Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Perly moudrosti - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Příprava půdy

  V podobenství o rozsévači Kristus poukazuje na různé výsledky setí podle toho, na jakou půdu semeno dopadne. V každém z uvedených příkladů jde vždy o téhož rozsévače a o totéž semeno. Jestliže se v našem srdci a životě neprojevují výsledky působení Božího slova, pak podle Kristových slov musíme příčinu hledat v sobě. Jsme za to odpovědni. Je pravda, že se sami nemůžeme změnit, ale přesto máme možnost volby. Záleží na nás, jací chceme být. Posluchači, přirovnaní k cestě, ke skalnatému místu a k trní, nemusejí takovými zůstat. Duch Boží se stále snaží odhalovat klam, který lidi váže k pozemským zájmům a probouzí v nich touhu po nepomíjejícím pokladu. Lidé však odmítají působení Ducha svatého, a proto přestávají vnímat a poslouchat Boží slovo. Jsou odpovědni za to, že v jejich tvrdém srdci nezakoření dobré semeno a že v něm roste zlo, které brání růstu semene evangelia.PM 25.7

  Zahradu srdce musíme obdělávat. Půdu je třeba rozorat hlubokým pokáním. Jedovaté satanovy rostliny je nutno vytrhat i s kořeny. Půdu, která zarostla trním, je možné zúrodnit jen pilnou prací. Právě tak je možno zlé sklony lidského srdce překonat jen opravdovým úsilím ve jménu a v moci Ježíše Krista. Pán nás vyzývá ústy proroka: “Zorejte si úhor, nesejte do trní!” “Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství.” Jeremjáš 4,3; Ozeáš 10,12. Pán Ježíš chce toto dílo vykonat pro nás a od nás žádá, abychom s ním spolupracovali.PM 26.1

  Rozsévači semene mají za úkol připravit srdce lidí pro přijetí evangelia. Při této službě však příliš mnoho kážou a příliš málo pracují s jednotlivci. Pro záchranu ztraceného člověka je zapotřebí osobní práce. Měli bychom přistupovat k jednotlivým lidem se soucitem, s jakým k nim přicházel Kristus, a snažit se vzbudit v nich zájem o otázky spasení. Srdce posluchačů jsou možná tvrdá jako udusaná cesta a snad se zdá, že je zbytečné vyprávět jim o Spasiteli. I když jimi nepohne logika, i když je důkazy nepřesvědčí, láska Kristova, projevená v osobní službě, může obměkčit kamenné srdce. Semeno pravdy má pak možnost zapustit kořeny.PM 26.2

  Rozsévači mohou učinit mnoho pro to, aby semeno nebylo udušeno trním nebo nezašlo na kamenité půdě. Každý věřící by měl být poučen již na samém začátku křesťanského života o hlavních zásadách křesťanství. Měl by se dozvědět nejen to, že ho spasí Kristova oběť, ale i to, že Kristus má ovládat jeho život. Musí přijmout Kristovu povahu. Poučme všechny, že musí snášet těžkosti a bojovat proti sklonům ke zlému. Naučme je, že je požehnáním pracovat pro Krista, následovat ho v sebezapření, snášet těžkosti jako dobří bojovníci Kristovi. Ať okusí radost z misijní práce. Když budou lásku a zájem věnovat lidem, kteří neznají Krista, zapomenou na sebe. Hříšné radovánky je přestanou přitahovat, starosti je nebudou znepokojovat. Pluh pravdy vykoná své dílo, rozruší tvrdý úhor a vyorá trní i s kořeny.PM 26.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents