Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vägen till mognad - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 18—Bibelns hemligheter

  “Kan du väl utrannsaka Guds djuphet?” (Job 11:7)

  Vi människor har vår begränsning och kan inte helt förstå Guds karaktär eller hans verk. Vi kan inte komma underfund med Gud genom att söka. Gud måste förbli dold i hemlighetens mörker både för de starkaste och mest högutbildade människorna och för de svagaste och okunnigaste. “Moln och töcken omger honom, rättfärdighet och rätt är hans trons fäste.” Ps 97:2. Men så långt kan vi förstå hans handlingssätt, att vi kan se att hans gränslösa nåd och oändliga makt hör ihop. Vi kan begripa så mycket av hans plan som vårt förstånd tillåter. Men utöver det får vi lita på hans allmakt och kärlek.VM 186.1

  Både i Guds ord och i Gud själv, som är författaren, finns hemligheter som vi begränsade människor aldrig helt kan förstå, men i sitt Ord har han gett oss gott om bevis för det gudomliga ursprunget. Hans existens, hans karaktär och sanningshalten i hans Ord kan vi tro på därför att de tilltalar vårt förnuft och det finns mycket som vittnar om det. Visserligen har Gud inte uteslutit möjligheten till tvivel. Tron måste vila på fakta och inte på antaganden. De som vill tvivla har möjlighet att göra det, men de som vill lära känna sanningen får en fast grund för sin tro.VM 186.2

  Vi har ingen anledning att tvivla på Guds ord bara för att vi inte kan förstå hans hemligheter. I naturen ser vi ständigt underverk som vi inte kan förstå. Då är det ju inte så konstigt att det också finns hemligheter i den andliga världen som vi inte kan fatta. Svårigheten ligger enbart i våra svaga och trångsynta tankar.VM 187.1

  Ger bevis på Guds närvaroVM 187.2

  Hemligheterna i Bibeln motsäger långt ifrån själva Bibeln. De hör snarare till de starkaste bevisen för att den är inspirerad av Gud. Om det inte stod något om Gud i Bibeln förutom det vi kan fatta, och om vår begränsade tankeverksamhet kunde förstå hans storhet och majestät, skulle Bibeln inte som nu ge så tydliga bevis på Guds närvaro. Storheten i det som Bibeln handlar om bör påverka oss till att tro att den är Guds ord.VM 187.3

  Bibeln avslöjar sanningen med en sådan enkelhet att den passar människans behov och längtan. Den har förvånat och fängslat de högutbildade men också lika tydligt visat livets väg för de ödmjuka och obildade. “Den som vandrar den vägen skall inte gå vilse, om han också hör till de okunniga.” Jes 35:8. Inte ens ett barn behöver ta fel på vägen. Inte en enda uppriktig sökare behöver misslyckas med att gå i det rena och heliga ljuset. Till och med de enklast uttryckta lärdomarna baserar sig på djupa och omfattande grundtankar, som vida övergår vårt förstånd. De handlar om de hemligheter som innefattar Guds härlighet, som överträffar våra tankar, och fyller den som uppriktigt söker sanningen med vördnad och tro. Ju mer vi forskar i Bibeln, desto mer växer övertygelsen inom oss att den är den levande Gudens Ord, och vårt mänskliga förnuft böjer sig inför storheten i Guds uppenbarelse.VM 187.4

  Ständigt nya lärdomarVM 188.1

  Gud vill att den som uppriktigt söker i hans Ord alltid ska hitta nya lärdomar. “Vad som ännu är fördolt hör Herren, vår Gud, till. Men vad som är uppenbarat, det gäller för oss och våra barn.” 5 Mos 29:29. Uppfattningen att det finns vissa delar av Bibeln som inte går att förstå har lett till att man gått miste om några av de viktigaste lärdomarna.VM 188.2

  Vi behöver ofta betona och upprepa att hemligheterna i Bibeln inte är hemliga därför att Gud vill dölja sanningen, utan därför att vi i vår egen svaghet och okunnighet inte kan förstå eller tillägna oss dem. Begränsningen ligger inte i hans vilja utan i vår förmåga. Gud vill att vi ska förstå så mycket som våra tankar kan ta emot av just de delar av Bibeln som vi ofta går förbi, därför att vi anser att de inte går att förstå. “Varje bok i skriften är inspirerad av Gud”, för att vi ska bli rustade “för alla slags goda gärningar.” 2 Tim 3:16,17.VM 188.3

  Det är omöjligt för en enstaka människa att helt förstå ens en enstaka lärdom eller ett enstaka löfte i Bibeln. Någon ser härligheten från ett håll, en annan från ett annat håll och ändå ser vi bara glimtar. Hela strålglansen ligger utanför vårt blickfång.VM 188.4

  När vi begrundar storheten i Guds ord, ser vi in i en brunn som blir bredare och djupare under oss. Bredden och djupet övergår vår kunskap. När vi ser på det viset, vidgar sig vårt synfält. Vi ser ett gränslöst hav utan stränder sträcka ut sig framför oss.VM 188.5

  Bok som förändrar livVM 188.6

  Sådana tankar har livgivande kraft. Våra tankar och vårt inre får ny styrka, nytt liv. Det är det största beviset på att Gud är författaren till Bibeln. Vi tar emot Guds ord somVM 188.7

  föda för vårt inre på samma sätt som vi äter bröd som föda för kroppen. Bröd fyller vårt fysiska behov. Vi vet av erfarenhet att det ger oss blod, ben och hjärna. Använd samma bild för Bibeln. Vad blir följden, när principerna där blir en del av karaktären? Vilka förändringar sker i vårt liv? “Det gamla är förbi, något nytt har kommit.” 2 Kor 5:17. I Bibelns kraft har människorna brutit banden med sina syndiga vanor. De har förkastat själviskhet. Den som varit världslig har blivit vördnadsfull, den som varit drinkare har blivit nykter, den som ägnat sig åt utsvävningar har blivit ren. De som liknat Satan har förvandlats till Guds avbild. Den förändringen är i sig själv ett underverk. En förändring som sker på grund av Guds ord är en av Bibelns djupaste hemligheter. Vi kan inte förstå den, vi kan bara tro som det står i Bibeln, nämligen att “Kristus finns hos er, hoppet om härligheten.” Kol 1:27.VM 189.1

  En kunskap om den hemligheten ger oss nyckeln till alla andra. Den öppnar universums skattkammare för oss och ger oss möjlighet att obehindrat utvecklas.VM 189.2

  En sådan utveckling får vi uppleva när Gud ständigt visar oss sin natur i det skrivna Ordets härlighet och hemligheter. Om vi kunde förstå Gud och hans Ord helt skulle inga ytterligare sanningar uppdagas, kunskapen skulle inte växa och utvecklingen skulle avstanna. Gud skulle upphöra att vara den Högste och människorna skulle sluta att göra framsteg. Tack Gud, för att det inte är så. Eftersom Gud är oändlig och alla vishetens skatter finns hos honom, kan vi söka i hela evigheten och ständigt lära oss och ändå aldrig förstå alla rikedomarna i hans vishet och godhet och makt.VM 189.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents