego i inspirującego w tej myśli że czynnik ludzki stoi jako widoczny instrument przekazywania błogosławieństwa czynników anielskich? Gdy w ten sposób jesteśmy współpracownikami Boga, dzieło to nosi znak boski. Wiedza i działalność pracowników niebiańskich zjednoczona z wiedzą i siłami przekazywane czynnikom ludzkim przynoszą ulgę prześladowanym i nieszczęśliwym. Nasze czyny niesamolubnej służby czynią nas współpracownikami sukcesu, które wynikają z przyniesionej ulgi.S6 457.1

  Z jaką radością niebo spogląda na te zjednoczone wpływy! Całe niebo obserwuje tych działaczy, którzy są jak ręka wykonująca cel Boży na ziemi wypełniający w ten sposób wolę Boga na niebie. Taka współpraca dokonuje dzieła, które przynosi honor i chwałę i majestat Bogu. O, gdyby wszyscy chcieli kochać tak jak umiłował nas Chrystus aby ginących ludzi można było uratować od zagłady, jaka zmiana miałaby miejsce w naszym świecie!S6 457.2

  “I zostawię w pośrodku ciebie lud ubogi a nędzny i ufać będą w imieniu Pańskim ... ale paść się będą i odpoczywać, a nie będzie kto by je przestraszył. Zaśpiewaj córko Syjońska! wykrzykuj! wesel się a raduj się ze wszystkiego serca, córko Jeruzalemska! że odjął Pan sądy twoje, uprzątnął nieprzyjaciela twego, król Izraelski jest Panem pośrodku ciebie, nie oglądasz więcej złego. Dnia onego rzeką do Jeruzalemu: Nie Bój się! a do Syonu: Niech nie mdleją ręce twoje! Pan Bóg twój, w pośrodku ciebie mocny zachowa cię, rozweseli się wielce nad tobą, przestanie na miłości swej przeciwko tobie i rozweseli się nad tobą z śpiewaniem”. Sofoniasza 3,12-17. Jakaż jest to reprezentacja! Czy możemy pojąć jej znaczenie?S6 457.3

  “Tęskniących po Jeruzalemie zasię zgromadzę bo z ciebie są i smutni dla brzemienia zelżywości włożonej na cię. Oto ja koniec uczynię wszystkim, którzy cię trapić będą na on czas, a zachowam chromą i wygnaną zgromadzę, owszem sposobię im chwałę i imię po wszystkiej ziemi, w której zelżywość ponieśli. Wtenczas przywiodę was, wtenczas, mówię, zgromadzę was, albowiem dam wam imię i chwałę między wszystkimi narodami ziemi, gdy zaś przywiodę więźnie wasze przed oczyma waszymi, mówi Pan”. Wiersze 18-20. Przeczytajcie także pierwszy rozdział Aggeusza.S6 458.1

  Kiedy ludzie jako zarządcy dóbr Bożych będą w jedności brali z dóbr Pana i używali ich dla dźwigania ciężarów spoczywających na Jego instytucjach, Pan będzie z nimi współdziałał.S6 458.2

  “Potem nawrócił się Anioł, który mówił ze mną, i obudził mię jako gdy budzony bywa ze snu swego i rzekł do mnie: Cóż widzisz? I rzekłem: Widzę a oto świecznik wszystek złoty a czasza na wierzchu jego i siedem lamp jego na nim, siedem też nalewek do onych siedmiu lamp jego na nim, siedem też nalewek oliwy przy nich, jedna po prawej stronie czaszy, a druga po lewej jej stronie. Tedy odpowiadając rzekłem do Anioła, który mówił ze mną, i rzekł mi: Izaż nie wiesz co to jest? I rzekłem: Nie wiem, Panie mój. Tedy odpowiadając rzekł do mnie mówiąc: Toć jest Słowo Pańskie do Zorobabela mówiącego: Nie wojskiem ani siłą stanie się to ale Duchem moim, mówi Pan Zastępów. Cóżeś ty jest, o góro wielka! przeciwko Zorobabelowi? Równina, bo on wywiedzie kamień główny z głośnym krzykiem. Łaska, łaska nad nami. I stało się słowo Pańskie do mnie mówiąc: Ręce Zorobabela założyły dom ten i ręce jego dokonają go a dowiesz się że Pan Zastępów posłał mię do was. Bo któżby wzgardził dniem małych początków? ponieważ się weselą patrząc na ten kamień, to jest na prawidło w ręce Zorobabelowej, na te siedem oczów Pańskich przechodzących wszystkę ziemię. Tedy odpowiadając rzekłem mu: Cóż są dwie oliwy po prawej stronie tego świecznika i po lewej stronie jego? Znowu odpowiadając rzekłem mu: Cóż są dwie oliwki, które są między dwoma rurkami złotymi, które z siebie złoto wylewają? Tedy rzekł do mnie mówiąc: Izali nie wiesz co to jest? Rzekłem: Nie wiem, Panie mój. I rzekł: Teć są dwie one oliwy, które są u Panującego na wszystkiej ziemi”. Zachariasza 4,1-14.S6 458.3

  Całe niebo jest zainteresowane nie tylko tymi krajami, które są blisko i potrzebują naszej pomocy, lecz także ziemiami znajdującymi się blisko. Niebiańskie istoty obserwują i czekają aby ludzie zostali głęboko poruszeni potrzebami swoich bliźnich i współpracownikami, którzy znajdują się w kłopotach i poddani są próbie, pogrążeni są w żalu i nieszczęściach.S6 459.1

  Kiedy jedna z instytucji Pana popada w rozkład, te instytucje, którym powodzi się lepiej powinny pracować według swoich najlepszych możliwości pomagając w takich przypadkach aby imię Boga nie zostało zniesławione. Kiedykolwiek zarządcy instytucji Boga zamykają swoje serca na potrzeby siostrzanych instytucji i zaniedbania wszelkich możliwych wysiłków dla przyniesienia im ulgi samolubnie mówiąc “niech cierpią”, Bóg notuje ich okrucieństwo i nadejdzie taki czas kiedy będą musieli przejść przez podobne doświadczenie upokorzenia. Lecz, moi bracia, nie macie tego na myśli — wiem że nie.S6 459.2

  Wszelkie urządzenia jakie posiadamy w Europie dla popierania dzieła są potrzebne, każda instytucja powinna stać w zdrowym kwitnącym stanie przed bezbożnym światem. Lecz niech aniołowie Boży, którzy usługują tym, którzy ponoszą odpowiedzialność, nie widzą zniechęcenia pracowników Bożych. Już trudności zwiększyły się przez nasze spóźnienie tak więc dzieło odnowienia będzie wymagało obecnie większej pracy i wydatków. W imię Pana prosimy Jego lud, który posiada środki, aby okazał się wiernym zarządcą. Zreperujcie maszynerię mając takie zasadnicze znaczenie dla wykonywania dzieła Bożego aby Jego lud nie zniechęcał się a Jego dzieło nie pozostało obumarłe.S6 459.3

  “I stało się słowo Pańskie do Zachariasza mówiąc: Tak powiedział Pan Zastępów mówiąc: Sprawiedliwie sądźcie a miłosierdzie i litość pokazujcie każdy nad bliźnim swoim. A wdowy i sieroty i przychodnia, i ubogiego nie uciskajcie, i złego jeden przeciwko drugiemu nie myślcie w sercu swoim”. Zachariasza 7,8-10. Oto jest słowo Pana skierowane także do nas.S6 460.1

  Nie mogę ścierpieć że końcowy fragment tego rozdziału będzie waszym doświadczeniem: “Ale nie chcieli dbać i obrócili się tyłem a uszy swe zatulili aby słuchali zakonu tego i słów, które posyłał Pan Zastępów duchem swoim przez proroków przeszłych skąd przyszedł wielki gniew od Pana Zastępów. Bo jako oni gdy ich wołano nie słuchali, tak też gdy oni wołali nie wysłuchałem, mówi Pan Zastępów. I rozproszyłem ich jako wicher między wszystkie narody, które nie znali, i ta ziemia spustoszała po nich tak że nie był przechodzący i wracający się a tak ziemię pożądaną w spustoszenie obrócili”. Wiersze 11-14.S6 460.2

  Bracia, w swoim postępowaniu z własnością Pana “naśladujmy tego co należy do pokoju i do społecznego budowania”. Rzymian 14,19. Nie wydawajcie żadnych słów krytyki. Nie obwiniajcie tego czy tamtego. Istnieje teraz potrzeba pomocy, której wszyscy mogą udzielić. Próbujcie uleczyć pęknięcie, które powstało. Róbcie to radośnie. Róbcie to szlachetnie. Przyjdźcie na pomoc Panu, na pomoc Panu przeciwko potężnemu. Odkupcie natychmiast instytucję, która jest w tak wielkim niebezpieczeństwie.S6 460.3

  Niech wszyscy, którzy zdają sobie sprawę z bliskości przyjścia Pana, żyją wiarą. Kiedy widzimy jeden z instrumentów Pana, który kuleje, niech wszyscy, którzy zaangażowani są sercem i duszą w Bożym dziele, okażą swoje zainteresowanie.S6 461.1

  Niech osoby na odpowiedzialnych stanowiskach dają dobry przykład. Wszelki szlachetny chrześcijański instytut powinien prowadzić ich do planowania i pracy z o wiele większym zaangażowaniem dla przyniesienia ulgi instytucji Pana niż okazywaliby dla ratowania własnych posiadłości. Niech wszyscy próbują coś zrobić. Przeglądajcie swoje sprawy i zobaczcie co możecie uczynić dla współpracy z Bogiem w tym dziele.S6 461.2

  Ponieważ jest zdecydowana sympatia między niebem a ziemią i ponieważ Bóg nakazuje aniołom usługiwać wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy, wiem że jeżeli wykonamy naszą część, ci przedstawiciele wszechmocnej potęgi pomogą nam w czasie gdy będziemy potrzebować pomocy. Jeżeli chcemy stać się jedno w duszy i sercu z istotami niebieskimi, będą nam one pomagać. Ludzie, którym Bóg powierzył zdolności i dobra środków, będą pod Jego wpływem aby brać na siebie ciężar odpowiedzialności, pomóc naszym skandynawskim braciom.S6 461.3

  Dzieło Boże w Europie nie może stać się przeszkodą lub kamieniem obrazy dla niewierzących. Instytucje tamtejsze nie mają być zamykane czy wydawane w ręce dzieci tego świata. Niech słudzy Pana w Europie czynią wszelkie wysiłki jakie są w ich mocy aby odzyskać to co stracone a Pan będzie działał z nimi. A ja nawołuję do ludzi w Ameryce aby współpracowali z braćmi w Europie. Jeżeli wszyscy zechcą odegrać swoją rolę w Jego wielkim planie, cel Boży zostanie osiągnięty. Trudności wkrótce przejdą do przeszłości i nie będą już więcej martwić dzieła Bożego.S6 461.4

  Niech żadna ręka nie będzie leniwa czy sparaliżowana. Macie zapewnienie że aniołowie, których dom znajduje się na dworze Wiecznego i którzy oglądają chwałę Boga, są naszymi pomocnikami. Czy będziecie współpracować z nimi w budowaniu każdej instytucji, która wykonuje służbę Bożą pod nadzorem anielskim?S6 462.1

  Kto może zrozumieć wartość dusz, dla zbawienia których ich Książę, Król, Syn wiecznego Boga oddał życie bez skazy na haniebną śmierć? Gdyby wszyscy zrozumieli to tak jak powinni, jakiego by dzieła dokonali! Poprzez działanie Ducha Świętego swoim wpływem, słowami, talentem czy środkami, poprowadziliby wiele dusz aby uciekły i wyzwoliły się z łańcuchów ciemności i piekielnych knowań szatana i zostałyby obmyte ze swoich grzechów w krwi Baranka. O, niech dzieło Boże posuwa się głębiej i coraz głębiej! Aniołowie radują się widząc grzeszników pokutujących i obracających się ku Bogu żywemu.S6 462.2

  *****

  Jeżeli będziemy ograniczać wyrażenia niewiary i przez słowa pełne nadziei i szybkiego działania będziemy umacniać naszą własną wiarę i wiarę innych, nasze spojrzenie będzie coraz jaśniejsze. Czysta atmosfera nieba będzie otaczać nasze dusze.S6 462.3

  *****

  Bądźcie silni i przemawiajcie z nadzieją. Przedzierajcie się przez przeszkody. Jesteście zamknięci duchowo w Jezusie Chrystusie. Słowo jest waszym zapewnieniem. Zbliżajcie się do waszego Zbawiciela z pełną ufnością żywej wiary łącząc swoje ręce z jego rękami. Idźcie tam gdzie On prowadzi. Czyńcie cokolwiek wam powie. Będzie nauczał was tak samo chętnie jak wszystkich innych.S6 462.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents