Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vägen till mognad - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 15—Principer och metoder i affärslivet

  “En förståndig man går sin väg rätt fram.” (Ords 15:21)

  Det finns inga lagenliga affärer där Bibeln inte visar vilka förberedelser vi behöver göra. Principer som arbetsamhet, ärlighet, sparsamhet, självbehärskning och renhet är hemligheten till verklig framgång. Ordspråksbokens principer utgör en skattkammare med prakdsk kunskap. Vilka bättre levnadsregler för sig själva eller för sina anställda kan affärsmän, hantverkare, chefer inom alla områden av affärsvärlden finna än de som den vise mannen gav:VM 152.1

  “Ser du en man som är väl förfaren i sin syssla, hans plats är att tjäna kungar, inte må han tjäna ringa män.” Ords 22:29.VM 152.2

  “Av all möda kommer någon vinning, men tomt tal är ren förlust.” Ords 14:23.VM 152.3

  “Den late är full av begär, och han får ändå inget.”VM 152.4

  “Drinkare och frossare blir fattiga, och sömnaktighet ger trasiga kläder.” Ords 13:4; 23:21.VM 152.5

  “Den som går med förtal, han förråder hemligheter, med den som är lösmynt må du ej ge dig i lag.” Ords 20:19. “Den som har vett, hansparsinaord.” “Menden oförnuftige söker alltid strid.” Ords 17:27; 20:3.VM 152.6

  “Träd inte in på de ogudaktigas stig.” “Kan någon gå på glödande kol, utan att hans fötter blir svedda?” Ords 4:14; 6:28.VM 153.1

  “Ha ditt umgänge med de visa, så blir du vis.” Ords 13:20.VM 153.2

  “Vänner finns, mer trogna än en broder.” Ords 18:24. Hela omfattningen av våra förpliktelser mot varandra sammanfattas av Jesu ord: “Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” Matt 7:12.VM 153.3

  Bibelns rådVM 153.4

  Hur många människor skulle inte ha kunnat undvika ekonomiskt misslyckande och undergång, om de bara lyssnat på den varning som så ofta upprepas och betonas i Bibeln:VM 153.5

  “Den som fikar efter att bli rik, han blir inte ostraffad.” Ords 28:20.VM 153.6

  “Lättfånget gods försvinner, men den som samlar efter hand får mycket.” Ords 13:11.VM 153.7

  “De skatter som förvärvas genom falsk tunga, de är en försvinnande dunst och hastar till döden.” Ords 21:6.VM 153.8

  “Den rike råder över de fattiga, och låntagaren blir långivarens träl.” Ords 22:7.VM 153.9

  “Den som går i borgen för en annan, honom går det illa, men den som undviker att ge handslag, han är trygg.” Ords 11:15.VM 153.10

  “Flytta inte ett gammalt råmärke, och gör inte intrång på de faderlösas åkrar. Ty deras bördeman är stark, han skall utföra deras sak mot dig.”VM 153.11

  “Den som förtrycker den fattige bereder åt honom vinning, men den som ger åt den rike vållar honom endast förlust.”VM 153.12

  “Den som gräver en grop, han faller själv däri, och den som vältrar upp en sten, på honom rullar den tillbaka.” Ords 23:10,11; 22:16; 26:27.VM 154.1

  Sådana principer befordrar välstånd såväl i samhället som i världsligt och religiöst umgänge. Det är de principerna som gör att vi kan känna trygghet både i fråga om det vi äger och om vårt liv. Det är tack vare Guds lag som tillit och samarbete är möjligt. Den lagen finns i hans ord och vi märker den i vårt inre, även om den ofta är otydlig och nästan utplånad.VM 154.2

  Det bästa kapitaletVM 154.3

  “Din muns lag är mig bättre än tusentals stycken guld och silver.” Ps 119:72. Det psalmisten säger ger uttryck för något som är rätt inte bara ur religiös synpunkt. Det visar en absolut sanning som affärsvärlden också haller med om. Till och med i vår penninggalna värld, där konkurrensen är så hård och metoderna så hänsynslösa, anser man fortfarande allmänt att för en ung människa som ska starta i livet, så är integritet, arbetsamhet, självbehärskning, renhet och sparsamhet ett bättre kapital än pengar, oavsett hur stort beloppet är.VM 154.4

  Och ändå finns det bara några få som förstår värdet av de egenskaperna och inser att de härstammar från Bibeln och förstår vilken princip de vilar på.VM 154.5

  Det som ligger till grund för affärsintegritet och verklig framgång är att vi inser att Gud äger allt. Han som skapade allting är den ursprungliga ägaren, och vi är alla hans förvaltare. Allt vi har förvaltar vi för honom, och det ska användas enligt hans anvisningar.VM 154.6

  Detta är alla människors plikt och handlar om hela vårt liv. Oavsett om vi förstår det eller inte, så är viVM 154.7

  förvaltare som har fått talanger och möjligheter av Gud. Vi finns till för att utföra det verk som han gett oss.VM 155.1

  Alla människor har fått “sin uppgift”, dvs det som de passar bäst för att göra och det som kommer att göra störst nytta för dem själva och deras medmänniskor och samtidigt ge störst ära åt Gud. Mark 13:34.VM 155.2

  Alltså är vår verksamhet eller vårt yrke en del av Guds stora plan och så länge hans vilja styr dem, tar han ansvaret för följderna. Som “Guds medarbetare” spelar vi vår roll när vi troget följer hans ledning. 1 Kor 3:9. Då behöver vi inte bekymra oss. Det krävs arbetsamhet, trohet, noggrannhet, sparsamhet och takt och alla de egenskaperna ska vi använda i största möjliga mån. Vi ska inte förlita oss på hur framgångsrikt resultatet av våra ansträngningar är, utan på Guds löften. De ord som gav mat åt israeliterna i öknen och Elia i svälten har samma kraft idag. “Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka?... Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.” Matt 6:31-33.VM 155.3

  Gåva med förpliktelseVM 155.4

  Den som ger människorna förmåga att skaffa förmögenhet har lagt en förpliktelse till gåvan. Av allt vi får kräver han en bestämd del. Tiondet tillhör Gud. “All tionde av jorden, vare sig av säden på jorden eller av trädens frukt, tillhör Herren... Tionde av fäkreatur eller av småboskap... skall vara helgat åt Herren.” 3 Mos 27:30, 32. Jakobs löfte vid Betel visar hur omfattande förpliktelsen är: “Av allt vad du ger mig,” sade han, “skall jag ge dig tionde.” 1 Mos 28:22.VM 155.5

  “För full tionde till förrådshuset” är vad Gud befaller. Mal 3:10. Han ber inte om tacksamhet eller frikostighet. Det är helt enkelt fråga om ärlighet. Tiondet tillhör GudVM 155.6

  och han ber oss lämna tillbaka det som redan är hans.VM 156.1

  “Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig.” 1 Kor 4:2. Om ärlighet är en viktig princip i affärslivet, måste vi då inte inse vår förpliktelse mot Gud — den förpliktelse som utgör grundvalen till alla andra förpliktelser?VM 156.2

  Villkoren i vårt förvaltarskap gör att vi har ansvar inte bara inför Gud utan också inför människor. Vi har Frälsarens oändliga kärlek att tacka för livets gåvor. Mat, kläder och husrum, kropp, sinne och själ — allt har han köpt med sitt blod. Och med den förpliktelse som för med sig tacksamhet och tjänande, har Jesus bundit oss till våra medmänniskor. Han ber oss: “Tjäna varandra i kärlek.” Gal 5:13. “Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” Matt 25:40.VM 156.3

  Ansvar mot varandraVM 156.4

  “Greker och barbarer, lärda och olärda — alla har jag skyldigheter mot”, skriver Paulus. Rom 1:14. Det har vi också. På grund av allt det som gett oss fler välsignelser än andra, har vi större ansvar för alla de människor vi kan vara till nytta för.VM 156.5

  De lärdomarna gäller inte mindre på arbetsplatsen än hemma. De varor vi handskas med är inte våra egna. Det kan vi aldrig förlora ur sikte utan risk. Vi är bara förvaltare och hur vi uppfyller vår förpliktelse mot Gud och människor avgör både våra medmänniskors välfärd och vårt eget öde här i livet och för det kommande livet.VM 156.6

  “Den ene utströr och får dock mer, den andre spar alltför mycket, men blir bara fattigare.” “Sänd ditt bröd över vattnet, ty i tidens längd får du det tillbaka.” “Den frikostige blir rikligen mättad, och den som vederkvickerVM 156.7

  andra, han blir själv vederkvickt.” Ords 11:24, 25; Pred 11:1.VM 157.1

  “Möda dig inte för att bli rik... Låt inte dina blickar flyga efter det som ej har bestånd, ty förvisso gör det sig vingar och flyger sin väg, som örnen mot himmelen.” Ords 23:4, 5.VM 157.2

  “Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.” Luk 6:38.VM 157.3

  “Ära Herren med dina ägodelar och med förstlingen av all din gröda, så skall dina lador fyllas med överflöd, och av vinmust skall dina pressar flöda över.” Ords 3:9,10.VM 157.4

  “För full tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finns mat, och pröva så hurdan jag sedan blir, säger Herren Sebaot. Förvisso skall jag då öppna himmelens fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse. Och jag skall tukta gräshopporna för er, så att de inte mer fördärvar er frukt på marken. Ej heller skall era vinträd mer slå fel på fältet, säger Herren Sebaot. Och alla folk skall prisa er lyckliga, ty ert land skall då vara ljuvligt, säger Herren Sebaot.” Mal 3:10-12.VM 157.5

  “Om ni vandrar efter mina stadgar och håller mina bud och gör efter dem, så skall jag ge er regn i rätt tid, så att jorden ger sin gröda och träden på marken bär sin frukt. Och trösktiden skall hos er räcka till vinbärgningen, och vinbärgningen skall räcka till såningstiden, och ni skall ha bröd nog att äta och skall bo trygga i ert land. Och jag skall skaffa frid i landet, och ni skall få ro, och ingen skall förskräcka er.” 3 Mos 26:3-6.VM 157.6

  “Lär att göra vad gott är, far efter det rätt är, visa förtryckaren på bättre vägar, skaffa den faderlöse rätt, utför änkans sak.”VM 157.7

  “Säll är den som låter sig vårda om den arme, honom skall Herren hjälpa på olyckans dag. Herren skall bevara honom och behålla honom vid liv, han skall prisas säll i landet. Inteskall du överlämna honom åt hans fienders vilja!”VM 158.1

  “Den som förbarmar sig över den fattige, han lånar åt Herren och får lön av honom för vad gott han har gjort.” Jes 1:17; Ps 41:2, 3; Ords 19:17.VM 158.2

  Den som gör sådana investeringar samlar en dubbel skatt. Förutom det han ändå till slut måste lämna efter sig, och hur förnuftigt han än har använt det, samlar han sig rikedomar för evigheten — den skatt som är karaktären och som är den värdefullaste ägodelen i himlen och på jorden.VM 158.3

  Ärliga affärerVM 158.4

  “Herren känner de frommas dagar, och deras arvedel skall bestå evinnerligen. De skall inte komma på skam i den onda tiden, och i hungerns dagar skall de bli mättade.” Ps 37:18,19.VM 158.5

  “Den som vandrar ostraffligt och gör vad rätt är och talar sanning av hjärtat... den som svär sig till skada, men ej bryter sin ed” “den som föraktar vad som vinns genom orätt och våld, och den som avhåller sina händer från att ta mutor... och tillsluter sina ögon för att inte se vad ont är, han skall bo på höjderna... bröd skall han få, och vatten skall han ha beständigt. Dina ögon skall skåda en konung i hans härlighet, de skall blicka ut över ett vidsträckt land.” Ps 15:2-4; Jes 33:15-17.VM 158.6

  Gud har i sitt ord gett en bild av en rik man — en vars liv visade verklig framgång, en man som både himlen och jorden var glada för att ära. Job själv säger om sina erfarenheter:VM 158.7

  “Om jag var som i min mognads dagar, då Guds välvilja vilade över min hydda, då ännu den Allsmäktige var med mig, och mina barn stod runt omkring mig... När jag då gick upp till porten i staden och intog mitt säte på torget, då drog de unga sig undan när de såg mig, de gamla reste sig upp och blev stående. Då höll hövdingar tillbaka sina ord och lade handen på munnen, furstarnas röst ljöd då dämpad... Varje öra som hörde prisade mig då säll, och varje öga som såg bar vittnesbörd om mig. Ty jag räddade den betryckte som ropade, och den faderlöse, den som ingen hjälpare hade. Den olyckliges välsignelse kom då över mig, och änkans hjärta uppfyllde jag med jubel. I rättfärdighet klädde jag mig, och den var som min klädnad. Rättvisa bar jag som mantel och huvudbindel. Ögon blev jag åt den blinde, och fötter var jag åt den halte. Jag var då en fader för de fattiga, och den okändes sak redde jag ut.”VM 159.1

  “Främlingen behövde ej stanna över natten på gatan, mina dörrar lät jag stå öppna utåt vägen.”VM 159.2

  “På mig hörde man då och väntade... mitt ansiktes klarhet kunde de inte förmörka. Behagade jag besöka dem, så måste jag sitta främst. Jag tronade då som en konung i sin skara lik en man som har tröst för de sörjande.” Job 29:4-16; 31:32; 29:21-25.VM 159.3

  “Det är Herrens välsignelse som ger rikedom och egen möda lägger inget därtill.” Ords 10:22.VM 159.4

  “Rikedom och ära vinns hos mig, ädla skatter och rättfärdighet”, förklarar den Allvise.” Ords 8:18.VM 159.5

  Vinning genom ärlighetVM 159.6

  Bibeln visar också följderna av att vi överger de rätta principerna i vårt umgänge både med Gud och varandra.VM 159.7

  Till dem som fått Guds gåvor men är likgiltiga för hans krav, säger han:VM 160.1

  “Ge akt på hur det går er. Ni sår mycket, men inbärgar litet, ni äter men får inte nog för att bli mätta, ni dricker, men får inte nog för att bli glada, ni tar på er kläder, men har inte nog för att bli varma. Och den som får någon inkomst, han får den endast för att lägga den i en söndrig pung... Ni väntade på mycket, men se, det blev litet, och när ni förde det hem, då blåste jag på det.”VM 160.2

  “Ge nu akt på hur det hittills har varit... om någon kom till en sädesskyl som skulle ge tjugo mått, den gav endast tio, och hur, om någon kom till vinpressen för att ösa upp femtio kärl, den gav endast tjugo.”VM 160.3

  “Menar ni då att en människa får röva från Gud? Ty ni rövar ju från mig. Åter frågar ni: Tå vad sätt har vi rövat från dig?’ Jo, i fråga om tionden och offergåvan.”VM 160.4

  “Därför har himmelen ovanför er undanhållit er sin dagg och jorden undanhållit sin gröda.” Hagg 1:5-9; 2:16; Mal 3:8; Hagg 1:10.VM 160.5

  “Därför, eftersom ni trampar på den arme... om ni än bygger hus av huggen sten, skall ni inte få bo i dem, och om ni än planterar sköna vingårdar, skall ni inte få dricka vin från dem.”VM 160.6

  “Herren skall sända över dig förbannelse, förvirring och straff, vad det än må vara som du företar dig.”VM 160.7

  “Dina söner och döttrar skall komma i främmande folks våld och dina ögon skall se det och tyna bort av längtan efter dem beständigt, men du skall inte förmå göra något åt det.” Am 5:11; 5 Mos 28:20, 32.VM 160.8

  “...den som samlar rikedom med orätt. I sina halva dagar måste han lämna den, och vid sitt slut skall han stå som en dåre.” Jer 17:11.VM 160.9

  Räkenskaperna i alla företag och detaljerna i alla trans-aktioner går igenom granskningen hos de osynliga revisorer som representerar Gud och som aldrig kompromissar med orättvisor, aldrig överser med det onda och aldrig slätar över felaktigheter.VM 161.1

  “Om du ser att den fattige förtrycks, och att rätt och rättfärdighet våldförs i landet, så förundra dig inte över det, ty på den höga vaktar en högre och andra ännu högre vaktar på dem båda.”VM 161.2

  “Inget mörker finns och ingen skugga så djup, att ogärningsmän kan gömma sig i den.” Pred 5:7; Job 34:22.VM 161.3

  “Med sin mun stiger de upp i himmelen... och de säger: ‘Hur skulle Gud kunna veta det? Skulle sådan kun¬skap finnas hos den Högste?”VM 161.4

  “Så gör du,” säger Gud, “och jag tiger och nu tror du att jag är som du. Nej, jag vill straffa dig och ställa dig det för ögonen.” Ps 73:9-11; 50:21.VM 161.5

  “När jag sedan lyfte upp mina ögon, fick jag se en bokrulle flyga fram... Detta är Förbannelsen, som går ut över hela landet, ty i kraft av den skall var och en som stjäl bli bortrensad härifrån, och i kraft av den skall var och en som svär bli bortrensad härifrån. Jag har låtit den gå ut, säger Herren Sebaot, för att den skall komma in i tjuvens hus och in i dens hus, som svär falskt vid mitt namn. Och den skall stanna där i huset och fräta upp det med både trävirke och stenar.” Sak 5:1-4.VM 161.6

  Guds lag uttalar en förbannelse över alla ogärningsmän. De kanske inte bryr sig om rösten, de kanske försöker dränka varningen, men förgäves. Den följer dem. De hör den. Den stör friden. Om de inte bryr sig om den, följer den dem till graven. Den vittnar mot dem vid domen. DenVM 161.7

  är som en outsläcklig eld som till slut förtär själen och kroppen.VM 162.1

  “Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får. betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv?” Mark 8:36, 37.VM 162.2

  Det här är en fråga som kräver eftertanke hos alla föräldrar, lärare och elever — hos alla människor, unga som gamla. Ingen affärsidé eller levnadsplan kan bestå eller vara fullständig om den bara omfattar de få åren här i livet och inte vidtar åtgärder med tanke på den oändliga framtiden.VM 162.3

  Ungdomarna bör få lära sig att räkna med evigheten. De bör få lära sig att välja sådana principer och söka sådana ägodelar som varar — för att samla “en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv kan nå och där ingen mal förstör”. När mammon lämnar dem i sticket, bör de använda “den ohederliga mammon” till att skaffa sig vänner som tar emot dem “i evighetens hyddor”. Luk 12:33; 16:9.VM 162.4

  Alla som gör så förbereder sig på bästa sätt här i livet. Ingen kan skaffa sig skatter i himlen utan att märka att deras liv på jorden blir rikare och bättre genom att de gör det.VM 162.5

  “Gudsfruktan är nyttig på alla sätt, med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande.” 1 Tim 4:8.VM 162.6

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents