Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Doświadczenia i Widzenia oraz Dary Ducha - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Śmierć, a nie wieczne życie w męczarniach

  Szatan rozpoczął swoje oszustwa w Edenie. Powiedział do Ewy: “Na pewno nie umrzecie.” To była pierwsza lekcja szatana o nieśmiertelności duszy, i to oszustwo głosi od owego czasu aż do chwili obecnej i będzie je rozpowszechniał do czasu, aż się skończy niewola dzieci Bożych. Zwrócono moją uwagę na Adama i Ewę w Edenie. Spożyli z zakazanego drzewa; potem postawiono miecz płomienisty wokół drzewa żywota i wypędzono ich z sadu, by nie mogli zerwać owocu z drzewa żywota i stać się nieśmiertelnymi grzesznikami, ponieważ owoc z tego drzewa obdarzał nieśmiertelnością. Słyszałam anioła, jak postawił pytanie: “Kto z rodziny Adama przeszedł przez płomienisty miecz i jadł owoc z drzewa żywota?” Usłyszałam innego anioła, jak odpowiedział: “Nikt z rodziny Adama nie przeszedł przez płomienisty miecz i nikt nie jadł z tego drzewa, dlatego też nie ma nieśmiertelnego grzesznika.” Dusza, która grzeszy, umrze wieczną śmiercią — śmiercią, z której nie ma żadnej nadziei zmartwychwstania. Dopiero wtedy ustanie gniew Boży.DW 159.1

  Dziwiło mnie, że szatan mógł z takim powodzeniem doprowadzać ludzi do wierzenia, że słowa Boże: “Dusza, która grzeszy, ta umrze” oznaczają, że: “Dusza, która grzeszy nie umrze, ale będzie żyła wiecznie w mękach.” Anioł powiedział: “Życie jest życiem, czy to w bólu czy też w szczęściu. Śmierć zaś jest bez bólu, bez radości i bez nienawiści.”DW 159.2

  Szatan przykazał swym aniołom, by szczególnie wysilali się w rozpowszechnianiu tego kłamstwa, które po raz pierwszy wypowiedział do Ewy w Edenie: “Na pewno nie umrzecie.” Gdy ludzie przyjęli ten błąd i gdy uwierzyli, że człowiek jest nieśmiertelny, szatan doprowadził ich do uwierzenia, że grzesznik będzie żył w wiecznych mękach. W ten sposób szatan utorował drogę swoim agentom, aby ludziom przedstawiali Boga, jako mściwego tyrana, który wszystkich tych, którzy Mu się nie podobają, wrzuca do piekła, każąc im wiecznie odczuwać Swój gniew. Szatan przedstawia jeszcze Boga, jako tego, który z zadowoleniem przygląda się tym, którzy cierpią niewymowne męki i wiją się w wiecznym ogniu. Szatan wie, że jeśli błąd ten zostanie przyjęty, wielu znienawidzi Boga, zamiast Go czcić i miłować. Z kolei innych znowu nakłania do wierzenia w to, że groźby Słowa Bożego nigdy dosłownie się nie spełnią, gdyż byłoby to przeciwne Jego łaskawemu i miłującemu charakterowi, żeby istoty, które sam stworzył, skazywał na wieczne męki.DW 159.3

  Jeszcze inna skrajność, do przyjęcia której szatan doprowadził ludzi, polega na całkowitym pominięciu sprawiedliwości Boga i gróźb zawartych w Jego słowie, oraz przedstawianiu Go jako istotę tak przepełnioną łaską, że nikt nie zginie, ale wszyscy — zarówno święci jak i grzesznicy — ostatecznie zostaną zbawieni i znajdą się w Jego Królestwie.DW 160.1

  W wyniku popularnych błędów o nieśmiertelności duszy i wiecznych mękach, szatan oszukuje inną grupę ludzi i sprawia, że nie uznają oni Biblii za natchnioną księgę. Uważają, że owszem uczy ona wielu dobrych rzeczy, ale nie są w stanie ufać jej ani miłować ją, ponieważ nauczono ich, że głosi ona naukę o wiecznych męczarniach.DW 160.2

  Inną znowu klasę ludzi prowadzi szatan jeszcze dalej, a mianowicie, do zaprzeczania istnieniu Boga. Oni nie potrafią dostrzec żadnej zgodności charakteru Boga — tego Boga Biblii, który [jakoby] przez całą wieczność zadaje straszne tortury części ludzkiej rodziny. Dlatego też odrzucają Biblię i jej Autora, a śmierć uważają za wieczny sen.DW 160.3

  Istnieje jeszcze inna grupa ludzi — bojaźliwych i nieśmiałych. Tych szatan kusi do grzechu, a gdy już zgrzeszą, wmawia im, że zapłatą za grzech nie jest śmierć, lecz życie w strasznych męczarniach, które będą musieli znosić przez nieskończoną wieczność. Wyolbrzymiając przed ich słabymi umysłami okropności niekończącego się piekła, opanowuje ich rozum, odbierając rozsądek. Następmie szatan i jego aniołowie radują się z tego, a niewierzący i ateiści łączą w obwinianiu chrześcijaństwa. Twierdzą oni, że zło jest tylko naturalnym skutkiem wierzenia w Biblię i jej Autora, a tymczasem są to skutki przyjęcia popularnej herezji.DW 160.4

  Widziałam, że zastępy aniołów ogarnęło oburzenie z powodu tego zuchwałego dzieła szatana. Zapytałam, dlaczego te wszystkie oszustwa mogą wywierać taki wpływ na umysły ludzi, przecież, aniołowie Boży są potężni i gdyby polecono im, łatwo mogliby złamać siły wroga. Wtedy zobaczyłam, że Bóg wie o tym, iż szatan będzie czynić wszystko, aby zniszczyć ludzi i dlatego kazał spisać Swoje Słowo aby przedstawić Swe zamiary wobec ludzi w tak prosty sposób, by najsłabszy człowiek nie musiał błądzić. A po podaniu Swojego Słowa ludziom, strzegł je starannie przed szatanem i jego aniołami, oraz jego sługami i agentami, aby go nie zniszczyli. Podczas gdy inne książki mogły ulec zniszczeniu, ta święta księga jest niezniszczalna. W czasach ostatecznych, gdy wzmogą się zwiedzenia szatana, będzie ona tak bardzo rozpowszechniona, że każdy, kto tylko zapragnie, będzie mógł ją posiąść i jeżeli tylko zechce, może uzbroić się przeciwko zwiedzeniom i kłamliwym cudom szatana.DW 160.5

  Widziałam, że Bóg w szczególny sposób ochraniał Biblię. Lecz gdy było zbyt mało jej odpisów, uczeni mężowie w niektórych przypadkach zmienili słowa, myśląc, że Biblia przez to stanie się bardziej zrozumiałą, w rzeczywistości zaciemnili to, co było jasne, ponieważ opierali się na swych ustalonych pojęciach, będących pod wpływem tradycji. Widziałam, że Słowo Boże, jako całość, jest doskonałym łańcuchem, którego jedna część łączy i wyjaśnia drugą. Szczerzy poszukiwacze Prawdy nie muszą błądzić, gdyż nie tylko Słowo Boże jasno i prosto określa drogę żywota, lecz także został im dany Duch Święty, aby przewodniczył w pojmowaniu objawionej drogi życia.DW 161.1

  Pokazano mi, że aniołowie nigdy nie będą panować nad wolą. Bóg postawił przed człowiekiem życie lub śmierć i on sam dokonuje wyboru. Wielu pragnie mieć życie, lecz nadal kroczą szeroką drogą. Obierają bunt przeciwko rządom Boga, nie zważając na Jego wielką łaskę i litość w akcie oddaniu Swego Syna, który umarł za nich. Ci, którzy nie chcą przyjąć tak drogo kupionego zbawienia, muszą zostać ukarani. Jednak widziałam, że Bóg nie wtrąci ich ani do piekła, by tam cierpieli nieskończone męki, ani nie weźmie ich do nieba, bowiem przyprowadzenie ich do społeczności świętych i czystych, byłoby dla nich absolutnym dramatem. Dlatego unicestwi ich i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było, a wtedy Jego sprawiedliwości stanie się zadość. Bóg uczynił człowieka z prochu ziemi i nieposłuszni oraz nieświęci zostaną pochłonięci przez ogień, i ponownie obrócą się w proch. Widziałam, że łaskawość i litość Boża w tej sprawie, powinna doprowadzić wszystkich do podziwiania Jego charakteru i uwielbienia Jego świętego imienia. Gdy już bezbożni zostaną zgładzeni z ziemi, wszystkie zastępy aniołów powiedzą “Amen”!DW 161.2

  Szatan z wielką satysfakcją patrzy na tych, którzy wyznają imię Jezusa, a jednocześnie mocno trzymają się zwiedzeń, które pochodzą od niego. Stale zajmuje się wymyślaniem nowych oszustw, a jego zdolności i umiejętności w tym kierunku nieustannie wzrastają. Doprowadził swych przedstawicieli — papieży i księży — do wywyższania siebie oraz podburzania ludu, by zawzięcie prześladował i zabijał tych, którzy nie chcą przyjąć jego zwiedzeń. Ach, jakież cierpienia i męki zadawano wiernym naśladowcom Chrystusa! Wszystko to zostało skrupulatnie zapisane przez aniołów. Szatan i jego źli aniołowie z radością wmawiali aniołom — tym którzy służyli cierpiącym świętym — że wszyscy zostaną zgładzeni, i że na całej ziemi nie pozostanie ani jeden prawdziwy chrześcijanin. Widziałam, że wtedy zbór Boży był czysty. Nie było wówczas niebezpieczeństwa, żeby weszli doń ludzie z nieczystym sercem, bowiem prawdziwym chrześcijanom, którzy mieli odwagę wyznać swą wiarę, groziły tortury, stos, oraz wszelkie męczarnie, jakie mogli wynaleźć szatan i jego źli aniołowie, aby następnie włożyć je w umysły ludzkie.DW 161.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents