Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vägen till mognad - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 32—Förberedelse

  “Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud.” (2 Tim 2:15)

  Mamman är barnens första lärare. Under den tid då barnen är som mest mottagliga och utvecklas fortast ligger undervisningen av barnen till stor del i hennes händer.VM 295.1

  Hon är den första som får tillfälle att forma karaktären på gott eller ont. Hon bör inse värdet av den möjligheten och bör ta vara på den så gott hon kan. Ändå är det ingen som får så lite träning. Den som har starkast och störst inflytande på uppfostran är den som får minst systematiskt stöd till sin hjälp.VM 295.2

  De som har små barn att ta hand om, vet alltför ofta alldeles för lite om deras fysiska behov. De känner dåligt till hälsolagarna och principerna för utveckling. De är inte heller väl rustade för att hjälpa barnen att växa intellektuellt och andligt. De kan vara skickliga i att göra affärer eller lysa i samhället. De kan ha gjort värdefulla insatser i litteratur och naturvetenskap, men de vet inte mycket om hur man uppfostrar barn. Det faktum att spädbarnsdödligheten i världen är så hög beror till största delen på bristen på sådan kunskap, särskilt på att de försummar den tidiga fysiska utvecklingen. Många som når mogen ålder, tycker bara att livet är en börda.VM 295.3

  Förberedelse för föräldraskapVM 296.1

  Båda föräldrarna har ansvar för barnets första och fortsatta uppfostran, och för båda är därför kravet på noggrann och ordentlig förberedelse högst aktuell. Innan man tar ansvaret att bli far eller mor bör man lära känna det som styr den fysiska utvecklingen, fysiologi och hygien, hur barnet påverkas innan det föds, lagarna om ärftlighet, hygien, klädedräkt, motion och hur man behandlar sjukdomar. Man bör också förstå de lagar som styr intellektuell utveckling och moralisk träning.VM 296.2

  Gud ansåg att den undervisningen var så viktig att han sände en budbärare från himlen till en som skulle bli mor för att svara på frågan: “Vad är då att iaktta med gossen? Hur skall man göra med honom?” Dom 13:12. Gud undervisade fadern om hur han skulle uppfostra sin utlovade son.VM 296.3

  Uppfostran kommer aldrig att göra allt den kan och bör, förrän föräldrarna inser hur viktigt deras arbete är och får träning i det viktiga ansvar som Gud gett dem.VM 296.4

  Det är allmänt vedertaget över hela världen att lärare behöver förberedande utbildning, men det är få som inser att förberedelsen av karaktären är viktigast. Den som förstår vilket ansvar det innebär att utbilda ungdomarna, inser att det inte räcker med undervisning om naturvetenskap och litteratur. Lärarna bör ha en mer omfattande utbildning än de kan få när de läser böcker. De bör inte bara ha tankar som går på djupet utan också på bredden. De bör inte bara vara sunda i själen utan generösa.VM 296.5

  Det är bara Gud som själv skapade intellektet och dess lagar som helt kan förstå vilka behov det har, eller hur utvecklingen av det ska styras. De principer för undervisning som Gud har gett, innehåller den enda säkra led-VM 296.6

  ningen. Ett krav för alla lärare är att de ska känna till de principerna och acceptera dem och låta dem bli en styrande kraft i livet.VM 297.1

  Erfarenhet av praktiskt arbete är ett absolut krav. Ordning, noggrannhet, punktlighet, självbehärskning, glatt humör, jämnt temperament, självuppoffrande inställning samt integritet och hövlighet är nödvändiga kvalifikationer.VM 297.2

  Läraren ett föredömeVM 297.3

  Eftersom det finns så många med svag karaktär och så mycket falskhet bland ungdomarna, blir behovet ännu större av att lärarnas ord, framtoning, och uppträdande ska representera det som är gott och sant. Barnen upptäcker snart om de är konstlade eller har andra svagheter eller brister. Det enda sätt som lärarna kan få respekt från sina elever är att i sin egen karaktär visa de principer de vill undervisa dem om. Det är bara när de dagligen umgås med eleverna som de ständigt kan utöva ett gott infly-tande på dem.VM 297.4

  Nästan alla egenskaper som bidrar till lärarnas framgång kräver att de har god fysisk hälsa. Ju friskare de är, desto bättre blir deras arbete.VM 297.5

  Deras ansvar gör att de lätt blir utslitna, och därför behöver de göra extra insatser för att bevara sin livskraft och fräschör. Ofta tröttar de ut både hjärta och hjärna och får en nästan oundviklig tendens till depression, kylighet eller irritation. Det är deras plikt att inte bara stå emot sådant, utan att undvika orsakerna till det. De behöver hålla sig rena i sitt inre och ha tillit och medkänsla. De behöver bevara styrkan i hjärnan och nerverna för att alltid vara bestämda, lugna och glada.VM 297.6

  Eftersom kvalitet är så mycket viktigare i deras arbete än kvantitet, bör de akta sig för att bli överarbetade — att ta på sig alltför stora uppgifter, att åta sig ansvar som skulle göra dem olämpliga för sitt arbete och att ägna sig åt nöjen och socialt liv som tröttar snarare än bygger upp.VM 298.1

  Utomhusliv, särskilt i förening med nyttigt arbete, är ett av de bästa sätten för både kroppen och intellektet att koppla av, och lärarnas exempel inspirerar eleverna och ger dem intresse och respekt för fysiskt arbete.VM 298.2

  På alla områden bör lärarna noga följa principerna för hälsa, inte bara för att det ska påverka deras egen lämplighet, utan också därför att det påverkar eleverna. De bör vara måttliga i allting, i sina matvanor, sin klädedräkt, sitt arbete, sin avkoppling. I allt ska de vara förebilder.VM 298.3

  Fysisk hälsa och god karaktär ska kombineras med stora teoretiska kunskaper. Ju mer kunskap lärarna har, desto bättre kommer de att arbeta. Klassrummet är inte en plats för ytligt arbete. Ingen lärare som nöjer sig med ytliga kunskaper kommer att uppnå hög effektivitet.VM 298.4

  Nya mål, bättre metoderVM 298.5

  Men hur stor nytta lärarna är till beror inte så mycket på själva mängden av det som de har uppnått, som på den standard de har som mål. Verkligt goda lärare nöjer sig inte med luddiga tankar, ett oföretagsamt intellekt eller ett slött minne. De söker hela tiden efter att nå nya mål och bättre metoder. De växer ständigt. Hos sådana lärare finns en spänst och en uppiggande kraft som väcker och inspirerar eleverna.VM 298.6

  Lärarna måste ha anlag för sitt arbete. De måste använda det förnuft och den takt som krävs, när man har med människors tankar att göra. Oavsett hur stor kunskapVM 298.7

  de har, och oavsett hur utmärkta deras kvalifikationer är på andra områden, så kommer deras arbete att vara förgäves om de inte vinner respekt och förtroende av sina elever.VM 299.1

  Det behövs lärare som snabbt ser och tar vara på alla tillfällen att göra gott, som kombinerar entusiasm med verklig värdighet, som kan ha kontroll, som passar som lärare, som kan uppmuntra till tankeverksamhet, väcka energi och inge mod och livsglädje.VM 299.2

  Det kan hända att vissa lärare har haft begränsade möjligheter, så att de inte har så höga teoretiska kvalifikationer som man kunnat önska. Men om de ändå har god insikt om människans natur, om de verkligen tycker om sitt arbete och förstår hur viktigt det är och beslutar sig för att förkovra sig, och om de är villiga att arbeta uppriktigt och ihärdigt, då kommer de att förstå elevernas behov. Med sin medkännande, framåtsträvande anda kommer de att uppmuntra dem att följa, när de försöker leda dem framåt och uppåt.VM 299.3

  Barnens ansvar och möjligheterVM 299.4

  De barn och ungdomar som läraren har hand om skiljer sig mycket åt i temperament, vanor och bakgrund. Somliga har inget bestämt mål och inga fasta principer. De behöver få lära sig att de har ansvar och möjligheter.VM 299.5

  Det är få barn som fått rätt träning hemma. Somliga har varit som keldjur i hemmet. Hela deras träning har varit ytlig. De visar inga tecken på stabilitet, iver och ödmjukhet, därför att de fritt fått följa sina nycker och har sluppit att ta ansvar och bära bördor. Sådana barn ser ofta all slags disciplin som ett onödigt hinder. Andra har blivit kritiserade och motarbetade hemma. Godtyckligt tvång ochVM 299.6

  stränghet har gjort dem trotsiga och envisa.VM 300.1

  Om ungdomar med sådan karaktär ska formas om, blir det i de flesta fall lärarna som gör det. För att lyckas måste de känna medkänsla och ha förmåga att se orsaken till de fel och misstag som kommer till uttryck hos eleverna. De måste också visa finkänslighet och kunskap, tålamod och fasthet för då kan de ge alla den hjälp de behöver. Elever som vacklar och vill att allt ska vara lättsamt, kommer att stimuleras till ansträngning av sådan uppmuntran och hjälp. För den som är missmodig kommer medkänsla och uppskattning som skapar förtroende att på samma sätt uppmuntra till nya tag.VM 300.2

  Lärarna har ofta för lite socialt umgänge med sina elever. De visar för lite medkänsla och vänlighet och för mycket av den värdighet som finns hos en sträng domare. Lärarna måste vara bestämda och beslutsamma, men de får inte vara stränga och diktatoriska. Om de är hårda och fördömande och ser ner på sina elever eller behandlar dem likgiltigt, stänger de vägar där de annars skulle ha kunnat påverka eleverna framgångsrikt.VM 300.3

  OpartiskhetVM 300.4

  På inga villkor får lärarna vara partiska. Om de favoriserar en elev som är trevlig och sympatisk och är kritiska och otåliga och utan medkänsla för dem som mest behöver uppmuntran och hjälp, visar de att de totalt missförstått läraruppgiften. Det är när de handskas med dem som gör fel och är påfrestande som karaktären prövas. Då ser man om lärarna passar för sin uppgift.VM 300.5

  De som åtar sig att leda människor tar på sig ett stort ansvar. Goda föräldrar ser det ansvaret som ett förtroende som de aldrig helt kommer att befrias från. Redan frånVM 300.6

  barnens tidigaste dagar känner föräldrarna styrkan i de band som binder barnen till deras hjärta. Föräldrarnas handlingar, ord och själva blicken de ger fortsätter att forma barnen på gott eller ont.VM 301.1

  Lärarna har också en del i det ansvaret och måste ständigt vara medvetna om att det är en allvarlig uppgift, och de måste ha målet för sitt arbete i sikte. De ska inte bara utföra sina dagliga sysslor för att tillfredsställa arbetsgivarna och uppehålla skolans anseende, utan de måste också tänka på vad som är bäst för eleverna som individer, vilka plikter livet kommer att lägga på dem, vilka uppgifter och vilken förberedelse som krävs.VM 301.2

  Det arbete de utför dag efter dag kommer att påverka eleverna och genom dem andra, och det inflytandet slutar inte att växa och bli starkare förrän vid tidens slut. De får se frukten av sitt verk på den stora dag då alla ord och gärningar förs inför Gud för granskning.VM 301.3

  De lärare som förstår det kommer inte att känna att de fullgjort sina uppgifter, när de slutat dagens undervisning och förhör och när de en tid inte kan utöva sitt inflytande på eleverna. De kommer att bära med sig barnen och ungdomarna i hjärtat. De kommer att ständigt arbeta på och anstränga sig för att se till att de når högsta möjliga kunskapsnivå.VM 301.4

  Omfattande uppgiftVM 301.5

  De som ser möjligheter och förmåner i sitt arbete kommer inte att låta något hindra dem från att göra uppriktiga försök att ständigt förkovra sig. De kommer inte att spara någon möda för att nå den högsta standard på sin duglighet. Allt det som de vill att deras elever ska bli, kommer de själva att sträva efter att bli.VM 301.6

  Ju större ansvar lärarna känner och ju mer de kämpar för att själva bli bättre, desto tydligare kommer de att inse och allvarligt beklaga fel som hindrar dem från att vara till nytta. När de ser hur omfattande deras uppgift är, med dess svårigheter och möjligheter, undrar de ofta: “Vem kan klara av det har?”VM 302.1

  Kära lärare, när du tänker på ditt behov av styrka och ledning, ett behov som ingen människa kan fylla, så ber jag dig att tänka på de löften som Gud, som är vår stora rådgivare, har gett.VM 302.2

  “Se”, säger han, “jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga.” Upp 3:8.VM 302.3

  “Ropa till mig, så vill jag svara dig.” “Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.” Jer 33:3; Ps 32:8.VM 302.4

  “Jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt 28:20.VM 302.5

  Som den bästa förberedelse för ert verk, pekar jag på lärarnas furste och hans ord, liv och metoder. Jag ber er tänka på honom. Han bör vara ert verkliga ideal. Se på det, tänk på det, tills Gud som lärare tar ert hjärta och liv i besittning.VM 302.6

  “Alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild.” 2 Kor 3:18.VM 302.7

  Det är hemligheten bakom makten över era elever. Tänk på Honom.VM 302.8

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents