Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vägen till mognad - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 24—Utbildning för praktiskt arbete

  “Sätt en ära i att... arbeta med era hander.” (1 Thess 4:11)

  Redan vid skapelsen bestämde Gud att arbetet skulle vara ett glädjeämne. Det skulle omfatta utveckling, styrka och glädje. Synden har emellertid förändrat tillståndet på jorden och medfört en förändring av våra arbetsvillkor. Även om vi nu förknippar arbete med oro, trötthet och smärta, ger det oss fortfarande glädje och det gynnar vår utveckling. Arbetet skyddar också mot frestelser. Arbetsmoralen styr vår njutningslystnad och befordrar arbetsamhet, renhet och fasthet. Därmed blir arbetet en del av Guds stora plan om att befria oss från synd.VM 232.1

  Ungdomarna måste få lära sig att förstå det verkliga värdet av arbete. Visa dem att Gud ständigt är verksam. Allting i naturen utför sitt givna verk. Aktivitet genomsyrar hela skapelsen och för att kunna utföra våra uppdrag måste vi också vara aktiva.VM 232.2

  Vi ska samverka med Gud i vårt arbete. Han ger oss jorden och dess skatter, men vi behöver bearbeta dem så att vi kan få användning för dem och kan njuta av dem. Han låter träden växa, men vi gör timret och bygger huset. Han har gömt guld och silver, järn och kol i jorden, men det är bara genom hårt arbete som vi kan få tag i det.VM 232.3

  Arbete utomhus bästa motionenVM 233.1

  Samtidigt som Gud har skapat allting och hela tiden styr det, har han gett oss en förmåga som inte är helt olik hans egen. Han har gett oss en viss möjlighet att styra naturkrafterna. Gud skapade jorden och dess skönhet ur kaos. På samma sätt kan vi skapa ordning och skönhet ur oordning. Och fastän allting nu bär spår av synd, känner vi ändå i det arbete vi avslutar en glädje som påminner om det Gud kände när han såg på den vackra jorden och det han skapat och sade att “det var mycket gott”.VM 233.2

  Den motion som är nyttigast för ungdomarna får de i regel av praktiskt arbete utomhus. Små barn får både omväxling och utvecklas i sin lek. Lekarna ska inte bara uppmuntra fysisk utan också intellektuell och andlig tillväxt. Efter hand som barnen får kraft och förstånd kommer den bästa avkopplingen för dem att bestå av något slag av nyttig ansträngning. När de unga använder händerna för att hjälpa till och lär sig att bära sin del av livets bördor, är det det effektivaste sättet för att få sinnet och karaktären att växa.VM 233.3

  Ungdomarna behöver lära sig att livet innehåller hårt arbete, ansvar och omsorg. De behöver en utbildning som gör dem till praktiska människor som klarar sig i nödsituationer. De behöver lära sig att ordning och systematiskt, välorganiserat arbete inte bara behövs som skydd i livets skiften, utan också att sådant hjälper till att utveckla dem rent allmänt.VM 233.4

  Trots allt som sagts och skrivits om hur viktigt prak-tiskt arbete är, är många fortfarande av den uppfattningen att det är underskattat. Ungdomarna idag vill gärna bli lärare, tjänstemän, affärsmän, läkare, advokater eller ha något annat yrke som inte kräver fysiskt arbete. Kvin-VM 233.5

  norna drar sig numera för hushållsarbete och utbildar sig på andra områden. Alla behöver förstå att ärligt praktiskt arbete inte är nedvärderande för någon. Det som är nedvärderande är lättja och självgodhet. Lättja gör att man får bristande självdisciplin och därmed ett tomt och innehållslöst liv där allt slags ont får lov att växa. “En åker som får rikligt med regn har Guds välsignelse om den suger upp vattnet och skänker odlaren hans gröda. Men bär den tistlar och törnen är den värdelös. Förbannelsen är inte långt borta, och slutet blir att åkern bränns av.” Heb 6:7,8.VM 234.1

  Trohet i vardagenVM 234.2

  Många av de studielinjer som slösar bort den dyrbara tiden för dem som studerar, bidrar varken till att de ska bli till nytta eller glädje. Om det behövs kan ungdomarna klara sig utan kunskaper i franska och algebra eller till och med utan att kunna spela piano, men det är absolut nödvändigt att de lär sig att baka gott bröd, att sy välsittande kläder och att noga utföra de många sysslor som hör till hushållsarbetet.VM 234.3

  Inget är viktigare för hela familjens hälsa och glädje än kunskap och skicklighet hos den som lagar mat. Dåligt tillagad, ohälsosam mat kan hindra och till och med förstöra utvecklingen både hos barn och vuxna. Om man ger familjen mat som passar till de behov den har och samtidigt gör den inbjudande och aptitlig, kan man göra lika mycket nytta som man annars skulle göra skada. På många sätt hör därför lyckan i livet ihop med trohet i de vardagliga sysslorna.VM 234.4

  Eftersom både män och kvinnor har del i hushållet, bör både pojkar och flickor lära sig att ta hand om hemmet. Att bädda, städa sitt rum, diska, laga mat, tvätta och laga sinaVM 234.5

  egna kläder är inte något som gör en ung man mindre manlig. Snarare gör det honom lyckligare och effektivare. Och om flickorna i sin tur kunde lära sig att använda hammare och såg lika väl som kratta och hacka, skulle de lättare kunna klara besvärliga situationer i livet.VM 235.1

  Barnen bör få lära sig ur Bibeln hur Gud ärade den som knogade i vardagslivet. De kan läsa om profetlärjungarna i 2 Kung 6:1-7 som när de studerade, bestämde sig för att bygga sig ett hus och hur de fick se ett underverk för att de inte skulle förlora den yxa de lånat.VM 235.2

  De kan läsa om snickaren Jesus och sadelmakaren Paulus som i sina hantverk förenade mänskligt och andligt arbete. De kan läsa om pojken som hade fem bröd som Jesus använde i sitt berömda underverk, där han gav mat åt människomassorna och om sömmerskan Dorkas som uppväcktes från döden så att hon skulle kunna fortsätta att sy kläder åt de fattiga.VM 235.3

  De kan läsa om den flitiga kvinnan i Ordspråksboken som har omsorg om “ull och lin och låter sina händer arbeta med lust”, som “sätter fram mat åt sitt husfolk, åt tjänarinnorna deras bestämda del”, som planterar “en vingård”, “och lägger driftighet i sina armar”, som “räcker ut sina armar mot den fattige”. “Hon vakar över ordningen i sitt hus och äter ej i lättja sitt bröd.” Ords 31:13,15, 16,17, 20, 27.VM 235.4

  Om en sådan kvinna säger Gud: “Prisas må en hustru som fruktar Herren. Må hon få njuta sina gärningars frukt, hennes verk skall prisa henne i portarna.” Ords 31:30, 31.VM 235.5

  Hemmet den första skolanVM 236.1

  Hemmet ska vara den första yrkesskolan för alla barn. Och i största möjliga mån bör det finnas tillfälle till yrkesutbildning i alla skolor. I hög grad skulle sådan utbildning kunna ersätta gymnastiksalen och vara till ytterligare nytta och ge värdefull fostran.VM 236.2

  Praktiskt arbete behöver få långt större uppmärksamhet än tidigare. Man bör grunda skolor som i tillägg till den bästa intellektuella och moraliska utbildningen också ska ge bästa möjliga tillfälle till praktisk utveckling och yrkesutbildning. Man ska undervisa i jordbruk och tillverkning — inklusive så många som möjligt av de nyttigaste hantverken — och också i hushållskunskap, sund matlagning, sömnad, sjukvård och liknande ämnen. Där bör finnas trädgårdar, verkstäder och behandlingsrum och alla ämnen bör ledas av utbildade lärare.VM 236.3

  Vi ska ha ett bestämt mål för vårt arbete och utföra det noggrant. Även om alla behöver lära sig något om olika hantverk, är det absolut nödvändigt att vi är särskilt skickliga åtminstone i ett. Alla ungdomar som slutar skolan bör ha lärt sig ett yrke som de vid behov kan försörja sig på.VM 236.4

  Den invändning som oftast avråder från yrkesträning i skolorna är de stora utgifter som krävs. Men det mål man når är värt den kostnaden. Ingen annan uppgift vi har fått är så viktig som att utbilda ungdomarna. Alla utgifter som krävs för att nå det målet på rätt sätt är väl använda pengar.VM 236.5

  Till och med ekonomiskt sett skulle de utgifter som behövs för yrkesutbildning visa sig vara bäst. Mängder av ungdomar skulle då hållas borta från gathörn och krogar. Utgifterna för trädgårdar, verkstäder och simhallar skulle mer än motsvaras av det man kan spara på sjukhus ochVM 236.6

  ungdomsvårdsskolor. Vem kan uppskatta värdet för samhället och landet för de ungdomar som tränats i att vara effektiva i sina vanor och har utbildats till nyttigt, produktivt arbete?VM 237.1

  Jordbrukets fördelarVM 237.2

  Som avkoppling från studierna, är sysselsättning i frisk luft med motion för hela kroppen det allra nyttigaste.VM 237.3

  Ingen linje för praktisk utbildning är av större värde än jordbruk. Man borde anstränga sig mer för att skapa och uppmuntra ett intresse för jordbrukssysslor. Lärarna bör dra elevernas uppmärksamhet till det som står i Bibeln om jordbruk, dvs att det var Guds plan att människan skulle bruka jorden, att den första människan som styrde över världen fick en trädgård att odla och att många av världens största personligheter, den verkliga adeln, har varit jordbrukare. Man behöver framhålla fördelarna med ett sådant liv.VM 237.4

  Den visa mannen säger: “Det är en förmån för ett land att ha en kung som så styr, att marken blir brukad.” Pred 5:8. Om den som brukar jorden står det i Bibeln: “Gud har undervisat honom och lärt honom det rätta sättet.” Jes 28:26. Och “den som vårdar sitt fikonträd, han får äta dess frukt.” Ords 27:18. Den som förtjänar sitt levebröd av jordbruk slipper många frestelser och kan glädja sig åt otaliga förmåner och välsignelser som de som har sitt arbete i storstäderna måste försaka.VM 237.5

  Med de enorma investeringsbolag som finns idag och den rådande affärskonkurrensen är det få som kan glädja sig åt ett så realistiskt oberoende och vara så säkra på rättvis ersättning för sitt arbete som den som brukar jorden.VM 237.6

  När eleverna lär sig jordbruk, ska de inte bara lära sig teori utan också praktisera. Samtidigt som de lär sig vad vetenskapen har att säga om hur man förbereder jorden och dess beståndsdelar, värdet av olika grödor och de bästa produktionsmetoderna, bör de få omsätta sin kunskap i praktiken.VM 238.1

  Lärarna bör delta i arbetet tillsammans med eleverna och visa vilka resultat man kan uppnå med skicklig, förnuftig ansträngning. På så sätt kan man väcka ett uppriktigt intresse, en strävan efter att utföra arbetet på bästa sätt. En sådan framåtanda tillsammans med den stärkande effekten av motion, solsken och frisk luft, kommer att skapa en kärlek till jordbruksarbete som kommer att hjälpa många ungdomar i deras yrkesval.VM 238.2

  Därmed kan man starta en omfattande rörelse för att vända den pågående starka strömmen av ungdomar som flyttar till storstäderna.VM 238.3

  Leder till sunt förnuftVM 238.4

  Våra skolor kan också vara till effektiv hjälp för inställningen hos de många arbetslösa. Tusentals hjälplösa och svältande människor som varje dag gör att brottsligheten ökar, kan bli självförsörjande i ett lyckligt, hälsosamt, oberoende liv om de får hjälp med att förstå hur man skickligt och ihärdigt kan arbeta med att bruka jorden.VM 238.5

  Också många akademiskt utbildade människor behöver få förmånen av praktisk utbildning. Sådana personer kan ha lysande begåvning och snabb uppfattningsförmåga när det gäller nya idéer. Deras kunskap och skicklighet låter dem gå in i det yrke de valt, men ändå kan de vara långt ifrån lämpade för sina uppgifter. En utbildning somVM 238.6

  huvudsakligen kommer från böcker gör att tankarna blir ytliga.VM 239.1

  Praktiskt arbete uppmuntrar oss till noggrann iakttagelse och självständiga tankar. Om det utförs rätt, brukar det leda till en praktisk kunskap som vi brukar kalla sunt förnuft. Det ger oss förmåga att planera och verkställa, det stärker modet och uthålligheten och kräver att vi visar finess och skicklighet.VM 239.2

  Läkare som lagt grunden till sin yrkeskunskap genom att arbeta praktiskt i sjukrummet, kommer att kunna fatta snabba beslut, har god allmänkunskap och en förmåga att i nödsituationer ge den hjälp som behövs — allt det är nödvändiga kvalifikationer som man bara kan få av praktisk träning.VM 239.3

  Pastorer, missionärer och lärare kommer att finna att de får betydligt större inflytande, när det visar sig att de har den kunskap och skicklighet som krävs för de praktiska uppgifterna i vardagslivet. Förmågan att laga mat, att ta hand om olycksfall, att behandla sjukdom, att bygga hus eller en kyrka om så behövs, utgör ofta skillnaden mellan framgång och misslyckande i deras livsverk.VM 239.4

  Väg till oberoendeVM 239.5

  Många studerande skulle skaffa sig ovärderliga kunskaper om de var självförsörjande under sin studietid. I stället för att skaffa sig skulder eller vara beroende av föräldrarnas uppoffringar, kan ungdomarna försörja sig själva. Då kommer de att lära sig värdet av pengar, värdet av tid, kraft och möjligheter och de kommer att utsättas för mycket färre frestelser och de kan inte lägga sig till med onyttiga och slösaktiga vanor. När de på så sätt lär sig att behärska kunskaper i sparsamhet, arbetsamhet, självförsakelse, prak-VM 239.6

  tisk ekonomi och när de har ett fast mål, visar det sig att det är den viktigaste delen av deras utrustning för kampen i livet.VM 240.1

  När en studerande får en sådan kunskap om självhjälp, gör det mycket för att bevara skolor och högskolor från den skuldbörda som så många skolor kämpat med och som har bidragit så mycket till att hindra dem från att göra nytta.VM 240.2

  Vi bör hjälpa ungdomarna att förstå att utbildningen inte gör att de slipper undan otrevliga uppgifter och tunga bördor i livet. Syftet är snarare att underlätta arbetet, därför att de lärt sig bättre metoder och satt högre mål. De bör få lära sig att det stora målet i livet inte är att de ska vinna så mycket som möjligt själva, utan att de ska ära sin Skapare när de utför sin del av arbetet i världen och hjälper dem som är svagare eller okunnigare.VM 240.3

  En viktig anledning till att många ser ner på praktiskt arbete är det slarviga och tanklösa sätt det ofta blir utfört på. Man gör det därför att man måste, och inte av eget val. Arbetaren lägger inte ner sin själ i det han gör och han behåller inte sin självaktning och får inte heller respekt från andra. Praktisk utbildning borde rätta till sådana missuppfattningar och få eleverna att skapa goda och noggranna vanor.VM 240.4

  Eleverna bör lära sig finess och att arbeta systematiskt och använda sin tid på ett ekonomiskt sätt. De bör tänka på att allt de gör räknas. De bör inte bara få lära sig de bästa metoderna, utan få inspiration till att själva ständigt försöka göra dem bättre. De bör ha som sitt mål att göra sitt arbete så perfekt det bara går med människans hjärna och händer.VM 240.5

  En sådan utbildning kommer att göra ungdomarna tillVM 240.6

  mästare och inte till arbetsslavar. Den underlättar uppgiften för den som knogar hårt och gör till och med de allra enklaste sysslor värdefulla.VM 241.1

  De som ser sitt arbete som enbart slit och släp och slår sig till ro, nöjda med sig själva och sin brist på kunskap och inte alls anstränger sig för att bli bättre, kommer faktiskt att finna att arbetet är en börda. Men de som ser en vetenskap i de enklaste arbeten, kommer att se något fint och vackert och kommer att med glädje utföra sitt arbete troget och effektivt.VM 241.2

  Ungdomar med sådan träning kommer, oavsett vad de gör i livet, bara det är ärligt, att göra sin uppgift nyttig och hedervärd.VM 241.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents